Jak na to?

Hypotéka na nemovitost v zahraničí


Investování do nemovitostí se v posledních letech stalo oblíbenou strategií, jak zhodnotit své finanční prostředky a zajistit si dlouhodobý příjem.

Tradičně se investoři zaměřovali na nemovitosti v rámci svého domovského trhu, ale s rostoucí globalizací a technologickým pokrokem se otevřely dveře k investicím do nemovitostí v zahraničí. Jednou z možností, jak využít tuto příležitost, je hypotéka na nemovitost v zahraničí.

Zisky z pronájmu nebo prodeje nemovitosti mohou být výnosnou formou investice, která přináší pasivní příjem nezávislý na fluktuacích trhu. Nemovitosti mají tendenci zvyšovat svou hodnotu v čase, a proto mohou být výhodnou investicí pro budoucnost.

Různé země a trhy mají různé ekonomické podmínky a cykly. Investováním ve více zemích mohou investoři snížit riziko spojené s regionálními nebo místními vlivy. Pokud by se například v jedné zemi objevily ekonomické problémy, může být investice v jiné zemi stále zisková a vyvážit tak potenciální ztráty.

Jaké jsou výhody a nevýhody hypotéky na nemovitost v zahraničí? Na co si dát pozor? A které české banky ji vůbec poskytují? To vše se dozvíte v našem článku.

Co je hypotéka na nemovitost v zahraničí?

Hypotéka na nemovitost v zahraničí je úvěr, který vám umožňuje financovat nákup nemovitosti mimo vaši domovskou zemi.

Stejně jako v případě hypotéky na domácí nemovitost, je třeba splácet půjčené peníze včetně úroků po dohodnutém období. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že nemovitost, kterou kupujete, se nachází v jiné zemi.

Při žádosti o hypotéku na nemovitost v zahraničí musíte počítat s určitými specifickými požadavky a omezeními.

Banky a finanční instituce mají různé podmínky pro poskytování hypoték na zahraniční nemovitosti, a proto je důležité se důkladně informovat o konkrétních podmínkách, které se vztahují k vaší zvolené destinaci.

Mezi obvyklé požadavky patří výše vlastního kapitálu, který je třeba investovat, obvykle se pohybuje od 20 do 40 % z ceny nemovitosti. Banky také provádějí důkladnou kontrolu vaší finanční situace, aby se ujistily, že jste schopni splácet půjčku. S čím se ovšem setkáte i u klasické hypotéky.

Hypotéka na nemovitost v zahraničí může být atraktivní možností pro ty, kteří chtějí investovat do nemovitostí ve světě. Nicméně je důležité provést důkladný průzkum, pochopit veškerá rizika a podmínky předtím, než se rozhodnete jít touto cestou.

Výběr vhodné destinace

Výběr vhodné destinace pro investici do nemovitosti je důležitý krok při plánování hypotéky na nemovitost v zahraničí. Existuje několik faktorů, které je třeba zvážit při hledání ideální destinace. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci při výběru:

 • Cíl investice. Za prvé si položte otázku, jaký je váš cíl s investicí do nemovitosti v zahraničí. Chcete-li získat pravidelný příjem z pronájmu, hledáte budoucí místo pro důchod, nebo chcete nemovitost pouze pro rekreační účely? Zvažte, zda je daná destinace v souladu s vašimi dlouhodobými cíli.

 • Trh nemovitostí. Prověřte trh nemovitostí ve vašich potenciálních destinacích. Zjistěte, jaká je poptávka po nemovitostech, jaký je trend cen nemovitostí a zda existují příležitosti k růstu hodnoty nemovitosti v budoucnosti. Může být užitečné poradit se s místními realitními makléři nebo odborníky na trh nemovitostí.

 • Ekonomická situace. Posouďte ekonomickou situaci v destinaci, včetně růstu HDP, nezaměstnanosti a inflace. Silná a stabilní ekonomika může přinést příležitosti pro růst investice.

 • Stabilita politiky a právního systému. Prozkoumejte politickou a právní stabilitu v dané destinaci. Stabilita politiky a právního systému může mít vliv na váš dlouhodobý investiční plán a ochranu vašich práv jako vlastníka nemovitosti.

 • Právní a daňové požadavky. Přezkoumejte právní a daňové požadavky spojené s nákupem a vlastnictvím nemovitosti v dané destinaci. Zjistěte, jaké jsou daňové zákony týkající se pronájmu nemovitostí a jaké jsou požadavky pro cizí investory.

 • Kvalita života. Zvažte kvalitu života v dané destinaci. Zahrňte faktory jako klima, infrastruktura, zdravotní péče, bezpečnost a dostupnost služeb, které jsou pro vás důležité. Pokud plánujete využívat nemovitost pro vlastní rekreační účely, je důležité, aby se vám v daném prostředí líbilo.

Mezi nejoblíbenější destinace pro nákup nemovitosti v zahraničí patří momentálně Rakousko, Chorvatsko, Itálie a Španělsko. Pro většinu Čechů je při výběru cílové destinace důležitá především dojezdová vzdálenost od České republiky.

Možnosti financování nemovitosti v zahraničí

Jak ale takový nákup nemovitosti zafinancovat? V ideálním případě byste měli mít dostatek vlastních finančních zdrojů a pořídit si váš vysněný apartmán například z úspor.

To však není tak jednoduché a na takové financování v praxi dosáhne jen málokdo. Většina smrtelníků tak sáhne po hypotéce na nemovitost v zahraničí.

Ta funguje jako klasická hypotéka na nemovitost v Česku. Půjčíte si peníze, které postupně splácíte. V případě, že nemovitost plánujete pronajímat, získáte peníze na splátky navíc.

V případě zájmu o hypotéku na nemovitost v zahraničí máte na výběr ze 3 variant:

 • Klasická hypotéka od českých poskytovatelů
 • Americká hypotéka
 • Zahraniční hypotéka v místě dané nemovitosti

Kroky

1. Klasická hypotéka od českých poskytovatelů
2. Americká hypotéka
3. Zahraniční hypotéka v místě dané nemovitosti
Krok 1

Klasická hypotéka od českých poskytovatelů

Pro financování nemovitosti v zahraničí můžete použít klasickou hypotéku od českých poskytovatelů. Stačí si najít takového, u kterého není problém, že se nemovitost nachází v zahraničí. Ne každá banka vám totiž poskytne úvěr na nemovitost, která je mimo ČR.

Pokud je vám některá z bank ochotna půjčit, úvěr následně získáte se stejným úrokem i podmínkami jako úvěr na nemovitost ČR. Obdržíte stejný úrok, vyšší úvěrový rámec a delší dobu splácení.

Je v tom ale háček. V tomto případě financování je třeba i ručit nemovitostí, která je na území České republiky. Nemusíte být jejím majitelem, stačí budete-li mít od jejího majitele souhlas.

Krok 2

Americká hypotéka

Další možností je získat americkou hypotéku od české banky. Tu lze totiž použít na cokoliv. Tedy i na prázdninový dům u moře či chatu v Alpách.

A díky tomu, že ručíte nemovitostí (opět je třeba aby se nacházela na území ČR) získáte vyšší úvěrový rámec a lepší úrok, v porovnání například se spotřebitelskými úvěry.

Krok 3

Zahraniční hypotéka v místě dané nemovitosti

Také můžete o hypotéku požádat přímo v zemi, kde se daná nemovitost nachází. Výhodou je, že v tomto případě můžete přímo ručit nemovitostí, kterou si pořizujete.

Mnoho požadavků a podmínek bude podobných jako u žádosti o hypotéku v ČR. V obou případech musíte mít alespoň určitý minimální věk a bonitu. Platí však, že některé podmínky budou odlišné a můžete se setkat is různými poplatky.

Také se vám může stát, že na nemovitost dostanete jen částečné financování, a to z toho důvodu, že v daném státě nemáte bydliště. Všechny tyto podmínky je třeba si nastudovat nebo se v ideálním případě setkat s místním finančním poradcem.

Hypotéka na nemovitost v zahraničí od českých poskytovatelů

Jak jsme již zmínili výše, ne každá banka vám bude ochotna poskytnout hypotéku na nemovitost, která se nachází mimo území České republiky. Ve Financer.com jsme pro vás shrnuli seznam těch, které takovou možnost poskytují:

Na co si dát pozor?

Investování do nemovitosti v zahraničí a získání hypotéky na tuto nemovitost může být lákavou příležitostí pro mnoho lidí.

Nabízí se možnost diverzifikace investic, potenciálně vyšších výnosů a dokonce i možnost rekreačního využití. Nicméně, je důležité být obezřetný a dobře si promyslet všechny aspekty, které s tímto rozhodnutím souvisejí.

Prvním důležitým faktorem je porozumění místním právním a regulačním požadavkům. Každá země má své vlastní právní a regulační systémy týkající se nemovitostí a hypoték. Je důležité pečlivě prozkoumat a porozumět těmto požadavkům.

Druhým bodem je kontrola místních tržních podmínek a perspektiv. Zajímejte se o aktuální stav trhu, ekonomické ukazatele a politickou stabilitu země. To vám pomůže posoudit potenciální výnosy a rizika spojená s touto investicí.

Komunikace a jazyková bariéra jsou další důležité faktory. Jazyková bariéra může být jedním z hlavních problémů při získávání hypotéky v zahraničí. Ujistěte se, že můžete komunikovat s místními bankami, právníky a makléři a že vám všechny dokumenty a smlouvy budou přeloženy do vašeho mateřského jazyka.

V závěru je důležité si uvědomit, že investice do nemovitosti v zahraničí a získání hypotéky na tuto nemovitost přináší své výhody i rizika. Je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty, konzultovat s odborníky a provést důkladný výzkum. Pouze tak můžete minimalizovat rizika a dosáhnout úspěšné investice.

Výhody a nevýhody

 • Riziko neznámého trhu. Investování do nemovitostí v zahraničí může s sebou přinést riziko neznámého trhu. Rozdíly v právních systémech, místních obyčejích a regulacích mohou způsobit potíže při nakládání s nemovitostí a řešení případných problémů.

 • Jazyková bariéra. Pokud neovládáte jazyk dané země, může to představovat problém při jednání s místními úřady, makléři nebo bankovními institucemi. Komunikace a vyjednávání mohou být obtížné a může dojít k nedorozuměním.

 • Vzdálený dohled a správa. Mít nemovitost v zahraničí znamená, že budete muset najít spolehlivou správu nemovitostí, která bude schopna se postarat o všechny aspekty spojené s vaší nemovitostí na dálku. To může být náročné a nákladné.

Často kladené dotazy

Co je hypotéka na nemovitost v zahraničí?

Hypotéka na nemovitost v zahraničí je úvěr, který umožňuje financovat nákup nemovitosti mimo domovskou zemi. Jedná se o atraktivní možnost pro ty, kteří by chtěli diverzifikovat své investiční portfolio a koupit nemovitost mimo Českou republiku.

Jaké jsou výhody hypotéky na nemovitost v zahraničí?

Hypotéka na nemovitost v zahraničí s sebou nese řadu výhod, ale i nevýhody. Mezi výhody patří: diverzifikace investic, potenciálně vyšší výnosy, možnost rekreačního využití, diverzifikace měn, jakož i možné daňové výhody.

Jaké jsou nevýhody hypotéky na nemovitost v zahraničí?

Hypotéka na nemovitost v zahraničí má samozřejmě svá omezení. Můžete se setkat is více riziky jako je například jazyková bariéra, riziko neznámého trhu či vzdálený dohled a správa.

Které české banky poskytují hypotéku na nemovitost v zahraničí?

Mezi české banky, které poskytují hypotéku i na nemovitost v zahraničí patří: Raiffeisenbank, mBank, MONETA a Air Bank.

Jaké faktory je třeba zvážit při výběru vhodné destinace pro investici do nemovitosti v zahraničí?

Mezi faktory, které se vyplatí zvážit patří především: cíl investice, ekonomická situace dané země, politická situace, situace na trhu s nemovitostmi, kvalita života a podobně.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon148 přečtení
Naposledy aktualizováno: 23. 6. 2023

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.