EV100 100 Eesti suurimat majandussaavutust, mille üle uhked olla

EV100: 100 Eesti suurimat majandussaavutust, mille üle uhked olla

 • veebruar 9, 2018
 • 6 minuti lugemine
 • 1254 lugemist

24. veebruar 2018. on ajalooline päev, kuna meie pisike riik saab juba 100 aastaseks. Selle tähistamiseks pani Financer.com kokku täpselt 100-pealise kogumiku Eesti suurimatest majandussaavutustest. Mõned neist ei pruugi tunduda suurejoonelised, kuid iga samm neist on toonud kaasa olulised muudatused ning Eesti riigi 100. sünnipäeva täitumisel on paslik vaadata tagasi kõigile edusammudele, mis Eesti riik on aja jooksul teinud.

 1. 1918. aasta novembris võeti üle põlevkivitööstus Eesti valdusesse.
 2. 1918. aastal sai alguse tänapäevase Maksu- ja Tolliameti eelkäija – Tallinna Tollivalitsus.
 3. 1919. aastal asutati Eesti Pank, mis hakkas korraldama raharinglust.
 4. 1919. aastal viidi läbi maareform, millega jagati põllumaad laiali ning loodi tuhandeid uusi talusid, soodustades seeläbi põllumajanduse arengut ning luues suure väikeomanike kihi.
 5. 1920. aastatel säras Eestis tekstiilitööstus, mis moodustas peaaegu veerandi tööstustoodangust. Kreenholmi Puuvillasaaduste Manufaktuur töötas täiel hool.
 6. 1920. aasta seisuga moodustas metsasaaduste eksport lausa üle 64% koguekspordist.
 7. 1924. aastal muudeti totaalselt senist valitsuse laenupoliitikat, vähendati riiklikke krediite, mida anti tööstusettevõtetele ning alustati ka võlgnevuste sissenõudmist.
 8. 1924. tehti väga jõudsaid samme selle nimel, et hoida kodumaist toodangut konkurentsis. Selle eesmärgi täitmiseks kehtestati kõrged tollimaksud imporditavatele tööstuskaupadele.
 9. 1925. aastal jõudis “Kawe” (ehk praegune “Kalev”) toodang välismaale.
 10. 1927. aastal võeti vastu Rahaseadus, millega lõpetati Eesti marga ja penni kasutamine.
 11. 1928. aastal saavutati majanduses sõjajärgne kõrgseis ning toimus ekspordi tähelend.
 12. 1928. aastal loodi ettevõte nimega Gentleman, mida tuntakse tänapäeval tuttavama nime all – Baltika.
 13. 1931. aastal hakkas ettevõte Norma kandma oma praegust nime. Tegemist on Eesti kõige olulisema autode turvasüsteemide ja -komponentide tootjaga.
 14. 1933. aastal devalveeriti Eesti kroon, mis lõi tööstusele soodsamad tingimused.
 15. 30-datel hakkas riik aktiivsemalt osalema majanduse planeerimises ning 1935. aastal koostati detailne arengukava ja ka riiklik investeerimisprogramm.
 16. 1936. aastal kujundati ümber põlevkivi- ja turbatööstus ning nendest said peaaegu täieliku riigiosalusega aktsiaseltsid Esimene Eesti Põlevkivitööstus ja Eesti Turbatööstused.
 17. 1938. aastal rajati pangakeskus AS Keskkassa ja Riigi Majanduskomitee, mille eesmärk oli üldiselt majandusküsimusi juhtida ja teha otstarbekaid majandusotsuseid.
 18. 1939. aastal loodi Elektrikeskus, mis oli Eesti Energia eelkäija. Elektrikeskuse peamine ülesanne oli luua energiasüsteem ning üldiselt teostada plaanitud kava elektrisüsteemi loomisel.
 19. 1946. aastal loodi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, mis on suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon.
 20. 1949. aastal alustas tööd Kohtla-Järve soojuselektrijaam.
 21. 1956. aastal alustati Balti Elektrijaama ehitust.
 22. 1956. alustas tegevust Tallinna Linnuvabrik, mis oli tänapäevase Talleggi eelkäija.
 23. 1959. aastal käivitati esimene katel ning see märkis ühtlasi Eesti suurenergeetika ajajärgu algust.
 24. 1960. avati Tallinna Kaubamaja, mis on tänaseks muutunud lausa ikooniliseks.
 25. 1972. aastal anti käiku Estonia kaevandus.
 26. 1987. aastast alates lubati inimestel luua kooperatiive, mis hoogustas väikeettevõtlust.
 27. 1988. aastal sai alguse Tartu Kommertspank, mida võib lugeda erapanganduse aluseks.
 28. 1989. aastal loodi Eesti Piimaliit, mille ülesandeks on piimatootmist kaitsta, kavandada kvaliteeti ja palju muud.
 29. 1989. aasta detsembris võeti vastu otsus, millega (taas)loodi Eesti Pank.
 30. 1990. aastal loodi Riiklik Metsaamet, mille haldusaladeks sai peatselt riigimetsamaa haldamine ja sellega majandamine.
 31. 1991. aastal loodi Estonian Air – rahvuslik lennufirma. 2015. aastal asendus senine Estonian Air Nordica-ga, mis on tänini Eesti rahvuslik lennufirma.
 32. 1991. aastal taastati ETK nimeks Eesti Tarbijateühistute Keskühistu. Tänapäeval tunneme ühistut Coop Eesti nime all.
 33. 1991. aastal sai alguse OG Elektra AS, mis on tänini tegutsev suur kaubanduskontsern ning eristub teistest selle poolest, et suur osa poeletil olevatest toodetest on ka kontsernisiseselt toodetud.
 34. 1992. aasta 19. juunil kuulutati välja rahareform ning mindi üle turumajandusele.
 35. 1992. aasta rahareformiga võeti taas kasutusele kroon rubla asemel.
 36. 1992. aastal loodi Eesti Raudtee.
 37. 1992. aastal loodi ka Tallinna Sadam, mis on tänaseks suurim Baltikumi sadamaettevõte.
 38. 1992. aastal loodi Eesti Hoiupank.
 39. 1992. aastal sai Tallinna Keemia- ja Farmaatsiatehas uueks nimeks AS Tallinna Farmaatsiatehas. Tegemist on Baltikumi vanima ravimitootmisettevõttega.
 40. 1992. aastal sai alguse Eesti Krediidipank, mille ostsid 2017. aastal ära Inbank ja Coop Pank.
 41. 1993. aastal loodi AS Eesti Gaas, mille peamine tegevusala on maagaasi müük.
 42. 1993. aastal loodi Majandusministeerium, mille ülesandeks on Eesti majanduse arendamine.
 43. 1993. aastal erastati Estonia Klaverivabrik, mis toodab kuni 200 tiibklaverit aastas.
 44. 1993. aastal loodi Krediidinfo, mis kogub finantskäitumise kohta andmeid ning haldab maksehäireregistrit, mis muudab finantsteenuste väljastamise turvalisemaks.
 45. 1993. aastal asutati Balti Veski AS, mida tuntakse tänapäeval Veski Mati nime all. Veski Matil on Eesti suurim kuivainete valik.
 46. 1994. aastast hakkas tegutsema AS Saarte Liinid, mis tegeleb põhiliselt sadamate haldamise ja reisijate ning kaubaveo tagamisega.
 47. 1994. aastal jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused, mille kohaselt rakendati sotsiaalmaksu määraks 33%.
 48. 1994. aastal loodi Väärtpaberiamet.
 49. 1995. aastal esitas Eesti taotluse, et saada Euroopa Liidu liikmeks. 1997. aastal otsustatigi alustada ühinemise läbirääkimisi.
 50. 1995. aastal alustati Selveri kaupluseketti, millele kuulub tänaseks üle 16% turust.
 51. 1996. aastal loodi Eesti Kaupmeeste Liit, mis kaitseb liikmete huvesid ja arendab ettevõtlust.
 52. 1996. aastal avati Tallinna Väärtpaberibörs.
 53. 1996. aastal erastati senine riiklik viinatehas Liviko ning see hakkas kandma nime AS Liviko.
 54. 1996. aastal loodi Eesti Ökoturismi Ühendus, mille eesmärk on edendada loodussõbralikku turismi.
 55. 1997. aastal hakati Tallinna Börsil kauplema AS Rakvere Lihakombinaadi aktsiatega.
 56. 1998. aastal ühinesid lõplikult Eesti Hoiupank ja Hansapank.
 57. 1999. aastal loodi LHV Pank, mis on tänaseks üks Eesti olulisemaid panku, ent eristub teistest selle poolest, et tegemist on Eesti kapitalil põhineva pangaga.
 58. 1999. aastal muudeti A. Le Coqi eelkäija AS Tartu Õlletehas moodsaks suurettevõtteks, mida tunneme tänapäeval kui Eesti suurimat õlletootjat A. Le Coqi.
 59. 2000. aastal loodi mittetulundusühing Eesti Maaturism, mille eesmärgiks on toetada ja arendada maaturismi.
 60. 2000. aastal loodi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), mis toetab ja arendab ettevõtlust ning on tuntud rahaliste toetuste väljastamise poolest, aidates seeläbi alustavatel ettevõtetel kergemini oma ideid ellu viia.
 61. 2000. aastal loodi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ehk PRIA, mille peamine ülesanne on toetada Eesti põllumajanduse arengut.
 62. 2000-ndatel aastatel sai hoo sisse Riigihangete süsteem, mille kaudu oli kõigil ettevõtetel võimalik osaleda avalikel riigiametite poolt korraldatud konkursitel, et pakkuda riigifirmadele tooteid ja teenuseid.
 63. 2001. aastal loodi Eesti Haigekassa sellisel kujul nagu tunneme seda täna.
 64. 2001. aastal ehitati Saku Suurhall, mis on Eesti suurim kontserdi- ja spordihall ning ehitati suuresti 2002. aastal toimunud Eurovisiooni jaoks.
 65. 2001. aastal võeti vastu Võlaõigusseadus, mis muutis pooltevahelisi lepingusuhteid alatiseks. Seadus sätestas kõikvõimalikud rahalised suhted, sealhulgas üürisuhted ja palju muud.
 66. 2001. aastal loodi Sihtasutus KredEx, mis pakub laenukäendust, toetuseid ja aitab ettevõtetel hõlpsamalt välisturgudele liikuda.
 67. 2001. aastal alustas Maxima Eestisse laienemist. Tänaseks on Maxima üks suurimaid kaubandusettevõtteid Eestis.
 68. 2002. aastal alustas tööd Finantsinspektsioon, mis oli varasema Eesti Panga Pangainspektsiooni järeltulija.
 69. 2002. aastast hakati välja andma ID-kaarte ning 2016. aastast alates sai võimalikuks sertifikaatide kauguuendamine.
 70. 2002. aastal loodi OÜ Kihnu Veeteed, mille parvlaevad korraldavad liiklust saarte vahel.
 71. 2003. aastal loodi Tarbijakaitseamet, mille ülesandeks on kaitsta tarbijate õiguseid.
 72. 2003. aastal loodi hakkajate meeste poolt Skype, mis on tänaseks üle maailma tuntud ning suuresti üks suurejoonelisemaid teenuseid, mis on loodud Eestis.
 73. 2004. aastal liitus Eesti Pank Euroopa Keskpankade Süsteemiga.
 74. 2004. aastal loodi Ülemiste Keskus, mis on Eesti suurim kaubanduskeskus.
 75. 2005. aastal tegi Swedbank Hansapangale ülevõtmispakkumise ning mõne aasta pärast muudeti ka ärinimi Swedbank AS-iks.
 76. 2005. aastal jõustus Finantsinspektsioonis muudatus, millega sai organisatsiooni olulisimaks ülesandeks kapitali- ja teenusejärelvalve.
 77. 2005. aastast alates hakkas hoogustuma internetikaubandus Eestis, mille osatähtsus on aasta-aastalt aina kasvanud.
 78. 2006. aastal saavutati senisest suurim kaubandusettevõtete hulk – 14 195 ettevõtet.
 79. 2007. aastal sai Eesti Vabariigi valitsus 100%-liseks Eesti Raudtee omanikuks.
 80. 2008. aastal võeti vastu riigiametnike palgareform, millega ühtlustati palgataset.
 81. 2008. aastal sai täie hoo sisse Ajujaht. Tänaseks on Ajujahi konkurss kestnud juba 11 hooaega ning igal hooajal leitakse mõni innovaatiline äriidee.
 82. 2009. aastal reorganiseeriti toonane Tööturuamet Töötukassaks.
 83. 2010. hakkas kehtima domeenireform, millega hakkas Eesti riigitunnusega domeene haldama Eesti Interneti Sihtasutus.
 84. 2010. aastal avas Olympic Entertainment Group esimese Eesti internetikasiino, mis tõi kaasa olulised seadusemuudatused ning ka omakorda hasartmängumaksu muudatused.
 85. 2010-ndad aastad käisid ehitusbuumi tähe all, mis kestab mingil määral tänaseni – tuli ehitusfirmade meeletu pealetung ja kasv ning uusarendusi kerkis nagu üleöö.
 86. 2011. aastal hakkas krooni asemel kehtima euro.
 87. 2011. aastal lõid Eesti noormehed rahaülekandeteenuse TransferWise.
 88. 2012. aastal sai alguse vaba elektriturg, mis andis võimaluse konkurentsirohkemale elektriturule ning soodsamatele võimalustele lõpptarbija jaoks.
 89. 2012. aastal sai alguse Eestis ühisrahastus tänu portaalile Hooandja.
 90. 2013. aastast hakati pakkuma kõikidele Tallinna linna elanikele tasuta ühistransporti.
 91. 2013. aastal loodi sõidujagamisteenus Taxify, mille populaarsusest ajendatult loodi mõne aasta pärast ka sõidujagamisteenuseid reguleeriv seadus.
 92. 2014. aastast võttis Elron üle Edelaraudtee teeninduses olnud liinid.
 93. 2014. aasta suvest alates koondati Eesti Posti teenused Omniva nime alla.
 94. 2014. aastal loodi Maksu- ja Tolliametis töötamise register, mille eesmärk on vähendada ebaseaduslikku töötamist ning maksudest kõrvalehiilimist.
 95. 2015. aastal võeti vastu uus Krediidiandjate ja -vahendajate seadus, mis karmistas oluliselt laenuturgu ning muutis laenamise reguleeritumaks ja turvalisemaks.
 96. 2015. aastal tähistati esmakordselt ettevõtjapäeva.
 97. 2015. aastal hakkasid levima iseteeninduskassad erinevates müügikohtades ning tänaseks on iseteeninduse funktsioon enamikes suuremates kauplustes.
 98. 2016. aastal külastas Eestit üle kuue miljoni turisti, neist mõistagi suurim osa pärit Soomest.
 99. 2017. aastal leidis aset Eesti omavalitsuste haldusreform, millega liitusid kohalikud omavalitsused, et moodustada tugevam omavalitsuste struktuur.
 100. 2018. aastast tuli kasutusele astmelise tulumaksu süsteem, mille kohaselt on maksuvaba tulu suurus kuni 500 eurot kuus.
Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
1254 lugemist
Viimati uuendatud: juuni 2, 2020

Uuri meie teemasid