Kodukindlustus - kindlustus, milleta hakkama ei saa

Kodukindlustus on lausa hädavajalik kindlustusliik, mis peaks olema igal kodul. Pole veendunud selle vajalikkuses? Loe alljärgnevalt, mida kodukindlustus pakub ning kust hankida endale parim kodukindlustus.

Vaata kõiki kindlustusliike

Kodukindlustus – kindlustus, mis peaks olema kõigil

Kodukindlustus on varakindlustuse liik, mille puhul kaitseb kindlustus kodust vara: korter või maja, selle juurde kuuluvad abihooned ja hoones olev mööbel ehk elupind kindlustatakse ühtse tervikuna.

Kodukindlustus katab varalise kahju mitmetel erinevatel puhkudel, näiteks tormi, tulekahju, vandalismi, õnnetuste jm suhtes. See aga, milline osa varast on täpsemalt kindlustatud ning milliste riskide suhtes oled kaitstud, sõltub konkreetsest kindlustuslepingust, sest kõik kodukindlustused ei kata ilmtingimata kõiki riske.

Seetõttu tuleb pöörata erilist tähelepanu kindlustuslepingu tingimustele ning veenduda, et oled kaitstud kõige osas, mis sulle muret valmistab.

Kodukindlustuslepingu sõlmimine on kohustuslik kõigile, kes ostavad kodu laenuga, ent isegi, kui sul ei ole hüpoteeklaenu, oleks mõistlik hankida kodukindlustus, mis kaitseb nii su kodu, kogu vara kui su pereliikmeid ning tead, et äkilised õnnetused ei tekita sulle varalist kahju.

Millele tuleks tähelepanu pöörata kodukindlustust valides?

Kodukindlustuslepingut valides tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, kas kindlustuskaitse alla kuuluvad ka muud asjaolud peale elupinna.

Kui sellele ei mõelda lepingut tehes, võib tekkida olukord, kus oled sõlminud kodukindlustuse üksnes eluhoonele, ent mitte rajatistele ning näiteks puukuuri põlema süttides ei hüvita kindlustus seda kahju.

Ootamatute olukordade katmiseks tuleks mõelda kindlasti alljärgnevatele asjaoludele.

Kodune vara

Kodune vara ei ole üksnes mööbel ja tehnika. Kui valid kindlustuslepingu koduse vara kaitsega, tähendab see seda, et kindlustuskatte alla kuuluvad ka näiteks vaibad, kardinad, tekid ja miks mitte isegi nipsasjakesed. Kogu su vara on kindlustatud!Kodust vara on võimalik kindlustada kahel erineval meetodil: kas loetledes üles kogu vara, mida soovid kindlustuskatte alla või leppides kokku kindlustussumma. Viimase meetodi puhul võid ise hinnata oma koduse vara suuruse.

Kaasaskantav vara

Üldiselt hüvitavad kindlustusseltsid kaasaskantavat vara kuni 1000€ väärtuses. See tähendab, et nii sinu kui su pereliikmete kaasaskantav vara on kaetud 1000€ väärtuses üle kogu Eesti. Kui peaksid kaasas kandma näiteks sülearvutit ning satud õnnetusse, siis on sülearvuti kulu kaetud kodukindlustusega.

Rajatised

Kui valid selle kindlustuskaitse, on teatud summa piires (tavaliselt ca 5000€) kindlustatud ka rajatised nagu mänguväljakud ja kuni 15 m2 suurused abihooned.

Vastutuskindlustus

Lisakaitsena on võimalik valida ka vastutuskindlustus. See tähendab, et kui näiteks sina, su pereliikmed või lemmikloomad põhjustavad kellelegi kahju, siis katab kindlustus selle kahju.

Uus vana vastu

Kindlustusseltsidel on ka põnev teenus, millega hüvitatakse vana vara samaväärse uue vara väärtuse ulatuses. See kehtib paljudele erinevatele varadele nagu arvutid, telefonid, kunst, väärisesemed jms.

Ajutise eluaseme üürikulu

Kui õnnetuse tagajärjel ei saa sa oma kodus viibida mõnda aega, hüvitab kindlustus kuni 2 aasta jooksul ajutise üüripinna kulu ning ka kolimiskulud.

Üüritulu kaotus

Kui sinu poolt välja üüritud pinnaga peaks midagi juhtuma, mille tagajärjel ei saa sa mõnda aega üüritulu, hüvitatakse saamata jäänud tulu 12 kuu jooksul.

Milliste riskide vastu saab kodu kindlustada?

Kõige laiem kindlustuskaitse on tavaliselt koguriskikindlustusel. Koguriskikindlustuse riskide hulka kuuluvad näiteks:

Koguriskikindlustuse sõlmimisel tuleb aga silmas pidada, et kõik seltsid ei pruugi katta koguriskikindlustusega kõiki riske – mõne seltsi tingimustes võib koguriskikindlustuse kate olla hoopis kitsam.

Lepingutingimustes on aga alati kirjas välistused, seega tuleks lepingutingimustele eriti palju tähelepanu pöörata – ära lase end eksitada sõnal “kogurisk” ning ära tee rutakat otsust!

Erinevates seltsides võivad riskide nimetused ja riskide alla kuuluvad õnnetusjuhtumid olla erinevad.

Näiteks võib ühes kindlustusseltsis loodusõnnetuse alla kuuluda torm, rahe, maalihe ja looduslik üleujutus, teises seltsis aga võib loodusõnnetusena arvesse minna üksnes torm ja rahe, ent mitte üleujutus. Pööra tähelepanu sellistele punktidele ja terminitele, mis koondavad nähtuseid üheks grupiks ning veendu, et selle grupi hulka kuuluvad kõik riskid, mis on sulle olulised.

Millest sõltub kodukindlustuse makse hind ja kahjude hüvitamise summa?

Kodukindlustuse makse hind võib erineda kindlustusseltside vahel väga radikaalselt ning mõnikord ulatuda lausa sadadesse eurodesse.

Peamine faktor, mis mõjutab kindlustusseltside vahelist hinnaerinevust on vastava seltsi riskihinnang.

Kindlustusmakse summa oleneb aga peamiselt sellest, millised riskikatted sa valid, milline on kodu (kas puitmaja või kivimaja) ning milline on kindlustava pinna suurus.

Üks kõige olulisemaid faktoreid on elamispinna kindlustusväärtus. Kindlustusväärtus võib olla nii taastamisväärtus ehk asendusmaksumus kui jääkväärtus.

Taastamisväärtus

Taastamisväärtus tähendab summat, mis kulub selleks, et elamispind taastada sellisesse olukorda nagu enne õnnetust. Jääkväärtus arvutatakse aga lahutades taastamisväärusest kulumi – see kehtib eelkõige vanadele, renoveerimata hoonetele.

Riskihinnangu tegemisel kalkuleerib kindlustusselts, milliseks võib taastamisväärtus kujuneda.

See sõltubki eelkõige sellest, millise elamispinnaga on tegemist ning milliste riskide tekkimine on tõenäoline ja palju nende riskide tõekssaamisel läheks maksma hoone taastamine. Näiteks puitmaja korral on suurem tõenäosus, et tulekahju hävitab suurema osa hoonest kiiresti ning seetõttu on puitmaja kindlustamine kallim kui kivimaja kindlustamine.

Kindlustusväärtus

Kindlustusväärtuse hinda ei tohiks segi ajada hoone turuhinnaga – need kaks ei ole omavahel seotud. Kinnisvara hindamisakt on sellegi poolest heaks lähtepunktiks, kui soovid välja selgitada, kui suureks kindlustusmakse võib kujuneda.

Kindlustusmakse hinda mõjutab ka see, milliseid ohutusnõudeid oled ise kindlustusobjektil ette võtnud. Näiteks vähendab kindlustusmakse hinda see, kui hoones on paigaldatud tulekahjusignalisatsioon ja valvesignalisatsioon.

Mida rohkem oled ise võtnud ette meetmeid, et kodu kaitsta, seda tõenäolisemalt on kindlustusmakse soodsam ning seda kergemalt on võimalik saada ka kindlustushüvitist, kui peaks toimuma kindlustusjuhtum.

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis

Edenda oma rahalist olukorda

Saa kasulikke nippe ja trikke, kuidas oma rahalist olukorda parandada - hoia alati silma peal rahateemadel!.