Žádost o příspěvek na péči 2019

Zjistěte, jaké jsou podmínky pro poskytnutí příspěvku na péči i v jaké výši se příspěvek vyplácí.

K čemu příspěvek na péči slouží?

Stát tímto příspěvkem pomáhá lidem, kteří kvůli vysokému věku, úrazu nebo zdravotním problémům už nezvládají běžné činnosti tak, jako dřív.

Příspěvek na péči tak mohou obecně použít na výdaje, které přímo souvisí s podporou a zabezpečením jejich pomoci. Čerpat příspěvek a poskytnout tuto pomoc pak může závislé osobě například:

Nedá se ale použít na nic, co není výdajem za poskytnutou pomoc – příspěvek na péči tedy nejde použít na úpravu bydlení, rehabilitace, dopravu, výživové doplňky nebo speciální léky a ani lázně. Úřad práce může kontrolovat, jak nemocný s příspěvkem nakládá.

Příspěvek na péči se vyplácí v českých korunách buď na účet určený příjemcem nebo poštovní poukázkou. Vyplácí se vždy na konkrétní měsíc; v případě uznání nároku ho ale Úřad práce proplatí zpětně – a to až k datu podání žádosti.

Kdo na něj má nárok?

Nárok na příspěvek na péči má každá osoba, která potřebuje dlouhodobě pomoc od jiné osoby při zvládání běžných životních potřeb. Tento nepříznivý stav pak musí trvat alespoň rok, nebo se během roku nedá čekat nějaké zlepšení.

Výši příspěvku pak ovlivňuje stupeň závislosti, a také to, jestli je osoba starší nebo mladší 18 let. Stupeň závislosti pak určuje posudkový lékař podle toho, kolik životních potřeb osoba není schopná zvládnout bez cizí pomoci.

Které životní potřeby by měl člověk běžně zvládat?

Životní potřebaDovednosti / schopnosti
MobilitaVstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stání, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chodit po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových a používat je.
OrientacePoznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.
KomunikaceVyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.
StravováníVybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.
Oblékání a obouváníVybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.
Tělesná hygienaPoužít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.
Výkon fyziologické potřebyVčas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.
Péče o zdravíDodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.
Osobní aktivityNavazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.
Péče o domácnostNakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek.

Výše příspěvku při různých stupních závislosti

Při rozhodování o příspěvku na péči se hodnotí schopnost zvládat deset základních životních potřeb; jejich výčet vidíte v tabulce nahoře.

Stupeň závislosti na ostatních se pak určuje podle toho, u kolika z nich potřebuje nemocný nebo nemohoucí člověk asistenci někoho jiného. Každá s těchto deseti kategorií má určitou sadu úkolů – životní potřeba se pak považuje za nezvládnutou, pokud daný člověk potřebuje pomoci i jen při jednom z vyjmenovaných úkonů.

Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let

Stupeň závislostiNezvládnuté životní potřebyPříspěvek
I. (lehká závislost)33 300Kč/měs
II. (středně těžká závislost)4 – 56 600Kč/měs
III. (těžká závislost)6 – 79 900Kč/měs
IV. (úplná závislost)8 – 913 200Kč/měs

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let

Stupeň závislostiNezvládnuté životní potřebyPříspěvek
I. (lehká závislost)3 – 4880Kč/měs
II. (středně těžká závislost)5 – 64 400Kč/měs
III. (těžká závislost)7 – 88 800Kč/měs
IV. (úplná závislost)9 – 1013 200Kč/měs

Kdy jde dosáhnout na zvýšený příspěvek?

V některých případech je možné dosáhnout na vyšší příspěvek – při uznání závislosti nezletilého dítěte může být příspěvek na péči zvýšen o 2 000 korun měsíčně, a to za těchto podmínek:

  • Pokud má rodina příjem, který je nižší než dvojnásobek životního minima,
  • nebo pokud je dítě ve III. nebo IV. stupni závislosti a je mu mezi 4 a 7 lety.

Jak se podává žádost?

Na Úřadu práce podáváte vyplněný formulář se Žádostí o příspěvek na péči a k němu zároveň dokládáte vyplněné Oznámení o poskytovateli pomoci.

Následuje sociální šetření – úředníci tedy budou zjišťovat, kolik životních potřeb je nezvládnutých. Na základě sociálního šetření a zdravotní dokumentace pak rozhodne posudkový lékař OSSZ o stupni závislosti.

Pozor: posudkový lékař si vyžádá zdravotní dokumentaci od praktického lékaře. Pohlídejte si tedy, aby měl praktický lékař všechny důležité dokumenty a zprávy o zdravotních vyšetření u sebe.

Konečné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči pak vydá Úřad práce – řízení tak může trvat klidně i několik měsíců. Pokud pak žádost schválí, zpětně ji doplatí až k datu podání žádosti.

Jsme Financer a sledujeme pro vás český trh. Díky srovnání rychlých půjček, spotřebitelských úvěrů i spořicích účtů šetříme váš čas, peníze i nervy. Lepším výběrem totiž více ušetříte.

O autorovi

Uvidíme se?

Sledujte náš Facebook