Investeerimine Kreditex Ühisraha portaalis

Investeerimine Kreditex Ühisraha portaalis: kas tasub ära?

 • juuni 2, 2020
 • 6 minuti lugemine
 • 809 lugemist

Ühisrahastus on juba mitmeid aastaid Eestis laineid löönud tänu oma lihtsale olemusele. Sestap pole ka suur ime, et mitmed Eesti ettevõtted on astunud sellesse maailma, pakkudes ka ise investeerimisvõimalusi. Üks sellistest ettevõtetest on Kreditex, kes lõi mõne aasta eest eraldi ühisrahastusbrändi nimega Kreditex Ühisraha.

Financer.com pani uudse ühisrahastusplatvormi testile terve aasta vältel ning uuris lähemalt, kas hüpoteeklaenude andja on ka võimekas investeerimisvaldkonnas. Veelgi olulisem: kas Kreditex Ühisraha portaali kaudu on võimalik teenida tulu? Loe alljärgnevalt, mida me teada saime.

Tahad ise uurida Ühisraha.ee portaali? Vaata siit!

Mida Kreditex Ühisraha endast üldse kujutab?

Kui Kreditex ise on paljudele juba tuntud oma hüpoteeklaenude poolest, siis Ühisraha.ee platvormi kaudu saavad inimesed taotleda väiksemaid tagatiseta laene – sisuliselt tavalisi väikelaene. Ühisraha.ee platvorm lubab tagatiseta laenata 500 kuni 5000 eurot, võimaliku perioodiga 6 kuni 60 kuud. Seejuures antakse laenu fikseeritud intressimääraga 23%, mis on nö harju keskmine – paljudel väikelaenudel on kahekümne protsendi lähedusse jääv intressimäär.

Nende näitajate poolest on Ühisraha.ee platvormi väikelaenud üsna tavapärased. Ainus peamine erinevus on see, et sinul kui investoril on võimalik rahastada just nimelt selliseid väikelaene ehk teiste inimeste laene. Sinu teenitav tulu pärineb laenuintressist, just nagu enamikes ühisrahastusplatvormides.

Aasta ülevaade: kuidas Kreditex Ühisraha platvormil investeerimisega läks?

Üks Ühisraha selgeid eeliseid on väga kasutajasõbralik välimus. Investeerimine on muudetud niivõrd lihtsaks, et isegi neil, kes pole mitte kunagi ühisrahastusega kokku puutunud, ei tohiks tekkida mingeid probleeme. Otse avalehel näeb investeeringute nimistut, kus on muuhulgas kirjas ka portaali poolt laenusoovijale määratud “reiting”, mis võib varieeruda A+ ja C vahel:

Kreditex Ühisraha investeerimine

Nagu näha, siis A ja A+ reitingud pole just kõige levinumad, mis pole ka kõige üllatuslikum – tegemist peaks siiski olema kõrgeimate reitingutega, mida niivõrd lihtsalt ei määrata.

Testi käigus aga näis, et ka B reiting ei tundu olevat kõige jätkusuutlikum, kuna taolise reitingu juures kippusid laenud üsna kiirelt “hapuks” kiskuma, st suurem osa investeeringutest kõikusid pidevalt “üle tähtaja” staatuse juures, samas kui A+ investeeringute puhul kiskus hapuks vaid mõni üksik, enamasti 1-2 investeeringut 10 hulgast.

Selline suhte tõttu julgeme arvata, et C ja B reitingud on tõesti üsna äärepealsed, kuigi mõistagi ei tähenda see, et tegemist poleks maksejõuliste laenuvõtjatega. Kes tahab aga oma raha jaotada võimalikult turvaliselt, võiks pigem jääda A või A+ reitingu juurde (kuigi rõhutame veelkord, et ükski reiting ei garanteeri investeeringu tulusust – ka A+ investeeringud võivad minna hapuks, nagu ka juhtus mitmega meie testi käigus).

Kokku sai investeeritud platvormil 1000 eurot ning seda pisut enam kui 1 aasta jooksul. Tänase seisuga on olukord platvormil järgnev:

Investeerimine Kreditex Ühisraha portaalis (2)

Tänaseks päevaks on netotulu kerkinud 158,96 euroni ning aja jooksul on investeeringuid tehtud kokku 78 – neist täpselt pooled on lõpetatud ja teine pool on veel lahtised. Olgu siinkohal mainitud, et 1000-eurone investeeringupada sai esialgu jaotatud laiali 10-, 20- ja 50-euroste portsudena, kuid kui mõni laenusaaja tagastas summa ning saime oma investeeritud raha tagasi, sai see raha uuesti “ringlusesse” pandud, st investeerisime summa uuesti, et see saaks taaskord intresse teenida – umbes nagu liitintressiga hoiuse puhul.

Investeeringute tegemisel lähtusime eelkõige kahest asjaolust:

 • reiting
 • laenusumma suuruse ja perioodi pikkuse suhe.

Nagu mainitud, siis esialgu sai küll investeeritud ka mujale peale A ja A+ laenude, kuid viimane pool investeeringutest sai tehtud üksnes A ja A+ reitinguga laenusoovijatele, mis andis koheselt tunda ka paremas laenuvoos – enam ei olnud nimistu nii “punane”.

Mis puudutab aga laenusumma suuruse ja perioodi suhet, siis lähtusime põhimõttest: võimalikult lühike periood, kuid mõislik laenusumma selle perioodi kohta. Niiviisi näiteks olid välistatud 3-4-aastased laenud ning valisime pigem umbes aasta-paari pikkuse perioodiga laenusoove, mille summad jäid umbes 1000 euro kanti.

Nagu näha ülalpool olevast tabelist, siis tänaseks on pooled investeeringud tagastatud, kuid see ei tähenda sugugi, et kõik investeeringud oleksid kenasti graafikujärgselt tasutud. Sisuliselt saab jagada tagastatud summad kolmeks:

 • graafik lõppes ära;
 • Ühisraha.ee maksis summa välja oma “reservfondist”, sest laenu tähtaeg oli 90+ päeva ületatud;
 • leping lõppes ennetähtaegselt, sest laenusaaja maksis oma laenusumma tagasi enne lepingu tähtaega.

Investeerimine Kreditex Ühisraha portaalis (1)

Kõige eelistatum neist on muidugi esimene või äärmisel juhul kolmas – mõlemal juhul saad sa siiski tulu.

Kõige hullem variant sinu kui investori jaoks on aga väljamakse reservfondist. Kreditexi Ühisraha töötab põhimõttel: kui laenusumma on tasumata enam kui 90 päeva, hakatakse võlga sisse nõudma, kuid sulle kui investorile makstakse raha välja. Seda aga mitte täies ulatuses – tagasi saad 80% oma investeeritud summast.

Selle protsendi puhul on tegelikult tegemist uuendusega, mis rakendati 2018. aasta mais. Varasemalt oli platvormi reservfond 90%, kuid võib oletada, et see ei olnud platvormile kasumlik, mistõttu tuldi lagedale muudatusega, mis nii mõnegi investori kulmu kortsutama pani. Parem aga seegi, kui mitte midagi.

Kuna arvesse võetakse ka seni kogutud intresse, ei pruugi see muidugi tähendada, et jääd omadega lõppude lõpuks miinusesse. Nagu võid näha ülalpool olevast tabelist, on ka meie investeeringute hulgas olnud mitmeid reservfondi väljamakseid, ehkki need ei olnud alati lõppkokkuvõttes kahjumlikud. Samas aga võib ka väga vabalt juhtuda, et saab tagasi vaid 80% – see on risk, millega tuleb arvestada ning paraku.

Reservfondi väljamaksega võib jääda plussi siis, kui laenusaaja on ka mingil määral makseid teinud. Arvestada tuleb aga ka sellega, et alati kipub kogu laenusaajate hulgas olema mõni, kes võtab laenu, aga ei tee isegi ühte laenumakset, vaid läheb nelja tuule poole saadud laenurahaga. Nii võibki juhtuda olukord, kus saad reaalselt tagasi näiteks 10-eurose investeeringu pealt 8 eurot. See on oluline risk, millega peaksid arvestama.

Nagu saab näha meie väikesest testist, siis reservfondi väljamakseid on olnud omajagu ja tõenäoliselt lisandub neid juurde veelgi, kuna ka hetkeseisuga on mitmed laenud üle tähtaja. Umbmääraselt hinnates saab öelda, et enam-vähem 30% laenudest võivad kiskuda hapuks ja seega on ka oht, et umbes 30% investeeringutest võivad lõpuks kukkuda reservfondi väljamaksele.

Kas Ühisraha.ee tasub end ära?

Nüüd aga jõuame tähtsama küsimuseni: kas Ühisraha.ee platvorm on tulus?

Ühisraha.ee tekitab kohati üsna vastakaid tundeid, kuna 30%-se hapuksminemise määra juures tekib vahel tunne nagu platvorm ei teeks kõige sügavamat taustakontrolli laenusoovijatele. Olgu siinkohal mainitud, et Ühisraha.ee teeb igas mõttes taustakontrolli – kontrollitakse maksehäirete olemasolu ja muud taolist ning on selge, et laenu ei saa inimesed, kellel on probleemid. Paraku aga on laenumaailm kui selline üleüldiselt hüplik ning isegi inimene, kes on täna A+ reitinguga, ei pruugi olla kuu aja pärast enam võimeline laenu tasuma – või hindas ta oma võimeid üle ning ei suuda võetud laenuga toime tulla.

Eriti ohtlik on olukord seetõttu, et tegemist on üsna kallite väikelaenudega, mis on selgelt rohkem koormavad ning võivad ka keskmise majandusseisuga laenusoovija rajalt kõrvale ajada. Elus tuleb ette igasuguseid ootamatuid olukordi, mistõttu ongi laenumaailm ja ühisrahastusse investeerimine riskantne tee.

Kuna ühisrahastus kui selline võibki sellisel kujul olla üpris hüplik, ei saa öelda, et hapuks minevad laenud on konkreetselt Ühisraha.ee probleem. Platvormina on tegelikult tegemist täiesti arvestatava variandiga ning tänaseks päevaks on kogunenud ka kena netotulu. 1000 eurost teha juurde 150 eurot pole ju sugugi paha või mis?

Ühisraha.ee peamine võlu on selle lihtsus. Kui mõni platvorm võib oma süsteemi ja kõikide valikuvõimalustega ajada algajal investeerijal pea üsna sassi (Mintos võib näiteks algaja jaoks olla üsna keeruline oma tohutute valikuvõimaluste tõttu), siis Kreditex Ühisraha platvorm on niivõrd lihtne, et ei pea isegi kaks sekundit mõtlema selle üle, kuidas kogu süsteem töötab.

Miinusküljelt aga toome välja peamised murekohad:

 • kõrgema reitinguga laenuvõimalusi on väga vähe. Oleme mitmed kuud üritanud tabada A+ investeeringuvõimalusi, kuid neid on platvormil ülivähe. Valdav enamus on B või C reitingud, mida ei julge niivõrd usaldada.
 • investeeringuid on üpris vähe. Näiteks konkreetselt selle postituse kirjutamise hetkel oli avatud investeerimisvõimalusi 20 ringis.
 • Ühisraha.ee platvorm ei hakka võlglastega väga kiiresti tegutsema (ilmselt kuna loodetakse asi teistmoodi lahendada). See aga tähendab, et täiesti reaalselt võib näha, kuidas investeeritud laenu tagasimakse tähtaeg on juba 100+ päeva ületatud! Sina aga lihtsalt ootad ja ootad oma tulu.
 • kui laen jääbki hapuks, võid saada tagasi vaid 80% oma investeeringust. Puudub tagasiostugarantii ja järelturg.

Kreditex Ühisraha on väga lihtne viis, kuidas “käsi valgeks saada” ühisrahastuses. Kas see on parim võimalik ühisrahastusplatvorm? Võib-olla mitte. Siiski on aga platvorm testi käigus näidanud päris kena netotulu ja usume, et kui arvestada oma riske, investeerida tasapisi väikeste summade kaupa ning valida oma investeeringuid väga hoolikalt, kaaludes põhjalikult ka investeeritava laenu summat, pikkust ja muid asjaolusid, võib Ühisraha.ee osutuda üpris tulusaks platvormiks.

Pea aga alati meeles, et iga investeering on riskantne ning alati on võimalik, et võid oma raha ka osaliselt kaotada – miski pole sajaprotsendiliselt kindel.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
809 lugemist
Viimati uuendatud: juuni 2, 2020

Uuri meie teemasid