jak-si-zaridit-zivnostensky-list

2022: Jak si založit živnost?

 • 10. 1. 2022
 • 6 minut čtení
 • Read Icon32497 přečtení

Co je to živnost a jak si ji založíte?

Díky živnosti můžete oficiálně zpeněžit své znalosti, zkušenosti a dovednosti. Jde o činnost, kdy záměrně a soustavně pracujete za dosažením zisku sami na sebe.

zalozeni-zivnostiKdyž si chcete začít samostatně vydělávat na své vlastní jméno, potřebujete si právě v prvé řadě vyřídit živnost. Tím se vaše činnost stane legální a vy tak můžete začít vydělávat podle všech norem a zákonných požadavků.

Dnes už je situace o něco jednodušší díky jednotnému registračnímu formuláři – jedním dokladem si tak založíte živnostenský list a zároveň se tím ohlásíte i zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení.

Kolik živnostenský list stojí?

Při prvním přihlášení dělá poplatek tisíc korun. Pokud přihlašujete další živnost nebo živnosti, poplatek je 500 korun na většinu správních úkonů. Po provedení změny vás pak nový výpis přijde na stokorunu.

Výhody ŽL: paušální výdaje pro rok 2022

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje podle druhu příjmu ve výši

 • 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatní výdaje do částky 1 600 000 Kč; uplatnit lze též u ostatních příjmů ze zemědělské výroby podle § 10,
 • 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
 • 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
 • 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů – dle § 9; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Kvůli vyšším limitům u všech příjmů se výdajové paušály vyplatí hlavně u příjmů do 2 milionů Kč za rok, což ocení nejeden malý podnikatel.

Jak si vyřídit živnostenský list?

osoba-samostatne-vydelecne-cinnaNa začátku vám tedy stačí přijít na jakýkoli živnostenský úřad a vyplnit jednotný registrační formulář. Právě ním dokážete provést potřebné nutné i volitelné registrace najednou.

Tímto formulářem se najednou přihlásíte ke všem potřebným úřadům – tedy správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, přihlásíte se k dani z příjmů a zahájíte svoji živnost. Úřad si také sám zajistí výpis z rejstříku trestů.

Dnes už není potřeba živnostenský list vydávat v papírové formě. Když ho budete někde potřebovat doložit, jednoduše si jen vytisknete z živnostenského rejstříku.

Jsou různé druhy živností

Jednotným registračním formulářem se vám při zakládání živnostenského listu usnadní práce, protože nebudete muset obíhat jednotlivé úřady a zvlášť u nich vyplňovat registrace. U finančního úřadu máte v opačném případě povinnost se zaregistrovat do 15 dnů od založení živnosti a do 8 dní se nahlásit zdravotní pojišťovně a OSSZ.

Vedlejší a hlavní činnost

Pokud máte založený živnostenský list jako OSVČ vedlejší, první rok nemusíte platit zálohy za sociálním a zdravotním.

Ty pak začnete platit až po podání daňového přiznání a podání přehledů, a to na základě skutečně vydělaných peněz. Vedlejší samostatná činnost se vás týká, pokud splňujete alespoň jednu z následujících podmínek.

 • Buď máte přiznaný starobní nebo invalidní důchod
 • Máte nárok na rodičovský příspěvek nebo mateřskou
 • Pečujete o díte do 10 let se stupněm závislosti alespoň I
 • Staráte se o osobu blízkou ve stupni II až IV
 • Máte zaměstnání (dohoda o provedeni práce nestačí)
 • Pracujete v ozbrojených silách ČR
 • Nebo jste nezaopatřené dítě do 26 let
Pokud nepatříte ani do jedné skupiny, budete působit jako OSVČ hlavní, a tak budete hned od začátku platit alespoň minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Jsou dané zákonem a obě dohromady se pohybují okolo 4 200 korun měsíčně.

Živnost volná

jak-vyridit-zivnostenske-opravneniK některým činnostem nepotřebujete žádní zvláštní oprávnění. Právě tyto profese a obory sdružuje termín ‚volná živnost.‘

Stačí jen splnit základní všeobecné podmínky – tedy být starší 18 let, být svéprávný a nemít žádné záznamy v rejstříku trestů.

Poplatek za založení stojí 1 000 korun. Volná živnost zahrnuje mnoho různých druhů činností – jde o všechny obchodní a výrobní činnosti, pokud nejsou v zákoně vyjmenované jinde. Také sdružuje i všechny další nevyjmenované činnosti.

Živnost vázaná

Všechny vázané živnosti vyjmenovává příloha č. 2 živnostenského zákona. Jde třeba o geologické práce, zpracování tabáku, oční optiku, vedení účetnictví nebo třeba provozování autoškoly.

Kde každé takové živnosti budete muset doložit nebo prokázat odbornou způsobilost. Například profesní osvědčení, osvědčení o rekvalifikaci nebo mít potřebné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Pokud je k vašemu oboru vyžadované, tak i prokázání určité doby praxe.

Živnost řemeslná

Tyto činnosti také patří do vázaných živností, jen je vyjmenovává příloha č. 1 živnostenského zákona. Například se jedná o pekařství, hodinářství, truhlářství, kadeřnictví a vodoinstalace.

Také zaplatíte tisíc korun za každou ohlašovanou činnost a prokážete odbornou způsobilost. Potřebujete tak doložit buď:

Živnost koncesovaná

Koncesovaných činností se týká příloha č. 3 živnostenského zákona. Zde se objevuje třeba výroba a úprava lihovin, práce s výbušninami nebo střelivem, silniční motorová doprava nebo provozování veřejných dražeb a cestovních kanceláří.

Co se týče prokazování způsobilosti, jsou podobné podmínky jako u činností řemeslných. Vše opět vyjmenovává příloha číslo tři.

OSVČ bez živnosti

K některým činnostem ani živnostenské oprávnění nepotřebujete. Pokud jste třeba hudebníkem, občas napíšete nějaký článek do novin nebo máte jiné nezávislé podnikání.

Jakmile vám ale začne vaše samostatná činnost vydělávat, stejně se musíte zařídit jako každá jiná osoba samostatně výdělečně činná.

Postup je jednoduchý

Vyřízení živnostenského listu je jednoduchá záležitost. Jednotný registrační formulář vyplníte na každém větším městském úřadě na jejich živnostenském odboru a díky němu jste okamžitě přihlášení na všech důležitých místech.

zivnostensky-list-osvcVe spoustě případů se budete hlásit jen k volné živnosti a tím pro vás vyřizování a zakládání živnostenského listu končí, protože odbornou způsobilost dokládáte jen u činností vázaných, koncesovaných nebo řemeslných.

Založení živnosti a vyřízení živnostenského oprávnění je rychlé a poměrně pohodlné. Jakmile se stanete OSVČ, zbývá vám už jen ta těžší část – shánět si pravidelné zákazníky, odvádět skvělou práci a nechávat si ji dobře zaplatit.

Za celý Financer vám přejeme do vašeho podnikání úspěšný start a mnoho kvalitních zakázek! Mimo zpráv a návodů z finančního trhu vám přinášíme i snadné porovnání nabídek rychlých půjček, spotřebitelských úvěrů nebo spořicích účtů.

Živnostenský list pro cizince

Každá osoba, která chce podnikat v České republice, musí mít živnostenské oprávnění, které jí to dovoluje. To se samozřejmě stahuje i na cizince.

Celý proces získání živnostenského oprávnění je pro cizince o něco složitější než pro obyvatele ČR.

V první řadě je nutné mít dlouhodobý pobyt na území ČR. O živnostenský list pro cizince se žádá na jakémkoli živnostenském úřadě. Vyplníte registrační formulář, získáte výpis a poté se zapíšete do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v místě Vašeho dlouhodobého pobytu. Dnem zapsání v OR vzniká právo podnikat. Poté se musíte zaregistrovat na finančním úřadu v místě pobytu a ohlásit správě sociálního zabezpečení a na oddělení cizinecké policie.

Jaké dokumenty musí cizinec předložit:

 • pas
 • povolení k dlouhodobému pobytu
 • výpis z trestního rejstříku mateřské země
 • souhlas k podnikání od majitele nemovitosti, kde bude podnikání provozováno

Na cizinecké policii cizinec potřebuje:

 • zelený formulář
 • pas
 • potvrzení o způsobilosti vykonávat živnost
 • výpis z obchodního rejstříku
 • potvrzení z živnostenského úřadu
 • potvrzení ze správy sociálního zabezpečení
 • potvrzení prostředků k pobytu na území ČR
 • doklad o ubytování
 • fotografie
 • potvrzení o zdravotním pojištění a
 • při podnikání v jiné, než volné živnosti také potvrzení o odborné způsobilosti.

Dobrá rada od kolegy

Jsme jen lidé, kteří nemohou vědět vše a na mnoho věcí ( mnohdy důležitých) zapomenou. To se prostě stává. Hlavně ze začátku se má OSVČ co ohánět, aby si vydělal na živobytí. Pak se lehko stane, že propásneme termín, neoznámíme úřadu nějakou skutečnost a už se vezeme. Věřte nebo ne, ale i úředníci jsou jenom lidé. Pokud se vám stane, že jste neudělali něco, co od vás vyžaduje zákon, nasaďte kajícnou masku, nasypte si popel na hlavu a začněte okamžitě komunikovat. Většinu potíží se mi tímto způsobem podařilo vyřešit po dobrém.

Byl tento článek nápomocný?

25 lidí z 25 považuje toto za nápomocné

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Read Icon32497 přečtení

Prohlédněte si naše témata

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.