WIKI

Mida kujutab endast eraisiku pankrot?

 • Eraisiku pankrot on kohtulikult väljakuulutatud maksejõuetus, mis tähendab, et kohtupoolse otsuse alusel ei ole võlgnik enam võimeline oma võlgnevusi tasuma.
 • Eraisiku pankroti algatamiseks tuleb esitada pankrotiavaldus.
 • Pankroti väljakuulutamisel saab võlgniku varast pankrotivara ning võlglane kaotab oma õigused selle vara suhtes.

Kui on tekkinud probleeme laenude ja muude kohustuste tagasi maksmisega ning väljapääsu ei näi olevat, leiavad paljud inimesed lahenduse pankroti välja kuulutamise näol. 

Räägime lähemalt, kuidas eraisiku pankrot välja kuulutatakse ning kas see võib olla lahendus võlakoormast pääsemiseks.

Mida tähendab eraisiku pankrot?

Eraisiku pankrot tähendab olukorda, kus võlgnik kuulutatakse kohtupoolse otsusega maksejõuetuks. Maksejõuetuseks loetakse seda, kui võlgnik ei suuda oma võlgnevusi tasuda ja selline majanduslik olukord ei ole ajutine.

Pankrotimenetlusega rahuldatakse nõuded võlgniku vara arvelt ning sisuliselt annab see võimaluse vabaneda oma kohustustest. Pankrotiavalduse võib esitada ka võlausaldaja, ent seda võib teha ka võlgnik ise.

Millal võib võlausaldaja esitada pankrotiavalduse võlgniku vastu?

Pankrotiavalduse võib maakohtule esitada ka see pool, kellele ollakse võlgu ehk võlausaldaja. Vastavalt pankrotiseadusele peab võlausaldaja tõestama nõude olemasolu ja võlgniku maksejõuetust, tuginedes ühele nendest punktidest:

 • võlgnikut on hoiatatud pankrotiavalduse esitamise eest ning võlgnik ei ole seejärel täitnud kohustust kümne päeva jooksul;

 • täitemenetluses on ilmnenud, et võlgnikul ei ole piisavalt vara kohustuste katmiseks;

 • võlgnik peidab või raiskab oma vara ning on oma juhtimisvigade tõttu muutunud maksejõuetuks;

 • võlgnik on teatanud võlausaldajale, kohtule või avalikkusele, et ta ei ole suuteline täitma oma kohustusi;

 • võlgnik on riigist lahkunud või varjab end selleks, et hoiduda kohustustega tegelemisest.

Kui ühe isiku vastu tehakse mitu pankrotiavaldust, koondatakse need kõik kokku üheks menetluseks.

Kuidas kuulutada välja eraisiku pankrot?

Pankrotti saab taotleda ka ise, esitades selleks maakohtule pankrotiavalduse. Avaldusega tuleb tõestada oma maksejõuetust – avalduses tuleb selgitada maksejõuetuse põhjuseid ja võlgade nimekirja.

Nimekirja tuleb lisada võlausaldajate nimed, aadressid, andmed nõete kohta ning lisaks tuleb märkida ka kõik oma varad. Samuti tuleb tasuda 10-eurone riigilõiv.

  Avalduse ülesehitus:

 • Kohtu nimi, kellele avaldus esitatakse (asukohajärgne maakohus);

 • Avalduse esitaja andmed (nimi, isikukood, aadress, kontaktinfo) ja kuupäev;

 • Lühike kokkuvõte olukorrast ning viide sellele, et täpsed andmed on esitatud lisades. Selle kokkuvõtte lõppu võib näiteks kirjutada: “Olen muutunud maksejõuetuks ja ei suuda oma kohustusi tavapäraselt täita ka pikema ajaperioodi jooksul. Palun algatada minu suhtes eraisiku pankroti menetlus, kuulutada välja minu maksejõuetus ja algatada kohustustest vabastamise menetlus.” Selle lõppu tuleks lisada oma nimi ning allkiri. Digitaalselt allkirjastades võiksid ka märkida, et avaldus on digitaalselt allkirjastatud.

 • Seejärel tuleks viidata lisadele, mida on kokku 4: 1) avaldus kohustustest vabastamiseks, 2) Selgitus maksejõuetse põhjuste kohta, 3) Varade ja kohustuste nimekiri ning 4) Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta (kui viia avaldus otse kohtumajja, ei ole seda vaja, kuna riigilõivu saab tasuda sularahas kohapeal).

 • Pärast lisade nimekirja tulevadki eelpool mainitud lisad. Kohustuste nimekirja tuleb märkida võlausaldaja nimi, aadress, registrikood ja andmed nõude kohta ning samuti tuleb üles märkida ausalt oma varad: igakuine sissetulek, toetused, kinnis- või vallasvara jms. Varade aus nimetamine on ülimalt oluline, kuna varade alusel kaetakse kohustused.

Seejärel vaadatakse avaldus üle ja otsustatakse, kas võtta see menetlusse.

Vastavalt pankrotiseadusele ei võeta avaldus menetlusse, kui ei ole suudetud tõestada maksevõimetust või ei ole selgunud, et võlausaldajal on nõue võlgniku vastu. 

Kui avaldus võetakse menetlusse, otsustakse 10 päeva jooksul ajutise halduri nimetamine.

Mida teeb ajutine pankrotihaldur?

Ajutise pankrotihalduri peamine ülesanne on selgitada välja võlgniku vara ning teha kindlaks, kas see katab pankrotimenetluse kulud.

Juhul, kui varasid ei ole piisavalt palju, et katta menetluse kulud, lõppeb menetlus raugemisega ehk menetlus lõpetatakse varade puudumise tõttu.

Ajutine pankrotihaldur on sisuliselt võlgniku esindaja ning tal on õigus saada võlgnikult vajalikke dokumente vara ja kohustuste kohta ning isegi viibida võlgniku eluruumides.

Oma ülesannete täitmise eest on ajutisel pankrotihalduril õigus saada tasu, mille suuruse määrab kohus. Halduri tunnitasu ülemmäär on 96 eurot.

Pankrotimenetluse juures tuleb ka meeles pidada, et juhul, kui varadest ei piisa ning menetlus lõppeb raugemisega, peab võlgnik tasuma halduri tasu.

Kohus võib küll määrata ka halduri tasu katmise riigi vahenditest, kuid seda tehakse üksnes kuni 397 euro ulatuses.

Pankroti väljakuulutamine

Kui kohus leiab, et võlgnik on maksevõimetu, kuulutatakse välja pankrot. Sellega algab pankrotimenetlus – määratakse pankrotihaldur ning lepitakse kokku võlausaldajate esimene üldkoosolek.

Pankrotiteade avaldatakse Ametlikes Teadaannetes.

Millal tasub taotleda eraisiku pankrotti? Pankroti tagajärjed

Eraisiku pankrot ei ole aga sugugi nii lilleline nagu tundub ning see on absoluutselt viimane väljapääs.

Pankroti korral:

 • jääd ilma oma varast (seejuures riskid ka väärtuslikuma vallasvara kaotamisega, olenevalt oma võlgnevuste suurusest);
 • kogu rahalist olukorda kontrollitakse väga põhjalikult isegi järgnevatel aastatel, kontrollimaks, et võlgnik poleks varasid kõrvale pannud või kuidagi varjanud midagi;
 • järgnevaks paariks aastaks võidakse kehtestada ärikeeld;
 • elatusmiinimumist rohkem teenitud raha tuleb loovutada võlausaldajatele seni, kuni võlgnevused on kaetud, seega tuleb kogu aeg elada kasinalt.

Positiivsest küljest aga peatab pankrotimenetlus viiviste ja intresside kasvamise, lõpetab sundtäitemenetlused ja võib üleüldiselt leevendada stressi, mis muidu võlgnevustega kaasneb.

Pankrotihaldur jälgib võlgniku õiguseid ja kui võlgnikul ei ole mitte midagi karta ega varjata, on pankrotimenetlus hea võimalus oma elu uuesti üles ehitamiseks.

Pankrotiseaduses märgitud tagajärjed, mis kaasnevad pankroti väljakuulutamisega:

 • Võlgniku varast saab pankrotivara;
 • Pankrotihaldur saab õiguse valitseda võlgniku vara ning esindada võlgnikku menetluses vaidluste osas, mis puudutavad pankrotivara;
 • Võlgnik kaotab õiguse teha igasuguseid tehinguid pankrotivaraga;
 • Intresside ja viiviste arvestamine peatatakse.

Eraisiku pankroti väljakuulutamise alternatiivid

Pankrotimenetlusega silmitsi seismine on absoluutselt viimane lahendus, mille poole võlaprobleemidega pöörduda.

  Pankroti väljakuulutamine võib olla mõistlik juhul, kui:

 • võlgnevuste suurus on tõepoolest kolossaalselt suur (ja see ei tähenda paari tuhande euro suurust võlgnevust);

 • ainus vara on näiteks kinnisvara, mis on juba hüpoteegiga koormatud, st pole rohkem vara, mida realiseerida;

 • pole lootust järgnevate aastate jooksul kuidagi teist lahendust leida – ehk ei ole ka võlausaldajad nõus sõlmima kokkuleppeid maksegraafikuks ning tööturu seis on kehv või pole näiteks tervise tõttu võimalik tööd saada.

Pankrotimenetlus võib olla aga üsna kulukas, rääkimata veel asjaolust, et pankrotimenetlusega kaotatakse põhimõtteliselt kogu oma vara.

Enne pankrotiavalduse tegemist tasuks mõelda, kas tõesti ei ole mitte ühtegi väljapääsu, mis aitaks võlgnevustega toime tulla või kohustused tasuda.

Mõtle näiteks nendele variantidele:

Pea meeles, et eraisiku pankrot ei ole viis põgeneda oma võlgade eest. See ei ole otsus, mida võtta kergekäeliselt või mida kohelda kui suvalist kohtuprotsessi, millega pesta oma maine puhtaks. Esmajärjekorras pead siiski oma võlgadega tegelema ning otsima iga võimalust probleemi lahendamiseks.

Igal juhul ei tasuks oma mures üksi olla – otsi lähedastelt abi. Jagatud mure on pool muret, seega enne rutaka otsuse tegemist kaalu kõikvõimalikke muid variante, sest eraisiku pankroti väljakuulutamine peaks olema lahenduste nimekirjas viimane.

Was this article helpful?

7 out of 8 found this helpful

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon33527 lugemist
Viimati uuendatud: aprill 23, 2022

nimi_puudub
Tere Kui kuulutatakse välja eraisiku pankrot, mis saab kohustustest mida ma siis jõuan maksta, need ikka jäävad ikka nii nagu jäävad? Kuna üks on käendajaga saadud, siis ei tahaks et see kukuks käendaja kaela. Teine küsimus, et kas eraisiku pankroti jälg jääb eluks ajaks külge/kuskile nähtavaks?
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Aitäh meie poole pöördumast. Kuna olukord tundub keeruline, siis soovitame eelkõige kontakteeruda võlanõustajaga - tegemist on eksperdiga, kes saab teile anda täpsemalt nõu ja abi. Leiate võlanõustajate kontaktid siit lehelt.
eha_ilves1
Tere! Kui määrata eraisiku pankrot kas siis võetakse ka üürikorter ära?
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Kui mõtlete üürikorterit, kus ise elate, siis ei, muidugi ei võeta üürikodu ära. Pankrotivara alla kuuluvad vaid sellised varad, mis on teie omad, st näiteks teile endale kuuluv korter võib olla pankrotivara osa. Täpsema info jaoks soovitame aga kindlasti konsulteerida juristi või võlanõustajaga, kes saab anda konkreetset ajakohast infot.
j_k
Tere,olen mures suurte võlgadega ja paar kuud tagasi tulin töölt ära,et oli võimalus minna suurema palgaga tööle aga ei vastatud ja nüüd olen situatsioonis kus ei saa maksta oma asju.Tööle pole saanud siiamaani ja ei oska enam midagi teha,et lubatakse helistada tagasi aga ei midagi. Nüüd olen olukorras kus ei tea mida teha kuna võlad järjest lähevad suuremaks ja suuremaks,asjad juba on kohtutäiturite käes ja ei tea mida teha
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kurb kuulda sellisest olukorrast, kuid esiteks: lootust ei tasu kaotada ning tuleb aina edasi otsida tööd, absoluutselt iga päev ja nii palju kui vähegi üldse võimalik. Lisaks CV-de saatmisele või töökuulutustele reageerimisele tasub kas või huvipakkuvatele firmadele kirjutada ja hoida silmad lahti, et igal võimalusel tööd leida. Aidata võivad ka "tööampsud" nagu GoWorkaBit - äkki saab niiviisi vähemalt natuke lisaraha. Mis puudutab aga võlgnevusi, siis soovitame ühendust võtta võlanõustajaga, kes saaks abistada ja nõu anda võlgnevuste osas. Võlanõustajate kontaktid leiab siit lehelt. Loodetavasti see aitab ning leiate peatselt nii töö kui ka lahenduse võlamuredele. Soovime palju edu ja jaksu!
max_paiyne
On antud iskik kes ei ela Eestis ega kavatsegi kunagi elama sinna minna ega ka seal k2ia. V6lgu on oma 4-6k euro juurde vist, trahvid, igivanad kiirlaenud maksuametile yhes6naga ei ole v6lgu pankadele ega elatisraha v6lgu, varasi Eestis ei oma. Kas poleks targem teha see protsess l2bi, et kui kunagi tuleb soov tagasi minna siis oleks puhas leht. Arvamused? Eestis k2iakse vaid passi uuendamas ala 8-10a tagant.
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Iga võetud laenukohustus on lepinguline kohustus, mis tuleb täita, ükskõik, kus inimene elab. Kui on sõlmitud leping, siis tuleb oma kohustust täita - oma lepingujärgsete kohustuste mittetäitmine on seadusevastane! Seda enam on see seadusevastane, kui inimene teadlikult hoidub lepingu täitmisest. Küsimus ei ole puhta lehe omamises, vaid seaduse järgimises ning pole absoluutselt vahet, kus inimene elab - seadus on seadus. Kui lepinguga on võetud kohustus või veelgi enam - tegemist on trahvide või muu taolisega - on see seaduse rikkumine, kui maksekohustusest teadlikult kõrvale hoida. Soovitan kontakteeruda juristiga, et olukorda selgemaks teha ning loodan, et isik otsustab seadusekuulekalt käituda ja oma kohustused täita.
  max_paiyne
  T2nud vastuse eest aga isikul ei ole enam isegi Eesti kodakondsust, eks lasen tal juristiga suhelda, veelkord t2nud vastu eest ja h2id pyhi.
   Viktoria KrusenvaldAutor
   Kindlasti tuleks juristiga suhelda. Kodakondsus ei määra seda, kas tegemist on seaduserikkumisega või mitte - ka teises riigis võõra kodakondsusega seadust rikkudes on tegemist seaduserikkumisega ning lepingupunktide rikkumised käivad selle alla. Loodan, et saate mure lahendatud! Häid pühi! :)
heiko_piirmets
Tere Kui pankrot teha ja on oma vara, korter kus elan, kas siis see võetakse kõest ära ja vaata ise kus edasi elan?
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere, Paraku tõesti on olukord selline, et kui võlgniku nimel on vara, siis muutub see vara pankrotivaraks, mis müüakse võlgade katmiseks maha. Soovitan aga eelkõige võtta ühendust juristiga, et asja täpsemalt arutada. HUGO õigusbüroo pakub ka tasuta õigusabi, seega võite nende poole pöörduda, et lisainfot küsida. Nende kontaktid leiab siit.
kairi_roosipuu
Tere! Kui alimentide võlg on pea 11400€ ning olen vaadanud kõikii võimalusi suurte kaalutlustega.. kas alimentide võla puhul on võimalik ka välja kuulutada eraisiku pankrot? Kõik vanemahüvitis läheb laenude alla aga alimentide jaoks lihtsalt ei jagu enam... veel vähem näen kuulen midagi lapsest
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kahju kuulda keerulisest olukorrast. Kuna alimendiküsimused on väga keerukad, soovitan võtta ühendust õigusbürooga HUGO.legal. Nad pakuvad ka tasuta õigusabi ning seega oskavad nad pakkuda adekvaatsemat abi. Loodan, et leiate oma murele peatselt lahenduse, saadan teie suunas palju positiivseid mõtteid!
margus
Tere Viktoria mul selline küsimus et aastal 2001 olin noor ja rumal lasin ennast tankistiks teha ja olid mõned panga peatused ja kohtu otsusega mõisteti se raha organiseerijate minule et peame suveräänselt kolme peale tagasi maksma aga ainult minult võetakse invaliitsuspensionist 20 % maha kas mul on märtsis lootust et see aegub .Aitäh
Reply
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Väga kurb kuulda! Mis puudutab aegumist, siis seaduse alusel aegumine katkeb, kui võlgnik "tunnustab" nõuet - näiteks tasub võlga osaliselt. Kuna me aga ei tea selle olukorra täpseid pisiasju (ja me pole ka juristid paraku), siis soovitan pöörduda näiteks tasuta õigusabi saamiseks juristaitab.ee portaali poole, kust leiate kindlasti küsimusele vastuse. :) Jõudu ja jaksu!
  margus
  Aitäh
Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt