3 výhody a nevýhody předdůchodu

2 minuty

Předdůchod umožňuje získat úspory z doplňkového penzijního spoření, včetně celé státní podpory, až o 5 let dříve než starobní důchod. Po dobu výplaty předdůchodu navíc stát za klienta platí zdravotní pojištění, pokud již není zaměstnán. V době pobírání předdůchodu je možné i pracovat – před žádostí o starobní důchod se klient rozhodne, zda chce započítat příjmy z pracovní činnosti v době pobírání předdůchodu.

Jak vyplývá z výše zmíněného, předdůchod tedy nezaměňujte s předčasným důchodem.

1 – výhoda: Předdůchod nesnižuje státní důchod.

Předdůchod Vám umožní dřívější výběr naspořených prostředků, abyste nemuseli žádat o předčasný důchod, který by znamenal trvalé snížení státního důchodu. Doba pobírání předdůchodu se považuje za dobu vyloučenou, a tudíž nesnižuje osobní vyměřovací základ, z něhož se státní důchod počítá.

Zatímco předčasný starobní důchod je vyplácen ze státního systému, předdůchod je vyplácen z úspor doplňkového penzijního spoření u penzijní společnosti.

Pokud se rozhodnete o předdůchod požádat, pak musíte splinit následující podmínky:

Dosažení věku pro vznik nároku na využití předdůchodu.
Čerpat je možné nejdříve 5 let před dosažením věku potřebného ke vzniku nároku na starobní důchod (dle zákona počítaného i pro ženy podle tabulek pro muže). Minimální doba výplaty jsou dva roky.

Naspořeno alespoň 60 měsíců.
Počítají se i měsíce převedené z původní smlouvy o penzijním připojištění. (Pro výplatu předdůchodu je třeba převést smlouvu z transformovaného do účastnického fondu a založit novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření.)

Dostatek prostředků pro výplatu měsíční penze.
Měsíční penze je definována jako 30 % průměrné hrubé mzdy. Potřebnou částku je možné doplatit i jednorázově.

2- výhoda: Stát platí zdravotní pojištění

V režimu předdůchodu Vám zdravotní pojištění hradí stát. Spadá tak do kategorie státních pojištěnců.

3 – výhoda: V předdůchodu můžete pracovat

Pokud se v předdůchodu rozhodnete pracovat, máte na to právo. Na Vašem rozhodnutí pak je, zda toto výdělečné období necháte zahrnout do výpočtu starobního důchodu, či nikoli.

1 – nevýhoda: Musíte splnit požadované podmínky

Předdůchod není pro každého, pokud nesplňujete všechny požadované podmínky, na předdůchod nemáte nárok. Na takzvané předdůchody musíte mít naspořeno dostatek vlastních peněz. V roce 2019 je to minimálně 225 tisíc korun.

2 –nevýhoda: Přicházíte o úspory

Předdůchod je vyplácen z úspor doplňkového penzijního spoření. Tedy z peněz, které jste si spořili na důchod. Pokud si je předčasně vyčerpáte, žádné úspory Vám na důchod nezůstanou.

3 – nevýhoda: Starobní důchod bude nižší, než kdybyste pracovali až do začátku penze

Kdo odejde do předdůchodu, tak získá nižší dobu pojištění než ten, kdo předdůchod nebude čerpat. Každý rok pojištění se započítává z 1,5 % z výpočtového základu.

Uveďme si vše na následujícím příkladu. Pan Adamec odejde do předdůchodu o 4 roky před dosažením důchodového věku, a proto získá 38 let pojištění. Pan Barák odejde do řádného důchodu, bude tedy pracovat o 4 roky déle než pan Adamec, doba pojištění pana Baráka bude 42 let. Při stejném příjmu tak bude mít pan Barák vyšší důchod.
×

Prosím o hodnocení 3 výhody a nevýhody předdůchodu