WIKI

Millega tegeleb KredEx?

KredEx on sihtasutus, mis pakub nii eraisikutele kui ettevõtetele erinevaid rahalisi lahendusi nagu käenduseid ja toetuseid. Kõige levinumalt pakub KredEx eluasemelaenu käendust, mistõttu on võimalik pangas taotleda kodulaenu parematel tingimustel (madalama sissemaksenõudega).

Viimati uuendatud: november 21, 2022
Finantsläbipaistvus on meie jaoks oluline
Financer.com eesmärk on aidata sul teha paremaid rahalisi otsuseid. Kogu meie sisu tugineb meie sisuloome reeglitele. Samuti oleme me läbipaistvad selle osas, kuidas me tooteid ja teenuseid arvustame - selle kohta saad lugeda meie arvustuste infolehelt. Tutvu ka meie reklaamiteatega, et uurida, kuidas me täpsemalt raha teenime.

Käendamise 1-0-1

Kui soovid laenata suuremaid summasid, siis on vajalik tagatise olemasolu. Tagatisega laenude korral on kaks varianti: kas seada hüpoteek kinnisvarale või taotleda laenu käendaja abil.

Käendaja on inimene, kes sõlmib käenduslepingu ja kinnitab sellega, et on nõus katma laenusumma juhul, kui laenuvõtja ise peaks jääma hätta. Kuna selliselt laenu taotlemisel on laenufirma jaoks olemas lisatagatis, ongi hõlpsam saada suuremaid laenusummasid ning soodsama intressiga.

Käendusega laene annavad põhimõtteliselt kõik laenufirmad. Lisaks eraisikute käendusele on populaarne ka KredExi sihtasutuse abi kasutamine eluasemelaenu saamiseks pangast. Pisut allpool räägime lähemalt KredExi laenukäendustest, ent kui soovid ise pilgu peale visata, siis saad tutvuda KredExi tingimuste ja võimalustega nende kodulehel: www.kredex.ee.

KredExi käendused, laenud ja toetused

KredExi sihtasutus pakub mitmeid erinevaid finantslahendusi nagu toetused ja käendused nii ettevõtetele kui ka eraisikutele.

Ettevõtete laenulahenduste hulka kuuluvad näiteks stardilaen, laenukäendus, tehnoloogialaen, kapitalilaen ja ekspordilaen ning eraldi pakutakse veel korterelamulaenu käendust korteriühistutele.

Nagu sellest kõigest veel ei piisaks, toetab KredEx ettevõtteid riskikapitali ja erinevate krediidikindlustuste näol.

  Eraisikutele pakub KredEx järgnevaid teenused:

 • Väikeelamute rekonstrueerimistoetus;

 • Eluasemelaenu käendus;

 • Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus;

 • Kodutoetus lasterikastele peredele;

 • Elektripaigaldiste renoveerimise toetus.

Kodulaen ja KredExi käendus

Aina enam noori peresid, kes on otsustanud võtta kodulaenu, teevad seda KredExi käenduse abil. KredExi eluasemelaenu käendus sobib neile, kes tahavad osta endale kodu või soovivad renoveerida juba olemasolevat kodu. Käenduse abil saab vähendada esmase sissemakse kohustust ning niiviisi saada laenu paremate tingimustega.

KredExi eluasemelaenu käendusega võib osta ka krundi, ent sel juhul peab olema eesmärgiks elamu ehitamine. Suvila korral tuleb suvila ehitada ümber nii, et seal saaks aastaringselt elada.

KredExi käenduse saamiseks tuleb teha laenutaotlus panka – KredExi poole ei ole vaja üldse pöörduda, kuna kogu majandamine toimub panga kaudu. See teeb ühtlasi taotlemise sinu jaoks kordades lihtsamaks.

KredExi käendust väljastavad SwedbankCitadele PankCoop PankLuminorSEB Pank ja Tallinna Äripank.

Siinkohal on oluline ka märkida, et Swedbankist ei pruugi KredExi käenduse abil siiski laenu saada. Swedbankil on endal eriline riskitasu, mida nad võivad nõuda täiendava riski võtmiseks. 

Täpsemad tingimused sõltuvad siiski olukorrast, ent on palju juhtumeid, mille korral pole KredExi käendusega Swedbankist siiski laenu saadud. Kui sinugi taotlus peaks minema sedasi, tasub alati küsida ka teistest pankadest.

Kes saab KredExi eluasemelaenu käendust?

Eluasemelaenu käenduse saamiseks peab kuuluma ühte 5 sihtgrupist. Nendeks on:

 1. Noore pere sihtgrupp – tegemist on ühtlasi kõige populaarsema sihtgrupiga. Käendust saab taotleda siis, kui peres kasvab vähemalt üks alla (ja kaasa arvatud) 15-aastane laps. Vanemaks loetakse ka lapse eestkostjat.

 2. Noore spetsialisti sihtgrupp – sellesse gruppi kuuluvad kuni (ja kaasa arvatud) 35-aastased inimesed, kellel on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskharidusega isik, kellel on tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kes on nimetatud ametisse Avaliku teenistuse seaduse alusel või kes on registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana. Lisaks ei tohi isik olla enam katseajal ning FIE korral peab olema tegutsetud vähemalt aasta.

 3. Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp – see sihtgrupp on pisut keerulisem. Tegemist on isikuga, kellel on üürileping õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumis. Üürnikuks olemise tõestuseks sobib üürileping ning see leping peab kehtima laenu taotlemise tegemise ajal.

 4. Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp – sellesse gruppi kuuluvad Kaitseväes või Kaitseliidus teenistuses olnud isikud, kes on saanud teenistuses olles viga või on käinud välismissioonil.

 5. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp – selle sihtgrupi korral peab isik soetama või rekonstrueerima elamut või selle osa energiatõhusaks. Energiatõhusaks elamuks loetakse eelkõige elamispinda, mille energiatõhususarvu klass on vähemalt C.

Kodulaenu käenduse puhul on oluline veel ka arvesse võtta, et kuigi laenusummal endal ei ole piirmäära, käendab KredEx üksnes kuni 24% tagatisvara väärtusest ning mitte rohkem kui 20 000 euro ulatuses, va energiatõhusa eluaseme sihtrgrupi korral. Laenusaaja ei tohi olla laenu tasumise lõpptähtajaks üle 70-aastane.

Lisaks nendele tingimustele tuleb käenduse eest maksta ühekordse tasu, mis on 3% käenduse summalt. Kodulaenu KredExi käendusega võib taotleda ka koos abikaasa või kaaslaenusaajaga.

KredExi toetused

Nagu eelnevalt mainitud on KredExil ka mitmeid erinevaid toetuseid. KredExi toetuste peamine eesmärk on aidata inimestel parandada oma elamistingimusi. Just sel põhjusel on toetused suunatud kodu remontimisele ja täiustamisele ning ka lasterikaste perede toetus on mõeldud just elamistingimuste parandamiseks.

Eraisikutele pakutakse 4 erinevat toetust ning nende kõikide tingimused on pisut erinevad. KredExi toetuste puhul on kõige olulisem jälgida taotluste esitamise tähtaega.

Taotledes toetust eluaseme remontimiseks (nagu näiteks väikeelamu rekonstrueerimistoetus) on oluline ka arvesse võtta, et KredExilt toetuse saanud isik peab teatud aja möödudes esitama nõutud andmed tööde tegemise kohta. Rekonstrueerimistoetuse puhul tuleb näiteks esitada energiamärgis.

KredExi kõikide toetuste kohta saab lugeda nende kodulehelt ning seal on kirjas ka täpsed juhised selle kohta, kuidas toetuse taotlus vormistada ning millistele tingimustele tuleb vastata.

Kust saada laenu eraisiku käendusel?

Juhul, kui tahad suurema summaga laenu saada, kuid sa ei kvalifitseeru KredExi käendusele, võid kaaluda ka eraisiku käendust. Selleks on mitmeid variante, millest toome paar alljärgnevalt välja.

Ärilaen.ee pakub käenduse korral näiteks laenu ettevõtetele (seda lausa enam kui 10 000 euro laenamiseks), Laen.ee annab laenu 7500 euro ulatuses ning Bigbank annab juba üle 7000 eurost käenduse alusel laenu. Bigbanki puhul peab käendajal näiteks olema olnud 4 kuud püsiv sissetulek.

Ka paljud teised ettevõtted võimaldavad eraisiku käendust. Vahel võidakse käendust küsida lisatagatisena lisaks tagatisele, eriti juhul, kui laenusaaja krediidivõimekus on küsitav.

Käendamise alternatiivid

Mida teha siis, kui KredExi käendust ei saa? Mida teha siis, kui pole ühtegi eraisikut, kes saaks laenu käendajaks olla?

See ei tähenda, et pead laenule hüvasti ütlema. Toome siin välja paar alternatiivset lahendust, mis võivad sind aidata.

Käendus võib olla hea lahendus, kuid alati ei pruugi see olla parim või lihtsalt ei tule käendusest midagi välja. Sellistel puhkudel mõtle ülaltoodud variantidele. Väljapääs on olemas alati – vahel võib see olla lihtsalt peidus.

Kas see artikkel oli kasulik?

Ole esimene, kes jätab oma tagasiside

Viktoria Krusenvald on Financer.com Eesti peatoimetaja ning spetsialiseerunud finantsteemalise sisu loomisele juba alates 2016. aastast alates. Lisaks pikaajalisele kogemusele majandusteemade valdkonnas on Viktoria tegelenud 2014. aastast alates ettevõtlusega ning kasutab oma igapäevast ettevõtluskogemust informatiivse sisu loomiseks.

Jaga
Read Icon3592 lugemist

Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt