sofibor

Какво се случи с индекса Софибор?

  • 05.06.2023
  • 2 мин.
  • Read Icon3696 прочитания

От 17 февруари 2003 до 29 юни 2018, индексът СОФИБОР е сред основните икономически индикатори, използвани при определянето на лихвените проценти по левови кредити.

През последните две години на съществуването му обаче, някои регулаторни промени поставят под въпрос начина, по който подобни пазарни индекси се изчисляват, и налагат нови правила, които да защитят потребителите от евентуални манипулации.

Известно време се спекулира за бъдещето на СОФИБОР, но в крайна сметка от 01 юли 2018 г. той практически престава да съществува.

Всяка банка избира с какво да замени СОФИБОР като условието е новият РЛП да включва ясни и публично достъпни индикатори. 

Нека разгледаме малко повече детайли и разберем какво налага тези промени.

Какво е Софибор?

Променливите лихвени проценти са съставени от две части: фиксирана надбавка и референтен лихвен процент (РЛП).

Тъй като надбавката не се променя, банките разчитат на пазарни индекси или други публикувани от БНБ или НСИ индикатори в състава на РЛП, за да си осигурят лихвени нива, адекватни на състоянието на цялата икономическа система.

Индексът СОФИБОР дълго време играе роля на основен индикатор, даващ информация за цената, на която ликвидни средства се разменят между банките.

Така банките изчисляват лихви, пряко зависещи от цената, на която самите те си осигуряват средства, но по един прозрачен, разбираем и приемлив за потребителите начин.

Защо навлизат новите регулации

Стартирайки от 2012 година Европа става свидетел на редица банкови скандали, свързани с манипулацията на основни пазарни индекси като LIBOR и EURIBOR.

В резултат, Европейският парламент и Съветът на ЕС въвеждат нови правила за администрирането и изчисляването на всички индекси, използвани като бенчмарк за целите на финансови инструменти и договори.

Техният Регламент ЕС 2016/1011 налага такива важни индекси занапред да бъдат поддържани единствено от регистрирани и лицензирани за тази дейност институции.

Така в обсега на новите изисквания попада и индекса СОФИБОР.

До преди това с неговото администриране се занимава БНБ, но след новата регулация още през 2016-та се обявява, че от 1-ви юли 2018-та тя ще спре да отговаря за изчисляването му.

Краят на СОФИБОР

Дълго време се спекулира, че промяната няма да бъде голяма и поддръжката на СОФИБОР просто ще бъде прехвърлена на някоя от лицензираните за целта компании.

Многократно се спряга и името на Thomson Reuters, но с наближаването на поставения срок става ясно, че нито те, нито друга компания са подали заявление да бъдат лицензирани за администрирането на СОФИБОР.

Така в последния момент се оказва просто, че индексът ще изчезне

Тази промяна е изключително важна, тъй като засяга стотици хиляди кредитополучатели, чиито лихвени задължения зависят пряко от стойността на индекса.

Какво е важно да знаете за Sofibor

Краят на Sofibor засяга най-вече хората, които изплащат левови ипотечни, потребителски или фирмени кредити с променливи лихви.

Тъй като промяната на методиката за изчисление на лихвата е чисто техническа, не се налага да се преподписват договорите за кредит или да се добавят анекси към него.

Законодателството се погрижва да гарантира, че при подмяната на методиката с нова лихвите няма да се повишат и, както вече се спомена в началото, всяка банка избира нов индекс, който да замени СОФИБОР.

Беше ли полезна тази статия?

Бъди първият, който оставя коментар

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon3696 прочитания

Разгледайте още по темите

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече