ESTA – rady na snadné a rychlé vyřízení

2 minut

Chystáte-li se vycestovat do Spojených států amerických, pak vězte, že vízum do USA v tradiční podobě možná ani potřebovat nebudete. V následujících řádcích se dozvíte více o programu ESTA.

ESTA je automatizovaný systém používaný ke zjištění, zda návštěvník splňuje podmínky k cestě do Spojených států v rámci bezvízového programu, a ke zvýšení bezpečnosti bezvízového režimu (podobně jako průvodka I-94W).

ESTA – není to vízum

Cestovní registrace ESTA není vízum. Nesplňuje zákonné ani regulační požadavky a nemůže sloužit místo amerického víza, které vyžadují zákony USA. Jednotlivci, kteří už mají platné vízum, budou mít nadále možnost cestovat do USA za účelem, pro který jim bylo vízum vydáno. Získání víza vyžaduje termín pohovoru, návštěvu velvyslanectví USA nebo konzulátu USA, pohovor s konzulárním úředníkem, čas na zpracování žádosti a zaplacení poplatku.

Krátkodobá obchodní nebo turistická cesta – ESTA

Elektronický systém cestovní registrace (ESTA) představuje modernizaci dosavadního systému, kdy bylo splnění podmínek k cestování v rámci bezvízového programu USA hodnoceno na základě požadovaných údajů, jež byli cestující v rámci programu VWP povinni vyplnit na palubě dopravního prostředku směřujícího do USA do tiskopisu I-94W (tzv. průvodky). Systém papírových průvodek byl postupně nahrazen elektronickým systémem ESTA. Využívání systému ESTA bude povinné pro všechny občany zemí bezvízového styku, kteří plánují krátkou obchodní nebo turistickou cestu do Spojených států

K cestě do USA, která splňuje podmínky délky pobytu a účelu cesty, Vám tak stačí vyplnit ESTA, počkat si na schválení, koupit letenku a vyrazit.
Cena cestovní registrace ESTA je 14 $ (289,50 Kč). Z toho 4 $ (82,71 Kč) jsou nevratný poplatek za vyplnění formuláře a 10 $ (206,78 Kč) daň na podporu cestování. Při neschválení registrace ESTA se 10 $ vrací.

Při Vašich cestách nezapomínejte na pojištění.

Při vyplňování ESTA by Vás nemělo nic překvapit, snad jen kolonka Národní identifikační číslo. Do tohoto řádku doplňte Vaše rodné číslo.

ESTA – jaké situace mohou nastat

ESTA

Jak zažádat o ESTA

A) Žádost je odsouhlasena: Žadatelé mohou vycestovat do Spojených států

Každá žádost odsouhlasená systémem ESTA bude platná po dobu dvou let, během kterých může žadatel vycestovat do Spojených států opakovaně, aniž by žádal o další povolení. Cestujícím, kterým bude žádost odsouhlasena, ale platnost jejich pasu vyprší dříve než za dva roky, bude vydáno povolení ESTA pouze na dobu platnosti pasu.

b) Čekající na projednání: Žadatelé budou muset vyčkat na vydání konečného rozhodnutí; nejdéle však 72 hodin.

c) Neodsouhlasena: Žadatelé, kterým bude žádost zamítnuta a chtějí svou cestu uskutečnit, budou muset zažádat o nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA. Více informaci získáte na webových stránkách velvyslanectví USA v Praze.

Dobrá zpráva je, že v 99,6 procentům byla žádost odsouhlasena – většinou v čase nepřesahujícím jednu minutu. ( ZDROJ MVCR)

Vízum do USA

Existence ESTA v žádném případě neznamená zrušení vízových povinností českých občanů. Každý, kdo se nekvalifikuje ke vstupu do Spojených států v rámci bezvízového programu CESTOVÁNÍ BEZ VÍZ (s elektronickou cestovní registrací ESTA) nebo nemá výjimku z vízových požadavků.

Situace, kdy potřebujete vízum:

1) ESTA byla zamítnuta. V tomto případě je zapotřebí zažádat o nepřistěhovalecká víza na Velvyslanectví USA nebo Konzulátu USA

2) Nepřistěhovalecká víza – jsou určena pro mezinárodní cestující (občany jiných zemí) přijíždějící dočasně do Spojených států. Tato víza Vám umožní cestovat na hraniční přechod Spojených států (např. letiště) a žádat o povolení ke vstupu na území Spojených států imigračního úředníka Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Víza negarantují vstup na území Spojených států.

Nepřistěhovalecké vízum využívají turisté, obchodníci, studenti nebo pracovníci s odbornou specializací, kteří chtějí po určité časové období pobývat ve Spojených státech a plnit určité cíle. Podle amerických vízových zákonů a předpisů musí většina žadatelů o nepřistěhovalecké vízum konzulárnímu úředníkovi prokázat, že má pevné vazby na svou zemi trvalého pobytu, a musí prokázat, že po dočasném pobytu zamýšlí Spojené státy opustit.

3) Přistěhovalecká víza – v tomto speciálním režimu žádají všichni, kteří chtějí dlouhodobě pobývat na území USA.

×

Prosím o hodnocení ESTA – rady na snadné a rychlé vyřízení