EET – elektronická evidence tržeb

1 minute

E.E.T – to jsou tři písmena, která rozdělují společnost, dokážou rozdmýchat opravdu živou debatu, nebo nutí jinak slušné lidi sáhnout i po peprnějších výrazech. Pokud nepodnikáte, pak Vás elektronická evidence tržeb nejspíš nezajímá. Pokud však podnikáte a jste lékař, taxikář, pekař nebo cukrář, pak asi sledujete situaci kolem EET velmi bedlivě.

Zrušení náběhu nových vln EET

Zavedení EET totiž mělo být provedeno ve čtyřech vlnách a dle původního plánu již měli v České republice elektronicky evidovat své tržby subjekty napříč podnikatelskou komunitou. To se však nestalo a po nasazení 1. a 2. vlny byly další fáze odloženy. Náběh 3. a 4. vlny totiž zrušil Ústavní soud.

Důvodem je, že toto ustanovení bylo přijato bez všestranného zvážení všech možných dopadů na zbývající část povinných subjektů (z hlediska významu pro narovnání podnikatelského prostředí, možné konkurence s jinými podnikateli a pro zavedení elektronické evidence – tzv. objektivní podmínky nezávislé na způsobilosti nositele základního práva podnikat).

Ústavní soud respektuje skutečnost, že zákonodárce nemůže dohlédnout všude a předvídat vše, nicméně musí při zavádění jakékoliv plošné regulace zvážit předem její dopady z hlediska povinných osob, času a způsobu (kdo, kdy a jak). Rčení, že při kácení lesa létají třísky, pro regulační opatření v právním státě nemá místo, uvedl soud. Výše popsané se stalo ke konci roku 2017 a od té doby se vývoj situace výrazně zpomalil.

EET – věštění z křišťálové koule

První odhady mluvily o tom, že povinnost evidovat tržby elektronicky bude realitou v létě 2019. Již teď je však jasné, že tento odhad není reálný.

Třetí a čtvrtá vlna EET se tak neustále odsouvá. V nejistotě kvůli průtahům zůstávají advokáti, lékaři či účetní, kteří spadají do poslední fáze elektronické evidence tržeb.

Posun nastal v únoru 2019, kdy na osmý pokus se vládě ve Sněmovně podařilo protlačit do dalšího projednávání novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, která by povinnost vydávat účtenky rozšířila o řemeslníky. Je však téměř jisté, že aktuální bude EET pro 3. a 4. vlnu podnikatelů až v roce 2020.

Vzhledem k emočnímu náboji, který se kolem EET vytvořil, zasahují do rozhodovacího procesu různé populistické vstupy, které výrazně zpožďují vyřešení celé situace. Politicky aktivní subjekty si tak snaží přihřát svoji polívčičku a přitom zapomínají na to, že jsou to právě jejich voliči – podnikatelé, kteří musí nést tíhu nejistoty.

Na našem webu se přečtete zajímavé články nejen ze světa financí. Přinášíme praktické informace pro každodenní život. Pokud podnikáte a potýkáte se s nedostatkem finančních prostředků, pravděpodobně Vás budou zajímat články, jak získat půjčku pro podnikatele a pro OSVČ.

×

Prosím o hodnocení EET – elektronická evidence tržeb