Přídavek na dítě v roce 2021

Od ledna máte možnost získat zvýšený přídavek na dítě – pro jeho získání stačí mít alespoň nějaký příjem ze zaměstnání.

pridavek-na-dite

Pro rok 2021, se zvýší přídavky na dítě – podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26%. Měly by se i změnit podmínky – nárok by mělo mít podstatně více rodin (samoživitelek). Nárok bude při příjmu 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě, patří mezi základní sociální dávky.

Kdo na něj má nárok?

Přídavek na dítě je jednou ze základních dávek státního sociálního systému, který má dlouhodobě pomáhat krýt náklady na výchovu a výživu nezaopatřených dětí do 26 let.

Nárok na tento přídavek má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž příjem je nižší než 2,7 násobek jejich životního minima. Příjem se zkoumá za poslední kalendářní čtvrtletí a počítá se do něho i rodičovský příspěvek.

Základní podmínkou pro získání přídavků na dítě tak je nízký příjem všech společně posuzovaných osob. Kalendářní čtvrtletí jsou během roku čtyři. Jde o období leden – březen, duben – červen, červenec – září, říjen – prosinec. Podobně jako u jiných sociálních dávek tedy nemusí jít o příjem za poslední tři měsíce.  

Od dubna 2020 se životní minimum zvýšilo o 13,2 procenta. Základní částka dosáhne 3860 Kč, existenční minimum stoupne na 2490 Kč měsíčně. Navýšením životního minima se tak zvýší počet rodin, které dosáhnou na příspěvek na dítě.

Životní minimum
 do března 2020Zvýšení od dubna 2020
Jednotlivec3 410 Kč3 860 Kč
První osoba v domácnosti3 140 Kč3 550 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti2 830 Kč3 200 Kč
Dítě do 6 let1 740 Kč1 970 Kč
Dítě od 6 do 15 let2 140 Kč2 420 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)2 450 Kč2 770 Kč
Existenční minimum
 do března 2020Zvýšení od dubna 2020
Osoba2 200 Kč2 490 Kč

Nezaopatřené dítě

Za nezaopatřené dítě se ze zákona považuje dítě do skončení jeho povinné školní docházky. Toto pravidlo platí v každém případě. Dále se za něj ale považuje až do věku 26 let, pokud:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se na něj připravovat nemůže z důvodu úrazu nebo nemoci
  • nemůže z důvodu úrazu nebo nemoci pracovat
  • nedokáže kvůli dlouhodobému zdravotnímu stavu pracovat

Za nezaopatřené se dítě považuje i tehdy, jestliže dokončilo povinnou školní docházku, ještě mu nebylo 18 let, je zaregistrovaný na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Přípravou na budoucí povolání se považuje studium na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby ze změněnou pracovní schopností. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se ale nepovažuje taková práce, kdy člověk platí nemocenské pojištění, je ve služebním poměru (například služba v armádě) nebo má nárok na výplatu hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti.

Několik příkladů rozhodné hranice příjmů

Do rozhodných příjmů se počítají čisté výdělky z podnikání, ze zaměstnání, nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, starobní i invalidní důchody, alimenty, příjmy z pronájmu a podpora v nezaměstnanosti.

Naopak se neberou v potaz příspěvky na bydlení, porodné, dávky pomoci v hmotné nouzi nebo příspěvek na péči.

Jak je příspěvek vysoký?

Věk dítěteZákladní výměraZvýšená výměra
do 6 let500 korun800 korun
od 6 do 15 let610 korun910 korun
od 15 do 26 let700 korun1 000 korun

Jak dosáhnout zvýšené výměry?

Stačí, aby alespoň jeden z rodičů v posuzované době pracoval a měl příjem z této práce vyšší než 3 410 korun (životní minimum jednotlivce). Případně pobíral dávky, které takový příjem nahrazují – tedy například podporu v nezaměstnanosti nebo rekvalifikační příspěvek, nebo třeba příspěvek na péči pro dítě do 18 let. Přídavek na dítě se v takovém případě zvyšuje o 300 korun měsíčně. Celkově tak lze při zvýšené výměře dosáhnout až na 1 000 korun.

Podání žádosti

Po poslední úpravě zákona se rozhodný příjem počítá za poslední kalendářní čtvrtletí. V praxi to ale znamená i jednu další věc – a to, že o přídavek na dítě tak budete muset žádat každého čtvrt roku.

Po dosažení plnoletosti o tento příspěvek žádá dítě samo, do jeho 18 narozenin za něj žádost vyplňuje a podává rodič, případně jeho poručík nebo pěstoun.

Žádost podáte na vašem příslušném Úřadu práce. S sebou si kromě vyplněného formuláře a občanského průkazu ještě vezměte vyplněný Doklad o výši čtvrtletních příjmů – ten musíte mít vyplněný za každou posuzovanou osobu ve společné domácnosti.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na