Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks

Tartu kaasav eelarve kui inspireeriv tulevikutee ka valitsuse jaoks

  • detsember 5, 2017
  • 2 minuti lugemine
  • 1332 lugemist

Tartu kaasav eelarve on tekitanud rohkelt kõneainet mitte üksnes tartlaste seas, vaid ka mujal Eestis. 2013. aastal algatatud omapärane projekt, millega hakati liikuma avatud valitsemismudeli poole, on nüüdseks enamgi kui populaarne ning teisedki linnad on alustanud sarnast suunda. Mis oleks aga siis, kui kaasava eelarve mudelit rakendataks veelgi kõrgemal tasandil – riigieelarve koostamisel?

Tartu kaasav eelarve jätkab tugevalt

Kuigi projekt algatati juba 4 aastat tagasi, on kaasav eelarve aina hoogustumas. Projekti mõte on lihtne: linnaeelarvest eraldatakse 150 000 eurot, mille kasutamise eesmärk on tartlaste endi otsustada. Summa kasutamiseks esitavad inimesed ideid ning seejärel võivad kõik tartlased hääletada oma lemmikidee poolt.

Oktoobris toimus 2017. aasta kaasava eelarve hääletus, mille võitis 1177 häälega projekt “Liikumisrajad Emajõe kaldal ja Tähtvere dendropargis”.

Tänaseks päevaks on teostatud 5 suurt projekti: esimesel aastal osteti uut tehnikat Laia tänava kultuuriasutustele, 2014. aastal rajati turvaline kaldapiire Kaarsilla ja Võidu silla vahele ning langetati lausa 47 ülekäigukohas äärekivis mugavamaks liiklemiseks. 2015. aastal loodi imekaunid eskiisprojektid Arena spordi- ja kultuurihalli jaoks ning eelmisel aastal avati Aparaaditehase Taskupark ja remonditi Raadi linnaosas asuva ajaloolise ratsatalli katus.

Kõik need projektid näitavad selgelt, kuivõrd olulisel määral on linna arengus abiks olnud kaasav eelarve. Tänu inimeste ideedele ja rahvahääletusele on selge, millised on linna murekohad. Kes teine teaks soovitada linna heaks paremaid ideid, kui mitte linnakodanikud ise?

Kaasava eelarve teine oluline eelis on inimestest hoolimine. Keegi meist ei soovi, et otsuseid tehaks pimesi meie eest. Tartu kaasava eelarve edukus näitab selgelt, et inimesed naudivad võimalust sõna sekka öelda. Nii saab iga linnakodanik teha midagi selle heaks, et linn areneks soovitud suunas ning probleemkohad ei jääks lihtsalt unustusse.

Samal ajal arendab kaasav eelarve linnakodanike vastutustunnet ja aitab näidata ka pisut linnavalitsuse telgitaguseid – eelarve jaotamine pole lihtne töö, kuid kaasav eelarve aitab tuua rohkem läbinähtavust ka linnavalitsuse töösse.

Kaasava eelarve ideede esitamine ja lemmikute poolt hääletamine ei ole tegelikult ainus viis, kuidas linn on inimesi kaasanud otsuste tegemisse. Eelmisel kuul toimus näiteks väitlus teemal “Kuidas avatult linnaeelarvet kujundada ja kaasavale eelarvele uut hoogu juurde anda?”. Selle väitlusega sooviti saada uusi ideid edasiarenduste tegemiseks ja veelgi tõhusamaks kaasava eelarve kavandamiseks.

Miks mitte rakendada kaasavat eelarvet veelgi laiemalt?

Kaasava eelarve innovaatiline põhimõte ei peaks jääma niivõrd väikesele tasandile. Tõsi, muudatused paremuse poole saavad alguse väikestest asjadest, kuid kuna hetkel käivad väitlused tulumaksuseaduse muudatuste üle, on ka kohane mõelda sellele, kas avatud valitsemismudel ei tuleks kõne alla suuremal tasandil – riigieelarve kujundamisel ja valitsuse otsuste tegemisel.

Sarnaselt Tartule on tegelikult võimalik ka riigieelarvest eraldada. Ka see on mõte, mida on juba välja pakutud, kuid seni ei näi, et seda nii pea veel rakendataks. E-Riigi Akadeemia kohalike omavalitsuste programmi direktor Kristina Reinsalu tõdes 2015. aastal, et riigitasandil oleks kaasava eelarve mudeli rakendamine keerukam ning ilmselt mitte lähiaastate teema. Rahval on aga rohkelt häid ideid ning nagu ka Tartu puhul, võib kaasav eelarve paljastada mitmeid murekohti või aidata kogukonnal areneda.

Kaasav eelarve aitaks rahval taastada usku riigijuhtidesse ning mõista paremini, miks võetakse vastu üks või teine otsus. Olgu tegemist tulumaksuseaduse muudatuste või aktsiiside tõstmisega – kui riigieelarve koostamisse kaasataks rohkem ka inimesi, aitaks see aru saada otsuste telgitagustest.

Tartu näitel võiks kaasava eelarve mudelit rakendada lausa üle Eesti. Ajad on muutumas ning innovaatiline tudengilinn on kõigile suurepäraseks eeskujuks – Tartu on demokraatia üks parimaid näiteid ning loodetavasti hoogustub kaasava eelarve projekt tulevastel aastatel veelgi rohkem.

Autor Viktoria Krusenvald

Financer.com Eesti toimetaja. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
1332 lugemist
Avaldatud: detsember 5, 2017
(Viimati uuendatud: juuni 2, 2020)

Uuri meie teemasid