WIKI

Co je renta z nemovitosti?

Renta z nemovitosti je finanční produkt, který může být užitečný pro seniory, kteří vlastní nemovitost a chtějí získat příjem nebo peníze na splacení dluhů nebo výdaje na zdravotní péči. Princip je jednoduchý, vy jako senior prodáte svoji nemovitost pojišťovně, přičemž dostanete poměrně zajímavou doživotní rentu.

Autor  Dominika Múdra
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2023
Náš závazek k transparentnosti
U nás ve Financer.com jsme odhodláni vám pomoci s vašimi financemi. Veškerý náš obsah se řídí našimi edičními zásadami. V rámci našeho procesu recenzování otevřeně informujeme o tom, jakým způsobem hodnotíme produkty a služby a o tom, odkud pochází naše zisky, se dozvíte v našem zveřejnění informací o inzerci.

Renta z nemovitosti, hypotéka naruby, nebo také reverzní hypotéka, to jsou pojmy, které jste již možná slyšeli, hlavně pokud je vám po šedesátce a vlastníte nemovitost. Na západě je tento produkt zcela běžný, k nám přišel teprve poměrně nedávno, a to v roce 2016.

Život seniora není jednoduchý, a to zejména z hlediska udržení si určitého životního standardu. V případě, že jste si na svůj důchod pořádně nenašetřili, například prostřednictvím penzijního připojištění, budete to mít o to obtížnější.

Tento problém by mohla vyřešit zmiňovaná renta z nemovitosti, tedy reverzní hypotéka. Princip je jednoduchý, vy jako senior prodáte svoji nemovitost pojišťovně, přičemž dostanete poměrně zajímavou doživotní rentu.

Tento typ hypotéky umožňuje majitelům nemovitostí získat peníze bez nutnosti prodat svůj domov nebo se přestěhovat. Dále si vysvětlíme, co je reverzní hypotéka, jak funguje a kdo by mohl z tohoto typu hypotéky mít prospěch.

Co je renta z nemovitosti?

Renta z nemovitosti je v podstatě průběžně nesplácený, neúčelový úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, kterou vlastní klient. Na konci úvěrového období přechází vlastnictví nemovitosti na věřitele, který prodejem nemovitosti řeší vypořádání dluhu. V podstatě jde o hypotéku naruby.

Tato „hypotéka naruby“ umožňuje majiteli nemovitosti získat peníze od banky na základě hodnoty jejich nemovitosti.

Tento typ hypotéky je navržen tak, aby se majitel nemovitosti nemusel vzdát vlastnictví svého domu a mohl nadále v něm žít. Banka, která poskytuje hypotéku naruby, vyplácí peníze majiteli nemovitosti jako splátku hypotéky.

Renta z nemovitosti může být poskytnuta v podobě jednorázového platby, pravidelných měsíčních plateb nebo jako linie úvěru. Způsob výplaty závisí na tom, jak majitel nemovitosti si přeje vyplácet peníze a na jak dlouho.

Pokud si majitel nemovitosti vybere pravidelné měsíční platby, banka bude platit majiteli nemovitosti až do konce dohodnuté doby nebo dokud nezemře.

Pokud si majitel nemovitosti vybere jednorázovou platbu, obdrží veškeré peníze najednou.

Pokud si majitel nemovitosti zvolí linii úvěru, bude mít k dispozici určitou částku, kterou může využít podle svého uvážení.

Použijme tedy příklad ze stránek věřitele – žadateli je 73 let a disponuje nemovitostí v hodnotě 2,5 miliónů Kč. Při uzavření smlouvy si může žadatel vybrat ze tří případů:

 • Jednorázová výplata ve výši 765 062 Kč. Více výplat již neproběhne.
 • Jednorázová výplata 200 000 Kč a dále měsíční renty po dobu 10 let ve výši 7 075 CZK. Celkově tak bude proplaceno 1 049 000 Kč.
 • Měsíční platby ve výši 9 580 Kč vyplácené po dobu 10 let. Celkově bude vyplaceno 1 149 600 Kč Zhodnocení, zda se jedná o výhodný úvěr, nechám na čtenáři. Stejně tak, jako otázku, zda měsíční odstupné je adekvátní tomu, že věřitel na konci získá Vaši nemovitost.

Výše renty z nemovitosti

Samotná výše renty z nemovistosti je stanovena na základě několika faktorů, jako je hodnota nemovitosti, věk majitele nemovitosti, úroková sazba a trvání hypotéky.

Společnosti obvykle poskytují rentu z nemovitosti pouze osobám starším 60 let, protože mají kratší očekávanou dobu života, což znamená, že společnosti budou mít kratší dobu splácení půjčky. V případě, že majitel nemovitosti zemře, musí být renta z nemovitosti, resp. reverzní hypotéka, splacena.

Pokud jsou peníze získané z hypotéky použity na vylepšení domu, je často nutné prodat nemovitost a použít získané peníze na splacení hypotéky. Pokud majitel nemovitosti nemá dostatek peněz na splacení hypotéky, musí být nemovitost prodána.

Splatnost renty z nemovitosti

Splatnost reverzní hypotéky je u tohoto úvěru klíčové téma. Ať se nám to nemusí líbit, jedná se o kalkulaci se smrtí. Pokud si senior žádá o rentu z nemovitosti, většinou neplánuje, co by se mohlo stát poté, co bude úvěr dočerpán. Kdy je tedy úvěr splatný?

Úvěr bude splatný, pokud nastane jedna z následujících situací u posledního žijícího účastníka smlouvy:

 • Poslední z majitelů zemře.
 • Dům/byt bude prodán majitelem.
 • Dům/byt je více než 6 měsíců neobydlený.
 • Majitelé neplatí účty spojené s nemovitostí nebo neplní ostatní povinnosti smlouvy.

Co se stane, pokud senior žije déle, než je předpokládaná doba dožití ve smlouvě a dům neprodá? Z dostupných informací není zřejmé, zda u úvěru stále naskakují úroky z vyplacené částky. Dlužná částka tedy může být ve finále vyšší než cena nemovitosti, což by mělo samozřejmě důsledky i pro dědice.

Jak získat rentu z nemovitosti?

Prvním krokem k získání reverzní hypotéky je najít si poskytovatele tohoto finančního produktu. Existuje mnoho společností, které nabízejí reverzní hypotéky, takže je důležité provést důkladný průzkum trhu, abyste našli poskytovatele, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Důležité faktory, které byste měli zvážit, zahrnují poplatky a úrokové sazby. Poplatky za reverzní hypotéku se mohou lišit mezi jednotlivými poskytovateli, takže je důležité porovnat nabídky různých společností.

Vyberte si tu, která nabízí nejnižší poplatky. Úrokové sazby jsou také důležité, protože vysoké sazby mohou výrazně zvýšit celkové náklady na reverzní hypotéku.

Dalším faktorem, který byste měli zvážit, je hodnota vaší nemovitosti. Hodnota vaší nemovitosti ovlivňuje maximální částku, kterou můžete získat z reverzní hypotéky.

Pokud má vaše nemovitost vysokou hodnotu, můžete získat větší částku peněz. Nicméně, pokud je hodnota vaší nemovitosti nízká, může být maximální částka, kterou můžete získat, omezena.

Dále byste měli zvážit svůj věk. Věk taky ovlivňuje maximální částku, kterou můžete získat z reverzní hypotéky. Obecně platí, že čím starší jste, tím více peněz můžete získat. To je proto, že poskytovatelé reverzních hypoték očekávají, že se na nemovitosti bude platit méně let.

Dalším důležitým faktorem, který byste měli zvážit, je to, jak plánujete využít peníze z reverzní hypotéky.

Pokud plánujete použít peníze na splacení dluhů nebo na zlepšení svého domova, může to být dobrý způsob, jak získat finanční rezervu.

Nicméně, pokud plánujete utrácet peníze na nepodstatné věci, může to vést k finanční nestabilitě v budoucnosti.

Podmínky renty z nemovitosti

Abyste dostali rentu z nemovitosti, musíte splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 60 let.
 • V případě, že se do smlouvy zahrne více osob (např. manželé důchodci), platí tato hranice pro mladšího z klientů.
 • Všichni spoludlužníci musí být v den podpisu smlouvy svéprávní.
 • Musíte vlastnit nemovitost, kterou zajišťujete splacení úvěru.
 • Musíte v nemovitosti bydlet.
 • Nesmí na vás být uvalena exekuce. (Pokud se úvěrem nebude tato exekuce vyplácet.)

Určité podmínky navíc musí splňovat i nemovitost, aby bylo možné ji smlouvou zastavit:

 • Musí se nacházet na území České republiky.
 • Nesmí k ní být vázány žádné majetkové spory ani jiné zástavní právo třetí osoby.
 • Nemovitost je dobře udržovaná a existuje předpoklad, že nedojde k výraznému poklesu její ceny.

Rizika renty z nemovitosti

Mezi největší rizika a nevýhody renty z nemovitosti patří především vysoké poplatky, které tento typ úvěru výrazně prodražují. Ve srovnání s běžnými úvěry se tak nejedná o velmi výhodnou nabídku.

Na jednu stranu je to odůvodnitelné vhledem k faktu, že senioři již běžné půjčky jen těžko dostávají. Existují ale i půjčky pro důchodce. Na druhou stranu ručí svoji nemovitostí, což je považováno za úvěr s nízkou mírou rizika.

Dalším z rizik, které s sebou nese renta z nemovitosti, je snížení hodnoty nemovitosti. Pokud se rozhodnete pro reverzní hypotéku, poskytovatel hypotéky vám poskytne částku, která bude vypočtena na základě hodnoty vaší nemovitosti.

Pokud by však cena nemovitostí na trhu klesla, mohlo by se stát, že hodnota vaší nemovitosti by klesla pod úroveň poskytnutého úvěru. To by vám mohlo způsobit problémy s prodejem nemovitosti v budoucnu.

V neposlední řadě je dalším rizikem spojeným s reverzní hypotékou potenciální ztráta dědictví pro vaše potomky. Pokud vám bude poskytnuta vysoká částka z reverzní hypotéky, vaše potomci by mohli získat méně z vašeho majetku než by si přáli.

Další alternativy

První alternativa, která se nabízí, je prodej nemovitosti a nákup vhodnější nemovitosti, kdy existuje reálná šance, že prodejci zbyde značná částka, kterou vytvoří rozdíl mezi prodávanou a nakoupenou nemovitostí. Další možnost je prodej nemovitosti a následný pronájem vhodnější nemovitosti.

Rovněž přichází v úvahu i finanční podpora rodiny, která vychází z předpokladu, že rodina danou nemovitost jednou i zdědí. Jedná se také o určité morální hledisko pomoci svým rodičům.

Další alternativy se odvíjí od vašich aktuálních potřeb. Pokud je pravidelná měsíční platba a propadnutí vaší nemovitosti to, co hledáte, pak vám žádné další alternativy neumíme nabídnout.

Pokud vlastníte nemovitost a řešíte krátkodobý finanční výpadek, zároveň jste schopni ze svých příjmů něco uspořit a úvěr splácet, pak se jako možnost nabízí i klasické spotřebitelské úvěry, například v podobě americké hypotéky.

Výhody a nevýhody

 • Vysoké poplatky a úroky

 • Omezené možnosti využití zastavené nemovitosti

 • Hrozba ztráty dědictví

Často kladené dotazy

Co je renta z nemovitosti?

Renta z nemovitosti je vlastně neúčelový úvěr, který se průběžně nesplácí, přičemž je zajištěn zástavním právem nemovitosti vlastněnou daným klientem. Říká se jí také reverzní hypotéka, případně hypotéka naruby.

Jak vysoká je renta z nemovitosti?

Výše renty z nemovitosti se odvíjí od několika faktorů, jako například hodnota nemovitosti, věk majitele nemovitosti, úroková sazba a trvání dané hypotéky.

Jaká je splatnost renty z nemovitosti?

Na splatnosti renty z nemovitosti je třeba se dohodnout ještě před podepsáním smlouvy. Ve většině případů je to pokud nastane jedna z následujících událostí:

 • Poslední z majitelů zemře.
 • Dům/byt bude prodán majitelem.
 • Dům/byt je více než 6 měsíců neobydlený.
 • Majitelé neplatí účty spojené s nemovitostí nebo neplní ostatní povinnosti smlouvy.

Jak získat rentu z nemovitosti?

V první řadě je třeba nalézt si spolehlivého poskytovatele renty z nemovitosti, respektive reverzní hypotéky. Neváhejte si udělat průzkum trhu a porovnat nabídky více poskytovatelů. Také je třeba si zjistit, jaké má ten konkrétní poskytovatel podmínky, a zda je splňujete. Následně stačí danou společnost kontaktovat.

Jaká jsou rizika renty z nemovitosti?

S tímto finančním produktem je spojeno několik rizik. Vaše nemovitost může například ztratit na hodnotě, vaši potomci by mohli ztratit své dědictví a podobně. Zároveň je vždy třeba seznámit se se všemi podmínkami i poplatky, abyste nebyli později nepříjemně překvapeni.

Byl tento článek nápomocný?

Buďte první, kdo přidá hodnocení

Zdroje

Dominika Múdra je Country Manager Financer.com Česká republika. Dlouhodobě se zajímá o oblasti jako jsou osobní finance, finanční gramotnost a investování. Ráda vám pomůže s vašimi finančními rozhodnutími.

Sdílet na
Read Icon834 přečtení

Používáním Financer.com děláte věci rozdílně.   Dozvědět se více.