Osakesäästötili vs arvo-osuustili

Osakesäästötili vai arvo-osuustili – kumpi tili kannattaa valita?

  • 19.5.2022
  • Lukuaika 13 min
  • Read Icon778 lukukertaa
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Sijoittaja voi ostaa osakkeita osakesäästötilin (OST) tai arvo-osuustilin (AOT) kautta. Tileissä on kuitenkin eronsa ja moni saattaakin miettiä, kannattaako osakesäästötilin avaaminen vai onko parempi käyttää sijoittamisessa arvo-osuustiliä?

Osakesäästötilissä ja arvo-osuustilissä on eroja talletettavan summan, verotuksen ja sijoituskohteiden välillä, joten sopiva tili riippuu sijoitustyylistä. Useimmille sijoittajille suosittelemme itse asiassa molempien tilien avaamista.

Osakesäästötili vs. arvo-osuustili lyhyesti:

Osakesäästötilille voi tallettaa enintään 50 000 euroa ja tilillä voi ostaa vain osakkeita. OST-tilin mahdollisista voitoista maksetaan verot vasta, kun nostat varat pois tililtä. OST-tilejä voi olla vain yksi.

Arvo-osuustilillä ei ole rajoituksia talletusten määrässä, tilien määrässä tai sijoituskohteissa. AOT-tilejä voit avata niin monta kuin haluat ja niiden kautta voit sijoittaa osakkeisiin, ETF:n ja muihin arvopapereihin. AOT-tilin voitoista maksetaan verot vuosittain.

Alempana olemme käyneet läpi OST- ja AOT-tilien eroja tarkemmin esimerkkien kanssa. Lue siis alempaa niistä lisää.

Jos asia kävi jo selväksi tuon lyhyen selostuksen perusteella, voit tutustua näihin aiheisiin seuraavaksi:

Osakesäästötili ja arvo-osuustili sopivat sijoittamiseen eri tavoin

Sijoittamisen aloittamista varten tarvitaan aina tili, jonka kautta käydä kauppaa. Tällaisia ovat osakesäästötili ja arvo-osuustili.

Tilin avaamista varten tarvitaan sopimus osakevälittäjän, kuten pankin tai Nordnetin kanssa.

Tili kannattaa valita omaan sijoitusstrategiaan sopivasti ja tilien kaupankäyntikulut ja sijoituskohteiden kirjo kannattaa vertailla aina ennen tilin avaamista ja osakesijoittamisen aloittamista.

Mikäli tilin haluaa myöhemmin siirtää toiselle välittäjälle, arvo-osuustilille siirto on yleensä maksuton, mutta osakesäästötilin siirto toiselle välittäjälle voi maksaa palvelusta riippuen 40-100 euroa.

Huomioitava on myös, että arvo-osuustilin sijoituksia ei voi siirtää osakesäästötilille.

Osakesäästötili vs arvo-osuustili

Tässä OST- ja AOT-tilien eroja listattuna. Näiden erojen pohjalta kannattaa miettiä, kannattaako sinun avata osakesäästötili vai arvo-osuustili.

Arvo-osuustiliOsakesäästötili
Tilien määräEi rajaa1 kpl
Verotus noston yhteydessäEiKyllä
Vuosittainen verotusKylläEi
Osinkotulojen verotusVuosittain. 85% osinkotuloista veronalaista ja 15% verovapaataNoston yhteydessä. 100% osinkotuloista veronalaista
Myyntitappioiden vähentäminen verotuksesta vuosittainKylläEi
Talletusten määrä enintäänEi rajaa50 000 €
Tilin arvo enintäänEi rajaaEi rajaa
OsakkeetKylläKyllä
ETF:t, rahastot, joukkovelkakirjat, johdannaisetKylläEi
Valuuttatilien avaaminenKylläEi, kauppaa voi käydä vain euroissa
YritysasiakkailleKylläEi
Arvopaperien siirto tililtä toiselleKylläEi, osakesäästötilille voi tallettaa ja sieltä voi nostaa vain rahaa
Tilin siirto toiselle välittäjälleYleensä 0€40-100€
Hankintameno-olettaman käyttöKylläEi

💡 AOT- ja OST-tilejä tarjoavat lukuista pankit ja välittäjät. Kaupankäyntikulujen ja palkkioiden erot voivat kasvaa satoihin euroihin vuodessa riippuen sijoitustyylistäsi, joten sopivan välittäjän valitseminen on tärkeää. Vertaile 11 välittäjän kulut ja edut tästä!

Käydään seuraavaksi tarkemmin läpi osakesäästötilin ja arvo-osuustilin eroja.

Mikä on osakesäästötili?

Osakesäästötili eli OST on vielä verrattain uusi asia, mistä syystä moni saattaakin miettiä kannattaako osakesäästötilin avaaminen.

OST-tilin tarkoitus

OST tuli käyttöön 1.1.2020 ja nimensä mukaisesti se on tarkoitettu osakkeisiin sijoittamista varten.

Kauppaa osakesäästötilin kautta voi käydä kotimaisilla ja ulkomaisilla osakkeilla, joskin sitä suositellaan pääasiassa suomalaisten pörssiosakkeiden ostoon. Sen sijaan esimerkiksi ETF:iin tai rahastoihin ei osakesäästötilin kautta voi sijoittaa.

Osakesäästötili on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden käyttöön eli yritykset eivät voi sijoittaa OST-tilin kautta.

OST-tilin talletusraja

Osakesäästötilille voi tallettaa vain pelkästään rahaa. Tilille ei siis voi siirtää jo olemassa olevia osakkeita esimerkiksi arvo-osuustililtä eivätkö esimerkiksi vanhemmat voi antaa lahjaksi osakkeita osakesäästötilille.

Maksimitalletus tilille on 50 000 euroa ja kyseisen summan voi sijoittaa kerralla tai vähitellen osissa. Osakesäästötilillä voi myös säilyttää rahaa odottamassa sopivaa hetkeä eli kaikkea ei tarvitse olla kerralla sijoitettuna.

Kannattaa myös huomioida, että 50 000 euron raja on nimenomaan talletuksille. Jos esimerkiksi talletat 30 000 euroa ja vuoden päästä salkun arvo on 50 000 euroa, voit silti tallettaa tilille vielä 20 000 euroa lisää.

OST-tilin verotus

Osakesäästötilin kautta sijoittaminen on verovapaata eikä myynneistä ja mahdollisista osingoista peritä veroa tapahtumahetkellä.

OST-tilillä olevat tuotot verotetaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa tai tili lopetetaan.

OST-tilejä saa olla vain yksi

Tärkeä seikka on muistaa, että osakesäästötilejä voi olla kerrallaan vain yksi.

Tätä ei kannata unohtaa, sillä jos käytössä on samaan aikaan useampi OST-tili, Verohallinto määrää sanktiona jokaiselle tilille 10 euron veronkorotus jokaista päivää kohden, kun tilit ovat olemassa.

Jos sinulla on esimerkiksi kaksi OST-tili vuoden ajan, tällöin aiheutuva veronkorotus on 2 x 10€ x 365 =7300€.

OST-tilin siirto toiselle välittäjälle

Osakesäästötilille kertyneet varat on myös mahdollista halutessaan siirtää toiselle välittäjälle, jolloin osakkeita ei tarvitse myydä tai maksaa veroa siirron yhteydessä.

Tilin siirto maksaa 40-100 euroa välittäjästä riippuen. Tällöin tulee kuitenkin muistaa ensin irtisanoa vanha sopimus ja tehdä uusi tilalle, ettei tilejä ole voimassa samanaikaisesti yhtä enempää.

Suosittelemme tarkistamaan tilin siirtoon liittyvät ohjeet välittäjältä aina ennen siirtoa niin vältyt ongelmilta.

Mikä on arvo-osuustili?

Arvo-osuustili eli AOT eli niin kutsuttu osakesalkku, joka on tarkoitettu tiliksi sähköisten arvopapereiden hallinnointiin ja säilytykseen. Tilille ei siis voi tallettaa rahaa tai tehdä sieltä nostoja.

Sitä varten tarvitaan myös erillinen vastatili (eli valuuttatili), tavallinen pankkitili, jolle voidaan maksaa esimerkiksi osakkeiden osingot ja jonka kautta hoidetaan muu sijoittamiseen liittyvä rahaliikenne sekä mahdolliset palvelumaksut. 

AOT-tilin kautta voi ostaa ja myydä osakkeita, mutta myös rahastoja, ETF:iä joukkovelkakirjalainoja ja johdannaisia.

Toisin kuin osakesäästötilillä, arvo-osuustilien määrää ei ole rajattu mitenkään, eli voit avata halutessasi useampia arvo-osuustilejä. AOT-tilin voi avata yksityishenkilö, mutta se soveltuu myös yritysasiakkaille.

Osakesäästötili vs arvo-osuustili – kuinka nämä eroavat toisistaan

Suurimmat erot osakesäästötili vs arvo-osuustili välillä liittyvät verotuskäytäntöihin ja osinkoihin.

Osinkojen ja myyntivoittojen verotus

Osakesäästötilin kautta saadut osingot ja myyntivoitot ovat tapahtumahetkellä verottomia. Verot tuotoista peritään vasta siinä vaiheessa, kun varat nostetaan tililtä pois. Tapahtumia osakesäästötilin sisällä ei siis veroteta. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 ja yli menevältä osalta 34 prosenttia.

Arvo-osuustilin myyntivoitoista ja osingoista sen sijaan maksetaan verot vuosittain. Arvo-osuustilillä osinkotuloista 15 prosenttia on verotonta, mistä syystä arvo-osuustilin verotus myyntivoitosta on 30-34 ja osingoista 25,5-28,9 prosenttia, riippuen onko tuottoja kertynyt alle vai yli 30 000 euroa.

Mikäli osakkeita on myynyt kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 000 eurolla, ei niiden myyntivoitosta tarvitse maksaa veroa.

Tämän vuoksi AOT-tili on parempi vaihtoehto, mikäli sijoittaja haluaa saada osingot rahana tilille, koska osakesäästötilillä nostetuista osingoista joutuu maksamaan veroa koko osinkosummasta.

Jos taas osinkotuotot haluaa sijoittaa eteenpäin, parempi vaihtoehto on osakesäästötili, koska se on osakesäästötilillä verotonta ja tällöin pääsee hyötymään korkoa korolle-ilmiöstä.

Myyntitappioiden vähennys verotuksesta

Myyntitappiot saa vähentää arvo-osuustilillä verotuksessa joka vuosi ja ne voi hyödyntää seuraavien viiden vuoden aikana saatavista luovutusvoitoista.

Arvo-osuustilillä säilytettävissä osakkeissa on myös mahdollista hyödyntää hankintameno-olettamaa voittoja tai tappioita laskettaessa osakkeiden ostohinnan sijaan.

Alle 10 vuoden omistuksissa hankintameno-olettama on 20 ja yli 10 vuoden omistuksissa 40 prosenttia.

Osakesäästötilillä tappiot ovat verovähennyskelpoisia vasta sitten, kun osakesäästötili lopetetaan ja varat nostetaan tililtä.

Osakesäästötili ja ulkomaiset osakkeet

Osakesäästötili ja ulkomaiset osakkeet on kysymys, joka mietityttää myös monia, koska pääasiassa osakesäästötiliä suositellaan käytettäväksi suomalaisten osakkeiden ostamiseen.

Osakesäästötilin kautta voi ostaa myös ulkomaisia osakkeita, kun vain ottaa huomioon erot verotuksessa verrattuna suomalaisiin osakkeisiin.

Asiantuntijat suosittelevat osakesäästötilille sellaisia ulkomaisia osakkeita, joista ei makseta osinkoa, sillä osinkojen osalta ulkomaisissa osakkeissa voi olla riskinä kaksinkertainen verotus.

Ulkomaisten yritysten osingoista pidätetään osakesäästötilillä yrityksen kotimaan mukainen lähdevero. Tämä riippuu sen maan verotuskäytännöistä, josta osakkeita on ostamassa.

Lähtökohtaisesti kaikissa maissa lähdeveroa ei osingoista pidätetä, mutta mikäli maan lähdevero on korkea, joutuu sijoittaja kärsimään tästä joutuessaan ensin maksamaan osinkoja maksavan yhtiön kotimaan lähdeveron ja myöhemmin Suomen pääomaveron.

Joidenkin maiden kanssa Suomella on myös verosopimus, jonka vuoksi veroja ei tarvitse maksaa kahteen kertaan, vaan maksettu lähdevero hyvitetään Suomen verotuksessa. Tämä kannattaa kuitenkin tarkistaa aina tapauskohtaisesti.

Kannattaako osakesäästötili vai arvo-osuustili – pidä mielessä nämä asiat

Kannattaako osakesäästötili vai arvo-osuustili? Tilanteesta riippuen kumpikin kannattaa ja riippuu ihan siitä millainen valitsemasi sijoitusstrategia on.

SijoitusaikaKohdeArvo-osuustiliOsakesäästötili
Pitkä sijoitusaikaKotimaiset osinko-osakkeet
Kotimaiset kasvuosakkeet
Ulkomaiset osinko-osakkeet
Ulkomaiset kasvuosakkeet
Lyhyt sijoitusaikaKotimaiset osinko-osakkeet
Kotimaiset kasvuosakkeet
Ulkomaiset osinko-osakkeet
Ulkomaiset kasvuosakkeet

Osakesäästötilin ja arvo-osuustilin yhdistelmä on monille sijoittajille paras, sillä näin saat molempien tilien edut käyttöösi. AOT-tilille voit ostaa pitkä-aikaisten sijoitusten lisäksi ETF:ä, rahastoja ja muita arvopapereita, ja OST-tilillä verotuksen kannalta on parasta pitää lyhytaikaiset treidaukset.

Osakesäästötili on helpoin valinta aloittelijalle, mutta suosittelemme OST-tilin avaamista jokaiselle osakesijoittajalle verohyötyjen maksimoimiseksi etenkin, jos monet sijoituksistasi ovat lyhytaikaisia.

Näiden tilien yhdistelmä on silti pitkässä juoksussa paras valinta, sillä näin saat OST-tilin verohyödyt ja samalla voit ostaa AOT-tilille rahastoja ja muita sijoituksia.

Omaa sijoitusstrategiaa kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin ja miettiä sijoittamisen tavoitteita omien tarpeiden mukaan. Tärkeää on ottaa huomioon esimerkiksi käytettävissä olevat tulot ja oma riskinsietokyky sekä selvittää mitä sijoituksillaan tavoittelee ja kuinka pitkällä aikavälillä.

💡Vinkki: Aloittelijan opas osakesijoittamisen aloittamiseen

Jos haluaa keskittyä sijoittamaan vain pelkkiin osakkeisiin ja nimenomaan pitkällä tähtäimellä, on osakesäästötili järkevä ratkaisu verotuksellisesta näkökulmasta katsottuna. Osinkotuotot ja mahdolliset myyntivoitot voi sijoittaa verottomasti eteenpäin ja saada täyden hyödyn irti korkoa korolle-ilmiöstä. Myöskään myynneistä ei OST-tilillä tarvitse maksaa veroa, kuin vasta varoja nostettaessa.

Jos haluat sijoittaa osakkeiden lisäksi myös esimerkiksi ETF:iin tai rahastoihin sekä nostaa tuottoja ja osinkoja useammin tililtä pois, kannattaa valita arvo-osuustili.

Hyvään sijoitusstrategiaan kuuluu myös hajauttaminen ja sijoituskohteita kannattaakin valita monipuolisesti, mikä kasvattaa riskinsietokykyä eikä sijoitussalkun arvo muutu niin radikaalisti, vaikka sijoituskohteiden arvot muuttuisivatkin.

Kaikkein järkevintä voisikin olla pitää rinnakkain osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä, jolloin voi ottaa hyödyn molempien tarjoamista eduista ja saada aikaan myös tehokkaampaa hajautusta ja pienentää sitä myötä myös riskejä.

Valitse sopiva tili omien tarpeidesi mukaan – kummassakin on puolensa

Siihen kannattaako sijoittaa osakesäästötilille vai arvo-osuustilille ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä vastausta. Molemmissa on puolensa. Se, kumpi vaihtoehto sopii omalle kohdalle, kannattaa miettiä omien tarpeiden ja sijoitusstrategian mukaan.

Kun omat tavoitteet ovat selkeät, on myös helppo valita vaihtoehto, joka palvelee niitä parhaiten ja voi välttyä myös esimerkiksi suuremmilta veroseuraamuksilta.

Välittäjien vertailu on tärkeää

Riippumatta siitä, oletko avaamassa osakesäästötiliä vai arvo-osuustiliä, välittäjien kulujen vertaileminen on erittäin tärkeää.

Jo muutamien kymmenien kauppojen vuosittaisella volyymilla kaupankäyntikulujen ja säilytyspalkkioiden määrä voi nousta satoihin euroihin.

Osakesäästötilejä tarjoaa Suomessa kuusi eri välittäjää, joiden lisäksi arvo-osuustilejä tarjoavat lukuisat pankit ja välittäjät.

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,055%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuenEU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0
Muut kulutSuperrahastoille kulut 0€Optiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Financer.com vertaili 11 tunnetun osakevälittäjän hinnastot, plussat ja miinukset.

Katso vertailu ja vertaile osakevälittäjät tästä:

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Jaa
Read Icon778 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää