Liikluskindlustus - kust leida soodsaim?

Liikluskindlustus on kohustuslik igale sõidukile, kuid kust leida soodsaim ning mida üldse liikluskindlustus annab? Teeme alljärgnevalt põgusa ülevaate peamistest asjaoludest, mida võiksid liikluskindlustuse kohta teada.

liikluskindlustus

Liikluskindlustust pakuvad:

Valitud 43 korda
 • Üks väheseid peaaegu täielikult Eesti omanduses olevaid kindlustusseltse
 • Üks Eesti vanimaid kindlustusseltse
 • Kindlustusvõimalused transpordiettevõtetele
 • Pakutakse liiklus-, tervise- ja reisikindlustust
Valitud 96 korda
 • Põhja- ja Baltimaade suuruselt 2. kindlustusgrupp
 • Pakuvad paindlikke lahendusi ka korteriühistutele
 • Mitmekülgsed lahendused äriklientidele
 • Sõiduki-, kodu-, vara-, reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus eraisikutele
Valitud 209 korda
 • Salva Kindlustus pakub kõiki levinumaid kindlustustooteid
 • Salva kindlustuse omavastutuse määrad on paindlikud
 • Valikus ka jalgrattakindlustus
 • Minimaalne omavastutus on üksnes 50 eurot

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Liikluskindlustuseta hakkama ei saa

Liikluskindlustus on kohustuslik sõidukite vastutuskindlustus, mille alusel hüvitatakse liiklusõnnetuses kahju saanud poolele liikluskahju. Kuigi võib tunduda, et liikluskindlustus on tüütu väljaminek, on õnnetused paraku kerged tekkima ning kahjuks ei saa keegi kindel olla, et õnnetust ei juhtu. Soodne liikluskindlustus kaitseb sind õnnetuse tekkimise korral ning võimaldab kahjud korvata.

Liikluskindlustust reguleerib Liikluskindlustuse seadus, mille kohaselt on liikluskindlustus vajalik kõigil sõidukitel, mille kiirus on suurem kui 15km/h ning millel on registreerimismärk: see tähendab nii autosid, rollereid, trolle kui ka haagiseid.

Liikluskindlustus hüvitab kannatanule vara- ja isikukahju, süüdiolevale osapoolele hüvitatakse ravikulud, ent mitte sõiduki kahjusid. Selle jaoks on vajalik vabatahtlik sõidukikindlustus, milleks on kaskokindlustus.

Liikluskindlustuse leping – milline valida?

Liikluskindlustust sõlmides on võimalik valida kahe lepinguliigi vahel: automaatselt pikenev leping (ehk JAH-leping) või ühekordne leping (ehk EI-leping). Nagu nimigi viitab on esimese lepinguliigi puhul tegemist lepinguga, mille korral pikendatakse kindlustuslepingut automaatselt.

Lepingu kehtivusaja lõppemise terendamisel saadetakse lihtsalt uus arve, mille tasumise järgselt jätkub leping nii nagu varem. See on mugav variant neile, kes vajavad aastaringselt lepingut ning ei viitsi pidevalt uuesti liikluskindlustust hankida.

Ühekordse lepingu korral saab klient otsustada peale lepingu kehtivusaja lõppu, kas soovib jätkata või mitte. See on hea variant siis, kui soovid proovida erinevaid kindlustusseltse. Lepingut võib sõlmida ka isik, kes ei ole märgitud registrikaardile.

Millest sõltub liikluskindlustuse hind?

Liikluskindlustus sõltub mitmetest erinevatest asjaoludest:

 • Sõiduki liik – Kindlustusmakse on soodsam näiteks traktoritel, mootorratastel ja haagistel, kõrgem sõiduautodel ja veoautodel.
 • Otstarve – Kui liikluskindlustus sõlmitakse sõidukile, mis on tavakasutuses, on kindlustusmakse soodsam. Eriautod nagu õppesõidukid, taksod, operatiivsõidukid ja ohtlikke veoseid vedavad veoautod on kõrgema kindlustusmaksega.
 • Piirkond – Kõrgema õnnetusjuhtumite toimumise tõenäosusega piirkondades on liikluskindlustus kõrgem. See tähendab, et kui teed liikluskindlustuse sõidukile, mis asub Tallinnas, on kindlustuspakkumine tunduvalt kõrgema hinnaga, kui seda oleks Võrumaal.
 • Tehnilised näitajad – Peamine hinna mõjutaja on konkreetse sõiduki tehniline pool. Mõjutajateks on näiteks sõiduki mootori võimsus, registrimass (veoautodel ja haagistel), bussidel kohtade arv. Mida väiksem on mootori võimsus, seda soodsam on ka kindlustusmakse.
 • Kahjudeta liiklemise periood – See on seotud konkreetse isikuga, kes kindlustuslepingu sõlmib. Neil, kellel pole pikemat aega registreeritud õnnetusjuhtumit ning kelle kahjuajalugu on “puhtam”, on soodsam kindlustus. Kui sa peaksid osalema kindlustusjuhtumis, võid ka kogeda, et kindlustuspakkumise hind on kõrgem, kui varem – see on tingitud asjaolust, et su boonusklass on muutunud ning kuulud kõrgemasse riskigruppi, mistõttu on ka liikluskindlustus kallim.

Nendest kõikidest asjaoludest sõltuvalt võivad kindlustusmaksed varieeruda üsna radikaalselt. Näiteks 150kW mootori võimsusega sõiduk Tallinnas on kõrgema kindlustusmaksega kui 75kW võimsusega sõiduk Viljandis.

Roheline kaart

Roheline kaart on dokument, mis tõestab liikluskindlustuse olemasolu välismaal viibides. Roheline kaart ei ole üldiselt vajalik siis, kui reisid Euroopa Majanduspiirkonna riikides, aga väljaspool seda on roheline kaart kohustuslik.

Roheline kaart tuleb alati kaasa võtta siis, kui reisid järgmistesse riikidesse:
Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldaavia, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

Rohelise kaardi saab liikluspoliisi haldajalt ning see on tihti tasuta.

Sundkindlustus

Sundkindlustus rakendub siis, kui isik on rikkunud liikluskindlustuse seaduses ette nähtud kindlustuslepingu sõlmimise kohustust ning sundkindlustus tekib hetkest, mil sõiduki suhtes on kindlustuskohustus täitmata jäetud.

See tähendab, et sundkindlustus tekib siis, kui sõiduk on registreeritud liiklusregistrisse aga kindlustuslepingut ei ole; kui sõiduk on liiklusregistrist ajutiselt kustutatud aga lepingut ei ole või kui liikluskindlustuse lepingu lõppemisest möödub 12 kuud. Sisuliselt tähendab sundkindlustus seda, et kõik sõidukid peavad olema kindlustatud, isegi, kui nendega ei sõideta.

Sundkindlustuse suurus on tavalisest liikluskindlustusest tunduvalt kallim ning samuti rakendatakse kahju tekitajale 640€ suurune omavastutus iga kindlustusjuhtumi kohta. Seega on tunduvalt mõistlikum sõlmida automaatselt pikenev leping, mis kestab pidevalt, kuna saad olla kindel, et ei pea tegelema hiljem kuluka sundkindlustusega.

Mida teha, kui soovin autot müüa?

Enne sõiduki müümist ja ümberregistreerimist uuele omanikule on võimalik liikluskindlustus lihtsalt katkestada ja küsida kindlustusseltsilt raha tagasi kasutamata aja eest. Selle jaoks tuleb esitada üksnes avaldus. Uus omanik peab seejärel tegema kindlustuslepingu enda nimel.

Kui sõiduk on juba ümber registreeritud uuele omanikule, ei ole võimalik kindlustuslepingut katkestada kuna sõiduki kindlustuskohustusega isik on juba liiklusregistri kandes muudetud ning olemasolev kindlustusleping läheb lihtsalt automaatselt üle uuele omanikule. Vanal omanikul ei ole õigust lepingut lõpetada ega ka raha tagasi küsida, see õigus jääb uuele omanikule.

Liikluskindlustuse lõpetamine

Kindlustuslepingut on võimalik mõjuval põhjusel igal ajal üles öelda. Mõjuvad põhjused on näiteks alljärgnevad:

 • Kui sõiduk on võõrandatud uue omaniku poolt või sõiduk on varastatud;
 • Kui sõiduk on hävinenud ning seda ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kasutada rohkem kui 1 kuu;
 • Kui lõppeb sõlmitud leping, mille alusel sõidukit kasutati – näiteks liisinguleping;
 • Kui lõppeb sõiduki kasutamise hooaeg.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi toimumise korral tuleb meeles pidada, et politsei kohalviibimine on vajalik ainult siis, kui õnnetuses on vigastatud inimesi või kui osapooled ei saa süüdlase osas kokkuleppele. Kui õnnetuses ei ole vigastatud, näiteks oli tegemist üksnes väikese plekimõlkimisega ja osapooled on nõus selle osas, kes oli juhtumis süüdi, tuleb lihtsalt täita süüdioleva poole kindlustusseltsis vorm ja registreerida õnnetusjuhtum. Kannatanu saab seejärel pöörduda oma sõidukiga remondipunkti, kus sõiduk tehakse korda. Kindlustusseltsidel ja maaklerfirmadel on tavaliselt kodulehel olemas lihtne võimalus juhtumi registreerimiseks ning tavaliselt on olemas ka loetelu vastavatest remonditöökodadest, kellega on lihtne koostööd teha kahju parandamiseks.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Avaldatud: september 17, 2016
(Viimati uuendatud: juuni 27, 2020)