Kodukindlustus - kindlustus, milleta hakkama ei saa

Kodukindlustus on lausa hädavajalik kindlustusliik, mis peaks olema igal kodul. Pole veendunud selle vajalikkuses? Loe alljärgnevalt, mida kodukindlustus pakub ning kust hankida endale parim kodukindlustus.

kodukindlustus

Kodukindlustust pakuvad:

Valitud 1 246 korda
 • Usaldatud enam kui 120 000 eestlase poolt
 • ERGO pakub kvaliteetset sõiduki-, kodu-, elu-, ravikindlustus ja palju muud.
 • Valikus on ka lemmikloomakindlustus
 • Lai valik kindlustusteenuseid ka ettevõtetele
Valitud 230 korda
 • Soome juurtega kindlustusselts, tegutsenud Eestis üle 25 aasta
 • Pakuvad ka huvitavat perekindlustust
 • Rohkelt valikuid äriklientidele, muuhulgas olemas ärikatkestuse kindlustus
 • Olemas ka väikelaevakindlustus
Valitud 210 korda
 • Salva Kindlustus pakub kõiki levinumaid kindlustustooteid
 • Salva kindlustuse omavastutuse määrad on paindlikud
 • Valikus ka jalgrattakindlustus
 • Minimaalne omavastutus on üksnes 50 eurot

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Kodukindlustus – kindlustus, mis peaks olema kõigil

Kodukindlustus on varakindlustuse liik, mille puhul kaitseb kindlustus kodust vara: korter või maja, selle juurde kuuluvad abihooned ja hoones olev mööbel ehk elupind kindlustatakse ühtse tervikuna.

Kodukindlustus katab varalise kahju mitmetel erinevatel puhkudel, näiteks tormi, tulekahju, vandalismi, õnnetuste jm suhtes. See aga, milline osa varast on täpsemalt kindlustatud ning milliste riskide suhtes oled kaitstud, sõltub konkreetsest kindlustuslepingust, sest kõik kodukindlustused ei kata ilmtingimata kõiki riske.

Seetõttu tuleb pöörata erilist tähelepanu kindlustuslepingu tingimustele ning veenduda, et oled kaitstud kõige osas, mis sulle muret valmistab.

Kodukindlustuslepingu sõlmimine on kohustuslik kõigile, kes ostavad kodu laenuga, ent isegi, kui sul ei ole hüpoteeklaenu, oleks mõistlik hankida kodukindlustus, mis kaitseb nii su kodu, kogu vara kui su pereliikmeid ning tead, et äkilised õnnetused ei tekita sulle varalist kahju.

Millele tuleks tähelepanu pöörata kodukindlustust valides?

Kodukindlustuslepingut valides tuleks kindlasti tähelepanu pöörata, kas kindlustuskaitse alla kuuluvad ka muud asjaolud peale elupinna.

Kui sellele ei mõelda lepingut tehes, võib tekkida olukord, kus oled sõlminud kodukindlustuse üksnes eluhoonele, ent mitte rajatistele ning näiteks puukuuri põlema süttides ei hüvita kindlustus seda kahju.

Ootamatute olukordade katmiseks tuleks mõelda kindlasti alljärgnevatele asjaoludele.

Kodune vara

Kodune vara ei ole üksnes mööbel ja tehnika. Kui valid kindlustuslepingu koduse vara kaitsega, tähendab see seda, et kindlustuskatte alla kuuluvad ka näiteks vaibad, kardinad, tekid ja miks mitte isegi nipsasjakesed. Kogu su vara on kindlustatud!Kodust vara on võimalik kindlustada kahel erineval meetodil: kas loetledes üles kogu vara, mida soovid kindlustuskatte alla või leppides kokku kindlustussumma. Viimase meetodi puhul võid ise hinnata oma koduse vara suuruse.

Kaasaskantav vara

Üldiselt hüvitavad kindlustusseltsid kaasaskantavat vara kuni 1000€ väärtuses. See tähendab, et nii sinu kui su pereliikmete kaasaskantav vara on kaetud 1000€ väärtuses üle kogu Eesti. Kui peaksid kaasas kandma näiteks sülearvutit ning satud õnnetusse, siis on sülearvuti kulu kaetud kodukindlustusega.

Rajatised

Kui valid selle kindlustuskaitse, on teatud summa piires (tavaliselt ca 5000€) kindlustatud ka rajatised nagu mänguväljakud ja kuni 15 m2 suurused abihooned.

Vastutuskindlustus

Lisakaitsena on võimalik valida ka vastutuskindlustus. See tähendab, et kui näiteks sina, su pereliikmed või lemmikloomad põhjustavad kellelegi kahju, siis katab kindlustus selle kahju.

Uus vana vastu

Kindlustusseltsidel on ka põnev teenus, millega hüvitatakse vana vara samaväärse uue vara väärtuse ulatuses. See kehtib paljudele erinevatele varadele nagu arvutid, telefonid, kunst, väärisesemed jms.

Ajutise eluaseme üürikulu

Kui õnnetuse tagajärjel ei saa sa oma kodus viibida mõnda aega, hüvitab kindlustus kuni 2 aasta jooksul ajutise üüripinna kulu ning ka kolimiskulud.

Üüritulu kaotus

Kui sinu poolt välja üüritud pinnaga peaks midagi juhtuma, mille tagajärjel ei saa sa mõnda aega üüritulu, hüvitatakse saamata jäänud tulu 12 kuu jooksul.

Milliste riskide vastu saab kodu kindlustada?

Kõige laiem kindlustuskaitse on tavaliselt koguriskikindlustusel. Koguriskikindlustuse riskide hulka kuuluvad näiteks:

 • Tulekahju – Tulekahju all peetakse silmas lahtist tuld, mis levib kontrollimatult ning kindlustus katab kahjud, mille põhjustasid põlemine, suits, tahm, pikselöök või plahvatus. Tavaliselt aga ei laiene tulekahju kaitse siis, kui tegemist oli tahtliku süütamisega või üksnes elektrilühise, kõrbemise või muu sellisega – isegi kui selle tagajärjel sai kodutehnika kahjustada.
 • Otsene välgulöök – Välk võib kuuluda samuti tormikahjude hulka ning ei pruugi olla eraldi välja toodud, mistõttu tuleks selle riski katte kohta uurida lähemalt vastavast kindlustusseltsist.
 • Tormikahju – Mõned kindlustusseltsid määravad tingimustes kindlaks selle, milline peab olema tuule kiirus, et seda käsitleda tormina; üldiselt on selleks 18, 20 või 21 m/s. Kahjudena hüvitatakse tavaliselt olukordi, kus tormist tingituna on kindlustusobjektile tekkinud kahju langevate objektide nagu puude vms näol.
 • Vargus – Vargusena lähevad arvesse olukorrad, kus vara on objektilt varastatud ukse või akende lõhkumise, muukimise vm teel. Arvesse ei lähe juhtumid, kus kindlustusobjektile oli vaba sissepääs või vargus toimus peale originaalvõtmega sissepääsemist.
 • Rööv – Röövimisena käsitletakse olukorda, kus vara on omastatud füüsilist vägivalda kasutades. Arvesse ei lähe üldiselt olukorrad, kus on kasutatud väljapressimist vara omastamiseks.
 • Vandalism – Vandalismi alla kuuluvad olukorrad, kus kindlustusobjekti kahjustatakse ilma, et seda saaks ära hoida või takistada objekti omaniku poolt.
 • Torustiku leke või veekahju – Torustiku lekke alla kuuluvad kahjud, mis on tekkinud siseveevõrgust või selle külge ühendatud kodumasinate ühenduslülide purunemisest. Mõned seltsid katavad ka akvaariumist välja voolanud vee poolt põhjustatud kahju, ent mitte kõik. Veekahjude täpsemad tingimused sõltuvad vastavast seltsist. Sulavee poolt tekitatud kahjud ei pruugi samuti olla kõigi seltside poolt kaetud.
 • Elektririke – Elektririke ei ole väga levinud kindlustuskate, ent mõned kindlustusseltsid hüvitavad kahjud, mis on tekkinud lühisest, ülepingest või alapingest.
 • Muud ootamatud ja ennenägematud õnnetusjuhtumid.

Koguriskikindlustuse sõlmimisel tuleb aga silmas pidada, et kõik seltsid ei pruugi katta koguriskikindlustusega kõiki riske – mõne seltsi tingimustes võib koguriskikindlustuse kate olla hoopis kitsam.

Lepingutingimustes on aga alati kirjas välistused, seega tuleks lepingutingimustele eriti palju tähelepanu pöörata – ära lase end eksitada sõnal “kogurisk” ning ära tee rutakat otsust!

Erinevates seltsides võivad riskide nimetused ja riskide alla kuuluvad õnnetusjuhtumid olla erinevad.

Näiteks võib ühes kindlustusseltsis loodusõnnetuse alla kuuluda torm, rahe, maalihe ja looduslik üleujutus, teises seltsis aga võib loodusõnnetusena arvesse minna üksnes torm ja rahe, ent mitte üleujutus. Pööra tähelepanu sellistele punktidele ja terminitele, mis koondavad nähtuseid üheks grupiks ning veendu, et selle grupi hulka kuuluvad kõik riskid, mis on sulle olulised.

Millest sõltub kodukindlustuse makse hind ja kahjude hüvitamise summa?

Kodukindlustuse makse hind võib erineda kindlustusseltside vahel väga radikaalselt ning mõnikord ulatuda lausa sadadesse eurodesse.

Peamine faktor, mis mõjutab kindlustusseltside vahelist hinnaerinevust on vastava seltsi riskihinnang.

Kindlustusmakse summa oleneb aga peamiselt sellest, millised riskikatted sa valid, milline on kodu (kas puitmaja või kivimaja) ning milline on kindlustava pinna suurus.

Üks kõige olulisemaid faktoreid on elamispinna kindlustusväärtus. Kindlustusväärtus võib olla nii taastamisväärtus ehk asendusmaksumus kui jääkväärtus.

Taastamisväärtus

Taastamisväärtus tähendab summat, mis kulub selleks, et elamispind taastada sellisesse olukorda nagu enne õnnetust. Jääkväärtus arvutatakse aga lahutades taastamisväärusest kulumi – see kehtib eelkõige vanadele, renoveerimata hoonetele.

Riskihinnangu tegemisel kalkuleerib kindlustusselts, milliseks võib taastamisväärtus kujuneda.

See sõltubki eelkõige sellest, millise elamispinnaga on tegemist ning milliste riskide tekkimine on tõenäoline ja palju nende riskide tõekssaamisel läheks maksma hoone taastamine. Näiteks puitmaja korral on suurem tõenäosus, et tulekahju hävitab suurema osa hoonest kiiresti ning seetõttu on puitmaja kindlustamine kallim kui kivimaja kindlustamine.

Kindlustusväärtus

Kindlustusväärtuse hinda ei tohiks segi ajada hoone turuhinnaga – need kaks ei ole omavahel seotud. Kinnisvara hindamisakt on sellegi poolest heaks lähtepunktiks, kui soovid välja selgitada, kui suureks kindlustusmakse võib kujuneda.

Kindlustusmakse hinda mõjutab ka see, milliseid ohutusnõudeid oled ise kindlustusobjektil ette võtnud. Näiteks vähendab kindlustusmakse hinda see, kui hoones on paigaldatud tulekahjusignalisatsioon ja valvesignalisatsioon.

Mida rohkem oled ise võtnud ette meetmeid, et kodu kaitsta, seda tõenäolisemalt on kindlustusmakse soodsam ning seda kergemalt on võimalik saada ka kindlustushüvitist, kui peaks toimuma kindlustusjuhtum.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Viimati uuendatud: juuli 9, 2020