verovähennykset

Ilmoita verovähennykset ja säästä rahaa

 • 11.1.2023
 • Lukuaika 10 min
 • Read Icon15160 lukukertaa

Mitä on verovähennykset?

Verovähennykset tarkoittavat vähennyksiä, jotka laskevat verotettavan tulon määrää. Verovähennykset siis pienentävät sitä tulon määrää, josta verot lasketaan ja peritään. Eli toisin sanoen verovähennykset pienentävät näin maksettavan veron määrää.

Verottaja antaa tietyt verovähennykset kaikille automaattisesti, mutta kannattaa aina tarkistaa onko oikeutettu myös muihin verovähennyksiin.

Tekemällä verovähennysilmoituksen voi säästää suuria summia. Verovähennysilmoitus tehdään aina alkuvuodesta sen jälkeen kun on saanut veroilmoituksen. 

Verovähennysten viimeinen palautuspäivä on yleensä toukokuussa. Verovähennysilmoituksen tekeminen on varsin vaivatonta kunhan on huomannut pitää kuitit tallessa.

Kaikkien kannattaa tarkistaa verovähennykset

Suurimmalle osalle työntekijöistä aiheutuu työstä aiheutuvia kuluja, jotka voi ilmoittaa verovähennyksiin.

Verovähennyksiä saa niistä kuluista, jotka ovat aiheutuneet työstä ja jotka on määritelty verovähennysoikeudellisiksi. Vero.fi -sivuilla on mainittu kaikki kulut, jotka voi ilmoittaa verovähennyksiin.

Lähes jokaisessa ammatissa voi tulla kuluja, jotka voi listata verovähennyksiin kuten työmatkakuluja tai kilometrikorvauksia työstä aiheutuvasta matkustamisesta. Useimmiten ilmoitetut verovähennykset ovatkin työmatkoista kertyneet kulut.

Työmatkavähennykset ovat myös parhaiten tunnetut verovähennykset ja näin ollen monet myös muistavat ilmoittaa niistä verottajalle. Verovähennyksiä voi ilmoittaa kuitenkin monista muistakin kuluista kuten työasunnosta tai -huoneesta ja kotitalouskuluista.

Kertasimme, mitkä kaikki kulut voi ilmoittaa verottajalle.

Mistä kaikesta voi saada verovähennyksiä?

Sähkövähennys vuonna 2023

Suurten sähkökustannusten vuoksi voit saada vuonna 2023 väliaikaisen verovähennyksen tammi-huhtikuulta.

Voit hakea sähkövähennystä, mikäli sähköenergian kulut ovat vuoden 2023 tammi-huhtikuun ajalta yhteensä yli 2000 euron suuruiset.

Sähköenergian kuluiksi huomioidaan sähkövähennystä laskettaessa :

 • Arvonlisäverollinnen sähköenergian hinta
 • Perusmaksu

Sähkönsiirron kustanuksia ei ole mahdollista huoimoida sähkövähennyksessä.

Sähkövähennyksen määrä on 60 prosenttia 2000 euron ylittävistä kuluista tältä seurantajaksolta.

Vähennystä voidaan myöntää korkeintaan 2400 euroa vakituista asuntoa kohden, mutta ainoastaan pääasiallisesti käytössäsi olevaan asuntoon. Täysi vähennys edellyttää vähintään 6000 euron kuluja seurantajaksolta.

Sähkövähennys ei ole henkilökohtainen vaan käyttöpaikkakohtainen, jonka vuoksi samassa asunnossa asuvat voivat saada vähennystä yhteensä korkeintaan 2400 euroa.

Huomioithan, että sähkövähennyksellä on 100 euron omavastuu yhdessä muiden kotitalousvähennysten kanssa.

Kotitalousvähennykset

Kotitalousvähennykset ovat myös tuttuja monelle ja kotitalousvähennyksiä muistetaankin hakea varsin hyvin. Kotitalousvähennystä voi saada remontista, siivous- tai kotitaloustyöstä ja hoito- ja hoivatyöstä.

Remontointityöt

Kotitalousvähennyksen suuruus on arvonlisäverollisesta työstä 40 prosenttia. Jos kotitalous palkkaa työntekijän, joka ei ole yrityksen listoilla, voidaan työnantajan sivukulut sekä 15 prosenttia maksetusta palkasta vähentää.

Verovähennyksen suuruus on enintään 2250 euroa per henkilö. Kahden henkilön kotitalous voi siis saada kotitalousvähennystä maksimissaan 4 500 euroa. Omavastuu on ainoastaan 100 euroa, joten hyödyt vähennyksestä nopeasti.

Kotitalous, hoito- ja hoivatyö tai öljylämmityksestä luopuminen

Enimmäismäärä on 3500 euroa henkilöltä, omavastuun ollessa 100 euroa henkilöä kohden. Pariskunta voi saada jopa 7000 euron kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennyksen suuruus on 60 prosenttia yritykseltä ostetusta työstä. Mikäli palkkasit työntekijän, voit vähentää palkkaan liittyvät sivukulut sekä 30 prosenttia palkasta.

Huomioithan, että kotitalousvähennys on mahdollista saada ainoastaan työn osuudesta eikä tarvikkeista tai veloitetuista matkakuluista. Työn osuuden tulee olla eriteltynä saamassasi laskussa.

Lahjoitusvähennys

Lahjat ja lahjoitukset eivät lähtökohtaisesti ole vähennyskelpoisia, mutta tiedettä ja taidetta edistävään tarkoitukseen tehtyjen lahjoitusten vähennyskelpoisuudesta on säädetty erikseen.

Lahjoitusvähennyksen tekeminen on mahdollista 850 – 500 000 euron suuruisista lahjoituksista, jotka henkilö on tehnyt taidetta edistävään tarkoitukseen.

Lahjoituksen tulee kohdistua Euroopan talousalueella toimivalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle, tai tällaisen yhteydessä olevalle yliopistorahastolle.

Lahjoitusvähennys on mahdollista tehdä ainoastaan ansiotuloista, eikä sitä ole mahdollista vähentää pääomatuloista.

Tulonhankkimismenot

Tulonhankkimismenot kattavat kaikki ne kulut, joita on käytetty veronalaisen tulon hankkimiseen.

Tulonhankkimiskulut vähennetään joko ansiotuloista tai pääomatuloista riippuen siitä kumman tulolajin hankkimisesta vähennettävä kulu on syntynyt.

Tulonhankkimiskuluihin lasketaan kulut, jotka liittyvät matkoihin, työtiloihin, työhön liittyvät hankinnat ja esimerkiksi ammattikirjallisuus.

Jokaiselle työntekijälle on laskettu automaattisesti 750 euroa tulonhankkimisvähennyksiä vuodessa. Jos kulut jäävät tuon alle, niistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Jos taas kuluja on enemmän kuin 750 euroa vuodessa, eli 63 euroa kuukaudessa, kulut voi ilmoittaa veroilmoituksella. Tulonhankintavähennykset ovat kuitenkin enintään oman palkkatulon suuruinen.

Tulonhankintaan liittyviä kuluja ovat myös työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Nämä jäsenmaksut voidaan vähentää verotuksessa täysimääräisenä.

Tietokone ja tietoliikenneyhtedet

Monet huomaavat laittaa verovähennyksiin hankitut työvälineet kuten tietokoneen. Vähennyskelpoisia ovat myös esimerkiksi tietokoneohjelmistot ja muut laitteet kuten skannerit ja näyttö.

Esimerkiksi valokuvaajat tai graafikot voivat saada vähennyksiä ostetuista ohjelmista, kuten PhotoShop-ohjelmasta. Muista myös, että esimerkiksi internetyhteys kuuluu vähennyksen, jos tarvitset internetiä päivittäin työssä.

Voit vähentää tietokoneeseen ja tietoliikenneyhteyteen liittyviä tulonhankkimiskuluja 0, 50 tai 100 prosenttia seuraavan taulukon mukaisesti:

Laitteiden käyttöVähennyksen määrä (%)
Ei näyttöä työkäytöstä0 %
Näyttöä työkäytöstä50 %
Pääasiallinen työkäyttö tai huomattavien sivutulojen hankinta100 %

Mikäli tietokoneen ostohinta on korkeintaan 1200 euroa, voit vähentää tietokoneen ostohinnan kerralla ostovuoden verotuksessa.

Mikäli ostohinta on yli 1200 euroa sekä tietokoneen oletettu käyttöaika yli kolme vuotta, tulee hinta vähentää enintään 25% vuosittaisina poistoina. Kun menojäännöstä on jäljellä alle 1200 euroa, voit poistaa sen kerralla verotuksessasi.

Työhuonevähennys

Voit tehdä työhuonevähennyksen, vaikka sinulla ei olisi erillistä työtilaa, mikäli työskentelet kotonasi.

Vähennyksessä voidaan ottaa huomioon muun muassa vuokra-, lämmitys-, sähkö- ja myös siivouskulut. Myös osan työajasta kotona töitä tekevät voivat saada työhuonevähennyksen.

Voit tehdä työhuonevähennyksen käyttämällä kaavamaista työhuonevähennystä alla olevan taulukon mukaisesti tai ilmoittamalla työtilasta koituvat todelliset kulut.

Huomioithan, että käyttäessäsi kaavamaista työhuonevähennystä et voi vähentää erikseen kalusteita tai muita työtilaan liittyviä kuluja erikseen verotuksessa.

Puolisot, jotka käyttävät samaa asuntoa etätyöhön, voivat molemmat tehdä saman kaavamaisen työhuonevähennyksen noudattamalla alla olevan taulukkoa.

Myös työhuonevähennys on verotuksesssa tulonhankkimismeno, johon pätee kaikkien tulonhankkimisemenojen yhteinen 750 euron omavastuu.

Työhuonevähennys laskee verotustasi ainoastaan, mikäli kaikkien tulonhankkimisvähennystesi yhteenlaskettu summa ylittää 750 euron automaattisen tulonhankkimisvähennyksen.

Kaavamainen työhuonevähennys vuonna (2023)

EtätyöpäiviäTyöhuonevähennys
Etätöitä yli 50% työpäivien kokonaismäärästä920 euroa
Etätöitä korkeintaan 50% työpäivien kokonaismäärästä460 euroa
Etätöitä satunnaisesti230 euroa

Työasuntovähennys

Verovähennyksissä huomioidaan erikseen työhuone ja työasunto. Työasuntovähennys koskee asuntoa, joka on vuokrattuna koska työpaikka sijaitsee yli 100 km päässä kotoa.

Työasuntovähennys vähennetään ansiotuloihin kohdistuvana tulonhankkimisvähenyksenä. Vähennyksen suuruus on korkeintaan 450 euroa kuukaudessa.

Työasuntovähennyksen edellytyksenä on, että henkilöllä on käytössään sekä vakituinen asunto että erillinen työasunto.

Tämän lisäksi sekä työasunnon että varsinaisen työpaikan tulee sijaita yli 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnosta.

Työasuntovähennykseen vaikuttavat monet seikat kuten esimerkiksi perhesuhteet.

Käytännössä työasuntovähennyksen saaminen edellyttää perheelliseltä henkilöltä asumista vakituisessa asunnossa puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa. Avoliittoa ei hyväksytä, vaan kyseessä tulee olla rekisteröity parisuhde tai avioliitto.

Muussa tapauksessa työasuntovähennyksen saaminen edellyttää, että henkilöllä on kaksi varsinaista työpaikkaa sekä kaksi erillistä asuntoa kyseisten työpaikkojen etäisyyden vuoksi.

Vakituisena asuntona pidetään sitä, jonka osoite on ilmoitettu väestötietojärjestelmään.

Katso tarkemmat selvitykset työasuntoverovähennykset -sivuilta.

Matkakuluvähennys

Matkakuluvähennystä kodin ja työpaikan välisille matkoille saa, jos kuluja on yli 750 euron tulonhankkimisvähennyksen arvosta vuodessa.

Huomaa kuitenkin, että vähennykset lasketaan halvimpien lippuhintojen mukaan ja edullisimmalla käytettävissä olevalla kulkuneuvolla.

Eli siis taksilla joka aamu matkustava ja bussilla saman matkan kulkevat ovat oikeutettuja yhtäläiseen verovähennykseen. Vähennyksien enimmäismäärä on 7 000 euroa, eli kuukaudessa 583 euroa.

Matkakulut on mahdollista vähentää oman auton käytöstä ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

 • Joutuisit kävelemään yhdensuuntaisella matkalla yli 3 kilometriä
 • Julkisia kulkuneuvoja ei ole kyseisellä reitillä laisinkaan käytössä
 • Meno-paluumatkan odotusaika julkisella kulkunevolla vähintään 2 tuntia
 • Työmatka alkaa tai päättyy klo 00-05 välisenä aikana

Auton kuluja ei ole mahdollista vähentää verotuksessa, vaikka tarvitsisit työssäsi autoa tai autolla kulkeminen olisi huomattavasti nopeampaa kuin julkinen liikenne.

Vuonna (2023) verottajan vahvistamat matkakuluvähennysten määrät ajoneuvokohtaisesti ovat seuraavat:

AjoneuvoVähennys
Oma auto0,30 euroa / km
Työsuhdeauto (Käyttöetuauto, ei täysautoetu)0,24 euroa /km
Moottoripyörä0,17 euroa / km
Mopo0,10 euroa / km
Polkupyörä98,00 euroa / vuosi

Myös työmatkoilla syntyneet matkakulut on mahdollista vähentää tulonhankkimiskuluina, mikäli työnantajasi ei ole korvannut työmatkan kuluja.

Työnantajasi voi korvata sinulle verottomasti joko todellisiin kustannuksiin perustuvat tai verottajan päätöksen mukaiset kilometrikorvaukset ja päivärahat.

Mikäli työnantaja ei maksa näitä, voit vähentää matkakulut tulonhankkimiskuluina käyttämäsi ajoneuvon mukaisesti yllä olevan taulukon mukaisesti. Julkisella kulkuneuvolla vähennys tapahtuu todellisten kustannusten suuruisena.

Tulonhankkimismenot pääomatuloista

Myös pääomatuloista on mahdollista vähentää veronalaisen tulon hankkimisesta aiheutuneita tulonhankkimiskuluja.

Pääomatuloista tehdään lähtökohtaisesti 50 euron suuruinen kiinteä vähennys arvopapereiden hankinnasta ja säilytyksestä aiheutuneista kuluista.

Ilmoita todelliset kulut täysimääräisenä veroilmoitukseen, sillä verottaja tekee vähennyksen automaattisesti.

Pääomatuloista on mahdollista tehdä myös muita vähennyksiä, kuten

 • Työhuonevähennys
 • Verkkoyhteyden kulut
 • Tietokone
 • Ammattikirjallisuus
 • Tulonhankkimisvelan korkokulut

Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä onko henkilöllä ainoastaan satunnaista tulonhankkimistoimintaa vai onko pääomatulojen hankinta päätoimista tulonhankkimista.

Hanki pääomatuloja sijoittamalla

Eräs yleisimmistä tavoista hankkia pääomatuloja on osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen.

Tutustu lukuisiin sijoitusoppaisiimme ja vertaile edullisimmat osakevälittäjät ilmaiseksi.

Aloita varallisuutesi kerryttäminen jo tänään ja hyödynnä korkoa korolle-ilmiötä!

Aloita sijoittaminen nyt

Näin teet verovähennykset

Verovähennykset voidaan ilmoittaa verohallinnolle milloin tahansa vero.fi -palvelussa. Suurin osa tekee verovähennysilmoitukset kuitenkin veroilmoituksen yhteydessä kerran vuodessa.

Vuosittainen veroilmoitus lähetetään yleensä maaliskuussa ja verovähennysilmoitukset tulee ilmoittaa toukokuuhun mennessä.

Aloita tarkistamalla veroilmoituksesta automaattisesti tehdyt vähennykset.

Veroilmoitus lähetetään postitse, mutta ilmoitukset on helpointa tehdä netissä vero.fi -sivuilla. Kirjaudu vero-palveluun nettipankkitunnuksilla ja pääset muokkaamaan veroilmoituksen tietoja.

Jos automaattisesti tehdyissä verovähennyksissä on virheellisiä tietoja, korkaa ne. Ja ilmoita kaikista niistä menoista, joista olet oikeutettu saamaan verovähennyksiä.

Verovähennykseen ilmoitettavien kulujen kuitteja ei tarvitse liittää ilmoitukseen, mutta kuitit tulee pitää tallessa.

Muista, että veroilmoitukset tulee jättää toukokuussa. Tarkista aina tarkat päivämäärät vero.fi -sivuilta tai omavero-palvelussa.

Kuinka paljon säästää verovähennyksissä?

Kuinka suuri hyöty verovähennyksistä sitten on? Verovähennykset tehdään aina verotettavasta tulosta, eikä suoraan maksettavan veron määrästä.

Esimerkki verovähennyksen hyödyistä

Verovähennyksen tuottama rahallinen hyöty riippuu omasta veroprosentistasi. Käytännössä verovähennykset hyödyttävät marginaaliveroprosenttisi mukaisesti eli verokortissasi näkyvän lisäprosentin mukaisesti.

Jos lisäprosenttisi on esimerkiksi 35%, tuhannen euron vähennyksistä saa 350 euroa takaisin.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

10 / 11 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

Lähteet
KirjoittajaFinancer.com Suomi

Financer.com on Suomen kattavin taloudellisten tuotteiden vertailusivusto. Autamme Sinua vertailemaan lainojen, luottokorttien, säästötilien ja muiden taloudellisten tuotteiden hintoja sekä tekemään fiksumpia päätöksiä raha-asioissa.

Jaa
Read Icon15160 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää