WIKI

Hvad er indskydergaranti og hvordan fungerer den?

Forfatter  Paw Vej
Senest opdateret: juni 22, 2021
Gennemsigtighed i indhold
Hos Financer.com dedikerer vi os til at hjælpe dig med din privatøkonomi. Alt indhold her på siden følger vores redaktionelle retningslinjer. Vi er åbne omkring, hvordan vi anmelder produkter og tjenester i vores anmeldelsesproces, og hvordan vi tjener penge i vores annoncøreroplysninger.

Hvad er indskydergaranti?

Indskydergarantien er en slags beskyttelseslag for de danske forbrugere. Det er en garanti, der forsikrer de penge, du har i banken op til en vis grænse.

I øjeblikket er grænsen på 100.000 Euro eller ca. 745.000 kr.

Garantiformuen yder dækning til danske indskydere og investorer, og administreres af Finansiel Stabilitet.

Hvis din bank går konkurs, vil Garantiformuen til en vis grænse sikre dig mod tab.

Garantien dækker pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Det betyder bl.a., at hvis du som indskyder har penge i flere banker, vil du være dækket op til ca. 745.000 kr. i hver enkelt bank.

Garantien dækker både for privatpersoner og selskaber.

Vidste du

Danskerne har rekord mange penge i banken til 0% i rente og taber dermed penge til inflationen. Færre vælger at investere, måske fordi vi stadig er skræmte efter finanskrisen.

Hvorfor findes indskydergaranti?

Indførelsen af indskydergaranti i Danmark var et resultat af et EU-initiativ. Formålet var, at skabe stabilitet i EU-landenes finansielle systemer, hvilket er grunden til, at alle EU-lande har indskydergaranti.

Hvis ikke vores bankkonti var beskyttet, ville mange vælge ikke at sætte penge i banken. Derudover ville indskyderne ved en bankkonkurs risikere at miste alle deres penge, og det finansielle system ville komme i ubalance.

Derfor er en garanti for indestående i banken blevet en essentiel del af det europæiske banksystem. Garantien er finansieret af bankerne, og dermed også af forbrugerne.

Sådan fungerer det

Her er de vigtigste ting, du skal vide om den danske indskydergaranti.

  • Beløbsgrænse. Den maximale erstatning er op 100.000 Euro, som udbetales i danske kroner (ca. 745.000 kr.) Over denne grænse, er du som udgangspunkt ikke dækket af Garantiformuen. Dog er der enkelte indskud, som har udvidet dækning, eksempelvis er pension og børneopsparing er dækket fuldt ud.
  • Hvis du har flere konti. Hvis du har penge hos flere pengeinstitutter, dækker Garantiformuen op til 100.000 Euro i hvert enkelt pengeinstitut. Derfor er det en god idé, at sprede sine penge ud, hvis det skulle blive aktuelt.
  • Hvis du har mindre end 100.000 Euro. Har du mindre end 100.000 Euro i banken, er hele beløbet sikret.
  • Hvis du har gæld. Hvis du har både opsparing og gæld, vil din gæld blive trukket fra din opsparing. Har du fx 800.000 kr. sparet op og 200.000 kr. gæld, vil du være fuldt dækket ved konkurs, da dit nettoindestående vil være 600.000 kr.
  • Hvis du deler konto med en anden. Hvis to personer står som ejere for den samme konto, vil de være dækket med 2 gange 100.000 Euro, altså ca. 1.490.000 kr.

Hvilke banker er dækket af indskydergarantien?

Alle danske bank- og opsparingskonti er omfattet af indskydergarantien, så hvis du har en dansk bank, er du dækket.

Faktisk er banker i hele EU en del indskydergarantiordningen (Deposit guarantee schemes).

  • 25 af de 27 EU-lande dækker tab op til 100.000 EUR, inklusive Danmark.
  • Sverige dækker op til 1.050.000 SEK (ca. 100.000 EUR)
  • Letland dækker i EUR, op til 50.000 EUR

Selvom din bank er udenfor EU, betyder det ikke, at den ikke er dækket af nogen former for indskydergaranti.

F.eks. har Norge deres egen garanti via Bankenes Sikringsfond, som dækker op til 2 millioner norske kroner. 127 norske banker er medlem af fonden.

Har du en bankkonto udenfor EU, så undersøg selv, om den er dækket af en indskydergaranti. Du kan altid kontakte banken for at få svar.

Hvad sker der, hvis jeg har investeret min opsparing?

Det kommer lidt at på din situation, så her gennemgår vi nogle forskellige scenarier.

Jeg har investeret mine penge i aktier, er jeg dækket?

Investering i værdipapirer er udenfor indskydergarantien, og bør ikke påvirkes af om din bank krakker. Hvis banken krakker, skal de udlevere værdipapirerne til dig.

I tilfælde af at banken ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til 20.000 EUR (ca. 150.000 kr.). Læs mere hos Garantiformuen her.

Jeg har investeret i bankens egne værdipapirer, er jeg dækket?

Hvis din bank krakker, mister deres værdipapirer al værdi, og dermed mister du dine penge. Teoretisk set vil du få værdipapirene udleveret, men de vil være værdiløse.

Jeg har 745.000 kr. i banken og resten investeret i værdipapirer, er jeg dækket?

Dine 745.000 kr. er dækket, men din investering er ikke dækket.

Dog kan investering i værdipapirer være et godt værktøj, i stedet for at have pengene stående på en bankkonto.

Selvom værdipapirerne ikke er dækket af en garanti, påvirkes deres værdi ikke af en bankkonkurs (medmindre der er tale om bankens egne værdipapirer.)

Dermed kan du med fordel gardere dig selv mod en bankkonkurs ved at investere din formue.

Vær dog opmærksom på, at ingen investering er 100% sikker, eftersom aktiemarkedet hele tiden går op og ned.

Hvad sker der hvis jeg har taget lån?

Indskydergarantien har ingen indflydelse på din gæld, hvis du ingen formue har.

Hvis du har lånt penge af din bank og den går konkurs, skylder du stadigvæk penge væk.

Din gæld slettes ikke nødvendigvis, bare fordi banken ikke længere eksisterer. Der kan ske ændringer i gælden, og i nogle tilfælde overtages den af Nationalbanken.

Indskydergarantien eksisterer udelukkende for at beskytte din formue, og dermed ikke din gæld. Som vi tidligere har nævnt, trækkes dine lån fra din formue, hvis du har begge dele.

Har du f.eks. et aktivt forbrugslån på 200.000 kr., men en formue på 600.000 kr., vil du blive beskyttet for 400.000 kr. (600.000-200.000=400.000 kr.).

Kilder:

Var denne artikel brugbar?

11 af 15 fandt dette hjælpsomt

ForfatterPaw Vej

Paw Vej er leder for det danske marked hos Financer.com, hvor han har arbejdet siden 2016. Hans ekspertise falder inden for lån, kreditkort og investering, og hans artikler om de samme emner er blevet læst af mere end 1,5 millioner danskere. Paw er citeret af både danske FINANS og internationale Forbes.

Del på
Read Iconlæst 10987 gange
Du gør en forskel når du bruger Financer.com  Lær mere