WIKI

Osobní bankrot

Když máte příliš mnoho dluhů a věřitelů, pomoci vám může vyhlášení osobního bankrotu. Osobní bankrot je prohlášení dlužníka, že již není schopen splácet dluhy svým věřitelům. Jedná se o legální cestu jak vyřešit problémy s dluhy.

Autor  Dominika Múdra
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2023
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

V životě člověka může nastat situace, o které si myslí, že je neřešitelná. Obzvlášť, když se mluví o dluhech a exekucích. Není tomu ovšem úplně tak, vždy se totiž najde řešení.

V tomto případě jím může být například vyhlášení osobního bankrotu, respektive insolvenční řízení. Od roku 2019 se podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu navíc zmírnily. V momentě zahájení insolvenčního řízení jste tedy chráněni před věřiteli a exekutory.

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je zjednodušeně prohlášení dlužníka, že již není schopen splácet dluhy svým věřitelům. Jedná se o legální cestu, kterou může dlužník vyřešit zdánlivě neřešitelnou situaci obrovských dluhů, ve kterých se nachází.

Osobní bankrot, jinak nazývaný také oddlužení, je krajním řešením finanční situace dlužníka, který není schopen plnit své závazky. Ze zákona nastává tehdy, má-li dlužník závazky u více věřitelů, které jsou více než 30 dní po datu splatnosti.

Po vyhlášení osobního bankrotu jste povinen do pěti let splatit alespoň třetinu vašich závazků. Zbývající dluhy budou pak dlužníkovi prominuty.

Kdo může požádat o osobní bankrot?

Jak jsme již zmínili, pro vyhlášení osobního bankrotu se musíte nacházet v neřešitelné finanční situaci a vaše dluhy u více věřitelů by měly být více než 30 dní po splatnosti. O osobní bankrot však můžete požádat i v případě, že vaše situace má rysy hrozícího úpadku.

Obecně však může o osobní bankrot požádat:

 • Fyzická osoba
 • Fyzická osoba v postavení spotřebitele
 • Fyzická osoba v postavení podnikatele
 • Právnická osoba, která není považována za podnikatele

Osobní bankrot manželů

Vyhlásit osobní bankrot mohou manželé společně. V rámci jednoho řízení se tak budou řešit dluhy obou. Navíc pokud o prohlášení osobního bankrotu požádají manželé společně, dluhové břemeno bude nižší, než kdyby žádali každý zvlášť.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot se vyhlašuje podáním návrhu na povolení oddlužení. Dlužník ho však nemůže podat sám za sebe. Ve většině případů tento návrh podává advokát, notář, exekutor nebo jiná akreditovaná osoba.

  Obsah návrhu na oddlužení

 • Osobní údaje dlužníka (nebo jeho zákonného zástupce)

 • Navrhovaný způsob oddlužení (splátkový kalendář či zpeněžení majetku)

 • Informace o dosud nabytých dluzích

 • Veškeré údaje o dlužníkových příjmech za poslední 3 roky

 • Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech

 • Informace o dřívějších insolvenčních řízeních

Soud po obdržení návrhu na oddlužení rozhodne o tom, zda ho přijme nebo ne. V případě, že návrh na oddlužení uzná, vůči dlužníkovi se automaticky zastavuje jakékoli exekuční řízení a vymáhání pohledávek.

Dalším důležitým bodem tohoto procesu je stanovení insolvenčního správce, kterého vybírá a stanuje soud. Insolvenční správce následně vyzve všechny věřitele k přihlaškám pohledávek. Věřitelé mají dva měsíce na to, aby se k nim přihlásili.

Během následující doby se správce dlužníka ptá, zda přihlášené pohledávky přiznává nebo popírá. Na základě toho správce vypracovává tzv. zprávu pro oddlužení, na její vypracování má 30 dní, poté ji pošle soudu. Konečné rozhodnutí, zda se oddlužení povolí či nikoli, je již potom na konkrétním soudu.

Kdy může být návrh zamítnut?

Návrh o oddlužení může být zamítnut v případě, že se prokáže nepoctivý záměr žadatele. Zároveň může být zamítnut v případech, kdy dlužník není schopen ze svého měsíčního příjmu splácet minimální splátku. Také v případě, že návrh o oddlužení podala osoba, o jejímž oddlužení bylo v posledních 10 letech již rozhodnuto.

Jaké jsou povinnosti dlužníka?

V případě schválení oddlužení přecházejí na dlužníka i určité povinnosti. V první řadě se musí zavázat, že se bude snažit dosáhnout takové měsíční příjmy, aby byl schopen si plnit své závazky vyplývající z insolvenčního řízení.

Zároveň, že mimořádné příjmy do svého rodinného rozpočtu použije na splátky nad rámec splátkového kalendáře. Své příjmy musí pravidelně dokládat insolvenčnímu správci a žádný příjmy nesmí zatajovat. Samozřejmostí je, že nemůže tvořit žádné další dluhy.

Jak probíhá osobní bankrot?

Po povolení oddlužení může mít následující proces osobního bankrotu dvě varianty. V prvním případě si dlužník dohodne splátkový kalendář. Přičemž se dlužník zaváže, že bude předávat všechny své příjmy.

Část následně získají věřitelé a část pokryje náklady insolvenčního správce. Druhá varianta počítá se zpeněžením majetku dlužníka, který se prodá především formou dražby. Zpeněžuje se pouze ten majetek, který daný dlužník nabyl do obdržení rozhodnutí o oddlužení.

Osobní bankrot podmínky 2023

Poslední úpravou prošel insolvenční zákon v roce 2019. Zajímavostí je, že podle poslední úpravy již dlužník nemusí splatit ani 30 % svých závazků. Neznamená to samozřejmě, že dlužník nemusí splatit vůbec nic. Zároveň, aby byl osobní bankrot vůbec povolen, musí nejdříve dlužník splnit určité podmínky.

  Osobní bankrot podmínky

 • Daný dlužník je v úpadku nebo mu úpadek hrozí

 • Dlužník má neuhrazené závazky minimálně 30 dní po splatnosti

 • Dluží více věřitelům najednou

 • Nemá záznam v rejstříku trestů hospodářské a majetkové povahy (posledních 5 let)

 • Dlužník musí být schopen splatit 30 % svých závazků za 5 let, případně 60 % závazků za 3 roky, nebo alespoň minimální procento za 5 let

 • Svým oddlužením nemůže dlužník sledovat nějaký nepoctivý záměr

 • V případě dluhů z podnikání se věřitelé nemohou vyslovit proti návrhu na oddlužení

 • Na soud je třeba doručit tzv. perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a požadovanými přílohami

Od roku 2022 jsou navíc platné nové legislativní změny. Zvýšením životního minima se zvýšila i zákonem nepostižitelná částka příjmu. V případě dlužitelů, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod, nesmí oddlužení trvat déle než 3 roky.

Často kladené dotazy

Co je osobní bankrot?

Jedná se o úřední prohlášení dlužníka, že není schopen splácet své závazky. Obvykle ho vyhlašují osoby, které se ocitly v neřešitelné finanční situaci a nemají jinou možnost jak se z nekonečné spirály kopících se dluhů dostat.

Kdo může o osobní bankrot požádat?

O osobní bankrot může požádat kdokoli, kdo se nachází v neřešitelné finanční situaci. Zároveň musí dlžit minimálně dvěma věřitelům a jeho dluhy musí být nejméně 30 dní po datu splatnosti.

Jak požádají o osobní bankrot manželé?

Manželé mohou o osobní bankrot požádat společně. Navíc je to tak pro ně i výhodnější, protože pokud požádají společně, dluhové břemeno bude nižší, než kdyby požadovali každý zvlášť.

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Osobní bankrot se vyhlašuje podáním návrhu na povolení oddlužení. Přesný popis insolvenčního řízení naleznete nahoře v našem článku.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Zdroj článku

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon685 přečtení

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.