Tähtajaline hoius - sinu jaoks?

Tähtajaline hoius võib olla üks tulusamaid hoiuseid. Loe siit, kuidas valida endale parim tähtajaline hoius ning mida üldse arvesse võtta, kui soovid tähtajalist hoiust avada.

Vaata kõiki hoiuseid

Mis on tähtajaline hoius?

Tähtajaline hoius on hoius, mille korral paigutad sa teatud kindla rahasumma kindlaks ajaperioodiks hoiusele ning see kogub määratud aja jooksul intresse. Mida pikema perioodi hoiustad, seda kõrgem on ka intress. Tähtajalisel hoiusel on tavaliselt kehtestatud teatud miinimumsumma, millest vähem hoiustada ei ole võimalik, samuti on määratud ka miinimum- ja maksimumtähtajad, mida on soovi korral võimalik pikendada. Avades tähtajalise hoiuse pangas, on intress tagatud ning lisaks ei pea tasuma summalt tulumaksu, erinevalt erahoiustest.

Tähtajaline hoius on mõeldud eelkõige neile, kellel on pisut vaba raha ning kes soovivad seda stabiilselt ja turvaliselt investeerida kindlaks määratud aja jooksul. Kui soovid leida sobiva tähtajalise hoiuse, siis võrdle erinevaid variante Financer.com võrdlustabelis.

Miks on tähtajaline hoius kasulik?

  • Kui oled kärme kulutaja, aga kogunenud on paarsada eurot, mida sooviksid hoiustada, siis on tähtajaline hoius hea valik, kuna sealset raha ei ole võimalik hoiuse perioodi jooksul kasutada. Seega saad rahumeelselt olla ning ei teki kiusatust raha kasutada – muidu ju kaotaksid intressid!
  • Raha on kaitstud tagatisfondiga, seega ei ole ohtu raha kaotada isegi pikema perioodi jooksul. Tagatud on kuni 100 000 eurot.
  • Teenitud tulu pealt ei pea maksma tulumaksu, erinevalt erahoiuste pakutavatest võimalustest.
  • Hoiustada saab ka teistes valuutades peale euro – näiteks dollarites. See on hea valik, kui oled näiteks äkiliselt saanud välismaa valuutat ning ei soovi seda kohe ära kasutada.
  • Hoiuse avamine on väga lihtne – lepingutasu tavaliselt ei ole, samuti ei ole haldustasusid ning sa võid rahumeeli hoiuse olemasolu ära unustada, kuna sa ei pea seda igapäevaselt jälgima. Hoiustatud raha teenib lihtsalt tasapisi intresse ning sa ei pea selle jaoks midagi tegema.
  • Hoiuse perioodi on võimalik automaatselt pikendada ning sel juhul hakkab kehtima intressimäär, mis kehtib pikendamise hetkel.
  • Teenitava tulu suurus on täpselt teada – ei mingeid üllatusi ning saad täpselt ennustada, kui palju raha juurde teenib valitud hoiustamiperioodi jooksul.

Tähtajalise hoiuse puudused

  • Hoiustamisperioodi jooksul ei ole võimalik teha täiendavaid juurdemakseid ega väljamakseid. Kui soovid hoiusel olevat raha kasutada, siis pead tavaliselt hoiulepingu ennetähtaegselt lõpetama ning kaotad intressid ehk tagasi saad üksnes selle summa, mille hoiustasid.
  • Hoiuse miinimumsumma on määratud ning sellest vähem hoiustada pole võimalik. Miinimumsumma algab tavaliselt 100-150 eurost, mis on tunduvalt rohkem, kui kogumishoiuse puhul.
  • Oht raha kaotada asutuse maksejõuetuks muutumise korral (va tagatisfondiga kaitstud hoiuste puhul).