Pracovní pohovor – otázky a odpovědi

pár minut

Na stránkách FINANCERu Vám přinášíme informace o všem, co má vliv na Vaše osobní finance. Pomůžeme Vám vybrat tu nejlepší půjčku, nejvýhodnější pojištění, nebo Vám pravidelně přinášíme rady, jak efektivně spořit a následně investovat Vaše naspořené peníze.

Jedna z oblastí, která má podstatný vliv na Váš osobní rozpočet, je mzda, tedy odměna za odvedenou práci. Mezi kvalitou zaměstnání a výší výplaty existuje přímá úměra. Čím lepší práce, tím vyšší je mzda.

Pravděpodobnost získání lepší práce roste se získanou profesní kvalifikací. Ale získat lepší práci není vůbec jednoduché. Na stránkách FINANCER se máte možnost dočíst, jak si připravit perfektní životopis, který zaujme. V tomto článku Vám poradíme, jak se připravit a celkově zvládnout pracovní pohovor tak, abyste dostali nabídku na práci snů!

Pracovní pohovor si často démonizujeme a zbytečně se jej obáváme. Přitom pokud se nad celým procesem zamyslíte, nejde o nic jiného, než Vás lépe poznat a minimalizovat riziko, že se na nabízenou práci nebudete hodit a brzy odejdete. Nábor a školení nových zaměstnanců totiž pro společnosti představuje značné náklady a proto se jim snaží vyhnout, například několikakolovým seznamováním – pracovním pohovorem a dalšími podpůrnými metodami v podobě různých dotazníků a testů.

Klíčová otázka: PROČ

pracovní pohovor - otázka pročOtázky, které na pohovoru dozajista zazní, jsou:

  • Proč se na pozici hlásíte?
  • Proč by měli vybrat právě Vás?

Při přípravě na pohovor byste si odpovědi na tyto otázky měli dobře promyslet. Základem je být upřímný sám k sobě.

Proč se na pozici hlásíte? To je otázka, kterou si musíte zodpovědět dlouho před tím, než se dostavíte na pracovní pohovor. Chcete vypadnout co nejdál od svého nesnesitelného šéfa? Získat lepší plat? Nebo se možná naučit něco nového?

Nejen u této otázky je lepší přemýšlet v širších souvislostech. Odpověď by měla zapadat do Vašich dlouhodobějších plánů, ať už jsou jakékoli. Právě schopnost plánovat a vidět věci v širších souvislostech je to, co náboráři při pohovoru v této otázce hledají.

Co je Vaše přidaná hodnota pro společnost?

Znát svoji hodnotu, nejen v pracovní sféře, je velmi důležité. Zaradujte se pokaždé, když Vám tuto otázku během pracovního pohovoru někdo položí. Je to Vaše příležitost zazářit a prodat Vaše kvality. Vystříhejte se jednoslovným heslům, ale uvádějte konkrétní příklady, v čem jste dobří a jak z toho Váš zaměstnavatel profituje. Bez domácí přípravy se však neobejdete, jelikož tato odpověď se těžko vymýšlí až na místě.

Co od této pozice očekáváte?

Čím konkrétnější je Vaše představa a čím více se blíží realitě, tím větší je šance, že na nabízené pozici setrváte a budete v ní úspěšní. Během přípravy na pohovor si pročtěte nabídku práce a zkuste si představit, jak bude vypadat Váš běžný den, co od Vás bude požadováno, atd.

Opět je to otázka, za kterou můžete být rádi. Pokud se Vám představa nelíbí a nic Vás nenutí měnit práci, pak pro Vás bude účast na pracovním pohovoru pouze ztrátou času.

Silné a slabé stránky – předchozí úspěchy a neúspěchy

pracovní pohovor - silné a slabé stránkySebereflexe je důležitou vlastností zaměstnance. Pokud na sebe zaměstnanec dokáže kriticky pohlédnout, bude lépe odhalovat své silné a slabé stránky a bude více ochoten na sobě pracovat. To je vlastnost, která u této otázky Vašeho budoucího zaměstnavatele zajímá.

Pokud z rukávu vysypete 5 silných vlastností, ale u těch slabých pouze tápete, pak vězte, že je to naprosto normální. Zeptejte se proto svých přátel a rodiny a uvidíte, že slabé stránky společně objevíte.

Své slabé stránky však prezentujte chytře. Ideálně si vyberte ty, které nejsou tragické, a vždy povídání o slabých stránkách zakončete tím, že o svých slabostech víte a že na nich soustavně pracujete.

Dobrým příkladem je například TVRDOHLAVOST. Dozajista je to špatná vlastnost, která komplikuje život nejen Vám, ale i Vašim spolupracovníkům. Na druhou stranu se nejedná o slabou stránku s úplně negativní konotací. Například i Steve Jobs, zakladatel Apple byl velmi tvrdohlavý a daleko to v profesním životě dotáhl.

Pokud tedy zmíníte například tvrdohlavost, prokážete dostatečnou dávku sebereflexe, zároveň se nejedná o vlastnost, která by Vás okamžitě eliminovala z dalšího pohovorovacího procesu.

Proč chcete ze stávající pozice odejít?

Touto otázkou se Váš potencionální zaměstnavatel snaží odhalit, zda se ve Vašem chování nevykazují prvky, které by pravděpodobně vedly k stejnému výsledku, tedy odchodu z nabízené práce.

Pokud Vám upřímná odpověď neuškodí, je upřímnost vždy lepší. Pokud Vás nenapadne nic lepšího, případně by Vám upřímná odpověď mohla zlomit Váš pracovní vaz, pak se vždy můžete uchýlit ke klišé, že hledáte nové výzvy, chcete si rozšířit svoji kvalifikaci a učit se novým dovednostem.

Jaké očekáváte platové podmínky?

pracovní pohovor - výše platuV naší kultuře jsme vychováváni, že o penězích se nemluví. Proto je pro nás tato otázka obzvlášť těžká. Správné odhadnutí částky se odvíjí od toho, jak přesnou máte představu o platech ve Vašem oboru a ve společnosti, kde se o práci ucházíte. Na internetu je poměrně dost informací, které Vám dobře poslouží jako vodítko.

Než však odpovíte, zeptej se na balík odměn, jako celek. Kromě samotné výplaty mohou být zajímavé i další finanční benefity v podobě stravenek, příspěvku na vzdělávání, na sport, možnost práce z domova, týden placené dovolené navíc, atd.

Pokud se hlásíte do korporace, mějte na paměti, že kvůli robustním schvalovacím procesům Vám Váš plat bude nějakou dobu ponechán nezměněn. Řekněte si tedy o plat, se kterým budete spokojeni i za 2 roky.

Ty další otázky

Další otázky jsou již specifické pro každého jedince, který Vás právě pohovoruje. Moje oblíbená otázka byla, jak dlouho se kandidát připravoval na pohovor a v čem jeho příprava spočívala.

Nutné minimum je prohlédnout si web potenciálního zaměstnavatele a naučit se pár jmen a dat významných pro tuto společnost.

Také si připravte své otázky na pracovní pohovor

Pokud je pohovor veden na úrovni, budete na konci vyzváni k položení vlastních otázek. Vyhněte se trapnému mlčení a klopení očí a připravte si pár dotazů, které budete moci vyslovit.

Potřebujete čas na promyšlení odpovědi – parafráze

Může se stát, že si odpověď na položenou otázku budete chtít trochu promyslet, ale tak, aby to druhá strana nezaznamenala. Trochu času navíc Vám získá přeformulování položené otázky. Začněte nějak takto: „Pokud tomu správně rozumím, tak se mě ptáte na….“. Než druhá strana zareaguje, promyslíte si Vaší odpověď.

Stejnou metodu použijte, pokud položené otázce nerozumíte. Jsme jen lidé a lidská řeč má k dokonalosti daleko. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se. Nebát se zeptat je kvalita, která se cení.

Nezodpovídejte nevyřčené otázky

pracovní pohovor - nevyřčené otázkyDoposud jsme se nedotkly případných pastí, které na Vás může personalista nastražit. Jedna z pastí jsou nevyřčené otázky. Nejde ani tak o to, že by je personalista používal úmyslně, ale je to spíše Vaše podvědomí, které se snaží něco maskovat.

Zodpovídejte proto pouze na položené otázky v rozsahu, který odpovídá konkrétní situaci. Pokud máte pocit, že jste moc struční, vždy se můžete zeptat, jestli je třeba ještě něco dalšího doplnit.

Při odpovídání se držte původní myšlenky, ať je Vaše odpověď maximálně srozumitelná. Vyhněte se zkratkám a slangu, který používáte u stávajícího zaměstnavatele. Takové výrazy může druhá strana mylně interpretovat.
Pokud to jde, buďte ve Vašich odpovědích konkrétní a uvádějte pro dokreslení situace příklady z Vaší praxe.

Triky manažerů – ticho

Ticho nutí uchazeče o sobě prozradit i věci, které o sobě chtít říct vůbec nechtěli. Ticho ji tísnivé a nutí nás jej zahnat, prolomit a promluvit. Pokud jste odpověděli na otázku a další Vám nebyla položena, pohodlně se posaďte a vyčkejte. Je to past.

Ujasněte si další kroky přijímacího procesu

Znáte ten pocit, když odcházíte z pohovoru a zjistíte, že vlastně nic nevíte? Před ukončením pohovoru si ujasněte další kroky. Co a do kdy se má stát. Nebudete tak zbytečně panikařit, pokud se Vám do 3 dnů nikdo neozve.

Obsah vs. forma

Stejný obsah lze vždy vyjádřit mnoha formami. Jednoho mého známého trápilo, že musí chodit po večerech na partnerské schůzky. Místo toho, aby řekl, že nemá rád vysedávání s partnery v restauracích, opsal to konstatováním, že upřednostňuje pravidelnou pracovní dobu kvůli rodině. Dosáhl tak svého a zároveň nevzbudil žádné potenciálně negativní emoce, jelikož se i nadále pohyboval v partnerském businessu.

Samotná příprava – zrcadlo

Připravit se na pohovor jen tak v duchu většinou nefunguje. Lepší je zhmotnit Vaše hlavní myšlenky v nahlas vyslovená slova. Tímto procesem probíhá audio kontrola a Vy tak budete mít lepší představu o tom, zda Váš projev dává smysl. Můžete se připravovat i před zrcadlem, ať máte možnost sledovat mimiku vlastního obličeje. Platí zde staré pořekadlo, že těžko na cvičišti, za to lehko na bojišti.

Stres během pracovního pohovoru

Jakmile si začnete říkat, že jde o hodně, že na nabídce stojí Váš osud, dláždíte si cestu do pekla. Stres si s Vámi krutě pohraje a sníží Vaše šance na pracovní nabídku.

Se stresem pomáhá bojovat příprava. Zjistěte si něco o společnosti, do které se hlásíte. Připravte se na otázky, které zazní během pracovního pohovoru. Promyslete si v klidu odpovědi a nahlas si je několikrát přeříkejte, ať získáte vnitřní klid.

Pracovní pohovor si zbytečně nedémonizujte. Jde o prosté setkání spojené s poznáváním se navzájem. Může to dopadnout dobře, ale může se například jednat o výběrové řízení pouze na oko. Společnost už svého favorita má, ale potřebuje si krýt záda v podobě veřejného výběrového řízení. I kdybyste byli do zlata zasazení, práci stejně nezískáte. Tak proč se kvůli tomu stresovat.

Radit je lehké, ale konat je těžší. Takže pokud se Vám stane, že i přes veškerou Vaši snahu na Vás stress doléhá, zkuste jednu techniku, která zabírá. Představte si účastníky přijímacího řízení v nějaké vtipné situaci. Na hřišti s hrabičkami a lopatičkami. Nebo třeba v cirkuse v klaunovských oblecích. Ten okamžik krátkého odreagování Vám pomůže s rozjezdem, zbytek hravě zvládnete díky radám v tomto článku.

Dobře se nalaďte – mentalita vítěze

pracovní pohovor - mentalita vítězeDokážete si sami sebe představit, jak tuto práci vykonáváte? Co by Vás na ní mohlo bavit a v čem budete dobří? Umíte si představit, jak zvládáte pohovor na výbornou a jak během krátké doby obdržíte pracovní nabídku? Pokud ano, Vaše mysl se učí s touto novou situací pracovat a vztahuje k této představě konkrétní pocity.

Pokud neumíte přesvědčit sami sebe, že na pozici jste ten nejlepší kandidát a neumíte si to ani představit, pak nemůžete čekat to samé od druhé strany.

Pokud si sami nevěříte, pravděpodobně Vám nebudou věřit ani ostatní.

Outfit

Oblečení je samotnou kapitolou při pracovním pohovoru. Pokud ne přímo oblek, nebo kostým, obecně je doporučován styl smart casual. Pokud personalista přijde na pohovor ve vytahaném tričku a Vy v obleku, tak je to pořád daleko lepší situace, než kdyby tomu bylo naopak. Vaše vizáž je Vaší vizitkou.

Vyvarujte se výstřelku v podobě křiklavých barev, či vtipných potisků na kravatě. Pokud chcete svůj outfit nějak ozvláštnit, buďte decentní.

Zápisník a tužka s sebou

Pracovní pohovor většinou začíná představením společnosti a poté představením samotné pozice. I kdyby Vás tyto informace vůbec nezajímaly, měli byste si udělat alespoň několik poznámek ze slušnosti.

K tomu Vám skvěle poslouží tužka a papír. Pokud se domníváte, že ve 21. století si můžete dělat poznámky do mobilu, pak vězte, že to není šťastný nápad. Člověk na druhé straně totiž těžko rozezná, zda si ještě děláte poznámky, nebo si s telefonem prostě hrajete.

U mobilního telefonu vypněte minimálně zvonění, ideálně jej vypněte celý a zastrčte do tašky. Nedoporučuje se nechat ležet mobil na stole, i kdyby byl obrácen displejem dolů. Působí to rušivě a neprokazujete tak respekt druhé straně.

Dochvilnost

Poměrně klíčové je dorazit na pohovor včas. Ideálně o 5 minut dříve. Přijít o mnoho dříve, nebo naopak pozdě a bez omluvy vrhá špatné světlo na Vaše kvality zájemce o nabízenou práci.

Dochvilnost je výsadou králů.

Pracovním pohovor je možné s trochou nadsázky přirovnat k prvnímu rande. Mnoho z nás se upíná na jedinou myšlenku – získat práci. To může vést k zatemnění úsudku a pozdější frustraci z práce, která Vám nevyhovuje. Stejně jako každý vztah, je i ten pracovní založen na vzájemné sympatii.

Stejně, jako se Vás snaží lépe poznat druhá strana, snažte se i Vy o totéž. Pokud máte pochybnosti a Vaše intuice Vás odrazuje od nabízené práce, pečlivě zvažte přijetí nabídky práce, i kdyby vypadala sebelépe.
Na závěr bych rád uvedl, že cílem tohoto článku je pomoci co nejširšímu publiku. Některé rady neplatý pro všechny. Pokud se ucházíte o kreativní pozici, můžete vybočit z běžného stylu oblékání a vzít si na sebe něco odvážného. Takových příkladů je mnohem více. Berte proto vše zmíněné s rezervou a upravte si co je třeba svým vlastním potřebám.
Další článek, který rozpracovává problematiku pracovních pohovorů naleznete zde.
Mnoho štěstí při získání práce snů.
×

Prosím o hodnocení Pracovní pohovor – otázky a odpovědi