WIKI

Инфлация

Какво представлява инфлацията

По същество, инфлацията представлява общо покачване на цените на стоките и услугите на един пазар, в резултат на което парите се обезценяват. 

Иначе казано, със същите пари вече можем да купим по-малко продукти, отколкото досега. Валидно е и обратното – ако погледнем от гледна точка на бизнеса, за същите произведени блага ще можем да получим повече пари. Не винаги обаче това явление е опасно – приема се, че инфлация от между 1 и 3% е дори здравословна за икономиката.

Разбира се, поскъпването на цените не се случва едновременно и в еднакъв размер за различните стоки. За това, за да измерим темпа на инфлацията, е прието да се разчита на т.нар. Индекс на потребителските цени. Той проследява как във времето се изменят цените на основните стоки и услуги, потребявани от домакинствата.

Понякога може да се наблюдава и обратният ефект на инфлацията – дефлация. Той от своя страна се изразява с поевтиняване на стоките, докато валутата на държавата покачва стойността си. В прекомерни размери обаче, и двете явления могат да бъдат заплаха за икономиката.

  • Инфлация – Цените се покачват, а валутата отслабва
  • Дефлация – Цените намаляват, а валутата покачва покупателната си способност

Как ни влияе инфлацията

  • Вашите покупки на стоки и услуги стават все по-скъпи. В дългосрочен план това ще бъде компенсирано от по-висока заплата от работното ви място.
  • Жилищата стават все по-скъпи, което е от полза за продавачите и създава известни трудности на купувачите.
  • Ако имате спестовна сметка и инфлацията е по-висока от вашата лихва (както почти винаги се случва), парите ви ще загубят стойност.
  • Ако изплащате кредит , разходите за лихви ще бъдат по-малко забележими.
  • Когато посещавате други страни, които не изпитват инфлация, цените ще бъдат относително по-ниски.
  • Ако притежавате експортен бизнес, инфлацията може да повлияе неблагоприятно на бизнеса ви, тъй като производствените ви разходи ще бъдат по-високи, което ще направи вашите стоки по-скъпи.

Може ли да се печели от кредит при инфлация?

Знаете ли, че ако инфлацията е по-висока от лихвата по вашите кредити, ще спечелите пари от задължението си?

Ако инфлацията е 3,5%, но плащате само 3% лихва, получавате малка печалба.
Това обаче означава също, че ако спестявате, инфлацията намалява стойността на средствата ви. По тази причина освен да заделяме средства за бъдещето, важно е и да ги инвестираме, така че да не губят от покупателната си способност.

Експерт по Лични финанси и член на Института на дипломираните финансови консултанти. Обича да споделя опита си и вярва, че всяка мечта има нужда от конкретен план за изпълнение.

Сподели във
Read Icon1423 прочитания
Последно Обновена: 25.06.2021