Kdy je možné vyhlásit insolvenci?

Osobní bankrot, oddlužení nebo insolvence – různé termíny, ale všechny mluví o tom samém. Jak insolvence probíhá a jak může dlužníkovi pomoci?

insolvence

Kdy je možné vyhlásit insolvenci?

Insolvence (oddlužení, osobní bankrot) je určená pro osoby, které mají více dluhů, než dokáží zaplatit. Může o ni požádat fyzická osoba, OSVČ i právnická osoba.

jak-funguje-insolvencePři jejím vyhlášení se pozastaví všechny formy vymáhání dluhů – ať už exekuce nebo nedobrovolné dražby majetku. Od podání návrhu se dále už ani dluhy neúročí.

Pro schválení oddlužení potřebuje mít dlužník dostatečný příjem – a to tak, aby během pěti let zaplatil alespoň 30 procent celkových dluhů. Třicet procent se bere ale jen jako nejnižší přípustná částka, mnohdy dokáže dlužník uhradit i 100% dluhů.

Výhodou je tady pak to, že insolvence skončí dříve. Případně je tu i ta možnost, že se prodá dlužníkův majetek a z této částky se pak uhradí dluhy věřitelů.

Co se týče příjmů na splácení, je potřeba počítat ještě s odměnou insolvenčního správce – obvykle se pohybuje kolem tisícikoruny měsíčně.

Tři druhy úpadku

Zákon č. 182/2006 Sb. rozeznává tři druhy situací, kdy nebude moci dlužník uhradit své dluhy. Jde o platební neschopnost, předlužení a hrozící úpadek.

Platební neschopnost

Platební neschopnost nastává, když má dlužník alespoň dva dluhy 30 dní po termínu splatnosti a není už schopný je dále hradit. Případně i ve chvíli, kdy přestane posílat platby a své peněžité závazky neplní déle jak tři měsíce, nebo ve chvíli, kdy věřitel nemůže dosáhnout vyrovnáním dluhu pomocí exekuce nebo platebního rozkazu.

Předlužení

Předlužení nastává v případě, že má dlužník vyšší závazky, než kolik činí jeho celkový majetek. Může jít jak o fyzickou osobu, tak i právnickou.

Hrozící úpadek

Insolvenci z důvodu hrozícího úpadku bude podávat jen takový žadatel, u kterého jasně vyplývá, že nebude schopný zaplatit podstatnou část svých dluhů.

Jak probíhá?

Průběh insolvence

jak-probiha-insolvenceSamotný proces vyřízení je poměrně zdlouhavý, ale stále obsahuje v podstatě jen pár hlavních bodů. Dlužník se obrátí na advokáta, kterému doloží své příjmy za poslední tři roky, své závazky a také doloží seznam svého majetku.

Vybraný advokát pak vypracuje návrh a pošle ho ke schválení na krajský soud. Ten do krátké chvíle zahájí insolvenční řízení a pokud splňuje všechny nutné požadavky, tak i povolí oddlužení a určí insolvenčního správce.

Od této chvíle mají věřitelé 30 dní na to, aby přihlásili své závazky. Pokud tuto lhůtu prošvihnou, mají smůlu – dluh se stane nevymahatelným a už se jim přihlásit nepodaří.

Po této lhůtě se insolvenční správce setká s dlužníkem – seznámí ho se všemi přihlášenými pohledávkami, probere s ním další plán postupu a případně si vyžádá další podklady. Jakmile je vše v pořádku, sestaví zprávu pro oddlužení, kterou následně pošle na soud. Teprve na základě této zprávy soud rozhodne o konečném schválení insolvence.

Způsoby splácení

Splácení insolvence může probíhat dvěma způsoby – buď splátkovým kalendářem, nebo zpeněžením majetku.

Ke splátkovému kalendáři se soud přiklání ve chvílích, kdy nemá dlužník žádný majetek. Nebo pokud by jeho majetek nedokázal dostatečně dluhy pokrýt. Dluhy se sečtou, a podle celkových příjmů se podle nich nastaví splátkový kalendář.

Ten může trvat až 5 let, a během této doby musí být věřitelům zaplaceno alespoň 30 procent dluhů. Pravidelnou měsíční splátku pak insolvenční správce přerozděluje mezi všechny přihlášené. Jakmile splátkový kalendář skončí, všechny další dluhy jsou odpuštěné.

Také je možné zpeněžit majetek – nejčastěji se k tomuto řešení přistupuje, pokud má žadatel o insolvenci ve svém vlastnictví nemovitost. Opět stačí, když prodej pokryje alespoň 30 procent dluhů, zbylé se mu odpustí.

Podmínky oddlužení

Správně podaný návrh na oddlužení

Soudy zamítají návrhy na insolvenci i kvůli drobným chybám. Od července roku 2017 je už tedy dané ze zákona, že insolvenční návrh může za dlužníka podat pouze například advokát, soudní exekutor nebo insolvenční správce.

K návrhu je nutné dodat i všechny povinné přílohy. Některé z nich vyžaduje soud, některé jsou povinné ze zákona. Tak jako tak, pro úspěšné podání návrhu k insolvenci musí být vše do posledního detailu v pořádku.

Být v úpadku, nebo hrozícím úpadku

Úpadek je hlavní důvod, kvůli kterému insolvence vůbec existuje. Dlužník už v takové situaci nemůže zvládnout své závazky – má alespoň dva věřitele, alespoň dva dluhy 30 dní po splatnosti a není zde žádná možnost dál platit splátky v plné výši.

U hrozícího úpadku je hlavním rysem to, že jsou měsíční splátky tak vysoké, že je není možné dlouhodobě zvládat. Takový dlužník může vyhlásit insolvenci hned a nemusí čekat, až se zbytečně dostane do problémů a narostou mu dluhy.

Mít možnost zaplatit alespoň 30% dluhů

Žadatel musí mít pro povolení insolvence buď dostatečný majetek k prodeji, nebo dostatečný příjem – jedno z těchto dvou věcí musí pokrýt alespoň 30 procent celkových dluhů. V případě nízkých nebo žádných příjmů je naštěstí možné oddlužení splácet i pomocí příspěvků třetí osoby.

Nemít nepoctivý záměr

Dodržení téhle podmínky se sleduje vždy podle konkrétních okolností případu. Za nepoctivý záměr se považuje například chvíle, kdy chce člověk jít vědomě do insolvence jen proto, aby tím poškodil věřitele; nebo se třeba zbavil dluhů a přitom zakryl a nechal si mnohem větší majetek.

Dluhy z podnikání – věřitel musí souhlasit

Jinak řečeno, u dluhů z podnikání nesmí věřitel nesouhlasit s oddlužením. Pokud k nim mlčí, je vše v pořádku – mlčení se bere jako tichý souhlas. Protože se v těchto případech mnoho věřitelů vůbec nevyjadřuje, dluhy z podnikání nejsou až tak velkou překážkou pro úspěšné schválení insolvence.

Plnění povinností

Po celou dobu trvání je nutné dodržovat povinnosti i nastavené podmínky. Schválení návrhu ještě neznamená, že žadatel projde celým oddlužením v pořádku – soud může oddlužení zrušit, pokud k němu bude dlužník přistupovat nedbale, bude porušovat své povinnosti nebo nebude spolupracovat s insolvenčním správcem.

Podání žádosti

Od novely zákona z července 2017 může k soudu podat návrh na insolvenci jen oprávněná osoba. Dlužník si tak návrh nemůže sepsat sám, nejčastěji je za něj sepíší a podají advokátní kanceláře, nebo specializovaní právníci.

Podáním návrhu u soudu se rozjíždí insolvenční řízení. K němu je potřeba doložit přílohy, které požadují zákony i soudy. Samotný návrh má několik stránek a musí být pečlivě vyplněný, protože soudy ho mohou zamítnout i při drobných chybách.

insolvence-podminkyPrávě protože zde bývalo nejvíce chyb ze strany žadatelů, pravomoc podávat návrhy se určila jen vybraným profesím. Dnes už tedy žadatelé nebývají tolik odmítáni ze strany soudů, protože nedodali potřebné dokumenty.

Doba vyřízení se běžně pohybuje okolo čtyř až pěti měsíců. Protože o insolvenci rozhoduje soud, trvá nějaký čas, než se vůbec k případu dostane; poté ještě potřebuje splnit případné zákonné lhůty – například při dalším dodávání podkladů nebo čekání na vyjádření.

Samozřejmostí je také počítat s tím, že věřitelé budou mít svůj určený čas k podání svých přihlášek. Po celém projednání insolvence a povolení oddlužení může být dlužník bez dluhů už do pěti let.

Výhody i nevýhody

  • Oddlužení není možné, pokud má žadatel o insolvenci záznam v rejstříku trestů z hospodářské činnosti, jako je třeba zpronevěra nebo krádež.
  • Ještě několik let po skončení insolvence nebude možné s úspěchem požádat o úvěr nebo hypotéku.

Chystané změny

Ohledně insolvenčního zákona se už chystají velké změny. Současně se projednává možnost dvou variant oddlužení, na které bude moci dosáhnout mnohem více lidí.

V první, tříleté variantě splní dlužník podmínky insolvence uhrazením 50 procent dluhu. V druhé variantě by stačilo zaplatit během 5 let 30 procent dluhu, ovšem s jedním rozdílem. Soud by v případě snahy dlužníka mohl uznat splnění podmínek i v případě, že by dlužník nezvládl zaplatit třicet procent dluhu.

Oproti dnešní situaci je tu velká změna v jednom bodě. Dnes se posuzuje příjem dlužníka na dalších pět let, a na jeho základě se rozhodne o schválení insolvence. Mnoho lidí tak dnes zůstává uvězněných v dluhové pasti.

Po změně zákona se očekává jiná situace – soudy by posuzovaly celou situaci až na konci oddlužení. Tedy jestli člověk udělal pro svou situaci maximum a snažil se ze svých závazků uhradit co nejvíce. Dostat se z dluhů tak bude mít šanci mnohem větší okruh lidí. Zároveň to bude vyžadovat úzkou spolupráci se správcem dluhu a prokázat opravdovou snahu o nápravu. A o to hlavně jde. Pomoci lidem dostat se z potíží a minimalizovat riziko, že do pasti opět spadnou.

Autor Petr Mladěnka

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Publikováno: 20. 5. 2018
(Aktualizováno: 9. 7. 2020)