Financer.com laenutrendide uuring millised laenud meeldivad Eesti tarbijale kõige rohkem

Financer.com laenutrendide uuring: millised laenud meeldivad Eesti tarbijale kõige rohkem?

  • mai 18, 2019
  • 8 minuti lugemine
  • 208 lugemist

Mõne aasta eest toimunud krediidituru muutuste tõttu on viimastel aastatel andnud palju kõneainet kiirlaenude populaarsuse hääbumine ning asendumine moodsamate krediidikontodega, mis on osutunud kiirelt paljude tarbijate eelistuseks. Ka 2018. aastal võis näha, kuidas krediidikontod ja muud krediidilimiidi baasil töötavad teenused leidsid pooldajaid, samas kui kiirlaenud on kaotanud oma kunagise liidrikoha.

Selle kõrval on põneval kombel muutunud populaarsemaks ka kinnisvara tagatisel antavad laenud ja väikelaenud, mis sisuliselt asendavad kunagisi kiirlaene – seda lihtsalt parematel tingimustel ja soodsama intressiga.

Financer.com on tänaseks üks Eesti kõige populaarsemaid laenuvõrdlusportaale, mida külastati 2018. aastal suisa enam kui 340 000 korda. Eestlaste huvi laenude võrdlemise vastu on samuti jõudsalt kasvanud: aasta jooksul tehti Financer.com Eesti portaalis üle 7700 laenuvõrdluse. Võttes aluseks meie portaalis tehtud laenuvõrdluste päringud, panime kokku huvitava statistika, mis toob välja eestlaste eelistused nii laenuliikide, -summade kui ka -perioodide osas.

Statistika tugineb eelkõige järgnevatele laenuliikidele:

  • kiirlaenud
  • väikelaenud (ehk tarbimislaenud)
  • autolaenud
  • kinnisvaralaenud (ehk hüpoteeklaenud, kodulaenud, muud üldised kinnisvara tagatisel võetavad laenud).

Sõltuvalt laenuliigist on võimalik meie portaali kaudu võrrelda laene vahemikus 50 eurot kuni 50 000 eurot (hüpoteeklaenude puhul kuni 1 000 000 eurot) ning perioode vahemikus 10 päeva kuni 15 aastat.

Suuremad väikelaenud domineerivad Eesti laenuturgu

Financer.com 2018. aasta laenupäringute statistikast ilmneb selgelt, et eestlased ei eelista enam kõrgema intressiga kiirlaene. Ehkki Financer.com portaalis saab endiselt kiirlaene võrrelda, ei ole paljud nimetatud laenutoodetest enam endises stiilis kiirlaenud, vaid pigem hoopis krediidikontod. Näiteks pakuvad ka kunagi kiirlaenude poolest tuntud Ferratum ja Credit24 nüüd pigem krediidikontosid. Enam kui 7700 päringu hulgas oli spetsiifiliselt kiirlaenupäringuid üksnes pisut üle 700 ehk 10% kõikidest päringutest.

Väikelaenud on seevastu aga muutunud üheks kõige populaarsemaks laenuliigiks, seda tõenäoliselt laenuteenuse mitmekülgsuse poolest. Financer.com väikelaenude võrdluse hulgas on nii traditsioonilised tarbimislaenud kui ka krediidikontod, mis ka selgitab väikelaenukategooria populaarsust.

Nagu allpool olevast graafikust võib näha, moodustasid väikelaenud 20% kõikidest päringutest, kuid siinkohal tasub ka mainida, et tegelik hulk võib ulatuda hoopis 50% lähedale – nimelt on suur osa nö üldistest laenupäringutest, mis Financer.com portaali kaudu on tehtud, samuti väikelaenud. Üldiseid päringuid oli 2018. aasta jooksul suisa üle 2200, moodustades 28.3%.

Üldiste laenupäringute alla kuuluvad päringud, mis on tehtud kategooriaväliste võrdluste kaudu (nagu näiteks 1000-eurosed laenud, 3000-eurosed laenud ja muu taoline). Kuna taoliste päringute puhul pole selge, kas tegemist oli kiirlaenu-, väikelaenu- või autolaenuhuvilisega, ei saa ka Financer.com selgelt öelda, millise laenuliigiga tegemist võis olla. Siiski aga võib julgelt oletada, et väikelaenud – sealhulgas krediidikontod – domineerivad hetkel Eesti laenuturgu.

Kui vaadelda väikelaene lähemalt, siis sõna “väike” ei ole siinkohal niivõrd asjakohane, kuna Financer.com statistikast selgus, et eestlased otsivad tegelikult suuremaid väikelaene. Keskmiselt otsiti 6900-eurost väikelaenu 3.9 aastaks.

Autolaenud olid väikelaenule selle osas üllatavalt sarnased: keskmine autolaenupäring oli 8300 eurot 4.2 aastaks. See viitab võimalusele, et väikelaenu võidakse kasutada ka kasutatud auto ostmiseks: vahel võib see olla laenukulukuse poolest isegi soodsam variant.

Kiirlaenud ei olnud keskmiste näitajate poolest eriti suured üllatajad. Keskmine kiirlaenupäring oli 890-eurone, laenu otsiti aga 1.5 aastaks.

Financer.com kaudu tehti ka hulgaliselt kinnisvaralaenude päringuid. Enam kui 1600 päringu keskmine laenusumma oli pisut üle 61 000 euro, mis on üsna keskmine Eesti kinnisvaraturgu arvestades.

Hüpoteeklaenude puhul tuleb silmas pidada, et Financer.com kinnisvaralaenude kalkulaatoris on maksimaalne laenuperiood 10 aastat, mistõttu ei pruugi ka antud keskmine number kajastada kõige paremini reaalset laenuperioodi soovi.

Eestlastele meeldib laenata 5000 eurot 5 aastaks

Kui vaatlesime lähemalt kõiki päringuid, mis tehti 2018. aastal Financer.com Eesti portaali kõikide kalkulaatorite kaudu, siis selgus, et kõige populaarsemad laenusummad olid 3000, 5000 ja 10 000 eurot, mis kõik ületasid teisi laenusummasid mitmesaja päringu poolest. Kuigi kõik 3 summat olid üsna võrdsed, osutus kõige populaarsemaks laenusummaks 2018. aastal 10 000 eurot, mida otsiti suisa 854 korral.

Kõige ebapopulaarsemad summad olid 1300 ja 1400 eurot, mida otsiti vastavalt 26 ja 24 korral. Seevastu 1500 eurot oli 243 päringuga lausa 10 korda populaarsem võrreldes nende kahe pisut väiksema laenusummaga.

Laenusummade puhul oli statistika pisut ühtlasem, kuid selgus siiski üks selge trend: lühiajalised laenud ei ole enam sugugi populaarsed. Eestlaste laenukäitumine näitab selgelt trendi vastutustundlikumas suunas, kuna kõik perioodid, mis jäid alla 1 aasta, olid kordades ebapopulaarsemad kui pikemad laenuperioodid.

Vaieldamatult kõige eelistatum laenuperiood oli 5 aastat, mida otsiti 1261 korral. Sellele järgnesid 10 aastat ja 1 aasta, mida otsiti mõlemat pisut üle 1000 korra.

2018. aasta kõige populaarsem laenusumma- ja perioodi kooslus oli väikelaen summas 3000 eurot 1 aastaks, sellele järgnesid 5 aasta pikkuse tagasimakseperioodiga autolaenud summas 10 000 eurot ja 5000 eurot.

500-eurone kiirlaen on endiselt populaarne

Kiirlaenud võivad küll olla teiste laenuliikidega võrreldes vähempopulaarsed, kuid siiski ei ole need veel hääbunud. Sarnaselt varasematele aastatele on 500 eurot endiselt kõige populaarsem kiirlaenusumma, mida otsiti Financer.com kaudu 135 korral. Sellele järgnevad napilt teisel ja kolmandal kohal 300 eurot ja 1000 eurot.

Huvitaval kombel ei meeldi laenuotsijatele spetsiifilisemad laenusummad, vaid eelistatakse nö “ümaraid” numbreid nagu 500 või 1000. Kui 1000-eurost laenu otsiti 103 korral, siis 900-eurost laenu otsiti vaid 4 korral. Sarnane suhe on 400 eurol ja 500 eurol – väiksemat summat otsiti peaaegu 8 korda harvemini.

Selline trend võib viidata asjaolule, et eestlastele meeldib laenata pigem pisut rohkem kui vähem – isegi, kui väljamineku tegemiseks kuluks 900 eurot, võidakse valida pigem 1000-eurone laen, kuna see annab lisaks väikese mänguruumi, juhuks, kui väljaminek osutub oodatust suuremaks. Samas võib see aga ka tähendada, et laenuhuvilised pole täiesti kindlad selles, millist summat täpselt oleks vaja ning seega pigem “proovitakse” erinevaid summasid ja üritatakse saada võimalikult suur laenusumma ühe taotluse tegemisel, vältimaks hilisemat lisaraha vajadust.

Ehkki Financer.com-il ei ole täpset infot, mis kinnitaks või lükkaks ümber need väited, on suured kõikumised sarnaste summade juures kõnekad asjaolud.

3000-eurone väikelaen on kõige levinum

Ka väikelaenusummade puhul selgus sarnane trend: kui 3000 eurot ja 5000 eurot on väga populaarsed, siis 2000 ja 4000 eurot sugugi mitte. 3000-eurost väikelaenu otsiti Financer.com kalkulaatorite vahendusel 336 korda, sellele järgnesid 5000 ja 10 000 eurot vastavalt 210 ja 215 päringuga. 3000 eurost väiksemaid summasid aga otsiti kolm korda vähem – näiteks 1500-eurost laenu otsiti vaid 81 korda.

Laenusumma kõrval osutus kõige populaarsemaks väikelaenuperioodiks 1 aasta – seda otsiti täpselt 400 korda. Samas aga otsiti rohkelt ka 3- ja 5-aastaseid väikelaene, just nagu peegeldus ka ülalpool olevast üldisest laenuperioodide graafikust.

Autolaenud ei üllata

Autolaenude kategooria ei olnud oluline üllataja – 2018. aasta kõige populaarsemad autolaenud olid 10 000 eurot ja 5000 eurot 5-aastase tagasimakseperioodiga. Eesti Liisingühingute Liidu andmetel finantseeriti 2018. aastal 43% kordadest kasutatud autosid, mis peegeldub ka Financer.com statistikas: nii 5000 eurot kui 10 000 eurot on parajad summad selleks, et hankida heas korras kasutatud sõiduvahend. 5-aastane tagasimakseperiood on seejuures ka üsna standardne liisinguperiood ning seetõttu oli see ka oodatud tulemus.

16.8% päringuid tehti 15 000-eurosele autolaenule, mis on küll märkimisväärselt väiksem hulk, kuid võib viidata inimestele, kes otsisid laenuvõimalust uuema auto ostmiseks. Sellest suuremad summad olid aga üsna haruldased: näiteks otsiti 50 000-eurost autolaenu 17 korral.

Kinnisvaralaenu võetakse kas 50 000 eurot või 100 000 eurot

Financer.com kinnisvaralaenude võrdluste ampluaa on üsna lai, kuna see sisaldab nii hüpoteeklaene (st laenu kinnisvara tagatisel ilma konkreetse sihtotstarbeta) kui ka klassikalist kodulaenu ehk laenu, mida võetakse eesmärgiga osta kodu. 2018. aastal aga nägime kinnisvaralaenude populaarsuse hüppelist tõusu, mida võib selgitada asjaolu, et Eesti laenuturul on hetkel väga suur laenupakkujate valik ning aina rohkem inimesi võtab väikelaenu asemel hoopis pisut madalama intressiga kinnisvaralaenu.

1661 päringu hulgas oli kõige populaarsem kinnisvaralaenu summa 100 000 eurot, mida otsiti 147 korral. Sellele järgnes täpselt poole väiksem summa ehk 50 000 eurot, mida otsiti 139 korral.

Ka kinnisvaralaenude puhul ilmnes, et Eesti laenuhuvilisele meeldivad pigem ümarad laenusummad. Kui 50 000-eurone laen oli väga populaarne, siis pisut väiksemat 45 000-eurost laenu otsiti üksnes 24 korral ning 60 000-eurost laenu vaid 25 korda. Radikaalne erinevus on märgatav ka kõrgemate summade juures: 90 000-eurost laenu otsiti 9 korda harvemini kui 100 000-eurost laenu.

Kuhu suundub Eesti laenuturg 2019. aastal?

Tuginedes 2018. aasta andmetele võib julgelt öelda, et kiirlaenud kaotavad peatselt oma osa täielikult, olles juba 2018. aastal väga tugevalt asendunud väikelaenude ja krediidikontodega.

Möödunud aastal tõusid eriti prominentsele kohale laenuteenused, mis pakkusid digitaalset isikutuvastust – seda näiteks veebikaamera vahendusel. Teadupärast tuleb laenutaotluse esitamisel tuvastada oma isik tulenevalt rahapesu tõkestamise seadusest, ent paljude laenusoovijate jaoks on olnud isikutuvastus üsna tülikas protsess. Seetõttu tulidki mitmed Eesti laenuandjad lagedale digitaalse protsessiga.

Samuti on tõusnud automaatsema laenuotsuseprotsessi osakaal, mis on muutnud taotlusprotsessi kiiremaks kui varem. Tänu sellistele uuendustele ei olegi enam klassikalisel kiirlaenul Eestis kohta – ka tavaline tarbimislaen või autolaen on võrdväärdselt kiire.

2019. aasta võib jätkuda üsna sarnastel radadel, tuues krediidikontod veelgi kõrgemale kohale.

Mõne sõnaga Financer.com laenu-uuringu kohta

Antud laenustatistika põhineb üksnes päringutel, mida tehti Financer.com Eesti portaali kalkulaatorites vahemikus 01.01.2018 – 31.12.2018 ning kõik andmed põhinevad Google Analyticsi andmetel. Kõik andmed on seejuures täiesti anonüümsed, põhinedes sellel, milliseid valikuid on portaali külastajad teinud meie lehe sirvimisel. Meil ei ole andmeid selle kohta, kui paljud nendest päringutest osutusid hiljem reaalseteks laenulepinguteks, seega on trendid üksnes oletuslikud.

Tulemused võivad olla ka mõnevõrra kallutatud meie võrdlustööriistas olevate vaikimisi summade ja perioodide tõttu ning samuti esineb teatud piiranguid – näiteks ei olnud 2018. aastal võimalik võrrelda meie laenuvõrdlustes üle 10 aasta pikkuse laenuperioodiga hüpoteeklaene.

Sellest hoolimata võivad need andmed siiski anda hea ülevaate sellest, millised laenusummad ja -perioodid pakuvad Eesti tarbijatele kõige rohkem huvi.

Kui sul on küsimusi Financer.com-i või meie laenustatistika kohta, võta meiega julgelt ühendust aadressil ee(@)financer.com.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
208 lugemist
Viimati uuendatud: juuni 2, 2020

Uuri meie teemasid