WIKI

Какво е ETF и как да инвестираме?

В тази статия ще откриете отговори на въпросите:

 • Какво са борсово търгувани фондове?
 • Какви са предимствата на инвестиране в ETF?
 • Как да инвестираме в ETF?
 • Как да изберем подходящ за нас ETF фонд?
 • Как да инвестирам в S&P 500?

Какво е ETF? Нека първо споменем очевидното: да се опитвате да подберете печеливши индивидуални акции, когато едва започвате да инвестирате, може да бъде доста стресиращо.

Възможно ли е обаче да инвестирате без да трябва да се стресирате дали ще изберете… „точната“ акция в правилния момент?

Ето къде е мястото на борсово търгуваните фондове, познати още като ETF (ЕТФ изписано на кирилица).

Когато инвестирате в ETF, вие получавате достъп до широк спектър от активи на фондовия пазар, като едновременно с това се радвате на допълнителна защитна мрежа, тъй като инвестициите ви са балансирани и разнообразни.

Ако искате да започнете да инвестирате и се интересувате как да изградите богатство с времето, ето какво трябва да знаете за инвестицията в ETF.

Най-важното за ETF

 • ETF са удачен и достъпен избор за диверсификация на инвестиционното портфолио тъй като предлагат достъп до широка кошница от активи
 • ETF могат да се търгуват на повечето инвестиционни платформи по същия начин както се търгуват и акции
 • Цената на ETF варира постоянно по време на дневната търговия, за разлика от цената на взаимните фондове, при които се търгува само веднъж в края на деня

Какво е ETF? (ETF meaning)

ETF – преведено на български, „борсово-търгуван фонд“, се нарича така, защото се търгува на фондовата борса също както обикновените акции.

За разлика от акциите обаче, ETF представляват кошници от различни видове активи. Макар най-често да следват определен пазарен индекс, те също така могат да включват и други финансови инструменти като акции, облигации, суровини, валути и други.

Поради разнообразието на своето съдържание, ETF са популярен избор за диверсификация.

ETF значение, обяснение какво е ETF, ETF meaning
ETF значение

Защо хората инвестират в ETF фондове?

Вместо да се опитват да анализират и предвиждат представянето на индивидуални акции, хората имат възможност да инвестират в ETF и така да се възползват от възвръщаемостта на фондовия пазар като цяло.

ETF са по същество комбинация от различни видове инвестиции: акции, облигации, стоки, суровини и други.

Когато закупувате ETF, вие получавате инвестиционен пакет с разнообразно съдържание и намален риск от загуби.

Разбира се, риск винаги има и всяко решение за влагане на финансов капитал трябва да бъде добре обмислено. Не инвестирайте повече средства, отколкото може да си позволите да загубите.

За да добиете по-добра представа за мащабите на този вид инвестиция, ето как се е променяла сумата инвестирана в ETF фондове през годините.

Имайте предвид, че обявените цифри са всъщност отразени в трилиони.

  Любопитни факти за ETF

 • SPDR S&P 500 (SPY) е най-добре познатият и най-старият ETF, който проследява небезинвестният американски индекс S&P 500.

  Създаден е през далечната 1993 година в Америка., а през април 2000, първите два европейски ETF Stoxx 50 и Stoxx Europe 50 са публикувани на немската борса от Merrill Lynch International.

 • Най-големият управител на борсово търгувани индексни фондове в света е BlackRock, следващият по популярност и големина е Vanguard.

  И ето още малко любопитна информация - BlackRock управлява общи активи със стойност над 10 трилиона долара, докато Vanguard ги следва с 8, а след тях State Street с 4.

 • За европейски еквивалент на S&P 500 се смята STOXX® Europe 600 index.

  Като цяло, ETF са чудесна възможност за инвестиция в индексни фондове подходяща дори за начинаещи инвеститори.

Предимства на борсово търгуваните фондове (ETF)

След като вече уточнихме какво е ETF, редно е да обърнем внимание и на техните предимства, особено за сега започващите инвеститори.

Възможността за диверсификация без сложни усилия и сравнително ниските разходи са едни от основните атрактиви на борсово търгуваните фондове.

Проблемът е, че около този вид инвестиция, често се създава доста смут и хората лесно се отказват без да проучат детайли.

Ето обаче защо си заслужава да се обърне по-специално внимание на ЕТФ.

  А какви недостатъци има инвестицията в ETF?

 • Цените могат да са по-високи - ако сравним ETF с търговията с индивидуални акции, например, то цената на ETF би била по-висока.

  Въпреки възможността за допълнителни такси при ETF, е важно да помним, че те също предлагат по-голяма защита от волатилност в сравнение с търговията с индивидуални акции.

 • По-малки печалби от дивиденти - този "недостатък" отново се забелязва при сравнение с инвестиция в индивидуални акции. Ако целта ви е да получавате по-големи дивиденти и сте способни да поемете по-високия риск, може би за вас акциите биха били по-удачен вариант.

  ETF също изплащат дивиденти, но имайки предвид, че следят по-широк пазар, то общият резултат се осреднява и се получава по-ниска стойност.

Като цяло, ETF са доста добър избор за инвестиция и популярността им не случайно продължава да расте.

Предпочитани са както от индивидуални инвеститори, така и от по-големи организации, а диверсификацията и експозицията пред широк набор от възможности е чудесен начин за защита от волатилност.

Въпреки това, помнете, че всяка инвестиция е обвързана с риск и като правило много често може да бъде прилагано, колкото по-висок риск, толкова по-голяма възможност за доходност, но и по-значителни загуби.

Видове борсово търгувани фондове (ETF)

Броят на борсово търгувани фондове постоянно расте, а с него и разнообразието от техни видове.

Най-общо ETF се разделят на два вида: активно управлявани и пасивни.

 • Пасивните ETF обикновено са индексни фондове и стремят да имитират някой определен индекс, като например, разнообразния S&P 500, но могат и да се съсредоточат върху индустрия или тенденция, като например, фармацевтичния сектор.

 • Активно управляваните ETF, от друга страна, не са съсредоточени върху определен индекс, а имат портфолио мениджъри, които взимат решения относно това какви активи да бъдат включени в портфолиото. Макар активно управляваните ETF да имат някои предимства, те често са значително по-скъпи.

Ето как се равняват инвестициите в активно управлявани и пасивно управлявани борсово търгувани фондове между 2008 и 2018 отразено в трилиони USD.

Извън рамките на тези две общи категории, ето какви още видове борсово търгувани фондове съществуват:

 • Индексни фондове ETF - направен да проследява представянето на конкретен пазарен индекс примери Vanguard S&P 500 ETF, Vanguard FTSE Europe ETF, iShares MSCI Eurozone ETF и други
 • ETF от акции -  по този начин не залагате само на резултатите и възвръщаемостта на една единствена компания, а купувате група активи, като например, голяма кошница от международни акции
 • ETF от облигации - предлага експозиция в повечето видове облигации - държавни, общински, корпоративни, международни, и други
 • Секторен/индустриален ETF - съсредоточава се в компании от дадена индустрия като например промишлена, фармацевтична, технологична, енергийна и други
 • ETF от суровини - най-големият фонд от този вид е SPDR GOLD TRUST ETF. Създаден да проследява развитието на дадена суровина: злато, петрол и други
 • Други видове ETF - държавен ETF, обърнат ETF, ETF с ливъридж и други

ETF vs взаимен фонд vs акции

Истина е, че може би е малко трудно да сравняваме характеристиките на ETF с взаимни фондове и акции в свят на постоянно променящи се такси и политики.

И все пак бихме желали да ви покажем по един бърз и достъпен начин някои от ключовите прилики и разлики, за да можете да прецените сами за себе си, кой е най-подходящият вариант за вас:

ETFВзаимен фондАкции
Борсово търгуваните фондове проследяват кошница от ценни книжа.Взаимните фондове са обединени инвестиции в различни видове активи като: облигации, ценни книжа, акции и други, които осигуряват възвръщаемост.Акциите са ценни книжа, които предоставят възвръщаемост въз основа на пазарното си представяне.
ETF се търгуват по време на пазарните часове точно както и акциите. Взаимните фондове могат да бъдат изкупени само в края на пазарния ден. Акциите се търгуват по време на пазарните часове.
Някои ЕТФ не се облагат с комисионни и са по-евтини от взаимните фондове, защото не начисляват маркетинг такси.Често са по-скъпи от ЕТФ, защото включват административни и маркетинг такси. Много платформи продават акции без комисионни и обикновено нямат допълнителни такси след като вече са закупени.
ETF не включват действителна собственост върху ценните книжа.Взаимните фондове притежават ценните книжа в кошницата си.Акциите предполагат действителна собственост върху ценните книжа.
ETF диверсифицират риска, като проследяват различни компании, сектори или индустрии в един фонд.Взаимните фондове диверсифицират риска, като създават портфейл, който обхваща разнообразие от класове активи.Рискът не се диверсифицира, а е съсредоточен върху представянето на дадената акция.
Минималната инвестиция е цената на един ЕТФ дял.Минималната инвестиция се определя от дружеството, което контролира фонда.Много платформи продават и фрагменти от акции, така че не същестува минимална сума за инвестиция в акции.

ETF регулации

Управлението и продажбата на инвестиционни фондове в цяла Европа се ръководи по регулаторна рамка създадена от европейската комисия.

Организациите, които се занимават с тази дейност се наричат Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа, а абревиатурата на английски, която може да срещнете за тях е UCITS.

Фондовете, които отговарят на тези изисквания, могат да се регистрират в Европа и да се продават на инвеститори по целия свят като се спазват установените регулаторни изисквания.

И сега идва ред на нещо изключително важно:

Когато говорим за ETF най-често в съзнанието ни изникват борсово търгувани фондове със седалище в САЩ, това е нормално, тъй като 70% от ETF се намират именно в Щатите, а в Европа само около 20%.

Въпреки това обаче, от 2018та година насам, непрофесионалните инвеститори от Европа не могат да търгуват с ETF със седалище в САЩ. Причината е разминаване в изискваните от Европа документи и предоставените от Щатите такива.

Как да инвестираме в ETF от Европа?

За желаещите да разберат как да инвестираме в ETF от Европа, има две възможности:

 1. Инвестиция в UCITS ETF - които са европейската алтернатива на американските ЕТФ достъпни в Европа

 2. Инвестиция в ETF базиран в Щатите чрез ДЗР (договори за разлика)

Тъй като ДЗР са различен финансов инструмент, тук ще се спрем и обсъдим повече детайли относно първата възможност.

Например, да речем, че живеете в България и желаете да инвестирате в ETF индекс фонд, който следва американския индекс S&P 500, как можете да го направите?

Чрез UCITS ETF, който също следи този индекс, като например iShares core S&P 500 UCITS ETF (на компанията BlackRock) достъпен на платформа като eToro.

Имайте предвид, че чисто американските ETF достъпни на платформа като eToro са достъпни единствено чрез ДЗР.

За да инвестирате в ETF като непрофесионален инвеститор от Европа, трябва да изберете UCITS ETF. 

Ако се интересувате и от други платформи, които предлагат възможности за инвестиция в ETF, вижте нашата страница за сравнение на онлайн брокери.

Как да изберем ETF инвестиции

какво е etf, Как да изберем ETF инвестиции.
Как да изберем ETF инвестиции. Изображение pexels.com

Първо трябва да уточним, че отговорът на въпроса как да изберем ETF инвестиции е строго индивидуален.

Всеки инвеститор има различни цели, опит, очаквания, темперамент, предпочитания, и всички те определят неговата лична представа за "добра сделка".

Какво да имаме предвид при избора на ETF фондове?

Обем на търговията

Обемът на транзакции за определен период от време може да ви помогне да сравните популярността на дадения ETF. Ориентировъчно, колкото по-голям е той, толкова по-лесно би ви било да го продадете.

Разходи

Колкото по малък е процентът на разходите, толкова по-малко от вашата инвестиция отива за административни разноски.

Изключение може да правят някои активно управлявани фондове, които имат силно и стабилно представяне през времето. В такъв случай те вероятно имат потенциала да компенсират за по-високите си такси.

Представяне

Макар да знаем, че историческото представяне не е индикатор за бъдещи успехи, все пак това е популярен показател при избирането на подходящ ETF.

Дялове

Някои платформи позволяват да се види и броят на инвеститори в различните ETF.

Комисионни

Много ETF се търгуват без комисионни, но все пак обърнете внимание на този аспект при избора си.

Диверсификация

Едно от най-важните неща на фонда, който избирате е да бъде добре диверсифициран, или разнообразен. В противен случай той няма да бъде особено ефективен при защита от резки промени и по-скоро ще наподобява стандартна инвестиция в акции.

Рисков профил

Обърнете внимание на рисковия профил и се уверете, че отговаря на вас самите.

Как да започнем търговия с ETF фондове? 2023

Можете да започнете търговия с ETF фондове на повечето онлайн платформи за търговия само в няколко лесни стъпки:

 1. Изберете платформа за търговия, която предлага ETF

 2. Регистрирайте се, верифицирайте профила си и заредете сметката си

 3. Изберете ETF и направете първата си поръчка

ETF се търгуват по доста подобен начин на акциите, но ако никога не сте търгували с акции, то определено ви съветваме да прегледате нашия Наръчник за търговия с акции за начинаещи.

Ще откриете много ценни съвети, които да ви помогнат по пътя към успешното започване на онлайн инвестиции.

Често задавани въпроси за ETF

Каква е разликата между инвестиране в ETF и инвестиране в нормални акции?

Макар двете да си приличат по сходния начин на търгуване, те всъщност са много различни. 

Когато инвестирате в ETF, вие инвестирате в множество активи едновременно, което диверсифицира вашето портфолио и намалява инвестиционния риск. Инвестирането в ETF също така дава експозиция до множество компании по максимално улеснен начин и с по-малко такси, отколкото ако търгувате всяка една акция по отделно, например.

Колко пари да инвестирам в ETF?

Отговорът на този въпрос зависи от редица фактори като личното ви финансово състояние, инвестицонните ви възможности, вашите цели и апетит за риск. 

Препоръчваме ви да прочетете нашата статия "Как да си съставим бюджет", където можете да откриете полезни съвети и повече яснота по това как да определите личен бюджет за инвестиране. 

Рискована инвестиция ли са ETF?

Някои ETF са с по-висок риск от други. Според инвестиционните експерти индексните ETF са по-стабилни от някои други, тъй като предлагат баланс от голямо разнообразие. 

Както и при други инвестиции, тук също съществуват рискове от загуби, особено ако решите да продавате, когато цените са ниски. Най-подходящата стратегия за ETF е дългосрочната, в която държите активите си за дълги периоди от време, трупате сложна лихва и не се поддавате на временни спадове на пазара. 

Как да инвестираме в ETF?

За да започнем да инвестираме в ETF, трябва да:

 • Знаем в какъв вид ETF бихме желали да инвестираме
 • Сме наясно с неговите характеристики и рискове
 • Изберем подходяща платформа за нашите цели
 • Регистрираме своя профил и направим първата си поръчка

Подробна информация за ETF, можете да откриете в нашата статия посветена на темата. 

Как да инвестирам в S&P 500?

Ако сте в Европа и желаете да инвестирате в борсово търгуван фонд, който следи американския индекс S&P 500, то можете да го направите като изберете еквивалентен европейски ETF от рода на iShares core S&P 500 UCITS ETF или Vanguard S&P 500 UCITS ETF. 

За непрофесионалните инвеститори от Европа съществуват ограничения относно търговията с американски фондове, затова възможността да се инвестира е чрез организация посредник като Vanguard или BlackRock и техните UCITS съобразни ETF, които имитират американските еквиваленти.

ETF значение (ETF meaning)

ETF (ETF meaning) означава exchange traded fund или преведено на български - борсово търгуван фонд. Повече информация за това какво е ETF и какви са неговите предимства, може да откриете в посветената статия на Financer.com по-горе.

Тренирайте безплатно с кредит от 100,000 долара с eToro

Безплатен демо акаунт в сайта на eToro

Чудесна възможност за всички начинаещи инвеститори да проучат добре и съберат увереност преди да сложат, каквито и да е истински пари на масата.

Препоръчваме eToro, защото платформата предлага:

 • Интуитивна платформа
 • Безплатна регистрация и демо сметка
 • 0% комисионна за инвестиране в ETF-и и акции
 • Нисък праг за откриване на реална сметка – 50$ 
Започни безплатно с eToro сега Капиталът ви е изложен на риск. Прилагат се и други такси. За повече информация посетете etoro.com/trading/fees.

Was this article helpful?

Be the first one to give feedback

Редактор на Financer.com България. Цели да споделя наученото от финансовите среди и да помага на хората с полезна информация. Вярва, че финансовата свобода се постига чрез разумно планиране, целенасочен труд, усърдно постоянство и способност за разпознаване на печеливши възможности. Е, и малко доза късмет никога не е в повече.

Сподели във
Read Icon2490 прочитания
Последно Обновена: 13.09.2023

Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече