Kuidas leida mõistlik reisikindlustus?

Tahad minna soojale maale puhkama või näha mõnda uut kanti? Enne reisile minemist tuleb aga hankida korralik reisikindlustus, mis aitab sind ebameeldivuste korral. Loe siit ülevaadet reisikindlustuse katetest ning juhul, kui otsid parasjagu lisaraha reisile minemiseks, viska allpool oleva nupu kaudu pilk peale ka parimatele reisilaenudele.

reisikindlustus

Reisikindlustust pakuvad:

Valitud 108 korda
 • Võimalik osta reisikindlustuse lisakatteid juurde igal ajal, isegi juba reisil olles
 • 24/7 hädaabi olemas
 • Kaetud 150+ aktiivset tegevust
 • Portaali kaudu saab annetada heategevusse
Valitud 97 korda
 • Ööpäevaringne reisiabi
 • Streigi ja pankroti lisakaitse
 • Suurim pagasi hilinemise hüvitis turul
 • Reisitõrke kindlustus
Valitud 210 korda
 • Pole omavastutust
 • Rendiautoga seotud kulude hüvitamine
 • Rohkelt erinevaid lisakaitseid
 • Vastutuskindlustus

Tähelepanu! Tegemist on finantstoodete reklaamiga. Enne mistahes finantsteenuse kasutamist mõtle otsus põhjalikult läbi, tutvu lepingutingimustega ning pea nõu asjatundjatega.

Mine reisile turvaliselt

Reisikindlustus on kindlustusliik, mille eesmärk on katta reisiga seotud ootamatuid ennenägematuid kulutusi. Kõige tavalisemalt katab reisikindlustuse leping meditsiinikulud, reisi ärajäämisega seotud kulud ja hüvitab ootamatused, mis on põhjustatud pagasi kadumisest.

Reisikindlustus on küll vabatahtlik kindlustus, kuid on tungivalt soovitatav sõlmida reisikindlustus – kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Mõnda riiki reisides ja mõne reisifirma kaudu reisides on kindlustuslepingu olemasolu siiski kohustuslik.

Reisikindlustuse suurus sõltub peamiselt reisija vanusest, reisi pikkusest ja sihtkohast ning reisi eesmärgist (puhkusereis, ärireis, spordireis vms).

Reisikindlustuse katted ja võimalikud valikud

Reisikindlustuse valimisel on eelkõige oluline valida kindlustus, mis sobib su reisi eesmärgi ja tegevustega – näiteks kui oled suundumas Alpidesse suusatama, oleks mõistlik valida kindlustus, mille puhul on võimalik valida ohtlike hobide lisakaitse.

Alljärgnevalt toome välja mõned võimalikud katted, mida erinevad reisikindlustused katavad, ent rõhutame, et kõik kindlustusseltsid ei paku kõiki nendest teenustest ning teenused, mis ühes seltsis on ühe nimetusega ei pruugi olla teises kindlustusseltsis täpselt samasuguste tingimustega.

Seetõttu tuleb alati kindlustuse tingimusi lugeda väga hoolikalt ja veenduda, et kindlustus katab kõiki soovitud olukordi.

Katted ja teenused, mida on võimalik erinevates seltsides reisikindlustuse alt leida:

 • Meditsiiniabi ja ravikulud – meditsiiniabi ja ravikulude katmine on reisikindlustuse peamine eesmärk, seega pakub seda iga kindlustusselts. Meditsiiniabi kate on mõeldud ravikulude katmiseks, mis on tekkinud reisi ajal toimunud õnnetusjuhtumi tõttu, sh võidakse hüvitada hambaravikulud, kodumaale tagasi minemise kulud, meditsiiniliste uuringute kulud, arstiabi kutsumine ning isegi ambulatoorse ravi kulud. Lisaks kaetakse ka transpordikulud, mis on seotud õnnetusega (näiteks kiirabiga seotud kulud). Meditsiiniabi kattega määratakse kindlustuslepingus kindlustussumma, mis tähendab summat, mille eest kaetakse ravikulud.
 • Reisitõrke kindlustus – kõik kindlustusseltsid pakuvad võimalusena ka lisakaitset nimega reisitõrke kindlustus. Reisitõrke kindlustuse alla kuuluvad juhtumid nagu reisile hilinemine, reisi katkemine või ärajäämine ning tõrkekate hakkab kehtima tavaliselt kohe peale poliisi vormistamist. See ei pruugi aga alati nii olla ning mõnel puhul hakkab reisitõrke kindlustus kehtima alles mõne päeva pärast peale lepingu sõlmimist.
 • Pagasikindlustus – pagasikindlustus on üks kõige tavalisematest reisikindlustuse katetest ning kindlustusjuhtumiteks on olukorrad, kus pagas hilineb, kaob, saab kahjustada või hävineb transpordiettevõtte süül. Pagasikindlustus hüvitab kulud, mis on vajalikud esmatarbekaupade ostmiseks. Pagasikindlustuse puhul tuleks tähelepanu aga pöörata eriti põhjalikult sellele, millised on tingimused pagasi järelvalvele ja hoiustamisele ning millised on piirangud esmatarbekaupade hüvituse saamisele: mõne seltsi korral on õigus saada hüvitis, kui pagas on hilinenud 4 tundi, mõnel korral kui pagas on hilinenud enam kui 12 tundi. Samuti on vaja end kurssi viia sellega, millistele esemetele kindlustus laieneb, kuna hüvitamisele ei kuulu näiteks väärismetallist esemed, koduloomad, tööriistad (va äri lisakaitse korral), toiduained, kunstiesemed, krediitkaardid jms.
 • Vastutuskindlustus ja õigusabikindlustus – lisakattena on võimalik hankida kindlustus, mis hüvitab reisi ajal kolmandale poolele tekitatud kahju ning mille osas tekib tsiviilvastutus. Lisaks võib vastutuskindlustuse kate sisaldada ka õigusabikulude hüvitamist mõistlikul määral, kuid õigusabi on üsna limiteeritud ja rangete tingimustega, millega tuleks eelnevalt tutvuda.
 • Ohtlik amet või ohtlik hobi – kui reisi eesmärgiks on sportimine või reisi näol on tegemist lähetusega, mis hõlmab füüsilist tööd, on vaja hankida kindlustus, mis katab töötamist või sportimist. Kõik kindlustusseltsid ei paku vastavaid teenuseid, samuti ei pruugi olla kõik spordialad kaetud. Sama oluline on ka valida spordi harrastustase – kas hobikorras või võistluskorras – kuna sellest oleneb kindlustuskaitse ning valides vale taseme ei pruugi õnnetuse korral hüvitist saada. Välismaale tööle minnes võib mõne ameti korral töökindlustuse olemasolu olla kohustuslik – näiteks ehitustööde või muude füüsiliste ametite korral. Vastava kindlustuse puudumise korral ei pruugi tööõnnetuse korral hüvitist saada.
 • Tudengikindlustus või äritegevuse kaitse – mõne seltsi puhul on võimalik saada hüvitist, kui reisi ajal peaksid näiteks kaduma töövahendid, vaja on asendada töötaja või kui töötaja haigestub reisi ajal. Lisaks on olemas eriline tudengikindlustus, mis katab näiteks meditsiiniabi, õnnetusjuhtumid ning ka vastutuskindlustuse juhtumid, sealhulgas isegi renditud vara kahjud.
 • Raseda reisija kaitse – raseduse puhul on äärmiselt oluline arstitõendi olemasolu koos arstipoolse kinnitusega, et lennureis on lubatud. Mitmed lennureiside korraldajad ei luba rasedaid pardale ilma vastava tõendita, samuti tuleb meeles pidada, et rasedana ei tohi lennata peale 36. rasedusnädalat. Kindlustusseltsid pakuvad kaitset ootamatuste korral, mis on tingitud näiteks raseduse komplikatsioonidest. Raseda reisija kaitse korral tuleb tähelepanu pöörata sellele, millise summa ulatuses on abi tagatud ning millised on rasedusaja tingimused (mõne seltsi korral näiteks on abi tagatud üksnes kuni 28. rasedusnädalani).
 • Eriolukorrad – lisakaitsena on võimalik juurde hankida eriolukordade kindlustus. Eriolukordade kindlustuse juhtumite alla kuuluvad näiteks terrorism, teenusepakkuja streik jm olukorrad, mida ei olnud võimalik ette näha ning mille tõttu tuleks reis tühistada. Kindlustusselts hüvitab teatud protsendi reisipaketi maksumusest.

Kuidas saada hüvitist kindlustusjuhtumi korral?

Kui reisiga seoses peaks esinema mõni ootamatu olukord, mis kattub su kindlustuslepingu tingimustega, tuleb kindlustusseltsile koheselt teada anda ning alati tuleks saata ka e-kiri, millest nähtub, millal saadeti kindlustusseltsile teade. See on oluline eelkõige selleks, et oleks olemas kirjalik tõestus juhtumist teavitamise aja kohta ning kindlustusseltsil poleks võimalik väita, et juhtumist teavitati liiga hilja.

Kõige olulisem on tõendite olemasolu – olenevalt olukorrast võivad tõendid olla näiteks arstitõendid, ostutšekid (pagasi kadumise korral) jm. Kui peaks esinema reisitõrge transpordifirma tõttu, on samuti vajalik kirjaliku tõendi olemasolu reisifirma poolt. Tõendite puudumise korral võib juhtuda, et kindlustusseltsil on õigus keelduda hüvitise tasumisest. Seega pea meeles, et kindlustusjuhtumi korral tasub võtta kõik võimalikud tõendid, mis aitavad hüvitist kiiremini saada – mida rohkem oled eeltööd teinud, seda kiiremini läheb juhtumi menetlemine.

Euroopas reisides tasuks mõelda ka Euroopa ravikindlustuskaardi hankimisele, mis tagab meditsiiniabi Euroopa Liidu riikides, Norras, Šveitsis, Liechtensteinis ja Islandil samal tasemel nagu kohalikele inimestele. Kogu ravi ei pruugi aga olla tasuta ning ravikindlustuskaart ei kata transpordikulusid, mis on seotud õnnetusjuhtumiga.

Reisikindlustuse hankimise kuldne reegel on lihtne: loe 9 korda, sõlmi leping 1 kord. Erinevate seltside tingimused võivad olla väga erinevad ning isegi kõige tavapärasem meditsiiniabi kate võib erineda radikaalselt – kui üks selts katab meditsiiniabi teatud summas ja teatud omavastutuse määraga ning katab üksikud juhtumid, siis teine selts võib katta isegi transpordikulud. Kindlustuse valimisel tasuks lähtuda “halvima võimaliku olukorra” stsenaariumist ning seega võtta kindlustus, mis tagab maksimaalse kaitse: näiteks, isegi kui sa lähed tavalisele puhkusereisile, aga on võimalik, et sa lähed näiteks surfama või sukelduma, oleks vajalik ka hobispordi lisakaitse, mis tagab, et sportides õnnetusse sattudes oled sa kaitstud, kuna tavaline meditsiiniabi kate ei hüvita tavaliselt sportides juhtunud õnnetusjuhtumeid.

Reisikindlustuse sõlmimist ei tohiks jätta ka viimasele hetkele – mida varem sõlmida leping, seda parem, kuna reisitõrkekindlustus ei hakka kehtima kohe, ent juhul, kui peaks esinema reisitõrge, oled kaitstud ja saad reisile kulutatud raha tagasi.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Viimati uuendatud: juuli 9, 2020