Näin lainaa haettiin vuonna 2020 – Financer.comin katsaus viime vuoden lainatrendeihin

  • 19.5.2022
  • Lukuaika 18 min
  • Read Icon328 lukukertaa

Vuosi 2020 jää monille mieleen tiedät-kyllä-minkä-viruksen takia. Pandemia aiheutti mullistuksia myös lainamarkkinoille 10 prosentin korkokaton myötä. Useat pankit ovat myös tarjonneet lisää maksuaikaa asuntolainoille ja yleisesti kulutusluottoa tarjoavat yritykset ovat tiukentaneet lainaehtojaan. Financer.com selvitti nyt, miten suomalaiset hakivat lainaa vuonna 2020.

Financer.com on yksi Suomen johtavia lainavertailusivustoja ja lähes miljoona sivunäyttöä vuonna 2020 tekevät meistä yhden Suomen suurimmista talousaiheisista sivuistoista.

Analysoimme tätä vuosikatsausta varten yli 41000 lainavertailussamme tehtyä hakua ja tulosten perusteella saimme selville, mitkä olivat vuoden 2020 suosituimmat lainasummat. Lisäksi selvitimme suosituimpia laina-aikoja sekä ikä- ja sukupuolijakaumia eri lainatuotteissa.

Katso alempaa selvityksen tarkemmat tulokset sekä edellisten vuosien selvitykset:

Vuonna 2020 lainaa haettiin keskimäärin 5200€

Vuonna 2020 Financer.com-palvelussa haetun lainasumman keskiarvo oli 5258,87 euroa ja laina-aika oli keskimäärin 11,5 kuukautta.

Alla kuvaaja kaikista Financer.comin kautta haetuista lainasummista sekä hakumäärät kyseisille hauille.

Pienten lainojen kysyntä kasvoi selvästi vuonna 2020

Vuoden 2020 hakumääristä korostuvat etenkin pienet lainat ja lyhyemmät laina-ajat verrattuna kahden edellisen vuoden tuloksiin. Tämä saattaa tarkoittaa, että pienten ja lyhyiden lainojen tarve oli aiempaa suurempi.

Vuonna 2019 palvelumme kautta haettiin lainaa keskimäärin 7600 euroa ja vuonna 2018 haetun lainan keskiarvo oli noin 7400 euroa. Vuonna 2020 keskimääräinen lainasumma tippui noin 5200 euroon eli noin 31 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Vastaavasti lainan maksuajan keskiarvo oli vuonna 2019 vajaa 2 vuotta ja vuonna 2018 reilu 3 vuotta. Keskimääräinen laina-aika laski nyt siis jo toista vuotta peräkkäin, mikä saattaa tarkoittaa, että tarve lyhyille lainoille on kasvanut.

Pienten lainojen kysyntä kasvoi myös määrällisesti.

500 euron ja sitä pienempien lainojen osuus kaikista lainahauista oli noin 37 prosenttia edellisvuonna ja vuonna 2020 osuus oli noin 54 prosenttia kaikista palvelumme kautta tehdyistä hauista.

Haettujen lainojen ikä- ja sukupuolijakaumat

Hakijoiden ikäjakaumassa tapahtui suuri muutos vuonna 2020, kun vanhemmat ikäluokat kasvattivat hakijoiden osuutta kaikissa kolmessa lainatuotteessa.

Vuonna 2019 noin 71 prosenttia kaikista hakijoista oli alle 45-vuotiaita. Vuonna 2020 vastaava luku oli noin 54 prosenttia.

Tässä eri lainatuotteiden ikäjakaumia taulukoituna:

PikavippiKulutusluottoAutolaina
18-2410 %8 %10 %
25-3429 %28 %30 %
35-4415 %16 %15 %
45-5413 %12 %16 %
55-6417 %18 %16 %
65+16 %18 %13 %
Ikäjakauma eri lainatuotteissa 2020

Sukupuolijakaumissa oli muutaman prosenttiyksikön muutoksia suuntaan ja toiseen.

Edellisvuonna naisten osuus pikavipin hakijoista oli 53 prosenttia ja kulutusluotoista 50 prosenttia. Vuonna 2020 naisten osuus pikavipin hakijoista putosi 46 prosenttiin ja kulutusluotoissa 47 prosenttiin.

Autolainoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuonna 2019 miesten osuus autolainaa hakevista oli 68 prosenttia ja nyt se laski yhdellä yksiköllä 67 prosenttiin.

PikavippiKulutusluottoAutolaina
Miehet54 %53 %67 %
Naiset46 %47 %33 %
Sukupuolijakaumat eri lainatuotteissa 2020

Koronan vaikutukset lainoihin 2020

Koronaviruksen aiheuttamat talousvaikutukset ovat vaikuttaneet myös lainoihin.

Kyselyymme vastanneista noin kolmasosalla on ollut vaikutuksia työllisyyteen koronan takia. Myös bruttokansantuote laski viime vuonna. Työttömyys ja talouden taantuma ovat vaikuttaneet paljon juuri pienituloisiin ja lapsiperheisiin, joten pienen lainan tarve on saattanut kasvaa juuri näissä perheissä.

Hallitus sääti lainoille viime kesänä 10 prosentin väliaikaisen korkokaton, joka on näillä näkymin voimassa ainakin vuoden 2021 syksyyn saakka.

Lakimuutos on vaikuttanut kulutusluottoihin ja moni alan yritys on karsinut etenkin pienempiä lainatuotteitaan pois ja useat yritykset näyttävät keskittyvät yhä enemmän suurempiin lainasummiin. Tämän taustalla on todennäköisesti pienempien lainasummien kannattamattomuus tiukemman korkokaton takia.

Lainatrendit 2019

7600€ lainaa 2 vuoden maksuajalla – Näin lainaa haettiin vuonna 2019

Vuonna 2019 lainat ja pikavipit herättivät laajaa keskustelua mediassa. Syyskuussa 2019 astui voimaan merkittävä lakimuutos, jonka seurauksena toistakymmentä lainapalvelua lopetti toimintansa. Kotitalouksien ylivelkaantuminen ja korkeakorkoiset lainat olivat yleisesti esillä mediassa muutenkin.

Vuoden 2019 katsausta varten analysoimme yli 15600 palvelussamme tehtyä lainahakua. Datan perusteella selvitimme, miten suurta lainaa asiakkaamme keskimäärin hakivat, ja mitkä olivat suosituimmat laina-ajat sekä eri lainatuotteiden ikä- ja sukupuolijakaumat.

Selvitimme keskiarvoja näissä kategorioissa:

Keskimäärin lainaa haettiin reilu 7600€ vajaan 2 vuoden maksuajalla

Vuonna 2019 Financer.com-palvelussa haetun lainasumman keskiarvo oli 7638,71 euroa ja laina-aika oli keskimäärin 578 vuorokautta, eli noin 19 kuukautta.

Alla kuvaaja kaikista palvelussamme tehdyistä hauista.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Muutama lainasumma korostuu tuloksissa johtuen siitä, että palvelumme kautta voi vertailla pikalainoja, kulutusluottoja ja autolainoja, joiden suuruus vaihtelee paljon lainatuotteesta riippuen.

Suosituimpia lainoja viime vuonna olivat pienet 50 – 300 euron pikavipit sekä 1000, 3000 ja 10000-20000 euron lainasummat.

Lainasummien keskiarvot ovat melko lähellä vuoden 2018 vastaavia lukuja. Vuoden 2018 keskiarvot olivat 7351,73 euroa, eli lainasummien keskiarvo kasvoi noin 300 eurolla. Lainojen keskimääräinen laina-aika tippui vastaavasti puoleen. Edellisvuonna keskimäärin haettu laina-aika oli 1189 päivää eli noin 40 kuukautta.

Laina-aikojen puoliintuminen ei johtune kulutustottumusten tai lainantarpeen muutoksista, vaan parempi selitys tälle muutokselle on se, että yleisesti palvelumme kautta haettiin pienempiä lainasummia määrällisesti enemmän, ja pienissä lainoissa myös laina-aika on pienempi. Eri kategorioissa (pikavipit, kulutusluotot ja autolainat) laina-ajat kasvoivat hieman viime vuoteen verrattuna.

Katsotaan seuraavaksi läpi tuloksia tarkemmin kategorioittain.

Kulutusluottoa keskimäärin 12000€ noin 5 vuoden maksuajalla

Vuonna 2019 Financer.com-lainavertailun kautta etsittiin kulutusluottoja, joiden keskimääräinen lainasumma oli 12269,05 euroa ja keskimääräinen laina-aika oli 1702 vuorokautta, eli vähän vajaa 5 vuotta.

Kuvaajasta voit tarkastella suosituimpia kulutusluottojen lainasummia.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kulutusluottoa haetaan moneen eri tarpeeseen, mikä näkyy suurena hajantana tuloksissa.

Erityisen suosittuja kulutusluottoja vuonna 2019 olivat pienet 1000 euron tai sitä pienemmät luotot sekä suuremmat 3000 ja 10000 euron lainasummat.

Vuoteen 2018 verrattuna lainasummat ja laina-aika ovat hieman kasvaneet. Vuonna 2018 lainasumma oli keskimäärin 9569,60 euroa ja laina-aika 1562 vuorokautta, eli reilu 4 vuotta.

Pikavippiä reilu 500€ lyhyellä maksuajalla

Vuonna 2019 haetun pikavipin lainasumma oli keskimäärin 533,69 euroa. Laina-aika oli lyhyt noin 165 päivää eli noin 5,5 kuukautta.

Katso pikavippien suosituimmat lainasummat kuvaajasta.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Suurin osa pikavippien haetuista lainasummista osuivat 50 – 300 euron välille. Suosittuja lainasummia olivat myös 500, 1000 sekä 2000 euron pikavipit.

Vuoteen 2018 verrattuna pikavippien lainasummat ja laina-aika ovat kasvaneet hieman, mutta muutos ei ole suuri. Vuoden 2018 keskiarvot olivat 470,26 euroa ja 147 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta.

Autolainaa haettiin keskimäärin 15000€ noin 5 vuoden maksuajalla

Autolainojen keskiarvot olivat tämän katsauksen suurimpia.

Vuonna 2019 Financer.com-palvelun kautta etsityn autolainan suuruus oli keskimäärin 15082,35 euroa ja laina-aika oli 1916 vuorokautta, eli reilu 5 vuotta.

Kuvaajassa autolainojen suosituimmat lainasummat.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Autolainojen hakutuloksissa selkeä painopiste on 10000 – 20000 euron lainasummissa.

Selvitimme lisäksi eri lainojen ikä- ja sukupuolijakaumia. Tutustutaan niihin seuraavaksi tarkemmin.

Vuoteen 2018 verrattuna autolainojen lainasummat ja -ajat ovat kasvaneet. Vuonna 2018 keskiarvot olivat 13587,26 euroa ja 1776 vuorokautta, eli vähän alle 5 vuotta.

Lainojen ikä- ja sukupuolijakaumat

Keräsimme tietoa pikavippien, kulutusluottojen ja autolainojen ikä- ja sukupuolijakaumista.

Financer.com-palvelun datan perusteella kulutusluottoa etsivät suurin piirtein yhtä paljon niin naiset kuin miehet. Pikavippiä etsivät pienellä erolla enemmän naiset kuin miehet.

Autolainoissa puolestaan ero miesten ja naisten välillä korostuu. Autolainaa etsivistä noin 68 prosenttia oli miehiä ja vain 32 prosenttia oli naisia.

Tässä taulukko eri lainasummien sukupuolijakaumista:

 PikavippiKulutusluottoAutolaina
Miehiä47 %50 %68 %
Naisia53 %50 %32 %

Otimme myös selvää eri lainatuotteiden ikäjakaumista.

Palvelumme asiakkaista kaikkien kolmen kategorian suhteen selvästi suurin ikäluokka olivat 25-34 -vuotiaat hakijat.

Mitään valtavan suuria eroja eri lainatuotteiden välillä ei ole.

Kulutusluotoissa nuoret aikuiset ja keski-ikää lähestyvät korostuvat suurimpina ikäryhminä.

Kulutusluottojen ikäjakauma kuvaajana:

Pikavipeissä hieman suurempi osa hakijoista on nuorempia 18-24 -vuotiaita, mutta selvästi suurin osa vipin hakijoista on silti 25-34 -vuotiaita.

Pikavippien ikäjakauma kuvaajana:

Autolainojen ikäryhmistä 55- vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat selvästi pienemmässä roolissa muihin lainatuotteisiin verrattuna. Peräti  prosenttia hakijoista olivat keskimäärin alle 55-vuotiaita.

Autolainojen ikäjakauma kuvaajana:

Lakimuutoksen vaikutukset lainaamiseen

Vuonna 2019 astui voimaan lakimuutos, joka asetti korkokaton lainoihin sekä rajoituksia lainojen kuluihin.

Lakimuutoksen vaikutuksia on vielä vaikea täysin arvioida, mutta lakimuutos ei ole suoraan vaikuttanut Financer.com-palvelun kautta tehtyihin lainahakuihin.

Yleisesti lakimuutoksen myötä useat etenkin pieniä alle 2000 euron lainoja myöntävistä yrityksistä lopettivat toimintansa. Suuri osa lainapalveluista myös uudistivat lainavalikoimiaan, ja osa yrityksistä keskittyy nyt suurempien kulutusluottojen myöntämiseen.

Lainatrendit 2018

Näin lainaa haettiin vuonna 2018 – Financer.comin katsaus viime vuoden lainatrendeihin

Vuonna 2018 kulutusluotot ja pikavipit olivat laajasti esillä mediassa suunniteltujen lakimuutosten, kotitalouksien velkaantumisen ja pikavippien epäkohtien takia. Financer.com kävi läpi vuoden 2018 lainatrendejä ja selvitti, miten suomalaiset hakivat lainaa vuonna 2018.

Vuoden 2018 vuosikatsausta varten analysoimme yli 12500 meidän lainavertailussamme tehtyä hakua ja tulosten perusteella saimme selville, mitkä olivat vuoden 2018 suosituimmat lainasummat kategorioittain. Lisäksi selvitimme suosituimpia laina-aikoja sekä ikä- ja sukupuolijakaumia eri lainatuotteissa.

Käydään läpi hakujen tuloksia kategorioittain sekä keskiarvoja kaikista hakutuloksista. Tarkasteltavat kategoriat ovat:

  • kaikki haut yhteensä Financer.com-palvelussa
  • pikavipit
  • kulutusluotot
  • autolainat

Keskimäärin lainaa haettiin reilu 7000 € reilun 3 vuoden maksuajalla

Financer.com-palvelussa voi vertailla lainasummia 50 eurosta aina 70000 euroon saakka. Laina-aikojen suhteen skaala on 15 päivästä 15 vuoteen.

Keskimäärin vuonna 2018 Financer.com-palvelun lainavertailusta haettiin 7351,73 euron suuruisia lainoja. Keskiarvo haettujen lainojen takaisinmaksuajoissa oli 1189 vrk eli noin 3,3 vuotta tai 40 kuukautta.

Kolme eniten haettua lainasummaa olivat 300, 1000 ja 10000 euroa. Laina-aikojen osalta eniten hakuja keräsivät 30 vuorokauden sekä 12 ja 24 kuukauden lainat.

Alla kuvaaja kaikista vertailussamme tehdyistä hauista lainasummittain.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kuvaajassa on nähtävissä selviä piikkejä tiettyjen lainasummien kohdalla. Piikit johtuvat eri lainatuotteista ja lainan käyttötarkoituksesta ja esimerkiksi pikalainaa haettaessa korostuvat pienemmät lainasummat kuin autolainoissa.

Käydään läpi dataa seuraavaksi kategorioittain.

Pikavipeissä korostuvat pienet lainasummat

Pikavippien osalta otimme huomioon 50-2000 euron lainasummat ja haut, jotka on tehty aiheeseen liittyvillä sivuilla. Pikalainoissa odotetusti korostuvat pienemmät lainasummat sekä lyhyet laina-ajat.

Keskimäärin pikavippiä haettiin 470,26 euroa ja laina-ajan keskiarvo oli 147 vrk eli noin 5 kuukautta.

Suosituimmat yksittäiset lainasummat pikavipeissä olivat 300, 100 ja 200 euroa.

Pienissä lainoissa laina-ajat ovat myös lyhemmät. Haetuimmat laina-ajat pikavipeille olivat 30 vuorokautta, 12 kuukautta ja 60 vuorokautta.

Alla kuvaaja suosituimmista lainasummista pikalainojen osalta.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kuvaajassa on selvästi nähtävissä, että valtaosa haetuista pikalainoista osuvat 50-500 euron välille. Noin 76 prosenttia hauista osuivat 50-500 euron haarukkaan. Suuremmat tasasummat (1000, 1500 ja 2000 euroa) keräsivät myös merkittävän määrän hakuja.

Kulutusluottoa kymppitonni

Kulutusluotoissa haetuimmat summat hajautuvat laajemmalle skaalalle. Suosituin kulutusluotto oli 1000 euroa keskiarvon ollessa lähes 10000 euroa.

Analysoimme kulutusluottoihin liittyviä hakuja 60000 euroon asti ja keskimäärin kulutusluottoa haettiin viime vuonna 9569,60 euroa keskimäärin 1562 vrk eli 52 kuukauden tai reilun 4 vuoden maksuajalla.

Keskisuuria luottoja haettiin määrällisesti enemmän, mutta suuremmat lainasummat nostavat keskiarvoa ylemmäs.

Suosituimmat lainasummat olivat 1000, 3000 ja 10000 euroa. Suosituimpia laina-aikoja olivat 12, 24 sekä 60 kuukautta.

Alla kuvaaja suosituimmista kulutusluotoista hakumäärien mukaan.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kulutusluotoissa haut keskittyivät suurimmaksi osaksi kolmeen ryhmään suurempien tasasummien ympärille. Haut keskittyivät 1000 ja sitä pienempiin summiin, 2000-5000 euron välille sekä suuremmissa summissa 10000-30000 euron haarukkaan.

Autoa varten haetaan suurempaa lainaa

Tämän tarkastelun kategorioista autolainoissa lainasummat ja laina-ajat ovat selvästi korkeimmat. Autolainoissa otimme huomioon lainat 60000 euroon saakka.

Financer.com-palvelun kautta etsittiin keskimäärin 13587,26 euron autolainoja 1776 vrk eli 59 kuukauden tai noin 5 vuoden maksuajalla.

Suosituimmat yksittäiset lainasummat autolainoissa olivat 10000, 15000 ja 20000 euroa. Lainasummien osalta eniten hakuja keräsivät 36, 60 ja 72 kuukauden laina-ajat.

Alla kuvaaja haetuista autolainoista lainasummittain.

(klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Autolainoissa suurin kiinnostus näyttää olevan 10000-20000 euron lainasummissa. Noin 55 prosenttia kaikista hauista osuivat tälle välille.

Sukupuoli- ja ikäjakaumat lainoissa

Lainasummien ja takaisinmaksuaikojen lisäksi analysoimme eri lainatuotteiden sukupuoli- ja ikäjakaumia.

Financer.com-palvelun tietojen perusteella naiset hakivat jonkin verran enemmän kulutusluottoa ja pikalainaa kuin miehet. 56 prosenttia pikalainaa ja 52 prosenttia kulutusluottoa hakevista olivat naisia.

Autolainoissa puolestaan miehet olivat selvästi suurempi ryhmä 69 prosentilla hauista.

Alla vielä sukupuolijakauma esitettynä kuvaajan avulla.

Selvitimme myös ikäjakaumat eri lainatuotteiden osalta.

Kaikkissa lainatuotteissa suosituin ikäryhmä olivat 25-34 vuotiaat.

Karkeasti sanottuna pikavipin ja kulutusluoton hakijat olivat hieman autolainan hakijoita nuorempia.

Autolainoissa yli puolet hakijoista ovat 25-44 vuoden ikäisiä. Alle 25-vuotiaita hakijoita oli vain 9 prosenttia, joten autolainan hakeminen tulee tämän tiedon valossa ajankohtaiseksi vasta nuoruusvuosien jälkeen.

Alla kuvaaja autolainojen hakijoiden ikäjakaumasta.

Kulutusluotoissa 18-24 vuotiaat ovat hieman suurempi ikäryhmä autolainoihin verrattuna, mutta myös kulutusluotoissa yli puolet hakijoista osuvat 25-44 vuoden ikähaarukkaan.

Alla kuvaaja kulutusluoton hakijoiden ikäjakaumasta.

Pikavippi oli myös suosituin 25-34 vuotiaiden ikäryhmässä, mutta nuorien 18-24 vuotiaiden osalta pikalaina oli suosituin lainamuoto. Pikavipin hakijoista 19 prosenttia olivat 18-24 vuotiaita.

Alla kuvaaja pikavipin hakijoiden ikäjakaumasta.

Mihin nämä tulokset perustuvat?

Kaikki tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat Financer.com-sivustolla tehtyihin lainahakuihin vuosina 2018-2020. Keräämme dataa tehdyistä lainahauista ja lisäksi yhdistimme dataa Google Analytics -palvelun keräämiin tietoihin.

Tiedot perustuvat vain hakukoneemme tietoihin, ei toteutuneisiin lainasopimuksiin. Jotkin tietyt lainasummat voivat korostua tuloksissa myös hakukoneemme oletusasetusten takia.

Uskomme, että tulokset antavat silti hyvän yleiskuvan siitä, millaista lainaa suomalaiset hakivat vuonna. Analysoimme tätä katsausta varten kymmeniä tuhansia hakuja.

Tilastokeskus on lopettanut luottokantatilastot vuonna 2015, joten virallista dataa ei ole saatavilla eivätkä pankit ja lainapalvelut julkaise tarkkoja tietoja haetuista lainoista, joten tämä Financer.comin lainakatsaus on harvinainen katsaus alan tilastoihin.

Palvelumme kautta asiakkaat voivat etsiä ja vertaille erilaisia kulutusluottoja, autolainoja sekä pikavippejä, joiden suuruus on 50 – 70000 euroa. Palvelumme kautta vertailtavien lainojen takaisinmaksuaika on 15 päivää – 15 vuotta.

Lisätietoja

Lisätietoja tästä katsauksesta ja Financer.com-palvelusta antaa: Maajohtaja Jussi Yli-Korhonen, jussi(at)financer.com.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

1 / 1 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon328 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää