Kas sul on juba kaskokindlustus?

Kaskokindlustus on vajalik siis, kui sul on uuem auto ning soovid end kaitsta maksimaalselt kõikvõimalike riskide eest. Loe siit lähemalt, mida kaskokindlustus hüvitab ning millal on kaskokindlustuse hankimine kohustuslik.

kaskokindlustus

Need kindlustusseltsid pakuvad kaskokindlustust:

Valitud 1 234 korda
 • Usaldatud enam kui 120 000 eestlase poolt
 • ERGO pakub kvaliteetset sõiduki-, kodu-, elu-, ravikindlustus ja palju muud.
 • Valikus on ka lemmikloomakindlustus
 • Lai valik kindlustusteenuseid ka ettevõtetele
Valitud 229 korda
 • Soome juurtega kindlustusselts, tegutsenud Eestis üle 25 aasta
 • Pakuvad ka huvitavat perekindlustust
 • Rohkelt valikuid äriklientidele, muuhulgas olemas ärikatkestuse kindlustus
 • Olemas ka väikelaevakindlustus
Valitud 209 korda
 • Salva Kindlustus pakub kõiki levinumaid kindlustustooteid
 • Salva kindlustuse omavastutuse määrad on paindlikud
 • Valikus ka jalgrattakindlustus
 • Minimaalne omavastutus on üksnes 50 eurot

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Kas sul on juba kaskokindlustus?

Kaskokindlustus on üks sõiduki kindlustuse liikidest, mis on vabatahtlik ning kaskokindlustuse olemasolu korral on võimalik saada hüvitist ka siis, kui kahju on tekitatud hüvitise taotleja poolt – see tähendab, et kaskokindlustuse korral ei ole oluline, kes on süüdlane.

Kaskokindlustuse eesmärk on eelkõige hüvitada kahju, mis on tekkinud sinu sõidukile ehk kindlustusobjektile, seega pole oluline, kes oli juhtumis süüdi, vaid oluline on üksnes asjaolu, et sõiduk on saanud kahjustada. Kaskokindlustust on võimalik vormistada üksnes sõidukitele, mis ei ole vanemad kui 12. aastat (mõni kindlustusselts annab mööndusena kuni 15-aastasele sõidukile) ning kindlustussumma on sõiduki turuväärtus enne õnnetuse toimumist.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kahju, mis ületab omavastutuse suuruse. Teisisõnu, kui kahju on 500 eurot ning omavastutuse suurus lepingus on 300 eurot, hüvitatakse kahju 200 euro väärtuses.

Kaskokindlustus on kohustuslik, kui liisid või ostad auto tagatisel laenuga uue sõiduki näiteks liisingufirmast, kuid kui auto on täielikult sinu omanduses, on kaskokindlustus sinu valik. Kuna kaskokindlustus katab väga palju erinevaid kahjusid, mis võivad ootamatult sõidukile tekkida, oleks mõistlik siiski sõlmida kaskokindlustuse leping ka siis, kui see ei ole kohustuslik.

Vaata lähemalt ka autolaenusid!

Milliseid kahjusid korvab kaskokindlustus?

Kaskokindlustus on üsna laia kindlustuskattega ning seetõttu on oluline sõlmida ka kaskokindlustuse leping kui sõiduk on uus – nii oled maksimaalselt kaitstud, kuna liikluskindlustus katab üksnes teise poole poolt põhjustatud kahju. Kuigi konkreetsed hüvitamistingimused erinevad seltside vahel, toome me alljärgnevalt välja mõned võimalikud kahjud ja riskid, mida kaskokindlustus katab ning lisaboonused, mis kaasnevad kaskokindlustusega.

 • Loodusõnnetus – hüvitatakse kahjud, mis on tekkinud ootamatu loodusnähtuse tõttu, näiteks kui tormi tõttu murdub puu ja kahjustab sõidukit.
 • Tulekahju – selle hulka kuuluvad kahjustused, mis on tekkinud otsese tule, suitsu, tahma või kustutustöö tagajärjel.
 • Pukseerimine – juhul, kui sõidukit on vaja teisaldada, katab kaskokindlustus mõistliku suurusega äraveo kulud lähimasse remondipunkti või hoiukohta.
 • Klaasid – hüvitamisele kuuluvad kahjud, mis on tekkinud sõiduki salongiklaasidele: kas või näiteks kui vastu sõitva auto rataste vahelt paiskub aknasse kivi, mis tekitab mõra. Mõne kindlustusseltsi puhul on omavastutus seejuures 0€, kui klaasi on võimalik parandada ilma vahetamiseta.
 • Ootamatu õnnetus – selle alla võivad kuuluvad misiganes äkilised juhtumid, mis on põhjustanud autole kahju. Juhul, kui õnnetuse tõttu hävines sõiduk täielikult, hüvitab kindlustus sõiduki väärtuse. Kindlustusseltsi valimise juures tuleks veel kontrollida ka seda, millised remondipunktid on lubatud.
 • Vargus – varguseks loetakse sõiduki omavolilist ebaseaduslikku omandamist. Seejuures tuleb silmas pidada, et kindlustusselts ei hüvita kahju, kui sõiduk varastati sõiduki omaniku hooletuse tõttu: näiteks võtmed jäeti hooletusse, auto uksed jäeti lahti, autol ei olnud turvasüsteemi jms.
 • Vandalism – vandalismi alla kuuluvad kahjud, mis on tekitatud sõidukile kolmanda isiku poolt tahtlikult: näiteks sõiduki ust on kriibitud terava esemega, kummid on läbi torgatud vms.
 • Metsloomad – mõned seltsid hüvitavad kahju, mis on sõidukile tekkinud metslooma või karilooma tõttu, näiteks kui hirv jookseb autole ootamatult ette. Mõnel puhul hüvitatakse ka kahju, mis on tekitatud linnu poolt.
 • Tasuta autoabi – üks kaskokindlustuse vaieldamatuid eeliseid on tasuta autoabi, mis tähendab seda, et juhul, kui autot on vaja pukseerida, rehv purunes, kütus sai otsa, auto jäi kinni või ei lähe käima keset reisi, on võimalik kutsuda autoabi. Mõni selts pakub tasuta autoabi 24/7 ka kogu Euroopas.
 • Asendusauto – asendusauto teenus võimaldab võtta asendusauto ajaks, kui sõiduk on remondis – seda juhul, kui sõiduk on remondis kauem kui 24 tundi. Asendusauto teenuse puhul peaksid kindlasti selgeks tegema, milline asendusauto tuleb kõne alla ning kui pikk on lubatud asendusauto kasutamise periood: mõne seltsi korral on see 15 päeva, mõne korral 30. Lisaks võid leida ka teenuse nimega kasutuskatkestuse päevaraha, mis tähendab seda, et kindlustusselts maksab  teatud summa iga päeva eest, mil sõiduk viibib remondis või kui sõiduk on mingil põhjusel teatud ajaperioodi jooksul kasutuskõlbmatu. Päevaraha otstarve pole määratud.
 • Reisikatkestuskulud – üsna unikaalse riskina on mõne kindlustusseltsi korral võimalik saada hüvitist, kui sõiduki tõttu ei ole võimalik reisi jätkata.
 • Haagis või pagas – lisatasu eest on tavaliselt võimalik kindlustada ka haagist või pagasit. Mõni selts hüvitab ka kahju, mis on tekkinud sõiduki sisustusele, katuseraamile või katuseboksile.

Erinevate seltside puhul on kõige olulisem selgeks teha, milline kaskokindlustuse liik sisaldab sulle olulisi katteid ning milline on omavastutuse määr erinevatel kahjuliikidel: mõne kindlustusseltsi puhul võib olla teatud riski puhul omavastutuse määr 10%, mõne puhul hoopis 0%. Omavastutuse suurus ja erinevate katete olemasolu ongi peamised asjaolud, mis aitavad valida kõige sobivama seltsi.

Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, millised on erinevate kaskopakettide tingimused: erinevate seltside samanimeline kaskokindlustuse pakett ei pruugi katta samasid riske.

Kõige tavalisemalt katab kõige madalam kaskokindlustuse pakett (tihti nimetusega “minikasko”) põhiriskid: varguse, õnnetusjuhtumi, loodusõnnetuse, tulekahju ja vandalismi. Kõige kõrgem pakett (ehk “superkasko”) võimaldab enamjaolt autoabi, asendusautot ja palju muid katteid. Osakasko seejuures katab üksnes teatud riskid ning võib hüvitada õnnetusjuhtumi või tulekahju, aga näiteks mitte varguse riski.

Kuigi riskide nimed kattuvad seltside vahel, on oluline siiski tutvuda lepingu tingimustega, kuna erinevates seltsides võidakse sama riski all mõelda erinevat asja või võivad esineda erinevad nüansid: näiteks ühes seltsis loetakse tormituuleks tuult tugevusega 20m/s, teises aga 18m/s – erinevus on küll ülimalt väike, kuid sellest võib oleneda see, kas saad kindlustushüvitist või mitte.

Teatud olukordades ei ole aga hüvitist võimalik saada. Kindlustusseltsil on õigus keelduda kahju korvamisest näiteks järgnevate olukordade korral:

 • kui kahju ei olnud ootamatu ning õnnetusjuhtumi toimumist oli võimalik ette näha;
 • kui sõiduki juht oli kindlustusjuhtumi toimumise ajal joobes või tal puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus;
 • kui kahju tekkimist soodustas suverehvide kasutamine ajaperioodil, mil oli kohustuslik kasutada talverehve;
 • kui kahju tekkis väljaspool teed omaniku hooletuse tõttu;
 • kui kahju tekkis sõiduki tehnilise seisundi puudulikkuse tõttu;
 • kui sõidukit kasutati mitteotstarbeliselt ebasobivas piirkonnas (näiteks kasutati maastikusõiduks mittekõlbulikku sõidukit maastikusõiduks);
 • kui kahju tekkis võidusõidul/võistlusel või sõidukit kahjustati teadlikult omaniku (või tema esindaja) poolt.

Juhul, kui soovid sõidukit müüa, tuleks kaskokindlustuse leping lõpetada enne müügi vormistamist, kuna siis on võimalik veel kasutamata jäänud kindlustusperioodi eest raha tagasi saada. Seaduse kohaselt läheb kindlustus aga üle järgmisele omanikule, st kindlustus käib lahutamatult koos autoga, seega juhul, kui sa ei katkesta kindlustuslepingut enne müügi vormistamist, ei ole hiljem võimalik raha tagasi saada. See võimalus on üksnes uue omanikuga kokku leppides.

Erinevalt liikluskindlustusest oleneb kaskokindlustuse makse suurus valitud kaskopaketist ja lisateenustest, mõnel puhul võetakse arvesse ka sõiduki omaniku kindlustustausta ehk “puhtama” kindlustusjuhtumite nimistuga ja pikema sõidukogemusega inimesed võivad saada soodsama pakkumise. Lisaks on tihti võimalik saada soodustust, kui osta kindlustus interneti vahendusel.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Avaldatud: september 24, 2016
(Viimati uuendatud: juuli 9, 2020)