WIKI

Co je inflace?

Inflace je míra toho, o kolik rostou ceny produktů a služeb v zemi. Může nastat při růstu výrobních nákladů. suroviny a mzdy. Opakem inflace je deflace, při které ceny klesají.

Pokud je v zemi inflace, znamená to, že cenová hladina ekonomiky se zvyšuje. Zboží a služby v krajině jsou tak stále dražší. Inflaci můžeme také definovat jako snížení kupní síly peněz.

Změnu této cenové hladiny za určité období udává míra inflace. Tu vypočítáme jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. Nejčastějšími cenovými indexy jsou index spotřebitelských cen a index cen výrobců.

V praxi je inflace v oblasti spotřebitelských cen měřena jako přírůstek tzn. indexu spotřebitelských cen. Aktuální výši inflace u nás měří Český statistický úřad, veškeré informace o aktuální výši inflace tak můžete nalézt na jeho internetových stránkách.

Opakem inflace je deflace. V případě deflace cenová hladina klesá, tedy kupní síla peněz stoupá. Inflace i deflace mohou mít velké důsledky pro ekonomiku země, a to zejména pokud jsou příliš vysoké.

Inflace význam

Jak jsme již zmínili, inflace je snížení kupní síly peněz. Peníze se inflací znehodnocují. To znamená, že za 250 korun si dnes koupíte více zboží a služeb, než si koupíte za rok nebo za dva roky.

Jaká je výše inflace, a tedy jak moc se peníze znehodnocují, závisí na konkrétní ekonomice a jejím růstu. V České republice je inflace cílována Českou národní bankou. To znamená, že ČNB podá prohlášení, jaké míry inflace a v jakém období chce dosáhnout.

Inflace NENÍ:

 • Relativní změna ceny. Veškerá zvýšení cen, která jsou způsobena nedostatkem nabídky, se nepovažují za inflaci. Namísto toho se to nazývá relativní změna ceny. Relativní změna ceny může nastat například tehdy, když ceny ropy rostou, protože zásoby ropy klesají. Pokud by zvýšené ceny ropy byly součástí všeobecného zvýšení cen, zahrnuly by se do výpočtu inflace.
 • Jednorázové náklady. Rozlišují se i jednorázové náklady a inflace. Jedním z nejběžnějších jednorázových nákladů je, pokud vláda zvýší nebo sníží DPH, protože to bude obecně znamenat zvýšení nebo snížení cen v zemi. Nepočítá se to jako inflace.

Inflace v ČR

Česko a desítky dalších zemí bojují s historicky nejvyššími hodnotami inflace. Inflace je v Česku nejvyšší od roku 1993, na Slovensku zase od roku 2000 a v Německu je nejvyšší za posledních 70 let.

Odpovědí centrálních bank je zvedání základních úrokových sazeb, což může způsobit snížení hospodářského růstu.

KrajinaMíra inflace v %
Moldavsko34,62
Ukrajina26,6
Maďarsko21,1
Polsko17,9
Česko15,1
Slovensko14,2
Rusko12,6
Rakousko11,0
Německo10,4
Francie6,2
Švýcarsko3,0
Meziroční míra inflace ve vybraných státech

Podle Českého statistického úřadu byla meziroční inflace v říjnu 15,1%. Ve srovnání se zářím, kdy byla inflace 18%, se jedná o větší pokles. Na vývoj cenové hladiny měly vliv zejména vládní úsporná opatření pro domácnosti. Jedná se především o příspěvek na energie. Díky tomu ceny poprvé od prosince 2020 poklesly.

Zdroj: e15.cz

Podle prognózy ČNB se inflace během zimy vyšplhá až k 20 % hranici, a následně se zastaví. V průběhu roku 2023 by měly začít postupně klesat. Ve druhé polovině roku 2024 by podle prognózy mohla dosáhnout 2 %.

Aktuální rekordně vysoká inflace je důsledkem pandemie covidu-19, narušením dodavatelských řetězců během pandemie, zvýšením poptávek domácností po pandemii, a v neposlední řadě války na Ukrajině.

Druhy inflace

Mezi nejdůležitější druhy inflace patří:

 • Monetární inflace
 • Inflace v cenách aktiv
 • Inflace spotřebních cen

Monetární inflaci ovlivňuje rostoucí množství peněz v oběhu v rámci monetární expanze. Jedná se zejména o hotovost a běžné bankovní vklady. Poskytují se větší objemy úvěrů, což zároveň zvyšuje množství vkladů.

Nabídka může také růst takovým způsobem, že stát hospodaří s velkým rozpočtovým schodkem a centrální banka jej pomáhá financovat nákupem jeho státních dluhopisů, aby se zajistilo financování.

Inflace v cenách aktiv se měří jako velikost čistého mění domácnosti, který je vyjádřen jako poměr k HDP. Projevuje se například v cenách dluhopisů, u kterých může být velmi nízký nebo záporný výnos.

Poslední zmíněná, inflace spotřebních cen, se týká zboží a služeb denní spotřeby. V menší míře se dotýká i inflace v cenách aktiv, protože se do ní částečně promítají i ceny bydlení.

Příčiny inflace

Existuje několik faktorů, které ovlivňují míru inflace v zemi.

 • Půjčky a tlak na peníze. Pokud centrální banka půjčuje velké sumy peněz, hodnota peněz klesá. To znamená, že ceny v zemi porostou. Historicky existuje mnoho příkladů centrálních bank, které tlačily příliš mnoho peněz, což mělo za následek takzvanou hyperinflaci. V Německu ve 20. letech 20. století stál 1 dolar cca. 42 marek, ale během hyperinflace stál dolar nakonec 4 200 000 marek.
 • Nabídka a poptávka. Pokud se poptávka po produktech a službách zvýší, může to podnítit inflaci, protože spotřebitelé jsou ochotni zaplatit za produkty více.
 • Zvýšení nákladů. Pokud se firmám zvýší výrobní náklady např. mzdy.
 • Očekávání. Očekávání budoucího růstu cen také vylučují inflaci. Tento typ očekávání znamená, že lidé kladou vyšší mzdové nároky než obvykle, aby mohli mít stejnou spotřebu jako před zvýšením cen.
 • Úrokové sazby a fiskální politika. Nižší úrokové sazby a expanzivní fiskální politika zaměřená na oživení ekonomiky.
 • Inflace v jiných zemích. Inflace v zemích, ze kterých dovážíme zboží a služby.

Důsledky inflace

Pokud se zvýší celková úroveň cen, následně si za peněžní jednotku můžete koupit méně zboží a služeb. Jelikož důsledky inflace nejsou v ekonomice rozloženy rovnoměrně, stává se že někteří účastníci na ní ztrácejí a jiní zase získávají.

Nejvíce na ní získají ti, kteří se k penězům dostanou nejdříve. Ti, kdo se k nim dostanou později na ní ztratí.

V případě, že jste držitelem nepeněžních aktiv (zlato, nemovitosti, akcie) můžete očekávat, že jejich hodnota vzroste. Ti, kdo se je budou snažit získat, budou totiž muset zaplatit více.

Pokud splácíte půjčku, případně hypotéku, může zvýšení míry inflace způsobit pokles reálné úrokové míry. To znamená, že v období vysoké inflace je méně výhodné spořit a více se vyplatí utrácet a zadlužovat. Samozřejmě jen pro vykreslení situace.

  Další důsledky inflace

 • Vaše nákupy zboží a služeb se prodraží. Z dlouhodobého hlediska se vám to později vykompenzuje vyšší mzdou z vašeho zaměstnání nebo podnikání.

 • Vaše peníze budou pomalu rok od roku ztrácet hodnotu.

 • Domy se postupně stávají dražšími, což zvýhodňuje prodejce a znevýhodňuje kupující.

 • Máte-li spořící účet a inflace je vyšší než vaše úroková sazba, vaše peníze ztrácejí hodnotu.

 • Pokud splácíte půjčku, vaše úrokové náklady budou pocitově menší.

 • Když navštívíte jiné země, které mají nižší inflaci, i jejich ceny budou nižší ve srovnání s Českem.

 • Pokud vlastníte exportní firmu, inflace může negativně ovlivnit podnikání, protože vaše výrobní náklady budou vyšší, a tím i dražší zboží. Pro zahraničí tak budete příliš drahí.

Tipy jak se ochránit před inflací

Neexistuje žádný tajný recept na to, jak sebe a své peníze ochránit před inflací. Přesto vám přinášíme pár nápadů, které můžete uplatnit dle svých možností.

Doufáme, že vám tyto nápady budou inspirací, a že díky nim nebudete tak pociťovat negativní stránky inflace. Pokud máte i vy nějaké osvědčené finanční tipy, budeme rádi pokud se o ně podělíte v komentářích níže.

 • Zkontrolujte svůj rozpočet. Revize osobního rozpočtu sice nezvýší příjmy, ale pomůže si představit možné zbytečné výdaje, které jsou nyní zhoršeny inflací.
 • Zvyšte svůj příjem. Zvýšíte-li svůj příjem alespoň o tolik, kolik je míra inflace, budete méně ovlivněni inflací.
 • Vybírejte spořicí produkty s výnosy nad inflací. Je pravda, že naučit se šetřit je základem osobních financí, ale součástí toho je i výběr spořicích účtů a podobně, které nabízejí úrok nad míru inflace.
 • Investujte své úspory. Jedním z nejúčinnějších způsobů boje proti inflaci je investování svých úspor. Můžete investovat například do akcií, dluhopisů, nemovitostí nebo kryptoměn.


Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Zdoje

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon79 přečtení
Naposledy aktualizováno: 14. 11. 2022

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.