Jak na to?

Jak zjistit dluhy a exekuce?

Neřešené dluhy mohou způsobit velké problémy. Už pro pár desítek korun se totiž můžete zapsat na seznam dlužníků. Stačí se párkrát zpozdit s platbou faktury za telefon nebo nezaplatit pokutu. Stále přibývá případů, kteří i za pár desítek korun nedostali hypotéku, protože jsou pro banku „nespolehliví“.

I menší dluhy tedy umí způsobit velké problémy. Jak je ale všechny vyhledat a zjistit? Bohužel v České republice zatím žádný centrální registr dluhů neexistuje. Proto je nutné procházet jednotlivé registry. V některých případech je dokonce zapotřebí kontaktovat jednotlivé firmy, u kterých byste mohli něco dlžit.

Které dluhy lze zjistit?

Jak jsme již zmínili, zjišťování dluhů je relativně náročný proces a v některých případech ani není možné dopátrat se ke všem dluhům. Obecně platí, že zjistit lze pouze takové dluhy, které spadají do nějaké evidence.

Tedy například veřejné registry dlužníků založené zákonem, případně registry, které si vedou konkrétní soukromé subjekty.

  Dluhy, které podléhají evidenci

 • Dluhy v exekuci. Pokud byla při vymáhání vašich dluhů nařízena exekuce, budete vedeni v Centrální evidenci exekucí. Tato evidence je vedena exekutorskou komorou, přičemž přístup do ní mají všichni ti, kteří se zaregistrují na daném internetovém portálu.

 • Dluhy v soudních řízeních. Jelikož soudy si vedou evidenci o každém řízení, můžete snadno zjistit informace o všech řízeních, kterých jste byli účastníkem. Písemnou formou, tedy můžete požádat o výpis z evidence vedených soudních řízení.

 • Dluhy v bankovním a nebankovním registru (BRKI a NRKI). V bankovním registru jsou uvedeny dluhy klientů vůči bankám a stavebním spořitelnám. V nebankovním registru jsou zase uvedeny dluhy, které jsou vůči nebankovním společnostem, tedy například vůči leasingovým společnostem nebo společnostem poskytujícím spotřebitelské úvěry. I k těmto rejstříkům se lze dostat jednoduše přes internet.

 • Dluhy vedené v SOLUSu. V tomto registru jsou shromažďovány negativní informace o spotřebitelích, kteří si neplní své závazky. Solus je spravován sdružením právnických osob, které zahrnuje významné společnosti poskytující finanční služby. Také o výpis z tohoto registru lze požádat přes internet, například přes platformu Nejsemdluznik.cz.

 • Dluhy u státních organizací. Přímým dotazem na danou instituci lze zjistit i dluhy, které máte u státních institucí. Může to být například Finanční úřad, Colní správa nebo některé ze zdravotních pojišťoven.

Nejdůležitější registry dlužníků v ČR

Při žádosti o jakýkoli úvěr vás bude věřitel prověřovat. Jednak má tuhle povinnost ze zákona, ale také se tím chrání proti případným nesplaceným půjčkám. Na našem trhu používají věřitelé zejména tři registry dlužníků:

 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • Bankovní registr klientských informací (BRKI)
 • SOLUS

Jedná se o nejdůležitější veřejné registry dlužníků, protože je používají banky, ale také i nebankovní společnosti, při posuzování vaší bonity. Do žádných dalších registrů ve většině případů již nahlížejí.

Co je to registr dlužníků?

S myšlenkou registrů přišli věřitelé, kteří ve snaze ochránit své půjčky začali vytvářet seznamy neplatičů. Vychází tak z předpokladu, že pokud se objevují ve vaší platební morálce výpadky, je vyšší pravděpodobnost že tyto výpadky se budou objevovat i v budoucnu.

Jelikož v dnešní době je těch plateb velké množství, opožděná splátka nemusí nutně znamenat, že máte finanční potíže. Mohli jste prostě jen zapomenout. Proto jsou drobnější prohřešky po nějaké době promlčené, aby vám nekomplikovaly život.

Pokud jste někdy nestihli zaplatit například splátku za auto nebo fakturu za telefon, je zcela jisté, že budete uvedení v některém z registrů dlužníků. Záznam vám může zkomplikovat žádost o bankovní spotřebitelský úvěr nebo taky žádost o hypotéku. Ne vždy ale záznamy v registru znamenají něco špatného.

Záznamy v registru dlužníků zůstávají po nějakou dobu. Právě během této doby pro vás mohou mít určité následky. V našem článku vám vysvětlíme i to, kvůli kterým prohřeškům v platební morálce do nich můžete dostat zápis.

Jak zjisti jestli jsem v registru dlužníků?

V České republice aktuálně bohužel neexistuje jedna jednotná databáze všech dlužníků, ale najdete samostatně fungující registry. Ve většině z nich můžete požádat o výpis z registru, a to dokonce i online.

SOLUS

Co se týče SOLUSu, můžete si za poplatek požádat o výpis. Buď to uděláte elektronickým formulářem (cena 320 korun), nebo vyplníte a pošlete papírový formulář (cena 320 korun). V obou případech vám přijdou výpisy v dopise určeném výhradně do vlastních rukou adresáta.

Případně si můžete nechat vystavit SIN kód, díky kterému pak budete moci o výpis požádat přes jednoduchou sms zprávu, nebo přes jejich mobilní aplikaci. V tomto případě platíte za každý další výpis 30 Kč.

Nově také máte možnost si nechat doručit výpis z registru elektronicky na mail pomocí služby Nejsemdluznik.cz

BRKI a NRKI

Když potřebujete získat výpis z registrů dlužníků BRKI a NRKI, zvládnete to pohodlně jedním formulářem, protože oba registry provozuje jedna společnost. Vytvořený výpis získáte poštou klidně i expresně a na dobírku.

Případně se také můžete zaregistrovat v jejich projektu www.kolikmam.cz a nechat si výpis vystavit online, nebo si ho můžete vyzvednou osobně v jejich klientském centru v Praze.

Jestliže vás některý věřitel odmítne na základě výpisu z registru dlužníků, není dobré si půjčovat za každou cenu. V té chvíli byste se totiž museli obránit na méně důvěryhodné a méně spolehlivé společnosti, u kterých byste pak zcela jistě podepsali nevýhodnou nebo zbytečně drahou smlouvu. Dostat se potom z dluhů nebo z případné dluhové spirály pak jde velmi obtížně.

Registr dlužníků SOLUS

Zápis v registru dlužníků není vždy automaticky špatný. Hlavní část SOLUSu je totiž rozdělená na dvě části, a to na pozitivní a negativní. Pozitivní zápisy v registru dokazují vaši dobrou platební morálku. Tedy to, že své závazky berete vážně, splácíte včas a v plné výši.

Problém samozřejmě nastává ve chvíli, kdy své závazky platíte pozdě, nebo je dokonce nesplácíte vůbec. V té chvíli budete mít problém získat jakoukoli další půjčku.

Pozitivní zápis v SOLUSu

Tím, že své závazky berete vážně, budujete si dobrou platební historii a stáváte se pro věřitele důvěryhodným partnerem, kterému pak mohou půjčit za lepší úroky. Pozitivní záznamy v registru dlužníků vám totiž také otevírají cestu k lepším podmínkám a nižším úrokům u jiných úvěrových produktů.

S dobrou platební morálkou také máte možnost si vzít vyšší spotřebitelský úvěr za nižší sazbu, nebo získat za nižší sazbu hypotéku na vlastní bydlení. Tato „dobrá“ část SOLUSu plní zároveň ještě jednu funkci. Chrání vás jako klienta před předlužením.

Společnosti totiž díky záznamům okamžitě vidí, jestli jste se se splátkami nepřiblížili ke hraně vašich možností a další úvěr by pak pro vás znamenal přílišné riziko a zátěž pro váš rodinný rozpočet.

Opět je tato výhoda dobrá pro vás i pro věřitele, takto jste chránění před přílišným zadlužením, a společnosti klesá riziko zesplatněného úvěru, tedy něčeho, čemu se chcete vyhnout za každou cenu i vy.

Negativní zápis v SOLUSu

Negativní záznam v této části registru dlužníků totiž ukazuje problémy s platební morálkou, a tím pádem i velkou rizikovost pro každou firmu, která by takovému klientovi chtěla poskytnout úvěr.

Někdy ovšem můžete dostat záznam, aniž byste si někde předtím půjčili. Do této části mají totiž přístup i mobilní operátoři, dodavatelé energií a pojišťovny.

Záznam o dluhu pak zůstává v SOLUSu tři roky po jeho doplacení. Během této doby tak budete mít problém s velkým počtem žádostí o úvěr. Pokud se jedná o dluh způsobený nezaplacením paušálu u operátora, vymaže se už po jednom roce od jeho doplacení.

Jak dosáhnu výmazu ze SOLUSu?

Vždy je potřeba nějakým způsobem doplatit vzniklý dluh. Pak by se mohlo zdát, že se záznam z registru dlužníků ihned smaže, v praxi ale zůstává viditelný ještě nějakou dobu.

  Postup vymazání z rejstříku SOLUS

 1. Obraťte se na společnost, která vás do něj zadala

 2. Splaťte jim celou dlužnou částku včetně úroků, sankcí a pokut

 3. Zrušte s ní už podepsané smlouvy

 4. Pošlete jim odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 5. Požádejte registr SOLUS o vymazání vašich údajů

Pokud by k vymazání vašich informací nedošlo, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud by nepomohlo ani to, posledním možným útočištěm je pak soud.

BRKI a NRKI

Tyto dva registry provozuje společnost CBCB a.s. a používá je u nás prakticky každý věřitel. Tedy banky, nebankovní firmy, úvěrové společnosti nebo třeba stavební spořitelny (kvůli úvěrům ze stavebního spoření).

Nebankovní společnosti využívají Nebankovní registr klientských informací (NRKI). Zde si leasingové firmy, splátkové, úvěrové a faktoringové společnosti vyměňují informace o spolehlivosti svých klientů. Při žádosti o jakékoli financování si tak tyto společnosti mohou ověřit vaši platební morálku, tedy jak dobře a jak poctivě dosud splácíte.

Banky kromě NRKI využívají ještě svůj vlastní registr BRKI, tedy Bankovní registr klientských informací. Do něj mají přístup jen společnosti s bankovní licencí a slouží ke stejnému účelu jako už výše jmenovaný nebankovní registr dlužníků.

BRKI se používá jako kompletní úvěrová historie bankovních klientů, takže díky němu máte šanci si vybudovat velice dobré záznamy, například pro pozdější žádost o vlastní úvěr na bydlení. Záznamy v v těchto registrech zůstávají déle.

Nedokončená žádost o půjčku zůstává v NRKI šest měsíců a v BRKI jeden rok, pokud dojde k opožděné nebo nezaplacené splátce, zůstává pak v obou záznam ještě čtyři roky po doplacení dlužné částky. Věřitelé se dívají mírněji na méně závažné věci, jako třeba o pár dní opožděnou splátku, tak jako tak vám ale bude jakýkoli negativní záznam v registru dlužníků na obtíž.

Na co si dát pozor?

Možná jste se již setkali s pojmem CEDR. Původně vznikl jako dost neeticky řízený projekt, který zneužíval dobře znějící internetové adresy pro svou propagaci. Bohužel se svým rozsahem a pomyslnou důvěryhodností zapsal do povědomí veřejnosti natolik, že se proti němu dnes špatně bojuje.

Přestože se Centrální registr dlužníků snaží vzbudit zdání, že je něčím oficiální, úvěrové společnosti jeho záznamy žádným způsobem nevyužívají a také do nich ani nepřispívají. Jejich data tak nemají žádnou vypovídající hodnotu, a pro jejich získání jen zbytečně uživatel platí přemrštěné poplatky.

Čerpá totiž jen z veřejně dostupných databází, jako je třeba insolvenční rejstřík, a pak už jen od lidí a firem, kteří se do něj zaregistrovali. Na jeho nekalé praktiky upozorňují média a zpravodajské servery už od roku 2010.

Centrální registr dlužníků dostal za tu dobu jen několik menších pokut. Hlavní potíž je totiž v tom, že ho vede firma, která má sídlo ve Spojených státech. Naše úřady tak nemohou patřičně zakročit, protože se vlastně jedná o americkou společnost.

Pokud se vám náš článek líbil a máte s tímto tématem zkušenosti, budeme rádi, když se o ně s námi podělíte v komentářích níže. Zároveň bychom vám chtěli doporučit další články od Financer.com.

Často kladené dotazy

Jak zjistit všechny své dluhy?

Zjistit všechny své dluhy není vůbec jednoduché. V některých případech ani není možné dopátrat se všech dluhů. Obecně však můžete zjistit zejména ty dluhy, které spadají do nějaké evidence, tedy do registrů dluhů. Jiné typy dluhů zjistíte pouze pokud se obracíte přímo na konkrétního věřitele.

Co je registr dlužníků?

Registr dlužníků je vlastně seznam neplatičů. Věřitelé ho vymysleli ve snaze ochránit své půjčky před neplatiči. Vycházeli z předpokladu, že pokud se objevují ve vaší platební morálce výpadky, je vyšší pravděpodobnost, že tyto výpadky se budou objevovat iv budoucnu.

Jaké registry dluhů existují?

V České republice podléhají evidencí: dluhy v exekuci, dluhy v soudních řízeních, dluhy v bankovním a nebankovním registru, dluhy vedené v SOLUSu nebo dluhy u státních organizací.

Které registry jsou důležité při žádosti o úvěr?

Nejdůležitějšími registry, do kterých nahlíží banka, při žádosti o úvěr jsou: Nebankovní registr klientských informací (NRKI), Bankovní registr klientských informací (BRKI) a SOLUS.

Lze dosáhnout výmazu z registru dluhů?

Možné to samozřejmě je. Podrobný postup naleznete nahoře v článku.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Zdroj článku

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon1729 přečtení
Naposledy aktualizováno: 1. 12. 2022

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.