Daňové přiznání: Co je zapotřebí znát

Daně a zubatá

„Na tomto světě není nic jistého mimo smrt a placení daní.“ To je výrok slavného Benjamina Franklina a kdyby Vás zajímalo datování tohoto výroku, tak se jedná o 18. století. Daně provází lidstvo od nepaměti a nejspíš se jich jen tak nezbavíme. Takže letos, stejně jako i další roky, máte povinnost podat daňové přiznání za minulý kalendářní rok.

Těm šťastnějším tato starost odpadá, jelikož za ně daňové přiznání podá zaměstnavatel. Ti ostatní se musí s touto administrativní řeholí popasovat svépomocí.

Daňové přiznání za rok 2018

Naštěstí je na internetu k dispozici mnoho rad, tipů a další pomoci, takže na daně nezůstanete sami. Kromě pomoci zdarma je možné využít i pomoci placených poradců, u nichž se poplatky za vypracování daňového přiznání značně liší. Kdo hledá, ten najde nabídku, která bude šetřit čas i peníze.

Neexistuje jednoznačné pravidlo, které by Vám pomohlo rozklíčovat, zda využít placenou službu, nebo si poradit svépomocí, ale obecně platí, že čím je daňové přiznání komplexnější, tím je vhodnější placených služeb využít. Také zde hraje roli, kolik času si celé záležitosti můžete dovolit věnovat. Pokud moc ne a zároveň jste si daňové přiznání nikdy nedělali sami, pak je vhodné o placené pomoci přemýšlet.

Rozdíl mezi daňovým poradcem a účetním

Většina lidí nevnímá mezi daňovým poradcem a účetním žádný rozdíl. Je to hlavně z důvodu, že činnosti obou subjektů se často překrývají. V běžné praxi často dochází k případům, kdy účetní vykonávají práci náležející daňovým poradcům a naopak.

„Stav, který zpočátku vypadá poměrně nevinně, může mít ale ve výsledku nepříjemné až závažné důsledky pro klienta i pro účetního či daňového poradce. Náplň práce účetních v rovině OSVČ spočívá zejména v poskytování účetního poradenství a vedení účetnictví, případně daňové evidence v rámci právních předpisů. Účetní už ale nemůže sestavovat daňová přiznání za svého klienta. Zpracování daňových přiznání totiž do rozsahu jeho živnostenského oprávnění nespadá. Naopak daňový poradce vést účetnictví svému klientovi může, musí ale být navázáno na poskytování daňového poradenství. Samostatné vedení účetnictví totiž není kryto oprávněním k výkonu daňového poradenství. Daňoví poradci proto mají téměř vždy i živnostenský list na účetní služby,“ vysvětlila základní rozdíly Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu eDane.

Dalším důležitým rozdílem je i kdo zodpovídá za případné chyby v daňovém přiznání. Chyby v přiznání totiž mohou v krajním případě vést až k finančním sankcím. Zatímco v případě chyby v daňovém přiznání způsobené daňovým poradcem jsou pokuty hrazeny z pojištění daňových poradců, v případě účetních tomu tak není.

Daňové přiznáníJelikož účetní není oprávněn sestavovat daňová přiznání za svého klienta, právní i finanční zodpovědnost nese za své přiznání klient. To je důvod, proč Vám účetní vždy připraví pouze podklady, ale samotné podání je již pouze a jen na Vás. Což může být v krajních případech velmi nepříjemné.

Pokud necháváte věci na poslední chvíli, může se Vám lehce stát, že propásnete poslední termín k podání daňového přiznání. Do 1.4. 2019 je povinné podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám.

Pokud čtete pozorně, tak Vás nejspíš napadlo, do kdy je třeba podat daňové přiznání za rok 2018, pokud jej za Vás předkládá třetí strana. Můžete získat další 3 měsíce času, pokud Vám daňové přiznání podává daňový poradce. Termín podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je stanoven na 1.7.2019.

A to je poslední zásadní bod, který je třeba uvést při srovnávání služeb účetního a daňového poradce. Pokud Vám daňové přiznání zpracovává účetní, nemáte na prodloužený termín nárok.

Po přečtení předchozích paragrafů si nejspíše kladete otázku, proč tedy vůbec zvažovat služby účetního v oblasti daňového přiznání. Nebudu chodit dlouho kolem horké kaše. Důvod je cena. Zatímco služby účetního se pohybují v řádech stokorun, tisícikoruny, služby daňového poradce jsou výrazně dražší.

Další důležité datum

Některých čtenářů se budou týkat i následující řádky. Kromě daňového přiznání je nutné odevzdat také přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení. V roce 2019 tento termín připadá na 2. 5. 2019, prvního května je totiž svátek.

Dobrá rada na závěr

K úspěšnému podání daňového přiznání je zapotřebí podat správný a správně vyplněný formulář včas, tedy před řádným termínem podání (Obecně platí, že pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a neplatíte pokutu. Ale berte tuto informaci s rezervou).

Formulář je zapotřebí doručit na správný finanční úřad, jinak veškerá snaha přijde vniveč. Proto si ověřte, na jaký finanční úřad patříte, dříve než podáte Vaše přiznání pro rok 2019. Na stránkách finanční správy si tuto informaci jednoduše ověříte.

Finance jsou naše hobby. Na našich stránkách můžete najít mnoho dalších zajímavých informací. Přečtěte si například, jak konsolidovat půjčky, nebo třeba jak si vytvořit zdravý rodinný rozpočet.