Hvad er inflation?

Når der er inflation, forringes værdien af et lands valuta, fordi priserne stiger. Det modsatte af inflation er deflation, hvor valutaens værdi stiger, fordi priserne falder.

Læs mere om inflation

Hvad er inflation?

Hvis der er inflation i et land, betyder det, at økonomiens prisniveau er stigende. Det betyder at landets varer og tjenester progressionelt bliver dyrere og dyrere. Hvor høj inflationen er, kan du se på forbrugerprisindekset via Danmarks Statistik, som viser de gennemsnitlige priser på varer og tjenesteydelser og udviklingen heraf.

Det modsatte af inflation er deflation. Det betyder, at prisniveauet er faldende. Både inflation og deflation kan have store konsekvenser for et lands økonomi, hvis de er for høje.

 • Inflation. Priserne er stigende og dermed svækkes valutaen.
 • Deflation. Priserne er faldende og dermed styrkes valutaen.

Inflation er ikke noget problem. Det er hvis inflationen bliver for ekstrem, at det kan skabe problemer. Faktisk siger man, at inflationen helst skal ligge på omkring de 1-2%, hvor den ikke er ude af kontrol. I Danmark kontrolleres inflationen nemlig, så vi oplever ikke længere deflation.

Se det aktuelle forbrugsprisindeks.

Dette er ikke inflation

 • Relativ prisændring. Alle prisstigninger, som er forsaget af mangel på udbud anses ikke som inflation. Dette kaldes i stedet en relativ prisændring. En relativ prisændring kan eksempelvis finde sted, hvis oliepriserne stiger, fordi oliereserverne er faldende. Hvis de øgede oliepriser var en del af generelle prisstigninger, ville det indgå i inflationsberegningen.
 • Engangsomkostninger. Der skælnes også mellem engangsomkostninger og inflation. En af de mest almindelige engangsomkostninger er, hvis regeringen hæver eller reducerer momsen, da dette helt generelt vil betyde en stigning eller et fald i landets priser. Det tæller ikke som inflation.

Hvad er årsagen til inflation?

Der er flere faktorer, der påvirker et lands inflation. Her er de mest almindelige:

 • Udlån. Hvis centralbanken udlåner store summer af penge, mindskes pengenes værdi. Det betyder at priserne i landet vil stige. Historisk set er der mange eksempler på centralbanker, der har trykt for mange penge, hvilket er resulteret i såkaldt hyperinflation. I Tyskland i 1920’erne kostede 1 dollar ca. 42 mark, men under hyperinflationen kostede en dollar til sidst 4.200.000 mark.
 • Udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgslen på bestemte produkter er større end udbuddet i et land.
 • Stigning i omkostninger. Hvis produktionsomkostningerne for virksomhederne stiger. Eksempelvis vil lønningerne er steget.
 • Forventninger. Forventningerne om fremtidens prisstigninger forsager også inflation. Denne type forventninger gør, at folk stiller højere lønkrav end normalt, så de kan have samme forbrug som før prisstigningerne.
 • Renter og finanspolitik. Lavere renter og en ekspansiv finanspolitik, som har til formålet at sætte skub i økonomien.
 • Inflation i andre lande. Inflation i lande, som vi importerer varer og tjenester fra.

Hvordan påvirker inflation dig?

 • Dine indkøb af varer og tjenester bliver dyrere. I længden vil det kompenseres med en højere løn fra din arbejdsplads.
 • Boligerne bliver dyrere, hvilket gavner sælgerne og giver køberne en ulempe.
 • Hvis du har en opsparingkonto og inflationen er højere end din rente, mister dine penge værdi.
 • Hvis du betaler af på et lån, vil dine renteudgifter være mindre mærkbare.
 • Når du besøger andre lande, som ikke oplever inflation, vil priserne være relativt mindre ift. inflationen i Danmark.
 • Hvis du ejer en eksportvirksomhed kan inflation påvirke virksomheden negativt, fordi dine produktionsomkostninger vil blive højere, og dermed dine varer dyrere.

Skriv gerne til os, hvis ud har flere spørgsmål om inflation.

Om forfatteren

Gå ikke glip af nyheder

Følg os på Facebook