suomen kovapalkkaisimmat ammattiryhmät

Suomen hyväpalkkaisimmat ammatit

  • 22.6.2023
  • Lukuaika 7 min
  • Read Icon28256 lukukertaa

Suomalaisten mediaaniansio yksityisellä sektorilla vuonna 2021 oli 3520 euroa kuukaudessa.

Keskimäärin puolet suomalaisista yksityisen sektorin palkansaajista tienaa tätä summaa enemmän ja puolet taas summaa vähemmän.

Oman palkkatason nostaminen kiinnostaa monia, jonka vuoksi tutustuimme Suomen korkeimmin palkattuihin ammatteihin yksityisellä sektorilla.

Listasimme alle poimintojamme Suomen kovapalkkaisimmista ammateista ja ammattiryhmistä.

Hyväpalkkaisimmat ammatit löytyvät johtoportaasta

Esimiestehtävissä toimivat johtajat eri aloilta ovat erittäin vahvasti edustettuina suomalaisten hyväpalkkaisten töiden kärjessä. 

Alasta riippumatta johtotason töistä maksetaan selkeästi alan keskitasoa suurempaa korvausta, joka selittyy johtotehtävien vaatimalla erityisosaamisella ja suurella vastuulla.

13 parhaiten palkatun ammatin joukossa oli ainoastaan yksi ei-johtotehtäviin suoraan liittyvä ammatti. Yleislääkärit ylsivät tilastoissa jopa ylilääkäreitä korkeammalle tasolle kokonaisansiosisa.

Listasimme alle 13 keskimääräiseltä ansiotasoltaan korkeinta ammattia:

AmmattiKuukausiansio
Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat8980 €
Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat8928 €
Yleislääkärit8856 €
Ylilääkärit8795 €
Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat8048 €
Politiikka- ja suunnittelujohtajat7868 €
Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat7733 €
Talousjohtajat7689 €
Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat7511 €
Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat7507 €
Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat7391 €
Tutkimus- ja kehitysjohtajat7385 €
Henkilöstöjohtajat7364 €

Korkeakoulutettu asiantuntija tienaa hyvin

Johtotason töiden alapuolelta löytyvät tulovertailussa useaa eri alaa edustavat asiantuntijatyöt.

Lääkärit ja hammaslääkärit ovat vähemmän yllättävästi asiantuntijatöiden kärjessä, mutta myös professorit ja asianajajat yltävät korkeisiin ansioihin. 

Erikoisuutena pitkää, 5-6 vuoden koulutusta edellyttävien asiantuntijatöiden joukossa ovat lennonjohtajat

Tämä erityistä vastuuta ja varovaisuutta vaativa ammatti mahdollistaa korkean ansiotason ainoastaan 1,5 vuoden mittaisella koulutuksella. Koulutukseen on kuitenkin erittäin vaikeata päästä.

Listalla ovat runsaasti edustettuna myös kaupallisen alan asiantuntijat. Erityisesti rahoitusalalle suuntautuvat kauppatieteiden osaajat päätyvät keskimääräisesti hyväpalkkaisiin töihin.

Listasimme alle 13 seuraavaksi parhaiten palkattua alaa:

AmmattiKuukausiansio
Lääkärit7305 €
Hammaslääkärit6975 €
Professorit6803 €
Asianajajat6355 €
Lennonjohtajat6229 €
Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat6115 €
Yliopettajat (AMK)5814 €
Rahoitusanalyytikot5763 €
Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat5682 €
Ekonomistit5617 €
Satamaliikenten ohjaajat- ja satamakapteenit5490 €
Erikoislääkärit5369 €
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat5286 €

Hyväpalkkainen työ ilman koulutusta

Suurin osa korkeapalkkaisista ammateista edellyttää korkeakoulutusta, useimpien vaatiessa jopa maisteritasoista koulutusta.

Akateeminen maailma ei kuitenkaan ole kaikkia varten, jonka vuoksi listasimme joitakin hyväpalkkaisia ammatteja, jotka eivät vaadi koulutusta:

  • Sovellussuunnttelija 4608 €/kk
  • Myyntiedustaja 4480 €/kk
  • Kiinteistönvälittäjä 4128 €/kk
  • Prosessi- ja kuljetustyöntekijä – 3013 €/kk
  • Puhelinmyyjä – 2988 € /kk

Myyntiedustajat

Kuukausiansio: 4480 €

Myyntiedustajat ansaitsevat useimmiten ainoastaan pientä pohjapalkkaa, jonka päälle he itse keräävät provision myynnistään. Osalla palkka saattaa muodostua lähes pelkästään provisiosta.

Useat myyntiedustajat saattavat omata teknistä tai kaupallista koulutustaustaa, mutta yleensä myyntiedustajalta ei edellytetä minkäänlaista koulutusta. Ainoastaan myyntitaito ratkaisee.

Sovellussuunnittelijat ja Web-/Multimediakehittäjät

Kuukausiansio: 4608 €

Sovellussuunnittelijat sekä Web- ja multimediakehittäjät ovat nousseet viimeisen vuosikymmenen aikana arvostettuun asemaan myös Suomessa. 

Alan palkkataso on noussut nopeasti, mutta matkaa ulkomailla maksettaviin tasoihin on vielä runsaasti.

Suurella osaa alalla työskentelevistä on allaan koulutus, mutta läheskään kaikki työnantajat eivät sellaista edellytä. Todelliset taidot merkitsevät tällä alalla pelkkää koulutusta enemmän.

Kiinteistönvälittäjät

Kuukausiansio: 4128 €

Kiinteistönvälittäjien palkka perustuu muiden myyntialan ammattien tavoin pitkälti provisioon. 

Kiinteistönvälittäjät saavat osuuden välitysliikkeen perimistä välityskustannuksista.

Ahkerat myyntimiehet ja tehokkaat verkostojen luojat kykenevätkin saavuttamaan suuret ansiotasot verrattain nopeasti.

Laki ei edellytä kiinteistönvälittäjiltä ammattipätevyyden osoittavaa LKV-tutkintoa, mutta vähintään puolella välitysliikkeen välittäjistä on oltava suoritettuna LKV-tutkinto.

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät

Keskiansio: 2988 €

Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjien ansiot perustuvat useimmilla työnantajilla myynnistä maksettavaan provisioon.

Kynnys puhelinmyyjäksi lähtemiseen on matala, eikä työntekijältä usein edellytetä minkäänlaista aiempaa kokemusta tai koulutusta.

Vuoden 2023 alusta puhelinmyynti kuitenkin vaikeutuu, sillä jokaisesta kaupasta tullaan edellyttämään kirjallisen tarjouksen lähettämistä ja hyväksymistä.

Prosessi- ja kuljetustyöntekijät

Kuukausiansio: 3013 €

Teollisuuden prosessityöt eivät välttämättä vaadi aiempaa koulutusta, mutta tämä on toimiala- sekä työnantaja kohtaista. 

Teollisuuden prosessityössä erilaiset työstä maksettavat lisät ja tasokas tuntipalkka nostavat ansiotason helposti lähelle suomalaisten mediaanitasoa. Ahkera työntekijä pääsee helposti myös reilusti tätä korkeammalle ansiotasolle.

Kuljetustyöntekijältä edellytetään vähintään riittävää ajokorttiluokkaa, mutta tyypillisesti myös ammattipätevyys on työssä välttämätön.

Kuljettajan ammattipätevyys on mahdollista hankkia perinteisen ammattikoulutuksen avulla, varusmiespalveluksen aikana tai nopeasti aikuiskoulutuksen avulla.

Kuljettajan työssä keskimääräinen ansiotaso lähentelee yksityisen alan mediaanitasoa, mutta mahdolliset lisät ja verottomat päivärahat saattavat nostaa nettoansiota huomattavasti.

UKK

Mistä ammatista saa eniten palkkaa?

Tilastojen valossa eniten tienaavat eri alojen johtajat sekä lääkärit ja asianajajat.

Paljonko hyvätuloinen tienaa?

Suomen hyväpalkkaisin kymmennys ansaitsi vuonna 2021 vähintään 6000 euroa kuukaudessa.

Mikä on naisten mediaaniansio?

Naisten mediaaniansio yksityisellä sektorilla Suomessa oli vuonna 2021 3120 euroa kuukaudessa.

Mikä on miesten mediaaniansio?

Miesten mediaaniansio yksityisellä sektorilla Suomessa vuonna 2021 oli 4000 euroa kuukaudessa.

Kuinka saada hyväpalkkainen etätyö?

Monet asiantuntijatason tehtävät mahdollistavat ainakin osittaisen etätyön. On kuitenkin olemassa myös useita tapoja tienata rahaa kotoa käsin ilman koulutusta. Tutustu listaamiimme tapoihin tienata rahaa kotona.

Kuinka saada hyväpalkkainen työ?

Hyväpalkkaisen ammatin saaminen on varsin yleinen tavoite. Suurin yhdistävä tekijä listaamillamme korkeatuloisilla ammateilla on niiden vaatima korkeakoulutason tutkinto.

Helpoin ja varmin tapa saada hyväpalkkainen työ on opiskella ahkerasti itseäsi kiinnostavaa alaa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Esimerkiksi lääketieteellisten, oikeustieteellisten, kaupallisten sekä teknisten alojen korkeakouluista valmistuvat asiantuntijat saattavat jo uransa alussa päästä keskimääräistä suurempiin ansioihin.

Korkea palkka ilman koulutusta

Vaikka koulutustason edellytys yhdistää yleisesti kaikkia korkeatuloisia ammatteja, on hyväpalkkaiseen työhön mahdollista päästä myös ilman akateemista menestystä.

Kuten yllä olevassa listauksessa huomasimme, monet myyntityön osaajat yltävät varsin korkeaan ansiotasoon yhdessä IT-osaajien kanssa.

Edellä mainittujen lisäksi myös yrittäjät saattavat yltää huomattavasti keskimääräistä palkansaajaa korkeampaan ansiotasoon. Yrittäjänä menestyminen edellyttää osaamisen lisäksi myös riskinottoa. 

Vaikka koulutus ei varsinaisesti olekaan pakollinen edellytys hyvään ansiotasoon, on se tästä huolimatta varmin tie hyväpalkkaiseen ammattiin.

Koulutus näkyy palkassa

Toisen asteen koulutuksen suorittaneilla mediaaniansio oli 2830 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Ylemmän korkeakoulun suorittaneilla mediaaniansio kuukaudessa oli 4690 euroa.

Kasvata varallisuuttasi sijoittamalla

Listaamamme ammatit mahdollistavat korkean tulotason saavuttamisen. Pelkät korkeat tulot eivät kuitenkaan riitä varallisuuden kerryttämiseen.

Mikäli haluat kerryttää itsellesi varallisuutta tulotasostasi riippumatta, kannattaa säännöllinen ja pitkäjänteinen sijoittaminen.

Sijoittamalla edes pienen osan tuloistasi, pystyt hyödyntämään korkoa korolle -ilmiön mahdollistamia, ajan myötä kiihtyviä tuottoja.

Sijoittamalla pystyt myös luomaan itsellesi uusia passiivisia tulonlähteitä. Esimerkiksi osinko-osakkeista saat säännöllistä pääomatuloa osingon muodossa.

Aloita sijoittaminen jo tänään

Paras aika aloittaa pitkäjänteinen sijoittaminen on nyt.

Aika on sijoittajan paras ystävä, sillä korkoa korolle ilmiö kiihdyttää sijoitustesi tuottoa ajan myötä. 

Tutustu erilaisiin sijoituskohteisiin ja strategioihin kirjoittamastamme oppaasta alla olevasta painikkeesta.

Aloita sijoittaminen

Oliko artikkeli hyödyllinen?

5 out of 6 found this helpful

Lähteet:
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi on Financer.com Suomen maajohtaja. Hän on kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Hän haluaa tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon28256 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää