WIKI

Централен Кредитен Регистър

Какво е ЦКР – Централен Кредитен Регистър

Вероятно много пъти сте попадали на абревиатурата ЦКР, особено ако сте търсили кредитиране. Зад нея стои т.нар. Централен кредитен регистър – информационна система, поддържана от Българската национална банка, която съдържа актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежите институции.

Какво съдържа ЦКР

Всеки, на когото е отпуснат заем на територията на страната, има своето кредитно досие в регистъра. В него са описани всички задължения, техния вид и размер. Проследява се и самото обслужване на кредита – дали се изплаща редовно, има ли просрочия или заведени дела срещу кредитополучателя.

Банките и небанковите институции са здължени да подават тази информация за всичките си клиенти ежемесечно. В същото време, те самите имат достъп до Централния кредитен регистър и правят справка в него за всеки клиент, който кандидатства за кредит.

Така често кредитната история може да се окаже решаваща за това дали един заем ще бъде отпуснат или не, или дори за размера на предложената лихва. За всеки кредитодател е важно какъв риск поема със своите клиенти. За това и ако от справката е видимо, че някой вече има няколко необслужвани кредита, вероятността да му бъде отпуснат нов е минимална.

Как да проверим информацията за нас в ЦКР

условия за изваждане на справка от ЦКР

По принцип всеки човек би трябвало да разполага със информацията, която ЦКР съдържа за него. Има обаче и случаи, в които твърде много изтеглени кредити или сериозни финансови затруднения могат да доведат до известно объркване. За това е важно да знаете, че всеки може да направи справка за собствената си кредитна история.

За да получите такава справка, ще трябва да подадете молба по образец на БНБ. Тя се получава безплатно в рамките на 14 дни, но ако ви е необходима по-скоро, можете да заявите и по-кратък срок срещу малка такса.

Кога кредитната ни история е „лоша“

Лошата кредитна история е сред най-честите причини да бъде отказано искане за кредит. Кога обаче можем да приемем, че историята е лоша? Това решение е донякъде субективно, за това и понякога се случва на един и същи кандидат за кредит да бъде отказано на едно място, а на друго все пак да се отпусне заем.

В ЦКР освен че са описани всички текущи кредити и се пази информацията за всички просрочия през последните 5 години, всеки заем е поставен в една от 4 категории. Според това в кои от тях попадат задълженията, се преценя и  доколко кандидатът за кредит е надежден платец. Ето като какви могат да бъдат класифицирани описаните кредити:

    Видове кредити в ЦКР

  1. Редовни – Това са кредитите, при които погасителните вноски постъпват редовно съгласно договора. Възможно е и заем, към който е имало закъсняло плащане също да бъде сметнат за редовен, но само ако забавянето е било до 30 дни и по-скоро инцидентно.

  2. Под наблюдение – Ако по главницата или лихвите на един заем има натрупани малко по-сериозни, но не твърде тежки просрочия, със закъснения между 30 и 90 дни, те спадат към тази категория. Самото наименование „под наблюдение“ предполага, че това е момента в който възникват съмнения дали кредитополучателя ще се справи с изплащането или проблемът ще се задълбочи.

  3. Необслужвани – За такива се смятат кредитите, по които има допуснати просрочия със забава между 90 и 180 дни. Закъсненията над 3 месеца вече са значителни и успешното погасяване на задължението  започва да изглежда сериозно застрашено.

  4. Загуба – Когато един кредит не се изплаща от повече от 180 дни, кредитодателят го отчита като загуба и може да заведе съдебно производство.

Можем ли да теглим кредит с лоша кредитна история

Както вече споменахме, оценката на кредитната история като лоша е до известна степен субективна и може да варира между различните кредитодатели. Ясно е обаче, че ако имате множество необслужвани задължения или срещу вас има заведени дела, никоя банка няма да е склонна да ви кредитира.

Небанковите финансови институции от своя страна са по-гъвкави в преценката си и е възможно да бъдете одобрени за заем дори с по-сериозни пропуски.

Един от начините да получите кредит въпреки лошия си кредитен рейтинг е да предоставите някакво обезпечение за него. Това може да бъде имот, автомобил или пък поръчител, чиято кредитна история е приемлива.

Имайте предвид, че ако повечето кредитодатели ви отказват на база историята ви, може да е лоша идея да вземате още заеми, дори някъде да ви ги отпускат. Така рискувате да влошите положението още повече и излизането от него да стане още по-трудно.

Ако не сте сигурни дали идеята за нов кредит е добра, можете да проверите с този кратък Кредит Тест тук.

Как да подобрим кредитния си рейтинг

Централния кредитен регистър дава информация за просрочените плащания по кредитите ви от последните 5 години. От тази гледна точка, не винаги има как да подобрим рейтинга си „от днес за утре“. Винаги обаче е добра идея да положим усилия да наваксаме пропуснатите вноски и да излезем „на чисто“.

Дори все още в справката за вас да фигурират забавяния на плащанията назад във времето, ако се вижда че в момента сте редовен платец шансът да ви кредитират отново е значително по-голям.

В случай че не се справяте с изплащането на кредитите си, в никакъв случай не теглете нови за погасяването им. Вместо това помислете за варианти за обединяване на задълженията или тяхното преструктуриране, така че да имате възможност с по-малка вноска постепенно да влезете в регулярност.

Не се крийте от кредитодателите – те също имат интерес да ви помогнат да намерите решение на проблема. Ако се затруднявате със задълженията си, вижте и нашата статия Как да се справим с натрупаните дългове.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon1433 прочитания
Последно Обновена: 25.06.2021