sabatikl

Sabbatical – neplacené volno: Co je třeba znát?

  • 22. 6. 2021
  • 3 minut čtení
  • Read Icon859 reads

Generace našich prarodičů měla k zaměstnání naprosto odlišný přístup. Většinou hned po škole nastoupili k jednomu zaměstnavateli, u kterého setrvali až do důchodu. Na marodění, nebo jinou pracovní absenci se nehrálo. Prostě se od rána do večera jen pracovalo. Výjimkou byla pouze dovolená. Hlavní bylo „blaho“ společnosti, až pak byly potřeby jednotlivce.

Dnešní společnost naopak daleko více upřednostňuje potřeby jedince a nabízí mu možnosti, jak znovu dobít baterky, získat ztracený rozhled a odstup od práce. Řeč je o sabatiklu, tedy o neplaceném volnu.

Sabbatical, sabatical, nebo také počeštěné sabatikl jsou vše názvy pro neplacené volno, které zaměstnanec čerpá. Jedná se o nenárokovou dovolenou, kterou musí zaměstnavatel individuálně posoudit a schválit.

Sabbatical lze považovat za firemní benefit, který k nám přišel ze západu. Nutno dodat, že počet firem, které sabatikl nabízí, není vysoký. Důvodů je několik. Zaprvé tento fenomén u nás, na rozdíl například od Německa, ještě nezdomácněl, společnosti se také oprávněně bojí, že se zaměstnanec po sabbaticalu již nebude chtít vrátit zpět.

Sabbatical – výhody pro zaměstnance

A) Prevence syndromu vyhoření: Sabbatical je v prvé řadě vnímán jako prevence syndromu vyhoření. Tento způsob pracovního restartu využívají kreativci, umělci, ale i běžní zaměstnanci, kteří nepracují fyzicky, ale hlavou. V souvislosti se sabatiklem se většinou bavíme o cca roční pauze, což je dostatečná doba, aby mozek změnil návyky a běžnou rutinu a odpočinul si natolik, abyste se vyhnuli pozdějšímu vyhoření. Psychické vyčerpání se totiž dříve či později propíše z Vašeho pracovního do Vašeho soukromého života. Dlouhodobé psychické přepínání se může přenést až do roviny fyzické.

B) Sabatikl – poznej svět: Mnoho zaměstnanců, kteří sabatiklu využili strávili tento čas cestováním. Poznávání nových zemí, kultur, atd., pomáhá při rozvoji vlastního nadhledu a rozšiřování vlastní zóny komfortu. Během cestování lze také poznat mnoho inspirativních životních příběhů a možná i přátel na celý život.

C) Sabbatical – poznej sám sebe: Častým způsobem trávení neplaceného pracovního volna je pak také poznání a rozvoj sebe sama. Ať už v podobě asketického odloučení od civilizace, meditací, nebo třeba navštěvování kurzů jógy. Mezi oblíbené destinace patří Asie a Jižní Amerika.

D) Sabbatical – čas pro další vzdělávání: Pokud Vaše finanční situace ustojí výpadek v příjmu, můžete sabatikl využít k dalšímu vzdělávání. Jak je všeobecně známo, investice do sebe vzdělávání se vždy vyplatí. A i chvilkový diskomfort je kompenzován nový, mnohdy finančně výhodnějšími nabídkami.

Sabbatical ale není pro každého. V první řadě je třeba zdůraznit, že veškeré náklady spojené se sabbatical si hradíte sami. Také pokud si vysníte, že budete rok žít na pláži jako Robinson jen kvůli tomu, že jste to viděli v televizi a zdálo se Vám to romantické, pak pro Vás sabbatical v této formě nemusí být to pravé.

Před samotnou žádostí o neplacené volno je třeba důkladně zvážit, jak chcete získaný čas strávit a co od toho očekáváte.

Sabbatical také není nikterak zakotven v našem právním řádu, záleží tedy jen a pouze na dohodě s Vaším zaměstnavatelem. Stále je třeba počítat s rizikem ztráty zaměstnání po Vašem návratu.

Sabbatical z pohledu zaměstnavatele

Tato forma neplaceného volna přináší obrovské benefity i zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé často popisují situaci, kdy se zaměstnanec vrátí plný elánu a energie, plný inovací, které vnáší do zaběhlého pořádku.

Účel sabatiklu opravdu světí prostředky a lidé se z cest vrací často jako noví. Těší se, až propocené oblečení a levné hostely vymění za teplo domova, stabilní zaměstnání a kulturu, na kterou jsou zvyklí. Zaměstnavatelé jsou si toho vědomi, a tak nejčastěji nabízí tento benefit přepracovaným zaměstnancům mezinárodních korporací a vrcholovému managementu.

Ale to je pouze jedna část příběhu. Mnoho sabbaticalů totiž končí rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnance. Během odloučení si totiž mnoho zaměstnanců uvědomí, že práce, kterou vykonávají je nenaplňuje, a proto raději začnou hledat něco jiného. To je riziko, které musí zaměstnavatelé podstoupit.

Žádost o neplacené volno

Neplacené volno se přitom využívá i v jiných situacích. Existují dva typy neplaceného volna. Jedním z nich je volno, na které máte nárok ze zákona, a zaměstnavatel vás nemůže nutit, abyste přišli do práce. Žádost o neplacené volno, na které ze zákona nemáte nárok, ale stejně ho chcete využít, vám musí schválit zaměstnavatel.

Takovou situací je právě také volno za účelem čerpání dovolené. Bez podpory Vašeho přímého nadřízeného většinou nemáte šanci na úspěch. Proto je první krok při žádosti o sabbatical právě rozhovor s Vašim přímým nadřízeným. Na tento pohovor se dobře připravte. Promyslete si vlastní motivaci, přínosy pro zaměstnavatele, atd.

Pokud daná osoba čerpá neplacené volno celý kalendářní měsíc a její příjmy jsou v tomto období nulové, musí se následně postarat o pojistné. Jeho minimální vyměřovací základ se stanovuje z minimální mzdy stanovené pro daný rok.

Závěrem tedy shrňme to nejdůležitější, co je k sabbaticalu nutné vědět. Tato forma neplaceného volna má obrovský přínos pro Váš osobní rozvoj a psychické zdraví. Na druhou stranu to není pro každého, častou překážkou bývá například nedostatečný finanční polštář. Pokud se však pro sabbatical rozhodnete, držíme Vám palce a než se z Vás stanou profíci na vyhledávání levných letenek, přečtěte si pár tipů od nás.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Read Icon859 reads

Prohlédněte si naše témata