WIKI

Skat af aktier – Financer guide til at holde styr på din aktiebeskatning i 2023

 • I Danmark er reglerne, at du skal betale 27/42% i skat af gevinsten på dine aktier
 • Hvis du har købt aktier før d. 1. januar 2006, så skal du ikke betale skat af dine aktier
 • De fleste aktier beskattes som aktieindkomst, hvilket dækker over den indkomst du har fået på afkastet af dine aktier.

Læs mere i artiklen herunder.

Forfatter  Marc Otto Ørum
Tjekket af  Paw Vej
Senest opdateret: november 13, 2023
Gennemsigtighed i indhold
Hos Financer.com dedikerer vi os til at hjælpe dig med din privatøkonomi. Alt indhold her på siden følger vores redaktionelle retningslinjer. Vi er åbne omkring, hvordan vi anmelder produkter og tjenester i vores anmeldelsesproces, og hvordan vi tjener penge i vores annoncøreroplysninger.

Du har måske styr på dine investeringer, men har du styr på din skat?

I Danmark er reglerne, at du skal betale 27/42% i skat af gevinsten på dine aktier. Problemet er bare, at det ikke altid er så enkelt, når det gælder investeringer og beskatning.

For hvornår betaler man skat af aktier? Og vidste du at det er din aktieindkomst, der bestemmer hvor meget du skal betale i skat?

Få styr på begreberne, når det kommer til skat af aktier, og få nyttige links du kan bruge fremadrettet, når du skal holde styr på beskatningen af dine investeringer.

Hold dig opdateret

Du kan altid holde dig opdateret på de gældende skatteregler når det kommer til skat af aktier på Skattestyrelsen hjemmeside.

Aktieindkomst – hvad er det?

Når du sælger dine aktier, så skal du betale skat af gevinsten. En vigtig huskeregel er, at du som udgangspunkt altid selv skal sikre, at skattestyrelsen får de rigtige oplysninger, så de kan beregne den rigtige skat.

Beskatning af aktier skal indberettes som en aktieindkomst, hvilket dækker over den indkomst du har fået på afkastet af dine aktier.

Når man handler med aktier, er det både muligt at tjene og tabe penge, og derfor kan aktieindkomsten være positiv og negativ.

Uanset om du har en positiv eller negativ aktieindkomst, så er det vigtigt, at du husker at indberette det.

Beskatning af dine aktier eller aktieudbyttet beskattes i det indkomstår, hvor du modtager din gevinst.

Hvad beskattes som aktieindkomst?

Det er ikke alle værdipapirer, der beskattes ud fra reglerne for aktieindkomst.

Investeringer der beskattes som aktieindkomst er:

 • Investering i aktier
 • Investering i udloddede aktiebaseret investeringsforeninger
 • Investering i aktiebaserede ETF’er

Hvis du er i tvivl om, hvilke type værdipapirer du har eller blot ønsker mere viden omkring aktier, så kan du læse vores artikel om aktier for begyndere.  

Hvordan beskattes aktier i 2023?

Har du tjent penge på dine aktier, og har du en positiv aktieindkomst, så skal du betale skat af din gevinst. Men hvordan beskattes aktier?

Din beskatning af dine årlige gevinster vil enten være 27/42% afhængigt af størrelsen på din årlige gevinst.

For beskatning af aktier i 2023 gælder følgende satser. (tal for ægtefæller står i parentes):

20232022 
AktieindkomstUnder 58.900 kr. (114.000 kr. for ægtefæller)Under 57.200 kr. (114.000 kr. for ægtefæller)27%
AktieindkomstOver 58.900 kr. (114.000 kr. for ægtefæller)Over 57.200 kr. (114.000 kr. for ægtefæller)42%

Har du aktier stående for et stort beløb, og påtænker du indenfor en årrække at realisere dele eller hele gevinsten på dine investeringer?

Så kan det måske være en fordel for dig at sælge ud løbende, for at minimere den skat du skal betale af din gevinst.

Beskatning af dine aktier, sker det år gevinsten eller tabet realiseres.

Ejer du flere aktier – og har du måske nogle af de danske aktier, som er steget meget de seneste år, så kan det være en god ide at sælge ud af dine aktier og realisere gevinsten løbende.

På den måde kan du holde din årlige aktieindkomst under 58.900 kr. og undgå at betale højeste aktieskat. 

Skat på tab af aktier – modregning og fradrag

Har du tabt penge på dine investeringer, så er der forskellige måder, du kan behandle tabet afhængigt af, om du har tabt på børsnoterede eller unoterede aktier.

 • Tab på børsnoterede aktier. Hvis du har tabt penge på børsnoterede aktier, så kan du modregne tabet i udbytter og gevinster fra andre børsnoterede aktier. Kan du ikke selv udnytte tabet, så bliver det automatisk overført og modregnet hos din ægtefælle.
 • Tab på unoterede aktier. Hvis du har tab på unoterede aktier, kan du fradrage tabet i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, så beregner Skattestyrelsen en negativ skat.

Hvem indberetter hvad?

Det kan være indviklet at finde ud af, hvordan dine aktier beskattes. Hvem indberetter hvad, og hvordan sikre du at der bliver betalt den rette skat af dine aktier.

Det er vigtigt for dig som personlig aktionær at have styr på, hvordan du indberetter og håndterer køb og salg af børsnoterede aktier.

Nogle af de skattemæssige fordele kan nemlig ikke udnyttes, hvis ikke du har håndteret indberetningen til SKAT korrekt, og derfor er det vigtigt at vide hovrdan betaler man skat af sine aktier.

Her er lidt retningslinjer for, hvordan du indberetter og håndterer dine børsnoterede aktier.

 • Køb på en dansk aktieplatform. Når du køber aktier via din bank eller via en dansk aktieplatform, så sker indberetningen automatisk og som udgangspunkt behøver du ikke selv gøre noget. Banker og handelsplatforme i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til SKAT. Husk altid selv at tjekke dine oplysninger på din forskudsopgørelse.
 • Værdipapircentralen. Danske værdipapirer udstedes og opbevares som regel elektronisk i den danske værdipapircentral. Værdipapircentralen sørger for at indrapportere årligt, og som udgangspunkt behøver du ikke selv gøre noget.
 • Køb på en udenlandsk handelsplatform. Har du købt aktier på et ikke-reguleret marked, som First North og Spotlight, så skal du selv sørger for at rapportere dine gevinster eller tab. Det gælder også, hvis du har købt aktier på en udenlandsk handelsplatform. Har du handlet aktier på ikke-reguleret markeder, så er du selv ansvarlig for at registrere gevinst eller tab i rubrik 67 på din årsopgørelse.

Hvordan betaler man skat af aktier? – Gennemsnitsmetode

Din gevinst eller tab på dine investeringer opgøres efter gennemsnitsmetode. Det betyder, at du skal opgøre din gevinst eller tab på baggrund af den gennemsnitlige købesum for din samlede beholdning af aktier.

Gevinst og tab skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte aktier og den gennemsnitlige købssum for aktierne.

Trin

1. Købssum af samtlige aktier købt i samme selskab
2. Beregning af gevinst eller tab ved salg af aktier
Trin 1

Købssum af samtlige aktier købt i samme selskab

I vores eksempel har Michael købt 100 aktier i selskab 1 til kurs 1.000 kr. pr. aktie.

Købssum: 100 stk. aktier * 1.000 kr. = 100.000 kr.

Samme år køber Michael yderligere 100 stk. aktier i selskab 1 til kurs 1.300 kr. pr. aktie.

Købssum: 100 stk. aktier * 1.300 kr. = 130.000 kr.

Michael har nu 200 stk. aktier i selskab 1.

Nu ønsker Michael at sælge 40 stk. af sine aktier, og han skal derfor have fundet den gennemsnitlige købssum for sine 200 aktier.

Michael har lige nu 100 stk. aktier til 100.000 kr., og 100 stk. aktier til 130.000 kr. og har derved aktier for et samlet beløb på 230.000 kr.

Den gennemsnitlige købssum for pr aktie er: 230.000 kr. / 200 stk. aktier = 1.150 kr.

Trin 2

Beregning af gevinst eller tab ved salg af aktier

Michael har nu besluttet sig for at sælge 60 stk. af sine aktier, og skal nu have beregnet den gevinst eller det tab han vil få på salget. Beregningen skal Michael også bruge, når han skal indberette til SKAT.

I øjeblikket kan Michael sælge sine 60 aktier til kurs 1.550 kr. pr. aktie.

Sådan beregner Michael sin gevinst:

Salgssum: 60 stk. aktier * 1.550 kr. pr. aktie = 93.000 kr.

Købssum for de aktier, han sælger: 60 stk. aktier til en købspris på 1.150 kr. = 69.000 kr.

Michael har altså fået en gevinst på 24.000 kr. Efter gældende regler skal denne gevinst altså beskattes med 27%.

Når du skal beregne skatten af dine aktier, og derved finde frem til din gevinst eller dit tab, så skal du også huske at tage hensyn til eventuelle ændringer i stykstørrelsen og aktiesplit mm.

Der kan altså være flere faktorer, du skal være opmærksom på, og du kan altid finde den korrekte vejledning hos SKAT.

Betingelser for skattefrit salg af aktier

Du skal altid være opmærksom på beskatning af dine aktier. Dog findes der enkelte undtagelser, hvor du ikke skal betale skat af gevinsten på dine aktier.

Opfylder du betingelserne for ikke at skulle betale skat af gevinsten, kan du omvendt heller ikke trække tab fra.  

Du kan sælge børsnoterede aktier og investeringsbeviser skattefrit, hvis du opfylder 4 betingelser:

 1. Kursværdien af alle din børsnoterede aktier pr. 31. december 2005 var højst 136.600 kr. (for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kr.)
 2. Hvis du har købt aktierne før d. 1. januar 2006
 3. Aktierne var børsnoterede pr. 31. december 2005, og fortsat er optaget til handel på et reguleret marked, når du sælger
 4. Du har ejet aktierne i mindst 3 år, når du sælger

Beskatning af aktier i 2023

Alle kan investere i, og handle med aktier og flere og flere gør det. Både nationalt og globalt. Det har aldrig været lettere, og i de fleste tilfælde kræver det blot, at du har en smartphone, computer eller tablet og en internetforbindelse.

Flere bruger i dag udenlandske handelsplatforme, og det stiller i langt højere grad krav til selvjustits, når det kommer til at indberette eventuelle gevinster eller tab på dine aktier.

Går du på eventyr og handler gennem en dansk udbyder som Nordnet eller Saxoinvestor, så vil indberetningen ske helt automatisk. Bruger du derimod en udenlandsk handelsplatform som eToro, så skal du selv sørge for at registrere købet og indberette eventuelle gevinster og tab til SKAT.

Beskatning af aktier er forskellige, og der er nok at kigge ind i, når vi bl.a. taler om fradrag for eventuelt tab samt undtagelserne hvor du ikke skal betale skat.

Husk også at der er forskellige regler for indberetning for regulerede og uregulerede markeder.

Var denne artikel brugbar?

0 af 1 fandt dette hjælpsomt

ForfatterMarc Otto Ørum

Marc Otto Ørum har været ansat hos Financer siden 2021 og bestrider rollen som assisterende landeansvarlig for det danske marked. Han er en certificeret finansiel rådgiver med uddannelse fra Santander og Jyske Finans og har +11 års praktisk erfaring inden for bilbranchen, hvor han har vejledt og rådgivet folk om køb og finansiering. Hans primære fokusområder omfatter artikler om lån, privatøkonomi og kryptovaluta.

Fakta tjekket afPaw Vej
Del på
Read Iconlæst 16577 gange

Lars Bruun
Ja , og så husker I jo , at hvis du er enlig folkepensionist og har indtægt fra ATP , ratepension og aktier tilsammen over 91.300 kr , så beskattes aktieindtægt ikke med 27/42% men med 72,9 % . Det er så mere end TOPSKAT til folkepensionister . Det fremkommer ved at pensionstillæg nedsættes med 30,9% ved indtægt på 91.300 kr fra de nævnte , derefter 42% på aktieindtægt over 54.700kr .
Svar
  Marc Otto ØrumForfatter
  Hej Lars, Du har helt ret. Skatteprocenten for aktieindtægter for enlige folkepensionister i Danmark kan nå op på 72,9%, hvis samlet indkomst fra ATP, ratepension og aktier overstiger 91.300 kr. Det er brugbar information du kommer med, og kan være en vigtig information. Jeg vil få det flettet ind, og takker dig for at skrive. Ellers håber jeg, at du kunne bruge artiklen og har fået noget brugbar information med dig? /Marc
Du gør en forskel når du bruger Financer.com  Lær mere