Всичко за бъдещата ви пенсия

Знаете ли от какво зависи бъдещата ви пенсия? Вижте как работи българската пенсионна система и преценете дали и колко спестявания ще ви бъдат нужни, за да изживеете златните си години, без да се притеснявате за пари!

пенсионер в парка

Всичко за вашата пенсия

Пенсионния доход, с който някой ден ще разполагаме, в голяма степен ще определи и стандарта ни на живот през „златните“ ни години.

Ако искаме да се наслаждаваме на този период от живота си пълноценно, по всяка вероятност ще се наложи да планираме и известни спестявания. Как обаче да разберем колко е достатъчно какви резултати можем да очакваме?

Българската пенсионна система предвижда три различни източника на пенсионен доход, от които можем да се възползваме.

От една страна, Националният осигурителен институт следи нашите права на държавна пенсия. В същото време, част от осигурителните ни вноски се управляват от частните универсални пенсионни фондове, а друг, трети източник на доход се очаква да бъде генериран от собствените ни спестявания. В тази статия ще разясним подробно как те функционират и как сами можем да допринесем за по-добрия си пенсионен резултат.

Къде са пенсионните ни осигуровки?

лупа Ако работите в условия на стандартната, 3та категория труд, 19,8% от осигурителния ви доход се вливат в пенсионната система. Част от тази сума, 56%, поема вашият работодател, а останалите 44% от нея се удържат от работната ви заплата.

За родените преди 1960та година, цялата спомената сума се влива във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване.

За родените след след 1960та обаче, през 2000 година е въведено и допълнително задължително пенсионно осигуряване, което разчита на лични партиди, управлявани от частни акционерни дружества.

В тези случаи пенсионно-осигурителната вноска от 19,8% се разделя на две части – 14,8% от осигурителния доход отиват във фонд „Пенсии“ на ДОО, а останалите 5% постъпват по лична партида в универсалния пенсионен фонд, който обслужва съответното лице.

В кой универсален пенсионен фонд се осигурявам?

Всеки има право на избор в УПФ на кое пенсионно-осигурително дружество иска да се осигурява. Въпреки това, много хора пропускат да направят този избор – тогава техните вноски се разпределят към някое от дружествата на случаен принцип. Ако сте един от тях, и не знаете кой управлява личната ви партида, можете да разберете, като позвъните на телефона за справки на НАП – 0700 18 700.

Пенсия от ДОО

Познатата от миналото традиционна пенсия, администрирана от държавата, работи на солидарен, разходо-покривен принцип. Иначе казано, постъпващите в момента във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване вноски не се задържат там за дълго, а се използват за изплащане на текущите пенсии на сегашните пенсионери.В този смисъл, вашите вноски във фонда не се натрупват, а определят вашето право на пенсия.

Трудно може с точност да се пресметне размерът на бъдещата ви пенсия от ДОО, особено ако до пенсионирането ви остават повече от няколко години. Причините за това са много, сред които:

  • Пенсията ви ще зависи от натрупания стаж и възраст, които все още не са факт
  • Пенсията ви ще зависи от средния осигурителен доход в страната и от идни години
  • Пенсията ви ще зависи и от бъдещия ви доход, който засега е неясен
  • Промени в законите, които определят методът за пресмятане на пенсиите винаги са възможни

Въпреки всички тези фактори, има начин да направите проверка какви пенсионни права сте натрупали дотук.

Уебсайтът на Националния осигурителен институт позволява да пресметнете „прогнозна“ пенсия, която, ако ви остава малко време до пенсиониране, ще бъде приблизително точна. За целта ще трябва да се регистрирате за електронните му услуги с вашето ЕГН и ПИК код издаден от НОИ.

Издаването на ПИК код се случва на място в институцията и отнема не повече от 15-20 минути. Както и самата електронна услуга, то е напълно безплатно.

Кога мога да се пенсионирам?

За да придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в пълен размер, трябва да покривате едновременно две изисквания – за минимална пенсионна възраст и минимален осигурителен стаж.

Те са различни за мъжете и жените, и с всяка година ще нарастват, докато минималната възраст за всички достигне 65 години. За пенсиониращите се през тази и следващите 5 години, тези условия изглеждат така:

Условия за получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст
година на пенсиониране за жени за мъже
възраст стаж възраст стаж
2019 61 г. 4 м 35 г. 8 м. 64 г. 2 м. 38 г. 8 м.
2020 61 г. 6 м. 35 г. 10 м. 64 г. 3 м. 38 г. 10 м.
2021 61 г. 8 м. 36 г. 64 г. 4 м. 39 г.
2022 61 г. 10 м. 36 г. 2 м. 64 г. 5 м. 39 г. 2 м
2023 62 г. 36 г. 4 м. 64 г. 6 м. 39 г. 4 м.
2024 62 г. 2 м. 36 г. 6 м. 64 г. 7 м. 39 г. 6 м.

Универсални пенсионни фондове

инвестиционен фонд - разпределение на активите - експресбанкОт 2000та година насам е предвидено част от пенсията от ДОО да бъде заместена от допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО). То разчита на Универсални и Професионални фондове, управлявани от частни песионно-осигурителни дружества.

ДЗПО работи на капиталов принцип – 5% от осигурителния ни доход постъпва по лична партида на наше име в универсален пенсионен фонд, където натрупаните суми се инвестират във портфолио от финансови активи.

Идеята на това инвестиране е натрупаните средства да получават доходност, която да не позволява обезценяването им от инфлацията във времето. Всяко дружество избира кои активи да подбере за целта, но в рамките на известни ограничения, наложени от Комисията за финансов надзор.

В кое от пенсионните дружества ще постъпват вашите вноски е въпрос на личен избор, и то не еднократен. Единствените условия, за да преместите личната си партида от един в друг фонд, е тя да не е била местена през последната 1 година и да подпишете нужните документи пред нотариус.

Право на избор

От 2015та година насам, в закона е предвидена възможността сами да решим и дали искаме част от пенсията ни да идва от УПФ или предочитаме цялата ни пенсионно-осигурителна вноска да се влива във фонд „Пенсии“ на ДОО.

Този избор може да бъде променян, но окончателното ни решение по въпроса трябва да бъде взето най-късно 5 години преди пенсиониране.

Собствени пенсионни спестявания

растеж на парите при инвестиране -куп монетиБез значение дали ще предпочетем да се осигуряваме само във фонд „Пенсии“ на ДОО или и в допълнително задължително пенсонно осигуряване, истината е че пенсиите от първите два стълба на пенсионната система трудно биха надхвърлили 60% от осигурителния ни доход, дори при оптимистичен сценарии.

По тази причина, ако искаме да запазим стандарта си на живот и след пенсиониране е предвидено да разчитаме за част от пенсионните си доходи на личните си спестявания.

Доброволни пенсионни фондове

Освен Универсалните и Професионални пенсионни фондове, пенсионно-осигурителните дружества предлагат и трети тип фондове, участието в които е изцяло доброволно.

Избралите да правят допълнителни вноски в доброволен пенсионен фонд могат да ползват данъчно облекчение. То действа, като направените през годината вноски могат да бъдат приспаднати от данъчната ни основа, до размер от 10 % от нея.

Други инвестиционни варианти

Разбира се, ако имате желание да спестявате за пенсия, доброволните пенсионни фондове далеч не са единствения начин да го направите. На ваше разположение са всевъзможни други варианти за инвестиране.

Изборът е изцяло ваш, но колкото по-рано планирате бъдещия си доход, толкова по-висок е бъде шанса да постигнете желания резултат.

Автор Даяна Начева

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във