Podpora pěstounské péče: 5 příspěvků od státu

Jako pěstoun máte nárok na 5 různých příspěvků – podívejte se, které to jsou a v jakých částkách se pohybují.

Přehled dávek pěstounské péče

Pěstounská péče je náhradní formou rodinné výchovy – pokud se o dítě nechtějí nebo nemohou starat jeho vlastní rodiče, může ho soud pěstounovi na jeho vlastní žádost udělit do péče.

Specifickým typem pěstounství je pěstounská péče na dobu určitou. Jedná se v podstatě o zaměstnání, kdy se profesionální pěstoun, zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, dočasné stará o dítě, které nemůže být ve své původní rodině. Tím je dítě uchráněno před pobytem v ústavu. Stát platí profesionálním pěstounům za to, že jsou neustále v pohotovosti.

Stát pak pěstouny za jejich obětavost finančně podporuje a vykrývá jim část jejich nákladů. Celkem jim tedy od státu náleží 5 příspěvků a odměn. Vedle nich pak má takový pěstoun ještě nárok například na rodičovský příspěvek, případně i přídavek na dítě.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Stát vyplácí příspěvek tomu, kdo pečuje o svěřené dítě v rámci pěstounské péče. Nárok na něj má vždy až do 18 let dítěte; případně až do 26 let, pokud je dítě nezaopatřené a se svým pěstounem stále bydlí. Dnes je daný fixní částkou, která se mění podle věku svěřence.

Věk dítěteVýše příspěvku
do 6 let4 500 korun
od 6 do 12 let5 550 korun
od 12 do 18 let6 350 korun
od 18 do 26 let6 600 korun
Pokud se pěstoun stará o dítě se stupněm závislosti, zvyšuje se pak příspěvek na ůhradu potřeb dítěte následovně.
Věk dítěteI. lehká závislostII. středně těžká závislostIII. těžká závislostIV. úplná závislost
do 6 let4 650 korun5 550 korun5 900 korun6 400 korun
od 6 do 12 let5 650 korun6 800 korun7 250 korun7 850 korun
od 12 do 18 let6 450 korun7 800 korun8 300 korun8 700 korun
od 18 do 26 let6 750 korun8 100 korun8 600 korun9 000 korun

Příspěvek na pořízení vozidla

prispevek-na-porizeni-vozidlaNa tento příspěvek má nárok osoba, která se v rámci pěstounské péče stará alespoň o tři děti. Druhou podmínkou nároku je to, že pěstoun koupené vozidlo nesmí využívat pro výdělečnou činnost.

Jestliže na něj máte nárok, stát vám přispěje 70% z pořizovací ceny vozidla. Maximálně vám tak může přispět 100 tisíci. Případně vám může stejným způsobem přispět, pokud si auto necháte opravit a prokážete s tím spojené výdaje.

Koupené vozidlo pak musíte používat nejméně po dobu pěti let – jinak budete muset poměrnou část příspěvku na pořízení vozidla vrátit zpátky. To se stává například v situacích, kdy se rozhodnete vozidlo darovat, prodat nebo ho začít využívat pro výdělečnou činnost.

Příspěvek vám může stát poskytnou i bezhotovostně před pořízením vozidla. Hned poté ale musíte doložit jeho koupi, jinak budete muset příspěvek vrátit.

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je svým způsobem odměna za to, že se člověk uvolí vychovávat cizí dítě. Zde se rozlišují dvě situace – pěstoun může být osobou v evidenci (tedy stará se o dítě jen po přechodnou dobu) nebo osobou pečující.

Nárok na odměnu má jen jedna osoba, i když se o dítě stará společně například manželský pár. Měsíční výše této odměny se pak odpočítává podle toho, kolik dětí mají svěřených v péči.

U jednoho dítěte je tato odměna 8 000 korun, u dvou 12 000 korun a u každého dalšího se pak měsíčně částka navyšuje o čtyři tisíce korun.
V případě, že má alespoň jedno dítě přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV, má pěstoun nárok na 24 000. Pokud jde o osobu v evidenci, má nárok na 20 000, pokud pečuje alespoň o tři děti a alespoň jedno z nich má přiznaný stupeň závislosti II, III nebo IV.

Příspěvek při převzetí dítěte

Při převzetí dítěte do péče vám navíc náleží i tato odměna, která vám pokryje nejnutnější náklady spojené s příchodem nového člena domácnosti. Je odvislá od věku dítěte a pohybuje se v těchto částkách.
Věk dítěteVýše příspěvku
do 6 let8 000 korun
od 6 do 12 let9 000 korun
od 12 do 18 let10 000 korun

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Vyplácí se jednorázově, a to ke dni zletilosti vychovávaného dítěte. Slouží jako pomoc pro start do života a nárok na něj má každá osoba, která byla ke dni své plnoletosti v pěstounské péči.

O příspěvek si žadatel může požádat odevzdáním vyplněného formuláře na kontaktním pracovišti místní krajské pobočky Úřadu práce. Stát poté žadateli jednorázově vyplatí 25 000 korun.

 

Jsme Financer a sledujeme český trh. Díky srovnání rychlých půjček, spotřebitelských úvěrů i spořicích účtů šetříme váš čas, peníze i nervy. Lepším výběrem totiž více ušetříte.

O autorovi

Uvidíme se?

Sledujte náš Facebook

×

Prosím o hodnocení Dávky pěstounské péče