Elukindlustus - kuidas, miks ja millal?

Elukindlustus on üks olulisemaid kindlustusliike, kui tahad end ja oma lähedasi kaitsta võimalike tragöödiate eest. Loe alljärgnevalt lähemalt, mida elukindlustus endast kujutab ning millal on mõistlik endale elukindlustus hankida.

elukindlustus aitab õnnetuse korral

Elukindlustust pakuvad:

Valitud 1 233 korda
 • Kehtib kuni 75 eluaastani
 • Kindlustuskaitse kehtib üle kogu maailma
 • Väikseima paketiga saab kindlustada kuni 10 000 euro ulatuses
 • Maksimaalne elukindlustus kuni 50 000 eurot
Valitud 293 korda
 • Võimalik hankida kindlustus lapsele
 • Pakuvad erinevaid õnnetusjuhtumi lisakindlustusi
 • Paindlikud võimalused erinevateks elujuhtumiteks
 • Võimalused ka ettevõtjatele

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Kõige olulisem vara kindlustamiseks – sinu elu

Elukindlustuse ehk riskikindlustuse puhul on tegemist vabatahtliku kindlustusega, mis sõlmitakse põhimõttel, et tagada endale ja ka oma perele rahaline kaitse juhul, kui peaks juhtuma tõsine õnnetus, mille tagajärjel lepingu sõlmija invaliidistub, saab kriitiliselt viga, kaotab töövõime või sureb.

Elukindlustuse kui kindlustusliigi puhul tuleks silmas pidada eelkõige seda, et tegemist ei ole õnnetusjuhtumikindlustuse või ravikindlustusega, vaid üsna teistsuguse kindlustusliigiga: kui õnnetusjuhtumi kindlustus aitab õnnetuse korral, siis elukindlustus on pigem kindlustus surmajuhtumiks ning tagab, et kui kindlustatu peaks surema, siis kindlustuslepingus märgitud soodustatud isik saab toimetuleku- ja valuraha.

Elukindlustuse sõlmimise suurim põhjus ongi oma lähedaste kaitsmine ja neile majandusliku turvatunde pakkumine. Kahjuks ei ole elus võimalik ette näha ootamatuseid ning tõsise õnnetuse või surma puhul on perel võimalik toime tulla.

Lisaks valurahale on võimalik valida lisakatted: näiteks on võimalik elukindlustuse summat kasutada laenukohustuste katteks. See tähendab, et kui kindlustatu peaks surema ja valitud on laenukindlustus, kaetakse elukindlustuse summaga laenukohustus, mis tähendab, et surnu lähedased ei pea katma kohustusi.

Elukindlustuslepinguga on võimalik ka raha koguda, valides kogumiskindlustuse katte, st sisuliselt on tegemist investeerimistüüpi kindlustusega. Kindlustussumma makstakse seejuures välja kas siis, kui lepingu tähtaeg saab läbi või kui kindlustatu peaks surema.

Millal oleks mõistlik sõlmida elukindlustus?

Elukindlustus on kahtlemata kasulik kindlustusliik igale inimesele, kes soovib oma perele tagada turvatunde ning garanteerida, et ka kõige halvema eluolukorra puhul on vähemalt üks kindel: pere tuleb rahaliselt toime.

Elukindlustuse sõlmimine on aga kõige olulisem siis, kui:

 • Sa oled pere ainus või peamine sissetuleku saaja ning õnnetuse korral poleks perel enam sissetulekut.
 • Kui sul on lapsed ning soovid lastele kindlustada tuleviku.
 • Kui sul on pikaajaline suure summaga laenukohustus, mille tasumine oleks perele väga koormav, kui peaks juhtuma õnnetus.
 • Kui su töö või hobid on ohtlikud ning soovid veenduda, et halvima juhtumi korral on su lähedased kaitstud – sulle meeldib ette mõelda ja sa hoolid oma lähedaste heaolust.

Elukindlustuse erinevad katted ja liigid

Elukindlustuslepingu puhul on võimalik sõlmida leping erinevate katetega, mis kaitsevad erinevate riskide suhtes. Alljärgnevalt toome välja mõned olulisemad katted, mida on võimalik tagada elukindlustusega.

 • Surmajuhtumi kindlustamine – tegemist on peamise kindlustuskattega ning elukindlustuse põhieesmärgiga. Surmajuhtumi kindlustamisega tagatakse, et lepingus nimetatud soodustatud isik saaks toimetuleku- ja valuraha, mis võimaldab majanduslikult edasi toimetada, vaatamata peamise sissetuleku teenija surmast. Lepingu sõlmimisel saab otsustada summa, mis surmajuhtumi korral soodustatud isikule makstakse ning sellest summast sõltub ühtlasi ka igakuine makse.
 • Laenukindlustus – laenukindlustus on üks levinumaid katteid, mis on võimalik elukindlustusega tagada. Kui sul on suurema summaga laen, eriti näiteks kodulaen, on võimalik elu kindlustamine laenujäägi ulatuses. Surmajuhtumi korral maksab kindlustusselts laenuandjale laenujäägi kokkulepitud summas ära, seega ei pea lähedased muretsema laenukohustuste pärast. Soodustatud isik on laenukindlustuse korral laenuandja. Laenukindlustuse puhul tuleb silmas pidada, et kindlustussumma muutub seda väiksemaks, mida väiksem on laenujääk. Oluline on tähele panna ka vanust, kuna erinevates seltsides on määratud erinev vanuse piirmäär. Mida noorem on kindlustuslepingu sõlmija, seda soodsam on kindlustusmakse.
 • Kriitilised haigused – selle katte korral hüvitatakse juhtumid, kus kindlustatu saab kriitiliselt viga. Kindlustussummaga saab haigusest taastuda ja katta vajaliku kulud toimetulemiseks. Kriitiliste haiguste hulka kuuluvad näiteks jäseme kaotus, infarkt, insult, kolmanda astme põletus, elutähtsa elundi siirdamine ja muud eluohtlikud haigused.
 • Töövõimetushüvitis – mõned kindlustusseltsid võimaldavad elukindlustusega hüvitada haiguspäevi ja isegi püsiva töövõimetuse, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel ei ole enam võimalik tööl käia.
 • Püsiva puude hüvitis – elukindlustus võimaldab hüvitust ka siis, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel peaks kindlustatu invaliidistuma. Hüvitise suurus sõltub seejuures püsiva puude astme järgi.
 • Õnnetusjuhtumid – õnnetusjuhtumi kate on üldisem nimetus hüvitise kohta, mis tasutakse juhul, kui õnnetuse tagajärjel peaks kindlustatu invaliidistuma või kaotama ajutiselt töövõimetuse. Õnnetusjuhtumikindlustust on võimalik osta küll koos elukindlustuse lepinguga, kuid seda on võimalik hankida ka täiesti eraldiseisvana.
 • Garanteeritud intressiga elukindlustus – selle elukindlustusliigi puhul on tegemist omamoodi investeeringuga. Nimelt lepitakse lepinguga kokku fikseeritud intressimäär ja kindlustusperiood ning surma korral või kindlustusperioodi lõppedes makstakse välja säästetud rahasumma. Väljamaksed on sellise kindlustusliigi puhul tulumaksuvabad.
 • Investeerimisriskiga elukindlustus – teine raha kogumisviis on pisut riskantsem, kuna erinevalt garanteeritud intressimääraga kindlustusest ei taga siinkohal kindlustusselts tootlust. Selle kindlustusliigi puhul kehtib teenitud tulule ka tulumaks.

Elukindlustuslepingu sõlmimine

Elukindlustuslepingut saab sisuliselt sõlmida iga inimene, ainsaks piiranguks on tavaliselt vanuse ülempiir, mis ei ole kõrgem kui 75 eluaastat, mõnel puhul ka 70 eluaastat. Kindlustusmakse suurus sõltub vanusest, valitud riskidest ning tööst ja hobidest – mida vanem inimene ning ohtlikum töö, seda kallim on kindlustusmakse. Elukindlustuse kuumakse ei ole tavaliselt aga suurem kui sada eurot – see on üsna väike summa, arvestades kindlustustunnet, mis see perele annab.

Lepingu sõlmimisega ei kaasne erilisi lisakulusid – ainus lisakulu on lepingu sõlmimise tasu, mis on samuti võrdlemisi sümboolne.

Kindlustusjuhtumi korral on oluline silmas pidada, et kindlustusseltsil on õigus keelduda kindlustussumma välja maksmisest teatud olukordades. Nendeks võivad olla näiteks:

 • kui kindlustatu oli andnud kindlustuslepingu sõlmimiseks valeinfot ja varjas olulist infot, mis oleks suurendanud kindlustusriski.
 • kui kindlustusjuhtumi põhjustas mõni toksiline aine nagu alkohol või narkootikumid.
 • kui surma põhjuseks oli enesetapp ning see toimus kahe aasta jooksul kindlustuslepingu jõustumisest.
 • kui kindlustatu rikkus tahtlikult seadust, näiteks sai surma olles juhtinud sõidukit ilma vastava kategooria juhiloata.

Kindlustuslepingu sõlmimisel tuleks kindlasti silmas pidada, millised katted tähendavad milliseid riske, kuna ühes seltsis võidakse kriitiliste haiguste all silmas pidada teatud haiguseid, teises seltsis aga hoopis teisi. Samuti võivad erineda õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused – mõni selts hüvitab õnnetusjuhtumi korral näiteks nii ajutist töövõimetust, invaliidistumist ja muud sellist, mõnes teises seltsis on aga kõik katted eraldi.

Silma tasub peal hoida ka erinevate seltside pakkumistele, kuna mõni kindlustusselts võimaldab aastaks täiesti tasuta elukindlustust neile, kellel on kuni kolme aastane laps.

Kõige kindlam on lepingu sõlmimisel hankida kõik kindlustuskatted – erinevate katete olemasolust ei muutu makse suurus väga oluliselt, kuid vähemalt on kindel teadmine, et ükskõik, milline ootamatu traagiline sündmus elus ka ei juhtuks, kindlustus aitab olukorda natukenegi leevendada. Mõnisada eurot aastas lisaväljaminekut on väike hind, kui see tähendab, et sina või su pere on majanduslikult kindlustatud ning pere tuleb toime ka siis, kui peaks juhtuma mõni ootamatu kurb sündmus.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Avaldatud: oktoober 6, 2016
(Viimati uuendatud: juuni 27, 2020)