Liikluskindlustus - kust leida soodsaim?

Liikluskindlustus on kohustuslik igale sõidukile, kuid kust leida soodsaim ning mida üldse liikluskindlustus annab? Teeme alljärgnevalt põgusa ülevaate peamistest asjaoludest, mida võiksid liikluskindlustuse kohta teada.

Vaata ka muid kindlustusliike

Liikluskindlustuseta hakkama ei saa

Liikluskindlustus on kohustuslik sõidukite vastutuskindlustus, mille alusel hüvitatakse liiklusõnnetuses kahju saanud poolele liikluskahju. Kuigi võib tunduda, et liikluskindlustus on tüütu väljaminek, on õnnetused paraku kerged tekkima ning kahjuks ei saa keegi kindel olla, et õnnetust ei juhtu. Soodne liikluskindlustus kaitseb sind õnnetuse tekkimise korral ning võimaldab kahjud korvata.

Liikluskindlustust reguleerib Liikluskindlustuse seadus, mille kohaselt on liikluskindlustus vajalik kõigil sõidukitel, mille kiirus on suurem kui 15km/h ning millel on registreerimismärk: see tähendab nii autosid, rollereid, trolle kui ka haagiseid.

Liikluskindlustus hüvitab kannatanule vara- ja isikukahju, süüdiolevale osapoolele hüvitatakse ravikulud, ent mitte sõiduki kahjusid. Selle jaoks on vajalik vabatahtlik sõidukikindlustus, milleks on kaskokindlustus.

Liikluskindlustuse leping – milline valida?

Liikluskindlustust sõlmides on võimalik valida kahe lepinguliigi vahel: automaatselt pikenev leping (ehk JAH-leping) või ühekordne leping (ehk EI-leping). Nagu nimigi viitab on esimese lepinguliigi puhul tegemist lepinguga, mille korral pikendatakse kindlustuslepingut automaatselt.

Lepingu kehtivusaja lõppemise terendamisel saadetakse lihtsalt uus arve, mille tasumise järgselt jätkub leping nii nagu varem. See on mugav variant neile, kes vajavad aastaringselt lepingut ning ei viitsi pidevalt uuesti liikluskindlustust hankida.

Ühekordse lepingu korral saab klient otsustada peale lepingu kehtivusaja lõppu, kas soovib jätkata või mitte. See on hea variant siis, kui soovid proovida erinevaid kindlustusseltse. Lepingut võib sõlmida ka isik, kes ei ole märgitud registrikaardile.

Millest sõltub liikluskindlustuse hind?

Liikluskindlustus sõltub mitmetest erinevatest asjaoludest:

Nendest kõikidest asjaoludest sõltuvalt võivad kindlustusmaksed varieeruda üsna radikaalselt. Näiteks 150kW mootori võimsusega sõiduk Tallinnas on kõrgema kindlustusmaksega kui 75kW võimsusega sõiduk Viljandis.

Roheline kaart

Roheline kaart on dokument, mis tõestab liikluskindlustuse olemasolu välismaal viibides. Roheline kaart ei ole üldiselt vajalik siis, kui reisid Euroopa Majanduspiirkonna riikides, aga väljaspool seda on roheline kaart kohustuslik.

Roheline kaart tuleb alati kaasa võtta siis, kui reisid järgmistesse riikidesse:
Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldaavia, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

Rohelise kaardi saab liikluspoliisi haldajalt ning see on tihti tasuta.

Sundkindlustus

Sundkindlustus rakendub siis, kui isik on rikkunud liikluskindlustuse seaduses ette nähtud kindlustuslepingu sõlmimise kohustust ning sundkindlustus tekib hetkest, mil sõiduki suhtes on kindlustuskohustus täitmata jäetud.

See tähendab, et sundkindlustus tekib siis, kui sõiduk on registreeritud liiklusregistrisse aga kindlustuslepingut ei ole; kui sõiduk on liiklusregistrist ajutiselt kustutatud aga lepingut ei ole või kui liikluskindlustuse lepingu lõppemisest möödub 12 kuud. Sisuliselt tähendab sundkindlustus seda, et kõik sõidukid peavad olema kindlustatud, isegi, kui nendega ei sõideta.

Sundkindlustuse suurus on tavalisest liikluskindlustusest tunduvalt kallim ning samuti rakendatakse kahju tekitajale 640€ suurune omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta. Seega on tunduvalt mõistlikum sõlmida automaatselt pikenev leping, mis kestab pidevalt, kuna saad olla kindel, et ei pea tegelema hiljem kuluka sundkindlustusega.

Mida teha, kui soovin autot müüa?

Enne sõiduki müümist ja ümberregistreerimist uuele omanikule on võimalik liikluskindlustus lihtsalt katkestada ja küsida kindlustusseltsilt raha tagasi kasutamata aja eest. Selle jaoks tuleb esitada üksnes avaldus. Uus omanik peab seejärel tegema kindlustuslepingu enda nimel.

Kui sõiduk on juba ümber registreeritud uuele omanikule, ei ole võimalik kindlustuslepingut katkestada kuna sõiduki kindlustuskohustusega isik on juba liiklusregistri kandes muudetud ning olemasolev kindlustusleping läheb lihtsalt automaatselt üle uuele omanikule. Vanal omanikul ei ole õigust lepingut lõpetada ega ka raha tagasi küsida, see õigus jääb uuele omanikule.

Liikluskindlustuse lõpetamine

Kindlustuslepingut on võimalik mõjuval põhjusel igal ajal üles öelda. Mõjuvad põhjused on näiteks alljärgnevad:

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi toimumise korral tuleb meeles pidada, et politsei kohalviibimine on vajalik ainult siis, kui õnnetuses on vigastatud inimesi või kui osapooled ei saa süüdlase osas kokkuleppele. Kui õnnetuses ei ole vigastatud, näiteks oli tegemist üksnes väikese plekimõlkimisega ja osapooled on nõus selle osas, kes oli juhtumis süüdi, tuleb lihtsalt täita süüdioleva poole kindlustusseltsis vorm ja registreerida õnnetusjuhtum. Kannatanu saab seejärel pöörduda oma sõidukiga remondipunkti, kus sõiduk tehakse korda. Kindlustusseltsidel ja maaklerfirmadel on tavaliselt kodulehel olemas lihtne võimalus juhtumi registreerimiseks ning tavaliselt on olemas ka loetelu vastavatest remonditöökodadest, kellega on lihtne koostööd teha kahju parandamiseks.

Jälgi Financer.com tegemisi

Jälgi meid Facebookis

Edenda oma rahalist olukorda

Saa kasulikke nippe ja trikke, kuidas oma rahalist olukorda parandada - hoia alati silma peal rahateemadel!.