WIKI

Какво е поръчител?

Тук ще научите:

  • Какво означава „поръчител“?
  • Кой може да бъде поръчител?
  • Кое е най-важното, което трябва да знаете за поръчителството?
Автор  Катя Димова
Последна актуализация: 03.01.2023
Нашият ангажимент за прозрачност
Във Financer.com сме ангажирани да помагаме с финансовите ви въпроси. Цялото ни съдържание е съобразено с нашите Редакторски Насоки. Открито информираме за начина, по който преглеждаме продукти и услуги, в нашия Процес на Преглед и как печелим пари в нашето Оповестяване на Рекламодателя.

При кандидатстване за кредит, в условията често ще откриете думата „поръчител“.

Какво обаче представлява поръчителството и кое е най-важното, което да знаете за него?

Какво е поръчител?

Поръчител е човек, който доброволно поема отговорността да гарантира изпълнението на кредитното задължение на трето лице. Най-често роднина, близък или приятел.

Това означава, че ако по някаква причина получателят на заема не го изплаща, кредитодателят има право да потърси дължимото и от него.

Поръчителството често е от най-сигурните начини да бъдете одобрени за кредит, дори и ако трудно отговаряте на стандартните изисквания.

То представлява вид гаранция, която да увери кредитодателя, че дори кредитополучателят да не може да върне задължението си, той все пак ще получи дължимите му средства.

Позицията на поръчител е неизгодна и е обвързана с много задължения и рискове.

Помислете добре преди да се съгласите да се превърнете в нечий поръчител или пък да помолите някого да стане ваш такъв.

поръчител значение
Поръчител значение

Тук разглеждаме по-подробно как работи поръчителството и какви отговорности приемате, ако се съгласите да бъдете нечий поръчител по кредит.

Как работи поръчителството?

За да изтеглите кредит с поръчител, той, както и вие, трябва да подпишете договора за него.

По този начин поръчителят декларира, че е запознат с условията на заема и поема отговорността да изплаща задължението вместо кредитополучателя, в случай, че той не го прави.

С това поръчителят става солидарно отговорен за цялата сума на кредита.

Имайки предвид, че самият той не се възползва от изтеглената сума, тази позиция е доста неизгодна.

Защо е нужен поръчител?

Всички кредитодатели, независимо дали са банка или не, се стараят да намалят максимално своя риск от загуба.

При жилищните кредити, това става като се ипотекира имот, за да бъде той обезпечение на изтегления заем.

При потребителския кредит обаче, материално обезпечение на кредита обикновено липсва.

Осигуряването на поръчител е всъщност още един начин за компанията кредитодател да си гарантира, че ще получи обратно дължимите средства.

Има компании, макар и не много, за които поръчителството винаги е задължително условие за отпускането на кредит.

При други, нуждата от поръчител може да възникне в следствие на някакви недостиги в профила на кредитоискателя – нисък доход, млада възраст или друга особеност.

Кой може да стане поръчител по кредит?

В зависимост от компанията кредитодател, конкретните изисквания към даден поръчител по кредит могат да се различават. Някои от тях обаче са достатъчно универсални, за да можете лесно да се ориентирате какво да очаквате.

Като бъдещ съдлъжник по кредита, за да бъде одобрен, поръчителят трябва да може да докаже достатъчен доход.

За него важат общо взето всички условия, на които и самият кредитополучател трябва да отговаря:

  • да бъде български гражданин на възраст 18 или повече

  • да работи на безсрочен трудов договор

  • да работи на същото място от поне 6 месеца

  • да няма лоша кредитна история

  • вноските по всичките му кредити (вкл. този, за който се кандидатства) да не надвишават 60% от дохода му

Съкредитоискател ли е поръчителят?

поръчител по кредит
Разлика между съкредитоискател и поръчител. Изображение pexels.com

Да бъдете съкредитоискател, също като поръчител по кредит, ви прави един вид солидарен длъжник при изплащането му.

От правна гледна точка обаче, термините значително се различават и е много важно да разбирате правилно всеки един от тях, за да добиете пълно възприятие за договора, който подписвате.

В горните два случая има съществена разлика.

Когато някой тегли кредит със съкредитоискател, практически и двамата получават и използват отпуснатата сума заедно.

Така разгледано, разбираемо е и, че при изплащането задълженията им са общи.

За поръчителите нещата стоят по-различно – те не се възползват от отпуснатия заем, но въпреки това носят отговорност той да бъде погасен.

Кога поръчителят изплаща вноските към кредитодателя?

Както и сами се досещате, поръчителят носи отговорност за покриване на вноските по кредита, в случаите, в които кредитополучателят не е в състояние да покрива своето задължение.

Тогава, ако вие сте негов поръчител, поемате всички разходи по кредита (главници, лихви, такси и други) докато той не бъде изплатен.

Важно

Уверете, че в договора съществува клауза за поредност на събиранията. 

Ако такава липсва, съдебният изпълнител може да започне събиранията, както прецени, тоест, задължението може директно да бъде насочено към вас.

Можете ли да си върнете парите ако като поръчител се наложи да изплащате кредита?

Информацията е злато.

Точно затова, отново ще ви посъветваме да се консултирате с юрист преди да се превърнете в поръчител или веднага след настъпване на кризисен момент.

Много хора не знаят, например, че като поръчители могат предварително да сключат договор с длъжника за неустойка и обезпечение за изпълнение на задължението.

Освен това, поръчителите законово имат право да се превърнат от поръчители в кредитори и така да си търсят дължимото от длъжника по принудителен ред.

За целта обаче първо трябва да изплатите цялото задължение към оригиналния кредитор, който след това да прехвърли тази роля на вас.

Разбира се, гаранция, че ще успеете да си върнете сумата не съществува.

Защо хората стават поръчители?

Най-често хората поемат отговорността на поръчители по емоционални подбуди и близостта си с конкретните приятели и роднини.

Неудобството да се откаже и добронамереността да се помогне обаче, не са достатъчна предпоставка човек да поеме толкова сериозно задължение.

Решението да се превърне човек в поръчител трябва да бъде добре обмислено и рационално анализирано.

Нашата цел не е да ви откажем, а просто да помогнем при разяснението какво е поръчител и да ви подтикнем да бъдете разумни.

Помислете добре.

Вие самите бихте ли заели сумата на човека, който ви моли за тази услуга? Колко добре ги познавате? Какви финансови навици имат те? Може ли да им се разчита?

Дори и минимално съмнение, по който и да е от тези въпроси, трябва да бъде достатъчен сигнал за вас, че нещо може да се обърка.

Ако все пак решите да се превърнете в поръчител, прочетете договора добре. Уверете се, че сте вписани като поръчител, не солидарен длъжник, съкредитоискател, или нещо друго.

Говорете и с юрист и само и единствено тогава, преминете към подписване на документите.

Често задавани въпроси за поръчител

Има ли давност поръчителството?

Да, поръчителството има давност съгласно чл.147, ал. 1 ЗЗД.

Точните условия са сложни и могат да варират спрямо договора, затова ако сте на път да се превърнете в нечий гарант, то непременно ви съветваме да консултирате с юрист преди да сложите подписа си в договора.

Може ли поръчител да тегли кредит?

Да, можете да теглите кредит дори и да сте нечий поръчител. Преди да се превърнете в такъв обаче, помислете добре. Какво би се случило ако длъжникът, на когото сте поръчител, спре да изплаща задълженията си, а вие вече сте обвързани и със свой собствен кредит? 

Информирайте се добре правно преди да се превърнете в поръчител, защото доста често хората подхождат лековерно и не разбират сериозността на отговорността, която всъщност поемат.

Каква е разликата между поръчител и солидарен длъжник?

Основният начин, по който се различават солидарният длъжник от поръчителят е по това дали длъжникът гарантира изпълнението на свой или чужд дълг.

Солидарните длъжници обезпечават свое лично задължение, докато поръчителят гарантира за чуждо.

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 намериха това за полезно

Главен редактор на Financer.com България и автор на над 200 статии в платформата по темите за лични финанси, инвестиране и спестяване. Неуморно следи случващото се в областта на финансите, за да гарантира, че информацията, която предоставя е точна и полезна. Целта ѝ е да помага на хилядите посетители на Financer.com да правят по-добри и информирани финансови избори.

Сподели във
Read Icon3041 прочитания
Използвайки Financer.com, вие променяте света към по-добро.  Научете Повече