Rodičovská dovolená 2021: na co máte nárok?

Nastávající rodiče se často zajímají o rodičovský příspěvek i peněžitou pomoc v mateřství. Ne vždy se ale podaří na oba dva příspěvky dosáhnout.

rodicovsky-prispevek

Co potřebuji pro podání žádosti?

Pro podání žádosti o rodičovský příspěvek potřebuje mít s sebou váš občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný formulář se Žádostí o rodičovský příspěvek a případně i doklad o pobírání peněžité pomoci v mateřství, pokud jste na ni měla nárok.

Kdo které příspěvky vyplácí?

Rodičovský příspěvek vyplácí Úřad práce ČR, protože patří mezi dávky státní sociální podpory.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou z nemocenského pojištění, a tak ji má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení.

Kdy se příspěvky vyplácí?

Úřady mívají různé výplatní termíny a někdy se liší i podle krajů a okresů. Nejjistější je tedy zavolat si na konkrétní odbor a přeptat se.

Kdy žádat o rodičovský příspěvek?

Pokud chcete plynule navázat z peněžité pomoci v mateřství na rodičovský příspěvek, je dobré začít vyřizovat papíry kolem 4 měsíců věku vašeho dítěte.

Pokud jste neměla nárok na PPM, je samozřejmě nejlepší zažádat co nejdříve po porodu to půjde.

Kde se žádá?

Pokud budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, žádost vám z větší části vyplní váš gynekolog nebo jiný ošetřující lékař. Formulář pak odevzdáte svému zaměstnavateli a ten jej pak přepošle na ČSSZ.

Žádost o rodičovský příspěvek pak podáváte na Úřadu práce na odboru sociálních věcí.

Na co máte ze zákona nárok?

Stát vám může alespoň částečně vynahradit příjmy, o které během rodičovství přijdete. O rodičovský příspěvek a o peněžitou pomoc v mateřství se zajímají všichni nastávající rodiče – ne všichni ale na oba dva příspěvky dosáhnou.

Pozor: rodičovský příspěvek není to samé, co rodičovská dovolená. Peněžitá pomoc v mateřství a mateřská dovolená také nejsou to samé – volno čerpáte od zaměstnavatele a příspěvky dostáváte od státu.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je nastavená tak, aby vám jako nastávající matce nahradila mzdu během mateřské dovolené. Místo vás ji ale může za určitých podmínek pobírat i otec nebo blízký příbuzný.

materska-a-rodicovska-2018

Pokud vám na ni vznikne nárok, čerpáte peněžitou pomoc v mateřství 28 týdnů. Když čekáte dvojčata (nebo vícerčata), tak se tato podpůrčí doba prodlužuje na 37 týdnů.

Samotnou žádost vám vypíše váš ošetřující lékař. Nejčastěji je to gynekolog, který vám zároveň potvrdí očekávaný termín porodu.

Vyplněný formulář pak předáte svému současnému (nebo poslednímu) zaměstnavateli. Na jejím základě vám pak zaměstnavatel poskytne mateřskou dovolenou. Ta trvá 28 týdnů, případně 37 týdnů, pokud se vám narodí dvojčata.

Následně pak pošle váš formulář na Okresní správu sociálního zabezpečení a ta vám začne od vašeho vybraného termínu měsíčně vyplácet peněžitou pomoc v mateřství.

Kolik dostanete?

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 procent vašich průměrných hrubých měsíčních příjmů za posledních 12 měsíců. Pro výpočet se tento příjem napřed ještě upravuje pomocí redukčních hranic.

Kdy na ni máte nárok?

Potřebujete mít hlavně splněnou dobu, během které se účastníte nemocenského pojištění. To znamená, že jste si během posledních dvou let platila alespoň 270 dní v dobrovolném nemocenském pojištění (pokud jste OSVČ) nebo jste byla během této doby zaměstnaná.

Do této doby se počítá i doba studia na střední nebo vyšší odborné škole, vysoké škole a konzervatoři.

Pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství je ještě jedna podmínka – nemocenského pojištění se účastníte i v den nástupu na mateřskou dovolenou.

V té době tedy potřebujete být zaměstnaná, nebo si v případě OSVČ platit dobrovolné nemocenské pojištění. Tuto podmínku splňujete i v případě, že váš pracovní poměr skončil už dřív – pro tyto případy zde běží šestiměsíční ochranná lhůta.

Pozor: do této doby se nepočítají dohody o provedení práce s výdělkem do 10 000 korun měsíčně a zaměstnání malého rozsahu. V těchto případech za vás totiž zaměstnavatel nemocenské pojištění neplatí.

Pokud splníte podmínky – tedy 270 dní nemocenského pojištění během posledních dvou let a zároveň i platné pojištění v době nástupu – můžete si u OSSZ určit datum svého nástupu na mateřskou.

Můžete tak nastoupit nejdříve na začátku osmého týdne před očekávaným termínem porodu a nejpozději na začátku šestého týdne před porodem. Kdekoli během této doby si můžete zvolit konkrétní datum.

Pokud si konkrétní datum nenahlásíte, začne vám peněžitá pomoc v mateřství platit automaticky na začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.

Na PPM vám hned navazuje rodičovský příspěvek. Pokud jste ale neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, máte možnost čerpat rodičovský příspěvek ihned po narození vašeho dítěte.

Rodičovský příspěvek

Pokud budete chtít, aby vám rodičovský příspěvek plynule navazoval, budete potřebovat podat žádost na Úřadu práce včas. Ideálně v době, kdy budou vašemu dítěti zhruba 4 měsíce.

Budete s sebou potřebovat mít vyplněný formulář se žádostí o rodičovský příspěvek, rodný list dítěte, potvrzení od OSSZ o pobírání peněžité pomoci v mateřství a váš občanský průkaz.

vypocet-rodicovske-2018

V roce 2021 činí rodičovský příspěvek 300 tisíc korun (v úhrnu za celou dobu pobírání rodičovského příspěvku na jedno dítě), a to pro rodiče, kteří aktivně čerpají tento příspěvek na dítě mladší 4 let. Na vícerčata je rodičovský příspěvek nyní 450 000 korun (jde o nárůst o 120 tisíc).

Pokud jste na PPM neměla nárok a čerpáte rodičovský příspěvek hned po narození dítěte, tak pro vás platí maximální měsíční limit 7 600 korun měsíčně. Na Úřad práce půjdete žádat jen s občanským průkazem, rodným listem dítěte a vyplněným formulářem.

Kdo má na něj nárok?

Na rodičovský příspěvek neplatí žádná omezení – nárok na něj má každý.

Zároveň si při něm můžete neomezeně přivydělávat. Ovšem pod podmínkou, že budete mít řádně zabezpečenou péči o své dítě. Je to zákonná podmínka – je ovšem jedno, jestli vám dítě bude hlídat kamarádka nebo někdo z rodiny.

Celý příspěvek musíte vyčerpat nejpozději do 4 let věku dítěte. Výši výplaty si ale můžete nechat každé tři měsíce změnit.

Stát vám dokáže v případě potřeby poskytnout i další sociální dávky, které vám pomohou při finančních těžkostech. Proto jsme pro vás na našich stránkách připravili podrobné informace i o dalších typech státní podpory.

Jsme Financer – pomáháme vám ušetřit peníze snadnějším výběrem rychlé půjčky, spotřebitelského úvěru i spořicího účtu. Věnujeme se osobním financím a také sledujeme český trh.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na