Předmanželská smlouva – ano nebo ne?

2 minutes

Asi málo co polarizuje společnost jako otázka předmanželské smlouvy. Svazek manželský byl totiž původně vystaven na jiných než na hmotných základech. Jedná se přeci o lásku dvou lidí, kteří si slibují oddanost až na věky. Láska a peníze k sobě tak nějak nesedí.

Pokud se však na situaci podíváme čistě z praktického hlediska, čísla mluví jasně. Každé druhé „na věky“ se v České republice změní na „nikdy více“. Pokud do svazku vstupujete každý s jiným finančním zázemím, je to o důvod navíc, proč se nad předmanželskou smlouvou alespoň zamyslet.

Společné jmění manželů

předmanželská smlouva Proč, ptáte se? Protože existuje termín společný jmění manželů. Společné jmění manželů zaniká spolu s manželstvím a proto se musí vypořádat. Jednání o vypořádání majetku může začít už během rozvodu. Do společného jmění spadá všechno, co během manželství nabyde jeden z partnerů.

Výjimkou jsou dary a dědictví, majetek, který jste si pořídli ještě před svatbou a věci, které užívá výhradně jeden z partnerů (například holicí strojek).

Obecně platí, že oba manželé mají nárok na stejně velký podíl společného jmění. Potíž může nastat při dokazování výše zmíněných výjimek, konkrétně pak jde především o majetek, který jste si pořídli ještě před svatbou. Někdy totiž může být problematické dokazování, co a v jaké výši jste vlastnili ještě před svatbou.

No a to nás vrací opět k předmanželské smlouvě. Předmanželská smlouva totiž upravuje společné majetkové poměry manželů po svatbě. Takže žádné dohadování. Vše je černé na bílém.

Není to však tak jednoduché

Rozumově se nechá předmanželská smlouva vcelku obstojně obhájit, jako jakési „férové“ řešení, ale zamilovaní lidé většinou velmi rozumně nepřemýšlejí.

Pokud jste totiž s někým ve vztahu, je jednou z klíčových atributů trvalého soužití vzájemná důvěra. Lze považovat Předmanželskou smlouvu jako důkaz důvěry? Nejspíš ne.

V sázce je tedy mnoho, můžete mít smlouvu, ale zároveň můžete ztratit partnera, či partnerku.

Aby to již nebylo už tak dost zamotané, do diskuze vstupují „zájmy rodiny“, kdy bohatší rodina se cití ohrožena, a naopak ta chudší rodina se cítí uražena.

Pokud se chcete dobrat k nějakému závěru, první rada zní, nenechte si do toho od rodiny kecat. Při řešení složitých otázek odborníci radí sepsat si v kliu na papír všechna pro a proti a na základě této analýzy se rozhodnout. Neexistuje totiž žádné univerzální pravidlo, které je možné aplikovat ve všech situacích.

Předmanželská smlouva  – dluhy

předmanželská smlouva Jen málokdo si uvědomuje, že do společného jmění manželů spadají i dluhy partnera. Jestliže se jeden z partnerů za trvání manželství zadluží, budou bez smlouvy muset tyto dluhy splácet oba z manželů. A ani rozvod nic neřeší. Předmanželská smlouva tak může ochránit toho druhého před věřiteli. Věřitel ovšem musí být s existencí smlouvy seznámen dopředu.

Horší je to v případě, že zadlužený partner zemře. Protože v ten okamžik je smlouva neplatná a za dluhy manžela či manželky odpovídá druhý z partnerů.

Předmanželská smlouva musí dle §63, zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti obsahovat následující údaje:

  • Místo, den, měsíc a rok sepsání smlouvy a ověření notářem
  • Jméno, příjmení a sídlo notáře
  • Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků, jejich zástupců, svědků, důvěrníků, případně tlumočníků
  • Prohlášení o tom, že jsou oba snoubenci způsobilí k právním úkonům
  • Ověření totožnosti účastníků a způsob tohoto ověření
  • Obsah smlouvy
  • Údaj o tom, že byl zápis po přečtení všemi účastníky schválen
  • Podpisy účastníků (jejich zástupců, důvěrníků), svědků a tlumočníků
  • Otisk úředního razítka notáře a jeho podpis

Předmanželská smlouva cena

Všechny tyto služby samozřejmě neposkytuje notář zdarma. Cena předmanželské smlouvy bývá různá a odvíjí se od hodnoty majetku, kterého se týká. Pokud ho vyčíslit nelze, stojí uzavření smlouvy kolem 5000 Kč. Pokud je částka vyčíslena, pohybují se ceny od 4000 Kč do 13 000 Kč podle hodnoty spravovaného majetku a náročnosti smlouvy.

Komentáře (0)

 

Přidat komentář

×

Prosím o hodnocení Předmanželská smlouva – ano nebo ne?