Kdy a jak můžete odstoupit od smlouvy?

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dní a to i bez udání důvodu. Co všechno to ale obnáší?

odstoupeni-od-smlouvy

Jde odstoupit od smlouvy bez důvodu?

Jde to – ovšem jen v případech daným zákonem. Bez udání důvodu odstoupíte například i od spotřebitelského úvěru; od nákupu zboží nebo čehokoli dalšího můžete odstoupit do 14 dní bez udání důvodu, pokud jste smlouvu uzavírali na dálku – nejčastěji se tak jedná o nákupy přes internet nebo telefon. Případně se počítají i podpisy smluv mimo obvyklou prodejnu firmy.

Kdy odstoupení není možné

Pozor: odstoupení od smlouvy nejde u některých vybraných oblastí – například nemůžete odstoupit od nákupu předplatného novin a časopisů, audio a video nahrávek s porušeným obalem, rychle se kazící zboží nebo třeba u výrobků na míru. Podrobnější přehled uvádíme na konci článku.*

 

Kdy začíná běžet 14 dní na rozmyšlenou?

Důležité tu je, že se dvoutýdenní lhůta začíná počítat až ode dne převzetí zboží. Pokud je navíc rozdělené na části, první den 14 denní lhůty začíná běžet až v den převzetí poslední zásilky. V těchto případech máte právo odstoupit od smlouvy během dvou týdnů, a to bez uvedení důvodu a bez jakýkoliv sankcí.

Pokud vás ovšem prodávající o tomto vašem právu spotřebitele neinformoval, prodlužuje se lhůta pro takovéto odstoupení na rok a čtrnáct dní. Když si ovšem svou chybu během této doby uvědomí dřív, máte právo odstoupit do 14 dní bez udání důvodu od chvíle, kdy se o tomto právu dozvíte. Plné znění zákona naleznete zde.

Jak na to?

Hlavním pravidlem je vždy dát vědět druhé straně – ta se musí o vašem rozhodnutí o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní dozvědět. Nejlepší je poslat tohle sdělení písemně, i když to zákon vyloženě neukládá.

Dopis můžete odeslat i poslední, čtrnáctý den lhůty. Je ale důležité si schovat alespoň podací lístek, datum odeslání totiž musí být prokazatelné.

Ve vyjádření je nutné uvést, o jakého prodávajícího a o jakou smlouvu se jedná. Důvod nemusíte uvádět žádný – stačí jen jasně uvést, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů. Zde pak následuje už jen váš podpis a datum.

Všeobecný vzor odstoupení od smlouvy naleznete například na internetových stránkách vzory.cz.

Co se děje potom?

Smlouva se ruší v den, kdy druhá strana obdrží vaše rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Poté máte povinnost do 14 dní vrátit na své náklady prodejci zboží.

Ten má také 14 dní na to, aby vám vrátil vaše peníze. Pokud se nedohodnete jinak, musí vám je vyplatit stejným způsobem jakým jste platili vy. S vrácením peněz ale může počkat do té doby, než dostane zboží nazpět.

Jsou zde ale výjimky

Možnost odstoupit od smlouvy během 14 dní od uzavření se vás nebude týkat v mnoha případech – a to i když byla uzavřená přes internet, a tak by měla jít běžně vypovědět bez udání důvodu.

V této části zákona jsou domluvené výjimky, protože u některých položek by zákonné odstoupení od smlouvy nedávalo moc smysl. Například nejde zrušit dodání zboží, které jste si nechali vyrobit nebo upravit na míru.

Časově omezené věci a služby

Nemůžete odstoupit od smlouvy u zboží, které podléhá rychlé zkáze – jde například o potraviny, cukrářské výrobky nebo uzeniny. I při dodání lihovin, protože je dodavatel může odeslat až po určité době a během této doby se může na trhu kdykoli změnit jejich cena.

Tahle situace se týká i lístků na koncerty, zamluvení restaurace nebo sportoviště na určitý čas a nebo zamluvené ubytování a dopravu. Tedy na ty chvíle, kdy si zboží nebo služby objednáváte na konkrétní datum nebo čas. Tedy i zájezdy nebo rezervace v autobuse a ze zákona také u stíracích losů, loterie a sázek.

Digitální obsah a služby

Lhůta 14 dní na odstoupení od smlouvy bez důvodu se nevztahuje na služby a software. U digitálního obsahu vás obchod upozorní už při nákupu, že nebudete mít možnost odstoupit od smlouvy.

To samé platí i u služeb, když vám je prodejce už poskytl před uplynutím dvoutýdenní lhůty pro odstoupení. Prodejce vám také nebude moci vrátit peníze, pokud půjde o poskytnutí zdravotnické nebo sociální péče.

Také nevrátíte počítačové programy, cédéčka, videonahrávky a jim podobné věci, když budou mít porušený obal. Je to kvůli tomu, že se na nich prodává jen jejich obsah a je jedno na čem je uložený – při porušeném obalu nemá žádný obchod jistotu, že si kupující obsah nepřekopíroval a nechce tak vrátit peníze zbytečně.

Z toho samého důvodu nevrátíte ani časopisy, noviny nebo jejich předplatné.

* Velký přehled, kdy odstoupení nelze využít:

 • služby, které byly již splněny na žádost spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení,
 • zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a prodávající či poskytovatel ji neovlivní,
 • zboží upravené podle přání spotřebitele a zboží podléhající rychlé zkáze,
 • audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • noviny, periodika a časopisy,
 • digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Dále se možnost odstoupit od smlouvy podle tohoto vzoru nevztahuje na smlouvy:

 • o finančních službách, které mají samostatnou úpravu,
 • o poskytování zdravotní péče nebo sociálních služeb,
 • o zájezdu a dále o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, nabízí-li poskytovatel tyto služby na konkrétní termín nebo během konkrétní doby,
 • uzavírané přes prodejní automaty, automatizované obchodní prodejny, uzavírané provozovateli telekomunikací prostřednictvím veřejných telefonů,
 • týkající se převodu a nájmu nemovitostí, výstavby nebo přestavby budov,
 • jejichž předmětem je sázka, hra nebo los,
 • o dodávání zboží běžné spotřeby (třeba potravin, nápojů) do domácnosti spotřebitele.

Nejčastější mýty

Vrací se jen nepoužité zboží

Je největší trik, který obchodníci používají. Lhůta 14 dní na odstoupení bez udání důvodu je právě kvůli tomu, aby si zákazník zboží vyzkoušel a právě tak se seznámil s jeho vlastnostmi a podobně. Vynucovat si vrácení nepoužitého zboží tak celou tuhle myšlenku staví na hlavu.

Například u oblečení je nošení nebo vyprání zcela běžný způsob používání a tudíž prodejce nemůže blokovat jeho vrácení tím, že přijímá jen nepoužité zboží.

Jako spotřebitel totiž odpovídáte za snížení hodnoty zboží jen v případě, že byste s ním zacházeli jinak než je nutné a zboží by se poškodilo právě v důsledku takového zacházení. V případě oblečení by to bylo například pokud byste vlněný svetr vyprali na 90 stupňů – ano, v tu chvíli máte jako kupující smůlu.

Povinnost vrátit zboží i s obalem

Když si kupujete výrobek, je předmětem smlouvy právě jen ten výrobek. Prodejce po vás tak nemůže chtít, abyste mu vrátili zboží i s původním obalem. Samozřejmě je musíte zabalit tak, aby se během přepravy nepoškodilo, způsob zabalení je ale zcela na vás.

Výjimka je ovšem v případě, kdy je u součástí zboží i obal – například u sběratelských edic nebo dárkových balení. A také jak už bylo řečené, tohle se netýká cédéček, hudby, filmů, počítačových programů a podobných věcí – jejich rozbalením se celé vrácení znemožní.

Vrácení částky jen na účet

Prodávající má ze zákona povinnost vrátit kupní cenu stejným způsobem, jakým ji přijal. Nemůže tedy po vás chtít, abyste za všech okolností přijali vrácené peníze na svůj bankovní účet. Pokud jste zboží platili bankovním převodem, je vše v pořádku. Pokud jste ale zboží platili v hotovosti, protože například nemáte běžný účet, nemůže vám obchodník nutit bezhotovostní vrácení peněz. V takové chvíli totiž potřebuje váš souhlas – stačí, když mu ho udělíte v emailu nebo telefonicky.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na