Co pro vás může udělat Nová zelená úsporám?

Máte nárok získat od státu dotaci na vaše levnější vytápění – a to jak výměnou kotle jako zdroje tepla, tak i zateplením vašeho domu. Vítejte v Nové zelené úsporám.

nova-zelena-usporam

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám a koronavirus

Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená úsporám. Program MŽP a SFŽP ČR zaměřený na energeticky úsporné renovace, stavby domů a zdroje energie jede na plné obrátky a domácnostem může ušetřit i stovky tisíc korun.

Státní fond životního prostředí vyhlásil i pro tento rok program, díky kterému máte šanci získat část peněz zpátky při úpravách vašeho bydlení tak, aby vás na energiích a vytápění vyšel levněji. Nová zelená úsporám tak běží i pro rok 2020 a celkově se s ní počítá až do roku 2021. Protože díky ní máte možnost si nechat vrátit podstatnou část nákladů, celkově se vám mohou peníze díky následné úspoře energií vrátit o to rychleji.

Proč to stát dělá? Výroba energie je nesmírně náročný proces, který s sebou nese řadu vedlejších důsledků. Tím nejvážnějším je znečištění spojené s převládajícími způsoby výroby energií. Ať se jedná o znečištění ovzduší, nebo problematické ukládání jaderného odpadu, není situace dlouhodobě udržitelná.

Co s tím? Obecně se prosazují dva přístupy. Využívání obdnovitelných zdrojů energie.  Úspora energií díky šetrnému hospodaření. Právě to druhé vede k státním pobídkám, o kterých si můžete přečíst viz. níže.

Pravidla i možnosti čerpání

Žádat o dotace z Nové zelené úsporám mohou majitelé rodinných domů a bytů, jejich stavebníci (tedy ti, kdo si stavbu nechali postavit, majitel a stavebník nemusí být jedna a ta samá osoba) a jak fyzické, tak i právnické osoby.

nova-zelena-usporam-2018Podat žádost je možné před, v průběhu i po dokončení plánovaných opatření na úsporu energií. Peníze vám vyplatí po úspěšném dokončení celého projektu a jako žadatel máte možnost získat z Nové zelené úsporám maximálně 5 000 000. O příspěvek je možné žádat zpětně až 24 měsíců.

Na jeden rodinný dům se podává jedna žádost, která ovšem může obsahovat více oblastí úspor. Můžete tak čerpat dotaci na zateplení (program A) a prostředky na ekologičtější zdroj tepla (program podpory C). Tyto programy jsou určené pro už existující byty a domy, pokud si ovšem stavíte vlastní nízkoenergetický rodinný dům, máte možnost čerpat z Nové zelené úsporám podporu v oblasti B.

Co je nutné splnit?

Není nutné dodržet konkrétní výrobky nebo postupy, místo toho stačí dodržet parametry a podmínky. Právě kvůli tomu je pak pro získání dotace z Nové zelené úsporám nutné zajistit si odborný technický dozor. Díky tomu je pak také šance čerpat NZÚ, když se vám v dílčích opatřeních podaří snížit náročnost budovy alespoň o 20 procent.

nova-zelena-usporam-vyse-dotaceU výměny oken a zateplení se počítá částka příspěvku paušálem na metr čtvereční. Celý program je nastavený tak, abyste získali při lepším výsledku více peněz. Čím lépe tedy zateplení a výměny dopadnou, tak nejenže do budoucna ušetříte díky Nové zelené úsporám více peněz a energií, ale tím i větší dostanete od ministerstva dotaci.

Díky zelené úsporám máte možnost získat nazpět maximálně 50 procent výdajů – pořízení vlastního bydlení vás tak může vyjít podstatně levněji. Navíc díky úsporným opatřením můžete mít nižší pravidelné výdaje za energie.

Po 15. 7. 2017 sice už není možné žádat na dotaci pro výměnu kotlů na tuhá paliva. Naproti tomu teď můžete v rámci spojení Nové zelené úsporám a kotlíkové dotace získat bonus 40 000 – stačí využít výhod obou programů zároveň.

Snížení energií v domácnosti jde dosáhnout i změnou dodavatele. Přechodem k jinému dodavateli elektřiny nebo plynu můžete ušetřit až 30 procent vašich nákladů na teplo a ohřev vody. Co se pak týče snížení spotřeby – jsou tu pro vás naše tipy na šetření.

Oblasti, na které můžete Zelenou čerpat

A – snižování nákladů na energie

Na zateplení obvodových stěn můžete získat maximální příspěvek za každý m2 ve výši 500 – 800 korun.zelena-usporam-vymena-oken

To samé pak platí i při výměně podlahy a zateplení střechy, zde je za každý metr čtverečný stejný příspěvek. To samé platí při výměně dveří i při výměně oken, zde se dotace na výměnu pohybuje mezi 2 100 – 3 800 Kč/m2.

Při zateplování stropu pak dostanete mezi 330 – 550 Kč/m2. Celková částka výše bude vycházet podle toho, kolik se vám po dokončení úprav podaří ušetřit na spotřebované energii. Samozřejmě čím lepšího výsledku nakonec dosáhnete, tím pro vás bude dotace z Nové zelené úsporám lepší.

B – výstavba nízkoenergetických domů

V této oblasti máte možnost čerpat příspěvek na výstavbu nízkoenergetického domu 300 000 korun.vyplati-se-zelena-usporam

Pokud se soustředíte hodně na práci s obnovitelnými zdroji energie, zvyšuje se tato částka na 450 000 korun.

Zde je důležité, že z Nové zelené úsporám nejde čerpat ze všech oblastí – buď čerpáte z programu B, protože ten jediný je určený na výstavbu nových bydlení, nebo u stávajících bydlení snižujete náročnost budovy díky programu A, B nebo obou zároveň.

C – efektivnější využití energií

Třetí stěžejní program Nové zelené úsporám je dlouhodobá pomoc s efektivnějším získáváním energií. Právě z toho důvodu vám bude moci stát stát  poskytnout paušální příspěvky na pořízení nového ekologičtějšího zdroje tepla a energie.

Příspěvek na rekuperaci

Na nainstalování systémů na zpětný odvod odpadního tepla ze vzduchu máte nárok na získání příspěvku ve výši 75 – 100 tisíc korun.

Výměna neekologického zdroje tepla

Když se rozhodnete vyměnit svůj neekologický zdroj tepla (jako je třeba kotel na uhlí, koks nebo brikety) za efektivní a šetrný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo kondenzační plynový kotel) tak máte možnost získat v proplacených nákladech mezi 40 – 100 tisíci korunami. Pokud budete přecházet u vytápění z kotlů na pevná paliva na systém, který využívá alespoň 50% obnovitelných zdrojů, můžete získat 30 – 40 tisíc korun.

Fotovoltaika a solární panely

Na instalaci fotovoltaických systémů můžete získat mezi 35 a 100 tisíci korunami. Na výnosnější soustavy (s výkonem větším než 4 000 kWh/rok) pak můžete získat až 150 000 korun. Na instalaci solární výhřevných systémů pak také 35 – 100 tisíc korun.

Dotace na tepelné čerpadlo

Když se rozhodnete vyměnit elektrické vytápění za šetrnější tepelné čerpadlo, přispívá se v rámci NZÚ částkou 60 – 100 tisíc korun – máte tak možnost pořídit si vytápění šetrné k životnímu prostředí i k vaší peněžence za nižší pořizovací náklady.tepelne-cerpadlo

Tepelné čerpadlo pro rodinný dům stojí okolo 200 – 350 tisíc a potřebuje pro správnou funkčnost velký prostor pro tepelný výměník (ať už vodní, zemní nebo pro vzduch). Na druhou stranu pro ně mají dodavatelé elektřiny vyhrazené tarify D55d a D56d, které spíše známe pod pojmem „noční proud.“ Nejenže je tak elektřina pro provoz levnější, kvůli zvyšování cen do budoucna se tak ale pořízení tepelného čerpadla vyplatí ještě více.

Tepelné čerpadlo oproti plynovému kotli nebo kotli na tuhá paliva šetří 50 – 70 procent nákladů za vytápění – větší prvotní investice se vám tak vrací poměrně rychlým tempem. Každý rok tak ušetříte klidně i 20 tisíc korun.

A co kotlíková dotace?

Původně byl příspěvek na nový kotel začleněný do poslední Zelené úsporám. Dnes je to samostatný program, pokud ho ale správně zkombinujete s Novou zelenou úsporám, máte možnost získat bonus 40 000 korun.

Spolu se žádostí o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva za úspornější a ekologičtější zdroj tepla stačí podávat žádost na dotaci na výměnu oken a dveří, zateplení nebo instalaci solárního systému.

O bonus můžete požádat až dva roky od získání kotlíkové dotace, jakmile tedy dokončíte projekt, získáte spolu s dotacemi na zateplení i bonus za výměnu kotle.

Jak se o Zelenou žádá?

Žádost o dotace pro Novou zelenou úsporám se podává čistě elektronicky na oficiálních stránkách – novazelenausporam.cz. Zaregistrujete si svůj profil, díky kterému budete mít všechny dokumenty a žádosti pohromadě; po podání je pak jen potřeba vaši žádost vytisknout a podepsat. Poté už ji jen pošlete doporučeně na pobočku SFŽP.

Co se předkládá za dokumenty?

Na pobočku Státního fondu životního prostředí pošlete podepsaný formulář žádosti o podporu, odborný posudek zpracovaný specialistou nebo projektantem a krycí list technických parametrů, který potvrdíte společně s energetickým specialistou.zelena-usporam-vyzvy

Aby poté mohl SFŽP začít váš požadavek vyřizovat, doložíte ještě aktuální výpis z katastru nemovitostí.

Protože Nová zelená úsporám nahrazuje vaše výdaje zpětně, budete jim dokládat uznatelné náklady – jde tedy o potvrzení o platbách, faktury za provedené práce, položkového rozpočtu, faktury za provedení technického dozoru a další.

Všechny faktury musí být uznatelné, tedy vystavené na vše jméno nebo spoluvlastníka domu, musí mít všechny zákonné náležitosti a musí z nich být zcela jasné, ke kterému opatření se vztahuje (k zateplení, výměně oken a dveří, pořízení solárních systémů a podobně).

Zvláštní případy

Samozřejmě tu jsou speciální případy, kdy je potřeba doložit i další věci nad rámec toho, o čem jsme už psali.dotace-na-domy

Když žádáte o podporu v oblasti C (tedy šetrnější vytápění), dokládáte potvrzení o dokončení realizace projektu. U oblasti A pak doložíte potvrzení odborného stavebního dozoru.

Když se při úpravách nepoužijí výrobky ze SVT (Seznamu výrobků a technologií), tak i potvrzení o technických vlastnostech materiálů a výrobků použitých při stavbě.

Pokud je váš dům už napojený na ekologické zásobování teplem (tedy například teplárny, které používají více jak 50 procent energie z obnovitelných zdrojů) a budete se napojovat do sítě se solárním systémem, potřebujete doložit i jejich stanovisko.

Často kladené otázky

Kolik je průměrná výše dotace? Průměrná výše dotace v rámci programů zelené úsporám je 114 500 korun. Od roku 2014 bylo vyplacených už 6 200 žádostí – a celkem si rozdělily ke 710 milionům korun.

Kde najdu technické parametry a další informace? Podívejte se na oficiální stránky programu Nové zelené úsporám. Na těchto stránkách naleznete i kalkulačku, kde si můžete vypočíst orientační výši své dotace a také zde rovnou můžete žádost podat.

Do kdy bude program NZÚ fungovat? Co se týče rodinných domů, tak budou každoročně vyhlašované nové programy až do roku 2021, pro bytové domy se pak počítá s koncem v roce 2019.

Úspory za energie v domácnosti (alespoň z peněžního pohledu) dosáhnete lehce i změnou vašeho dodavatele – podívejte se, jak můžete jednoduše ušetřit až 30 procent vašich pravidelných výdajů za plny a elektřinu.

Autor Petr Mladěnka

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Publikováno: 20. 7. 2018
(Aktualizováno: 9. 7. 2020)