Renta z nemovitosti

Oč se vlastně jedná?

renta z nemovitosti

Renta z nemovitosti, aneb hypotéka naruby

Renta z nemovitosti, zpětná, nebo také reverzní hypotéka, to jsou pojmy, které jste již možná slyšeli, hlavně pokud je Vám po šedesátce a vlastníte nemovitost.

Toto téma polarizuje společnost – z jednoho tábora jsou slyšet pouze nářky, z druhého pak pějí pouze chválu. Jelikož na FINANCERu píšeme o všem, co se týká financí, zajímá nás logicky i toto téma. Podívejme se tedy o co vlastně v rentě z nemovitosti jde.

Renta z nemovitosti je průběžně nesplácený, bezúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Na konci úvěrového období přechází vlastnictví nemovitosti na věřitele, který prodejem nemovitosti řeší vypořádání dluhu. V podstatě jde o hypotéku naruby.

Rentu z nemovitosti v tuto chvíli nabízí v České republice pouze společnost FINEMO, která cílí výhradně na seniory od 60 let výše. Zakladatelé uvádějí, že cílem takového produktu je umožnit důchodci či důchodcům důstojné dožití v jejich vlastní nemovitosti, kterou by jinak z nedostatku financí museli prodat.

To může pro seniory být poměrně lákavá nabídka, obzvlášť, když nemají žádné dědice a nemovitost by propadla státu.

Kdo může o rentu požádat

Abyste dostali zpětnou hypotéku, musíte splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 60 let.
 • V případě, že se do smlouvy zahrne více osob (např. manželé důchodci), platí tato hranice pro mladšího z klientů.
 • Všichni spoludlužníci musí být v den podpisu smlouvy svéprávní.
 • Musíte vlastnit nemovitost, kterou zajišťujete splacení úvěru.
 • Musíte v nemovitosti bydlet.
 • Nesmí na vás být uvalena exekuce. (Pokud se úvěrem nebude tato exekuce vyplácet.)

Určité podmínky navíc musí splňovat i nemovitost, aby bylo možné ji smlouvou zastavit:

 • Musí se nacházet na území České republiky.
 • Nesmí k ní být vázány žádné majetkové spory ani jiné zástavní právo třetí osoby.
 • Nemovitost je dobře udržovaná a existuje předpoklad, že nedojde k výraznému poklesu její ceny.

Kdy bude renta z nemovitosti splatná?

Splatnost reverzní hypotéky je u tohoto úvěru klíčové téma. Ať se nám to nemusí líbit, jedná se o kalkulaci se smrtí. Pokud si senior žádá o rentu z nemovitosti, většinou neplánuje, co by se mohlo stát poté, co bude úvěr dočerpán. Kdy je tedy úvěr splatný?

Úvěr bude splatný, pokud nastane jedna z následujících situací u posledního žijícího účastníka smlouvy:

 • Poslední z majitelů zemře.
 • Dům/byt bude prodán majitelem.
 • Dům/byt je více než 6 měsíců neobydlený.
 • Majitelé neplatí účty spojené s nemovitostí nebo neplní ostatní povinnosti smlouvy.

Co se stane, pokud senior žije déle, než je předpokládaná doba dožití ve smlouvě a dům neprodá? Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky. Dlužná částka tedy může být ve finále vyšší než cena nemovitosti, což by mělo samozřejmě důsledky i pro dědice.

Má to i další háčky

Tím jsou vysoké poplatky, které tento typ úvěru výrazně prodražují a celková nevýhodnost v porovnání s běžnými úvěry. Na jednu stranu je to odůvodnitelné vhledem k faktu, že senioři již běžné půjčky jen těžko dostávají, na druhou stranu ručí svoji nemovitostí, což je považováno za úvěr s nízkou mírou rizika.

Použijme tedy příklad ze stránek věřitele.

Žadateli je 73 let a disponuje nemovitostí v hodnotě 2,5 miliónů Kč. Při uzavření smlouvy si může žadatel vybrat ze tří případů:

A) Jednorázová výplata ve výši 765 062 Kč. Více výplat již neproběhne.
B) Jednorázová výplata 200 000 Kč a dále měsíční renty po dobu 10 let ve výši 7 075 CZK. Celkově tak bude proplaceno 1 049 000 Kč.
C) Měsíční platby ve výši 9 580 Kč vyplácené po dobu 10 let. Celkově bude vyplaceno 1 149 600 Kč Zhodnocení, zda se jedná o výhodný úvěr, nechám na čtenáři. Stejně tak, jako otázku, zda měsíční odstupné je adekvátní tomu, že věřitel na konci získá Vaši nemovitost.

Další alternativy

První alternativa, která se nabízí, je prodej nemovitosti a nákup vhodnější nemovitosti, kdy existuje reálná šance, že prodejci zbyde značná částka, kterou vytvoří rozdíl mezi prodávanou a nakoupenou nemovitostí. Další možnost je prodej nemovitosti a následný pronájem vhodnější nemovitosti.

Finanční podpora rodiny je další možností, která se nabízí.

Další alternativy se odvíjí od Vašich aktuálních potřeb. Pokud je pravidelná měsíční platba a propadnutí Vaší nemovitosti to, co hledáte, pak Vám žádné další alternativy neumím nabídnout. Pokud vlastníte nemovitost a řešíte krátkodobý finanční výpadek a jste sto ze svých příjmů něco uspořit a úvěr splácet, pak se jako možnost nabízí i klasické spotřebitelské úvěry,například v podobě americké hypotéky.

Úvěr ne pro každého

Věřitel získal v roce 2018 licenci České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů (dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Nejedná se tedy v žádném případě o neseriózní nabídku. Zároveň to není úvěr pro každého. Je třeba zvážit pečlivě všechna pro a proti, než se rozhodnete učinit závazný krok.

Jsem Country Manager stránek FINANCER a těší mě, že se s Vámi mohu podělit o své znalosti získané během studia ekonomie a praktické zkušenosti získané během zaměstnání. Rád Vás provedu světem financí.

Sdílet na
Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.