OBZP – znáte Vaše povinnosti?

5 minut

OBZP je zkratka pro osobu bez zdanitelných příjmů. Být osobou bez zdanitelných příjmů je důležité hlavně ve vztahu ke zdravotní pojišťovně.

KDO spadá do kategorie OBZP?

OBZP je osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky, ale není zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, tj. není OSVČ, ani za ní neplatí pojištění stát.

Stát za Vás uhradí pojištění, pokud spadáte do jedné z následujících skupin obyvatelstva:

Mezi OBZP nejčastěji patří:

  • žena v domácnosti, která osobně celodenně nepečuje minimálně o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z důchodového pojištění ani není v evidenci úřadu práce apod.,
  • mladý člověk, který studuje i po dovršení 26 let,
  • nezaměstnaná osoba nepřítomná v evidenci úřadu práce,
  • osoba, která pracuje na dohodu o provedení práce, ale měsíčně si nevydělá částku, která by založila účast na nemocenském pojištění, tj. částku přesahující 10 tisíc Kč.

Povinnosti OBZP

Abyste měl v České republice nárok na bezplatnou zdravotní péči, musíte být jako občan České republiky řádným pojištěncem některé ze zdravotních pojišťoven. Pokud nepatříte mezi státní pojištěnce ( stát za Vás hradí zdravotní pojištění) a nemáte příjem, ze kterého byste odváděli zálohy na zdravotní pojištění, je třeba tuto situaci neprodleně řešit.

Jakmile se z Vás stane osoba bez zdanitelných příjmů, musíte tuto skutečnost podle zákona nahlásit své zdravotní pojišťovně do osmi dnů od této události. Za nenahlášení může být osobě uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Tato osoba musí též ze zákona platit zdravotní pojištění vždy do osmého dne následujícího měsíce. V případě nesplnění této povinnosti, popřípadě platbě nižšího pojištění, bude OBZP naúčtováno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Jak vysoké je zdravotní pojištění pro OBZP?

Jak již bylo uvedeno, je povinnost OBZP nahlásit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně a hlavně začít hradit zdravotní pojištění řádně a včas.
Zdravotní pojištění se rovná 13,5 % minimální mzdy. Ta v roce 2018 dosahovala částky 12 200 Kč a v roce 2019 dosahuje výše 13 350 Kč. Všechny OBZP tedy v roce 2019 musejí odvádět měsíčně částku 1 803 Kč. O způsobu úhrady se vždy informujte na příslušné zdravotní pojišťovně.

Odpuštění plateb za zdravotní pojištění neexistuje. Pokud si však nemůžete dovolit z finančních důvodů tyto poplatky hradit, lze přenést tuto povinnost na stát tím, že se zařadíte do jedné ze skupin obyvatelstva, za které hradí zdravotní pojištění stát. Nabízí se například registrace na úřadu práce.

Na našich stránkách se Vám snažíme šetřit čas i peníze. Dočtěte se více o tom, na co máte od státu nárok. Celý článek na téma sociální dávky naleznete zde.