индексът софибор

Какво се случи с индекса Софибор?

  • 24.05.2021
  • 3 мин.
  • Read Icon3263 прочитания

Графика на индекс, софиборДълго време индексът СОФИБОР беше сред основните икономически индикатори, използвани при определянето на лихвените проценти по левови кредити.

През последните две години обаче някои  регулаторни промени поставиха под въпрос начина, по който подобни пазарни индекси се изчисляват и наложиха нови правила, които да защитят потребителите от евентуални манипулации. Известно време се спекулира за бъдещето на СОФИБОР, но в крайна сметка от 01 юли 2018 г. той практически престана да съществува. Какво всъщност наложи тези промени, какво означават те и имат ли българските потребители повод за притеснение?

Ролята на СОФИБОР в кредитирането

Променливите лихвени проценти са съставени от две части: фиксирана надбавка и референтен лихвен процент (РЛП).

банкаТъй като надбавката не се променя, банките разчитат на пазарни индекси или други публикувани от БНБ или НСИ индикатори в състава на РЛП, за да си осигурят лихвени нива, адекватни на състоянието на цялата икономическа система.

Индекса СОФИБОР беше основен индикатор, даващ информация за цената, на която ликвидни средства се разменят между банките. Именно за това той беше важна част от формирането на лихвите по повечето от левовите кредити у нас.

Така банките изчисляваха лихви, пряко зависещи от цената, на която самите те си осигуряват средства, но по един прозрачен, разбираем и приемлив за потребителите начин.

Защо бяха нужни новите регулации

През последните няколко години Европа стана свидетел на редица банкови скандали, свързани с манипулацията на основни пазарни индекси като LIBOR и EURIBOR.

калкулатор за пресмятане на промяната в лихвитеВ резултат, Европейския парламент и Съвета на ЕС въведоха нови правила за администрирането и изчисляването на всички индекси, използвани като бенчмарк за целите на финансови инструменти и договори. Техният Регламент ЕС 2016/1011 налага такива важни индекси занапред да бъдат поддържани единствено от регистрирани и лицензирани за тази дейност институции.

Така в обсега на новите изисквания попадна и индексът СОФИБОР. Досега с неговото администриране се занимаваше БНБ, но след новата регулация още през 2016та беше обявено, че от 1ви юли 2018та тя ще спре да отговаря за изчисляването му.

Краят на СОФИБОР

Дълго време се говореше, че промяната няма да бъде голяма и поддръжката на СОФИБОР просто ще бъде прехвърлена на някоя от лицензираните за целта компании.

Многократно се спрягаше и името на Thomson Reuters, но с наближаването на поставения срок стана ясно, че нито те, нито друга компания са подали заявление да бъдат лицензирани за администрирането на СОФИБОР. Така в последния момент се оказа, че индексът просто ще изчезне. Тази промяна е изключително важна, тъй като засяга стотици хиляди кредитополучатели, чиито лихвени задължения зависеха пряко от стойността на индекса.

Ще повлияе ли промяната на лихвите

Въпреки че вече лихвите по левовите кредити ще се изчисляват по нови методики, това не би трябвало да се отрази негативно на потребителите.

Вече са извършени  промени във закона, които да гарантират, че замяната на СОФИБОР с други референтни проценти няма да повлияе на лихвените нива.

банкноти и монети - цената на лихвитеТези регулаторни мерки са  обнародвани в Държавен вестник брой 51 от 19 юни 2018 г.. Според тях, когато индекс използван за референтен лихвен процент по договорите за кредит се измени значително или престане да се изготвя, банките трябва да определят план за действие за неговата замяна, съобразен с изискванията на Регламент ЕС 2016/1011.

Поставено е и ограничение, че при прилагането на тези планове за действие, новите лихвени проценти по договорите за кредит не могат да надвишават досегашните си размери.

Какво е важно да знаете

Краят на СОФИБОР засяга най-вече хората, които изплащат левови ипотечни, потребителски или фирмени кредити с променливи лихви. Както вече казахме, няма причина за притеснение, но ако промяната ви засяга пряко, има няколко неща, които е важно да знаете:

  • Тъй като промяната на методиката за изчисление на лихвата е чисто техническа, няма да се наложи да преподписвате договора си за кредит или да добавяте анекси към него.
  • Законодателството се е погрижило да гарантира, че при подмяната на методиката с нова лихвите няма да се повишат.
  • Всяка банка избира с какво да замени СОФИБОР, стига новият РЛП да включва ясни и публично достъпни индикатори. Информирайте се каква методика на изчисление въвежда вашия кредитор.
  • При наличието на много различни начини на формиране, възможно е с времето някои лихви да растат по-бързо от други. Наблюдавайте как се променя вашата поне на първо време.
  • В случай, че новите условия по договора ви не ви удовлетворяват, законът е предвидил възможност да погасите предсрочно задължението си без „наказателни“ такси. При желание можете да потърсите и рефинансиране от друга банка, която залага на по-приемлив за вас индекс.

Беше ли полезна тази статия?

Бъди първият, който оставя коментар

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon3263 прочитания

Разгледайте още по темите

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече