Jak na exekuce a srážky ze mzdy

Co je dobré vědět o exekucích, a co se dá dělat v případě nařízených srážek ze mzdy?

Exekuce? Co to vlastně je?

exekuceExekuce je donucení dlužníka zaplatit peníze věřiteli.

Věřitel to většinou zkouší „po dobrém“ během nalézacího řízení, kdy máte možnost doplatit dluh dobrovolně. Během tohoto procesu vznikne vykonatelný exekuční titul, a teprve na jeho základě jde pak podat návrh na samotné zahájení exekuce během vykonávacího řízení.

Následná exekuce pak může proběhnout ve formě srážek ze mzdy, zablokování účtu, prodejem movitých i nemovitých věcí nebo zřízením zástavního práva k nemovitým věcem.

Kdo ji může nařídit?

exekucni-prikazSamotnou exekuci zřizuje okresní soud. Teprve na jejím základě si může případ převzít soudní exekutor, který patří pod Exekutorskou komoru České republiky. Také ji může nařídit Finanční úřad nebo orgány státní správy. Vše musí probíhat v rámci zákona – a to podle exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. a zákona č. 99/1963 Sb. soudního řádu.

Samotní soudní exekutoři nejsou vázáni na jedno místo. V praxi si může věřitel vybrat kteréhokoli exekutora, kterého bude chtít. K vám do Českých Budějovic tak může přijít rozhodnutí z Pardubic od dluhu vzniklého v Ostravě.

Podnikají jako fyzické osoby na základě zvláštního oprávnění. Nespadají sice pod stát, ale mají propůjčené kulaté razítko se státním znakem.

Když exekutor získá možnost vést exekuci, zjistí si z věrohodných zdrojů, kdo za povinného platí sociální pojištění. Tyto informace může získat od Úřadu práce, zdravotní pojišťovny nebo od české a okresní správy sociálního zabezpečení. Pokud má povinný štěstí a pracuje, může vydat exekuční příkaz na mzdu, která pak přijde vždy konkrétnímu zaměstnavateli. Spolu s příkazem vydá vyrozumění povinnému (dlužníkovi), zaměstnavateli i oprávněnému (věřiteli).

Zaměstnavatel pak musí srážet mzdu až do doby, než je zaplacený celý dluh, nebo od exekutora dostane písemné vyrozumění o konci exekuce.

Exekuce na plat

Exekuce na plat – tedy exekuční příkaz na přikázání pohledávky ze mzdy – je dost citelný zásah do osobního i rodinného života člověka.

Jde o strhávání určité částky ze mzdy na uhrazení dluhů. Máte tak právo získat pouze část své mzdy. Rozhodně to neznamená, že byste neměli nárok na žádnou.

Váš zaměstnavatel vám musí začít strhávat pohledávku ze mzdy, a to přesně ve chvíli, kdy si převezme exekuční příkaz.

Srážky se mzdy se vypočítávají z čistého platu. U běžných exekucí pak tvoří její třetinu a u přednostních pohledávek dvě třetiny čisté mzdy.

Jak se vypočítává srážená částka?

Postupuje se podle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu.

  1. Určí se čistá mzda zaměstnance.
  2. Od ní se odpočítá nezabavitelná částka – životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Základní nezabavitelná částka pro rok 2017 je 9232 korun.
  3. Vzniklá částka se vydělí třemi. Právě tuto část platu vám musí zaměstnavatel strhávat.

V případě přednostní exekuce jde o dvě třetiny této částky. Mezi přednostní pohledávky patří nejčastěji výživné na dítě, dlužná částka na daních a náhrady škody za ublížení na zdraví. Všechny typy pohledávek jsou vyjmenované v soudním řádu, tyto jsou ovšem nejrozšířenější.

Zablokovaný účet

exekucne-zablokovany-ucetČasto se stává, že vám zaměstnavatel dá vědět o srážkách ze mzdy. Tak si chcete alespoň ze svého účtu vybrat zbývající část výplaty a zjistíte, že účet máte zablokovaný.

Exekutor vám v tomto případě nesebral celou mzdu. Jen poslal dva platební rozkazy současně – a to exekuční příkaz na mzdu a zárověň exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu. Vaše konto je tak zablokované do výše částky v příkazu.

Na zablokované peníze na vašem účtu už nemáte žádný nárok, protože půjdou na zaplacení dluhu. Jenže účet je psaný na vaše jméno, a tak se všechny příchozí peníze považují za váš majetek.

Jakékoliv další příchozí peníze tak stále patří věřiteli – a tedy i finance cizích osob i vašich příbuzných.

Jediný, kdo může váš účet odblokovat, je ze zákona jen právě exekutor. Z tohoto důvodů je tedy úplně zbytečné být na exekutora sprostý, nespolupracovat, nebo mu vyhrožovat. Tam, kde by se normálně dalo domluvit, tak exekutor nemá žádný důvod vám pomoci a účet nechá zablokovaný.

S penězi nad zablokovanou částku můžete volně disponovat. Ne všichni úředníci v bankách jsou ale dostatečně proškolení, a tak vám mohou tvrdit opak, i přesto, že jste v právu vy.

Dokud je tedy čas, je dobrý nápad se domluvit, aby tyto dva exekuční příkazy neproběhly současně. Případně se dohodnout s vaším zaměstnavatelem o výplatě v hotovosti.

Dá se exekuce zastavit?

Pokud vám přišel exekuční výměr, máte ještě čas zavolat přímo na exekutorký úřad a domluvit se. Pošlou vám vyrozumění o dlužné částce a pár dní po uhrazení dluhu celý proces skončí. Pravděpodobně v tuto chvíli nebudete mít dostatek peněz a tak se nabízí možnost vzít si půjčku bez registrů.

Doplatíte exekuci a vše se alespoň na čas vrátí do starých kolejí. Půjčkou si kupujete více času, ale neřešíte situaci, jelikož brzy naběhnout splátky za půjčku. To je velmi ošemetná situace, která vám může snadno přerůst přes hlavu.

Získaný čas tak využijte na vyřešení celé situace. Utáhněte si opasek, najděte si další příjem, pravidelně s věřiteli komunikujte, postavte se situaci čelem. To je jediný recept, jak se z podobné situace dostat.

Centrální evidence exekucí

Pokud se chcete podívat, jestli proti vám není zahájené exekuční řízení, můžete se podívat do CEE. Tento veřejný seznam vede Exekutorská komora České republiky. Zapisuje zde údaje o zahájení a vedení exekucí a dalších pravomocných rozhodnutí soudních exekutorů.

Nezobrazí se v něm sice údaje o výkonech vedených státní správou, finančními orgány nebo zdravotními pojišťovnami, ale ve zbylých případech dokážete zachytit probíhající řízení. Pak máte čas se na něj připravit, nebo mu rovnou zabránit.

Po skončení řízení jsou údaje z tohoto registru po 15 dnech vymazány.

Sice jsou všechny informace veřejně přístupné, ale ze zákona je nahlížení do tohoto seznamu zpoplatněné. Platí se 30 korun za každý odeslaný požadavek. Takže, pokud tedy vyhledáte jedno rodné číslo a podíváte se na detaily dvou probíhajících spisový značek, zaplatíte 90 korun.

Závěr

Exekuce nejsou nikdy příjemné. Dá se na ně připravit když je zachytíte včas, a v případě čerstvě probíhajícího rozhodnutí je máte ještě možnost doplatit relativně levně (mohou vám pomoci příbuzní, nebo si vezmete půjčku bez registru).

Vyhnete se tak dlouhým měsícům se sníženým platem nebo zablokovaným účtem.

O autorovi

Uvidíme se?

Sledujte náš Facebook

×

Prosím o hodnocení Exekuce

  • Hodnoťte
  • Recenze
  • Vložit

Hodnoťte

Jak byste hodnotili služby a produkty společnosti Exekuce?

Zpět

Recenze

Jaká byla poskytnutá služba? Objevily se nějaké potíže? Máte pocit, že společnost naplnila Vaše očekávání? Nic si pro sebe prosím neschovávejte - chceme slyšet o všem - dobrém i špatném.

Vložit

Jste poslední krůček od vložení recenze

Přihlašte se pomocí emailu
Vytvořte nový účet níže
 Vaše recenze nyní čeká na schválení. Zkontrolujte prosím svůj e-mail a klikněte na potvrzovací odkaz.