WIKI

Võla aegumine: millal, kuidas ja kas seda on mõistlik oodata?

Võla aegumine on kuldne sõnapaar, mida ootavad paljud võlglased. Käesolevas Wiki artiklis selgitab Financer mõnda olulist punkti võlgade aegumise kohta:

 • millal võlad aeguvad;
 • millal võla aegumine katkeb;
 • kas võla aegumise ootamine on mõistlik.

Kümned tuhanded eestlased on kimpus võlgadega. Paljud neist loodavad, et võlgade aegumine on lahendus, mis viib võlamured kaelast ja aitab neil saada tagasi normaalse elu. Kas see on aga päris tõsi? Kas võlgade aegumine on tõesti “prints valgel hobusel”, mis võluvitsana viib võlad minema?

Jah, omajagu on selles tõde. Eesti tsiviilseadustiku üldosa 10. peatükk on pühendatud aegumisele ning see sätestab järgnevat:

§ 142. Aegumise mõiste:
(1) Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest.

Seega sisuliselt: kui nõude aegumistähtaeg on möödunud, on võlgnikul õigus keelduda võla täitmisest selle alusel, et nõue on aegunud.

Aegumine võetakse aga arvesse üksnes sinu taotluse alusel – võlad ei aegu lihtsalt niisama automaatselt, vaid ainult siis, kui võlgnik teeb ise taotluse aegumise arvestamiseks.

Näiteks kohtutäiturit hõlmavate nõuete puhul tuleks esitada taotlus kohtutäiturile.

Millal võlad aeguvad?

Erinevat tüüpi nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Siin on kiire ülevaade mõningatest aegumistähtaegadest:

 • Seadusest tulenevad nõuded, sh tsiviilnõuded (nt võlgnevus kellelegi): 10 aastat. Tähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest (või muu täitedokumendi väljastuskuupäevast alates).

 • Riigi poolt tehtud nõue (nt Maksu- ja Tolliameti nõue): 5 aastat. Aegumistähtajaks loetakse kuupäeva, mida arvestatakse täitemenetluse alustamise aastale järgnevast 1. jaanuarist.

 • Väärteoasjadega seotud rahatrahvid: 4 aastat.

 • Kriminaalasjadega seotud rahalised karistused: 7 aastat.

 • Omandiõigusest ja pärimisõigusest tulenev nõue: 30 aastat.

 • Enamikel juhtudel on tähtajaks aga 10 aastat.

Pane tähele: 5. aprillil 2011 võeti vastu TsÜS § 157 lg 1 muudatus, millega muudeti aegumistähtaeg 10 aastaks (kohtulikele nõuetele) varasema 30 aasta asemel. Sellest muudatusest tulenevalt hakkas enne 2011. aasta aprilli jõustunud täitedokumentide aegumistähtaeg 2011. aasta aprillist uuesti, mis tähendab, et kui sul on enne 2011. aastat tekkinud võlg, aegub see alles 2021. aastal.

Millal aegumine katkeb?

Tasub arvestada ka sellega, et aegumine võib katkeda.

Aegumistähtaeg katkeb (ja selle arvestamine algab uuesti), kui võlgnik tunnustab nõuet. Tunnustamise all mõeldakse näiteks võla osalist tasumist, intresside tasumist või mõnda muud tegu, millega võlgnik mingil moel tunnustab nõude olemasolu.

Samuti katkeb aegumine siis, kui täitedokument esitatakse uuesti täitmiseks. Samuti on mitmeid muid erisusi, mille korral aegumine katkeb:

 • kui esitatakse hagi nõude rahuldamiseks või tunnustamiseks;

 • kui esitatakse nõue pankrotimenetluses;

 • kui esitatakse avaldus maksekäsu kiirmenetluses;

 • kui esitatakse võlgade ümberkujundamise avaldus;

 • …ja paljudel teistel juhtudel.

Mida teha, kui sul on võlg ning tahad teada, kas see aegub?

Nagu mainitud, siis aegumine on üsna keerukas teema ning aegumine võib peatuda või katkeda mitmetel juhtudel. Kui tahad täpsemalt teada, millal võlg aegub, on kõige lihtsam võtta ühendust kohtutäituriga (juhul kui kohtutäitur on asjasse segatud).

Kui tahad aga üldiselt teada, millised õigused sul on või sul on üleüldiselt juriidilisi küsimusi, on kõige lihtsam viis lehitseda juristaitab.ee foorumit, kus on väga palju kasulikku infot. Kusjuures, juristaitab.ee kaudu saab ka tasuta õigusnõustamist!

Kas võla aegumise ootamine on mõistlik?

Võlad on valus teema, kuid nende aegumine on veelgi valusam teema. Elus võib tulla ette igasuguseid raskuseid – võid kaotada töö, kannatada halva tervise tõttu või sattuda muudmoodi probleemidesse.

Ükskõik, kui valus seda ka kuulda ei ole, siis lõppude lõpuks taandub iga võlaprobleem aga ühele punktile: võlg on võõra oma.

Ükskõik, mis su elus ette on tulnud: kui sa oled võtnud laenukohustuse, tähendab see, et keegi teine on sulle andnud kasutada enda raha. Kui sa ei maksa seda tagasi, saab ju see inimene kannatada.

Kas sulle meeldiks, kui sa annaksid oma raha sõbrale kasutada ja selle asemel, et see tagasi maksta, ootab ta 10 aastat ning ütleb siis, et ei maksa sulle kunagi, sest 10 aastat on möödunud?

Kui rääkida laenukohustustest, siis võlgade aegumine ei ole päris aus laenuandjate suhtes. Laenuandjad ei ole mingid kurjad olevused, kes üritavad sind ära kasutada.

Nad on andnud sulle oma raha kasutamiseks, seega miks sa peaksid vältima selle tasumist?

Mõtle sellele nii: kui laenuandja annab oma raha inimestele, kes ei maksa seda tagasi mitte kunagi, ei ole varsti enam laenuandjal raha. See tähendab, et laenuandjal pole ka enam raha, et maksta oma töötajatele. Niiviisi võivad töötajad jääda tööst ilma ja kaotada oma sissetuleku ning omakorda sattuda võlaprobleemidesse.

Kui sul on tekkinud maksuvõlg, on jällegi tegemist olukorraga, kus sul on olnud kohustus, mille oled jätnud tasumata. Isegi, kui maksude maksmine pole meeldiv, siis see kuulub ühiskonna juurde. Kui võlg on tekkinud trahvist, siis on samamoodi tegemist sinu loodud olukorraga. Trahvi ei saa ju siiski niisama mitte midagi tehes.

Võlgade aegumise ootamine on lihtsama väljapanu tee, mis ei tee mitte kellelegi head. Kui oled endale võtnud kohustuse, siis tuleb ka vastutada oma tegude eest, mitte oodata, kuni pilv pea kohalt kaob.

Kui soovid võlgade aegumist seetõttu, et sind on ülekohtuselt koheldud või leiad muul moel, et võla tekkimine pole sinu süü ega sinu kohustus, tasuks kindlasti pöörduda juristi poole ja selgitada välja oma õigused – kui sulle on liiga tehtud, siis saab võib-olla mure lahendada muul moel, mitte lihtsalt aegumist oodates.

Kuidas võlad ära maksta?

Mis on siis lahendus, kui mitte oodata võlgade aegumist?

Tasuda võlad. Isegi, kui pead neid tasuma 10 euro kaupa. Isegi, kui see võtab aega 20 aastat.

Kui sa oled võtnud kohustuse, siis sa pead selle ka kandma.

Selle kuulmine ei ole lihtne, kuna inimloomuses on proovida õigustada oma tegusid. Samuti ei ütle me siinkohal, et võla tekkimine tähendab, et oled kuidagi halvem inimene.

Ei, sugugi mitte! Võlg võib tekkida igaühel ning paratamatult tuleb elus ette olukordi, mis võivad su elu muuta nii, et sa ei suuda enam kohustusi tasuda. See on täiesti arusaadav.

Põgenemine ei ole aga lahendus. Võlgade aegumine aga ongi just nimelt põgenemine.

Selle asemel tuleks aktiivselt asjaga tegeleda ja proovida igal võimalikul viisil oma rahalist seisu parandada. See ei ole võimatu!

Esmalt pead looma endale uue mõtteviisi ning heitma peast mõtted nagu “võla tasumine on võimatu”, “ma ei saa seda kunagi tasutud”, “mu võlad on liiga suured”, “mul pole sissetulekut”. Negatiivsed mõtted suruvad sind ainult veel rohkem auku.

Loo endale hoopis positiivsem mõtteviis, sisendades, et sa saad oma võlgadega hakkama ning saad need lahendatud.

Kõik saab kuskilt alguse. Võlgade tegelemiseks tasub kõigepealt:

Mitte mingit muud raketiteadust selle taga ei olegi: ainult igakuine tegutsemine.

Kui sa maksad iga kuu 100 eurot võlgade katteks, tasud niiviisi 10 aastaga 12 000 eurot. Enamike inimeste võlad ongi just sellises suuruses, seega kumb on parem: kas olla aus inimene ja tasuda oma kohustus või redutada 10 aastat ja oodata võla aegumist?

Kui vajad nõu ja abi võlgadega toimetulemiseks, on kõige parem ühendust võtta võlanõustajaga, kes aitab sul asjadest sotti saada.

Ära pista pead liiva alla, oodates, kuni mured kaovad. Ole aus ja tee õige tegu – maksa oma võlad ära, isegi, kui teed seda vähehaaval. Sinu südametunnistus tänab sind!

Kas see artikkel oli kasulik?

1 inimest 1 hulgast pidas seda kasulikuks

Financer.com Eesti toimetaja. Olles ise väikeinvestor ja ettevõtja, hoian ma majandusteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid.

Jaga
Read Icon11374 lugemist
Viimati uuendatud: aprill 23, 2022

leana_kruuse
Kuidas toimida, kui minu ammu aegunud võlgnevus (veel krooniajast) on inkassofirma käes, kes saadab iga kuu teatisi aina suurema summaga? Kuna võlgnevus tekkis mulle osutamata teenuse mitte maksmise eest, põhimõtteliselt, siis ei tasunud loomulikult ka inkassole ja ei kavatsegi maksta. Võlg on ammu aegunud. Aga pangalaenu (maja renoveerimiseks) ei saa ma selle tõttu, et see võlgnevus on üleval maksehäirena.
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Kui maksehäire on ebaseaduslik/väär ning see on täiesti tõendatav, siis saab Creditinfole esitada vaide ning kui nad nõustuvad, siis kustutatakse ka kirje maksehäireregistrist. Siit leiab täpsema info selle kohta, kuidas Creditinfole vaiet esitada ning kuidas see täpsemalt töötab: https://www.creditinfo.ee/maksehaireregister/pretensioonide-lahendamine/. Loodetavasti see abistab ning saate mure lahendatud. :)
KK
Klesment Kaido
Siin kohal selline küsinus et kas on keegi jörsku teibud avaldusi või on targwm selle teema kohapealt et võiks kirjutada mulle. Oleks väga tänulik kui saaks mingit abi et kuidas ja mismoodi saaks neid asju ajada jne
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Ei saanud päris hästi küsimusest aru. :) Kas mõtlete, et kas keegi on teinud teie vastu mingeid avaldusi? Võlaprobleemide korral on kõige targem küsida infot otse laenuandjalt, sest ükski teine osapool ei tea asjast nii hästi kui laenuandja. Seega soovitame alati esimese asjana küsida lisainfot laenuandjalt endalt. Loodetavasti see vastus abistab!
Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt