WIKI

Võla aegumine: millal, kuidas ja kas seda on mõistlik oodata?

 • Võla aegumine tähendab, et võlgnikul on õigus jätta võlgnevus tasumata. 
 • Enamike nõuete korral on aegumistähtaeg 10 aastat.
 • Võla aegumistähtaja arvestamine katkeb nõude tunnistamisel.
 • Võlgade aegumise ootamine ei ole sobiv lahendus laenuprobleemide korral.
Viimati uuendatud: jaanuar 23, 2023
Finantsläbipaistvus on meie jaoks oluline
Financer.com eesmärk on aidata sul teha paremaid rahalisi otsuseid. Kogu meie sisu tugineb meie sisuloome reeglitele. Samuti oleme me läbipaistvad selle osas, kuidas me tooteid ja teenuseid arvustame - selle kohta saad lugeda meie arvustuste infolehelt. Tutvu ka meie reklaamiteatega, et uurida, kuidas me täpsemalt raha teenime.

Paljud võlgadega kimpus inimesed loodavad, et võla egumine on lahendus, mis viib võlamured kaelast ja aitab tagasi saada normaalse elu.

Võla aegumine on vastuoluline ja keeruline teema, mis ei pruugi kohe kindlasti olla väljapääs võlast. Nõuete aegumine on sätestatud tsiviilseadustiku üldosa 10. peatükis ning seal on kirjas järgnev:

§ 142. Aegumise mõiste:
(1) Õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist (nõue) aegub seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest.

Seega sisuliselt: kui nõude aegumistähtaeg on möödunud, on võlgnikul õigus keelduda võla täitmisest selle alusel, et nõue on aegunud.

Aegumine võetakse arvesse üksnes sinu taotluse alusel – võlad ei aegu lihtsalt niisama automaatselt, vaid ainult siis, kui võlgnik teeb ise taotluse aegumise arvestamiseks.

Näiteks ka kohtutäituri võla aegumine käib samamoodi: ka kohtutäituri nõuete puhul tuleb esitada taotlus (sel puhul aga kohtutäiturile).

Millal võlad aeguvad?

Erinevat tüüpi nõuetel on erinevad aegumistähtajad. Enamikel juhtudel aegub nõue 10 aasta pärast.

Võlgade aegumine sõltub suuresti võlanõude olemusest. Siin on kiire ülevaade mõningatest aegumistähtaegadest:

 • Seadusest tulenevad nõuded, sh tsiviilnõuded (nt võlgnevus kellelegi): 10 aastat. Tähtaeg algab kohtuotsuse jõustumisest (või muu täitedokumendi väljastuskuupäevast alates).

 • Riigi poolt tehtud nõue (nt Maksu- ja Tolliameti nõue): 5 aastat. Aegumistähtajaks loetakse kuupäeva, mida arvestatakse täitemenetluse alustamise aastale järgnevast 1. jaanuarist.

 • Väärteoasjadega seotud rahatrahvid: 4 aastat.

 • Kriminaalasjadega seotud rahalised karistused: 7 aastat.

 • Omandiõigusest ja pärimisõigusest tulenev nõue: 30 aastat.

 • Tehingust tulenevad nõuded: 3 aastat.

Millal võla aegumine katkeb?

Tasub arvestada ka sellega, et aegumine võib katkeda.

Aegumistähtaeg katkeb (ja selle arvestamine algab uuesti), kui võlgnik tunnustab nõuet.

Tunnustamise all mõeldakse näiteks võla osalist tasumist, intresside tasumist või mõnda muud tegu, millega võlgnik mingil moel tunnustab nõude olemasolu, st annab omalt poolt märku, et on teadlik kogu asjast.

Samuti katkeb aegumine siis, kui täitedokument esitatakse uuesti täitmiseks. Samuti on mitmeid muid erisusi, mille korral võla aegumine katkeb:

 • kui esitatakse hagi nõude rahuldamiseks või tunnustamiseks;

 • kui esitatakse nõue pankrotimenetluses;

 • kui esitatakse avaldus maksekäsu kiirmenetluses;

 • kui esitatakse võlgade ümberkujundamise avaldus;

 • …ja paljudel teistel juhtudel.

Võlanõude aegumine on keeruline teema ning nagu näed, võib võla aegumine peatuda või katkeda erinevatel juhtudel.

Kui tahad täpsemalt teada, millal sinu võlg aeguda võib, on kõige mõistlikum võtta ühendust juristi või võlanõustajaga. Selle jaoks võid kasutada Hugo.legal tasuta õigusabiteenust.

Kas võla aegumise ootamine on mõistlik?

Võlad on valus teema, kuid nende aegumine on veelgi valusam teema. Elus võib tulla ette igasuguseid raskuseid – võid kaotada töö, kannatada halva tervise tõttu või sattuda muudmoodi probleemidesse.

Ükskõik, kui valus seda ka kuulda ei ole, siis lõppude lõpuks taandub iga võlaprobleem aga ühele punktile: võlg on võõra oma.

Ükskõik, mis su elus ette on tulnud: kui sa oled võtnud laenukohustuse, tähendab see, et keegi teine on sulle andnud kasutada enda raha. Kui sa ei maksa seda tagasi, saab ju see inimene kannatada.

Kas sulle meeldiks, kui sa annaksid oma raha sõbrale kasutada ja selle asemel, et see tagasi maksta, ootab ta 10 aastat ning ütleb siis, et ei maksa sulle kunagi, sest 10 aastat on möödunud?

Kui rääkida laenukohustustest, siis võla aegumine ei ole päris aus laenuandjate suhtes. Laenuandjad ei ole mingid kurjad olevused, kes üritavad sind ära kasutada.

Nad on andnud sulle oma raha kasutamiseks, seega miks sa peaksid vältima selle tasumist?

Mõtle sellele nii: kui laenuandja annab oma raha inimestele, kes ei maksa seda tagasi mitte kunagi, ei ole varsti enam laenuandjal raha. See tähendab, et laenuandjal pole ka enam raha, et maksta oma töötajatele. Niiviisi võivad töötajad jääda tööst ilma ja kaotada oma sissetuleku ning omakorda sattuda võlaprobleemidesse.

Kui sul on tekkinud maksuvõlg, on jällegi tegemist olukorraga, kus sul on olnud kohustus, mille oled jätnud tasumata. Isegi, kui maksude maksmine pole meeldiv, siis see kuulub ühiskonna juurde. Kui võlg on tekkinud trahvist, siis on samamoodi tegemist sinu loodud olukorraga. Trahvi ei saa ju siiski niisama mitte midagi tehes.

Võlgade aegumise ootamine on lihtsama väljapanu tee, mis ei tee mitte kellelegi head. Kui oled endale võtnud kohustuse, siis tuleb ka vastutada oma tegude eest, mitte oodata, kuni pilv pea kohalt kaob.

Võlgade kustutamine ja aegumine, kui võlg pole sinu süül tekkinud

Kui soovid võlgade aegumist seetõttu, et sind on ülekohtuselt koheldud või leiad muul moel, et võla tekkimine pole sinu süü ega sinu kohustus, tasuks kindlasti pöörduda juristi poole ja selgitada välja oma õigused – kui sulle on liiga tehtud, siis saab võib-olla mure lahendada muul moel, mitte lihtsalt aegumist oodates.

Teisisõnu, kui võlg pole tekkinud sinu süüst, tuleb otsida muu lahendus – võla aegumine ei ole küll viis, kuidas lahendada nõudeid, mis ei ole isegi sinu süüst tekkinud.

Ka inkasso võlgade aegumine võib olla keeruline teema, seega soovitame igal juhul pöörduda juristi poole selle asemel, et lihtsalt pea liiva alla pista.

Kuidas võlad ära maksta?

Kui sa oled võtnud kohustuse ja sellest on tekkinud võlg, ei ole võla aegumine lahendus. See on põgenemine, mitte lahendus.

Lahendus on võlgade tasumine, isegi, kui pead seda tegema 10 euro kaupa.

Isegi, kui võlakoorem tundub kohutavalt suur, ei tähenda see, et võlavaba elu oleks võimatu. Fakt on aga see, et oma kohustuste eest ei tohi põgeneda ja võla aegumise ootamine pole mitte mingi väljapääs.

Financer.com annab siinkohal mõned mõtteterad, mida järgides võtta ette oma võlgade tasumine.

Soovitus #1

Muuda oma mõtteviisi

Esmalt pead looma endale uue mõtteviisi ning heitma peast mõtted nagu “võla tasumine on võimatu”, “ma ei saa seda kunagi tasutud”, “mu võlad on liiga suured”, “mul pole sissetulekut”. Negatiivsed mõtted suruvad sind ainult veel rohkem auku.

Loo endale hoopis positiivsem mõtteviis, sisendades, et sa saad oma võlgadega hakkama ning saad need lahendatud.

Jah, me teame, et selline “positiivne mõtlemine” üksi ei muuda veel midagi, aga samamoodi ei too sulle kasu negatiivsed mõtted. Küsi endalt: mis kasu see sulle annab, kui mõtled, kuidas sa ei saa võlgnevusi tasutud? 

Selle asemel küsi endalt: mida ma saan täna teha, et võlgu tasuda?

Soovitus #2

Tee endale korralik kodune eelarve

Sa võid arvata, et tead oma sissetulekuid ja väljaminekuid, aga ei pane tähelegi, kuidas mitukümmend eurot kulub iga kuu sellistele asjadele, mis võiksid olla ostmata.

Kõige kuulikindlam tee võlavanglast välja on luua endale kodune eelarve ja panna selle alusel täpselt paika, kui palju saad iga kuu võlgade tasumise alla suunata.

Kodune eelarve on ka hea toetusmaterjal selleks, et näidata võlausaldajatele, milline su rahaline seis on. Ükski laenuandja ei usu, kui sa ütled lihtsalt “mul pole raha maksete jaoks”. Kui sa näitad aga eelarvet, näeb laenuandja samuti asju selgemalt.

Soovitus #3

Tasu võlgnevusi iga kuu kas või natuke

Kui oled välja selgitanud oma rahalise seisu senditäpsusega, on aeg hakata võlgnevusi tasuma. Tee seda iga kuu, isegi, kui saad maksta väga vähe. Oluline on see, et sa teed vähemalt midagi selle suhtes, et asjad paraneksid.

Ära väldi laenuandjaid, räägi nendega läbi ja ole suhtluses. See ei aita, kui sa lihtsalt ignoreerid laenuandjaid ja peidad end ära.

Soovitus #4

Otsi abi võlanõustajalt

Eestis tegutsevad professionaalsed võlanõustajad, kes saavad abistada sind plaanide tegemisel ja kogu selle sasipuntra lahtiharutamisel.

Võta kindlasti ühendust võlanõustajaga, et saada rohkem abi ja nõuandeid. Võlanõustajate kontaktid leiad siit.

Soovitus #5

Otsi pidevalt lisaraha teenimisvõimalusi

Jah, me teame, et lisasissetuleku leidmine ei ole lihtne, kuid samas ei aita ka see, kui sa istud õhtul pärast põhitööd käed rüppes ja vaatad telekat. Teleka vaatamise eest pole veel kellelegi peale makstud.

Loe siit lähemalt, kuidas teenida rohkem raha. Arenda end pidevalt edasi, läbi tasuta koolitusi enda täiendamiseks ja pane oma mõtlemine tööle ühe küsimuse ümber: kuidas luua ellu rohkem võimalusi?

Mitte mingit muud raketiteadust selle taga ei olegi: ainult igakuine tegutsemine.

Kui sa maksad iga kuu 100 eurot võlgade katteks, tasud niiviisi 10 aastaga 12 000 eurot. Enamike inimeste võlad ongi just sellises suuruses, seega kumb on parem: kas olla aus inimene ja tasuda oma kohustus või redutada 10 aastat ja oodata võla aegumist?

Kui vajad nõu ja abi võlgadega toimetulemiseks, on kõige parem ühendust võtta võlanõustajaga, kes aitab sul asjadest sotti saada.

Ära pista pead liiva alla, oodates, kuni mured kaovad. Ole aus ja tee õige tegu – maksa oma võlad ära, isegi, kui teed seda vähehaaval. Sinu südametunnistus tänab sind!

Kas see artikkel oli kasulik?

1 inimest 1 hulgast pidas seda kasulikuks

Kasulik info ja viited võlgade aegumise teemal

Viktoria Krusenvald on Financer.com Eesti peatoimetaja ning spetsialiseerunud finantsteemalise sisu loomisele juba alates 2016. aastast alates. Lisaks pikaajalisele kogemusele majandusteemade valdkonnas on Viktoria tegelenud 2014. aastast alates ettevõtlusega ning kasutab oma igapäevast ettevõtluskogemust informatiivse sisu loomiseks.

Jaga
Read Icon13492 lugemist

Leana Kruuse
Kuidas toimida, kui minu ammu aegunud võlgnevus (veel krooniajast) on inkassofirma käes, kes saadab iga kuu teatisi aina suurema summaga? Kuna võlgnevus tekkis mulle osutamata teenuse mitte maksmise eest, põhimõtteliselt, siis ei tasunud loomulikult ka inkassole ja ei kavatsegi maksta. Võlg on ammu aegunud. Aga pangalaenu (maja renoveerimiseks) ei saa ma selle tõttu, et see võlgnevus on üleval maksehäirena.
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Kui maksehäire on ebaseaduslik/väär ning see on täiesti tõendatav, siis saab Creditinfole esitada vaide ning kui nad nõustuvad, siis kustutatakse ka kirje maksehäireregistrist. Siit leiab täpsema info selle kohta, kuidas Creditinfole vaiet esitada ning kuidas see täpsemalt töötab: https://www.creditinfo.ee/maksehaireregister/pretensioonide-lahendamine/. Loodetavasti see abistab ning saate mure lahendatud. :)
KK
Klesment Kaido
Siin kohal selline küsinus et kas on keegi jörsku teibud avaldusi või on targwm selle teema kohapealt et võiks kirjutada mulle. Oleks väga tänulik kui saaks mingit abi et kuidas ja mismoodi saaks neid asju ajada jne
Vasta
  Viktoria KrusenvaldAutor
  Tere! Ei saanud päris hästi küsimusest aru. :) Kas mõtlete, et kas keegi on teinud teie vastu mingeid avaldusi? Võlaprobleemide korral on kõige targem küsida infot otse laenuandjalt, sest ükski teine osapool ei tea asjast nii hästi kui laenuandja. Seega soovitame alati esimese asjana küsida lisainfot laenuandjalt endalt. Loodetavasti see vastus abistab!
Financer.com toetab ühiskonda.  Uuri lähemalt