daň z přidané hodnoty

Co je nutné znát o DPH. Plátce, výpočet a další

  • 29. 4. 2019
  • 3 minut čtení
  • 12362 přečtení

Daň z přidané hodnoty je důležitý pojem, který se týká všech. Podnikatelů i zákazníků. V tomto článku si proto shrňme základní fakta, které je o DPH dobré vědět. Tématu daní je věnován i tento článek , který pojednává o přenesené daňové povinnosti a důsledků používání tohoto režimu.

Jak se DPH vypočte?

DPH je běžně užívaná zkratka z pojmu daň z přidané hodnoty. Jedná se o nejdůležitější příjem do státního rozpočtu. Tuto daň platí všichni při nákupu většiny zboží a služeb.

Principem daně z přidané hodnoty je zdanit nově přidanou hodnotu výrobku či služby na každém stupni zpracovatelsko-obchodního řetězce. Každý článek tohoto řetězce (dodavatel, výrobce, obchodník…) odvede svůj díl DPH a ve finále je suma těchto částek naúčtovaná koncovému spotřebiteli, který ji zaplatí k ceně výrobku či služby.

Pokaždé když platíte, ať se jedná o službu nebo zboží, se celková cena rozdělí na dvě hromady, z nichž jedna je posílána státu. Protože se jedná o nejdůležitější příjem státu, tak je kladen velký důraz na to, aby všichni tuto daň řádně platili. Ke kontrole podnikatelů zavedl stát elektronickou evidenci tržeb – EET. Článek o EET naleznete zde.

Částku daně vypočteme podle následujícího vzorce:

DPH = základ daně * sazba daně / 100Základ daně = 1000 Kč
Základní sazba DPH = 21% (jedná se o nejběžnější sazbu daně)
Po dosazení: DPH = 1000 * 0.21 = 210 Kč.

Celková cena výrobku v tomto modelovém případě bude 1 210 Kč. 1 000 Kč je odměna – pro výrobce, dodavatele, prodejce; 210 Kč zaplatíte státu.

Kategorie daně z přidané hodnoty

V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena 1. 1. 1993 a nahradila tak dříve používanou daň z obratu.

Daň z přidané hodnoty v Česku je rozdělena do tří sazeb:

  • základní sazba DPH ve výši 21 %
  • první snížená sazba DPH ve výši 15 %
  • druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %

Plátci DPH musí na svá uskutečněná zdanitelná plnění uplatňovat základní sazbu DPH, pokud zákon nestanoví jinak. Uplatňovat sníženou nebo druhou sníženou sazbu DPH mohou jen v případech vyjmenovaných v zákoně.

To je důvod, proč se se základní sazbou DPH setkáváme nejčastěji, protože 21% DPH se vztahuje na většinu produktů. Zbytek jsou pouze výjimky.

První snížená sazba DPH ve výši 15 % se uplatňuje na teplo, chlad a zboží. Dále sem patří například služby fitcenter a posiloven a ubytovací služby. Od prosince 2016 platí první snížená sazba 15 % také pro stravovací služby a podávání nápojů.

Druhé snížené sazbě DPH ve výši 10 % podléhají např. knihy, léky, nenahraditelná dětská výživa, suroviny určené k výrobě potravin pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

Přesný výčet všech výjimek je uveden v zákoně.

Kdo je plátce DPH

I když daň zaplatí v konečném důsledku konečný spotřebitel, je třeba si uvědomit, že my, koncoví uživatelé tuto daň neodvádíme. Tedy ji neposíláme státu. O to se starají právě plátci DPH.

Ve zkratce je možné uvést, že plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.

S placením daní je spojen i termín poplatník DPH, tedy daňový subjekt, který ze zákona hradí daň z předmětu svého zdanění.

Registr plátců DPH

registr plátců DPHInformace o plátcích DPH jsou shromažďovány v registru plátců dph. Data o plátcích zveřejňuje Ministerstvo financí České republiky. V tomto rejstříku plátců naleznete nejen základní údaje o subjektu (název, sídlo), ale i příslušný finanční úřad nebo právní subjektivitu.

Další možností je hledat v registru plátců DPH s využitím systému ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).

Dále existuje registr pro plátce daně z přidané hodnoty uvnitř Evropské unie. Ověřování daňového identifikačního čísla (VAT number) pro plátce DPH ze zemí Evropské unie naleznete v systému VIES (VAT Information Exchange System). Informační systém VIES umožňuje přenos dat o registraci k DPH v rámci Evropské unie včetně České republiky, neobsahuje však tak detailní informace jako český celostátní registr plátců DPH.

Přidělení DIČ vs. odvod DPH

Vyhledáváte-li plátce DPH v registru, pak pro získání údajů o plátci DPH musíte znát jeho daňové identifikační číslo (DIČ).

DIČ je přidělováno všem plátcům DPH. Existence DIČ však automaticky neznamená, že subjekt je plátcem DPH. DIČ Vám totiž muže být přiděleno, aniž by po Vás bylo vyžadován odvod daně z přidané hodnoty. Nejčastějším příkladem bývají například fyzické osoby.

Autor Petr Mladěnka

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
638 přečtení
Publikováno: 8. 10. 2018
(Aktualizováno: 27. 6. 2020)

Prohlédněte si naše témata